Termeni de referință pentru selectarea unei companii media sau de comunicare pentru elaborarea, producerea și diseminarea pe larg a 50 produse media (scrise, audio, video) despre istorii de succes cu femei din Moldova

OrganizațiaFundația „Friedrich Ebert” Moldova (FES) și AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC)
Sectorul:Non-guvernamental
Scopul:Promovarea istoriilor de succes ale femeilor din Moldova, sporirea nivelului de conștientizare a rolului femeilor în procesul decizional
Perioada de implementare: martie 2022 – martie 2024 
Livrabile:50 produse media (scrise, audio, video)
Expertiză:Producerea și diseminarea pe larg a materialelor media
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Termen limită de aplicare15/02/2022

Context

În luna aprilie 2021 a fost lansat proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-Stiftung. Durata proiectului este de 3 ani, iar obiectivul general este să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor de implicare în procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare publică a rolului femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

În scopul sporirii nivelului de conștientizare a societății privind rolul femeilor și al organizațiilor societății civile în procesele decizionale, proiectul va demara o campanie amplă de promovare a istoriilor de succes despre femei lidere care au contribuit la schimbarea în bine a comunităților lor.

Scopul contractării serviciilor

Elaborarea și publicarea în mass media, inclusiv cea online și social media (Facebook, Instagram, Telegram etc.), a 50 de produse media (scrise, audio, video). Produsele media vor reflecta istorii de succes ale femeilor implicate activ în procesele decizionale din comunitățile lor, femei aflate în funcții publice și/sau de demnitate publică sau reprezentante ale societății civile, ale grupurilor de acțiune locală sau comunitară, precum și modul în care implicarea lor a influențat pozitiv dezvoltarea comunităților din care fac parte, în mod special, dar fără a se limita la raioanele-țintă Rezina, Ialoveni, Strășeni și Telenești.

Responsabilitățile companiei:

 • Elaborarea planului campaniei de promovare – stabilirea tipurilor de produse care urmează a fi elaborate (scrise, audio, video) și a consecutivității acestora, dar și frecvența de diseminare a materialelor, astfel încât impactul să fie semnificativ și continuu în ceea ce privește audiența;
 • Identificarea protagonistelor istoriilor de succes în coordonare cu echipa Proiectului;
 • Elaborarea și coordonarea prealabilă a scenariilor produselor media, care urmează a fi realizate;
 • Producerea și diseminarea pe larg a 50 de produse media.

Livrabile

 Responsabilități/activitățiPerioadaLivrabile
1.Elaborarea planului campaniei privind producerea și diseminarea a 50 de produse media (determinarea frecvenței de plasare, diseminare și promovarea a produselor media în perioada martie 2022 – martie 2024 pentru a atinge un impact maxim de audiență)  Martie 2022Planul campaniei de promovare (diseminarea și promovarea a 50 de produse media)
2.Identificarea protagonistelor istoriilor de succes (coordonarea activității și aprobarea acestor istorii cu echipa de proiect)Pe parcursul implementării contractului (martie 2022 – martie 2024)50 de istorii de succes identificate    
3.Elaborarea, publicarea și diseminarea pe larg a produselor media pe parcursul implementării proiectului (indicarea instituțiilor media unde au fost publicate, a rețelelor sociale unde au fost diseminate, impactul)Pe parcursul implementării contractului (20 produse în anul 2022; 25 produse în anul 2023 și 5 produse în perioada ianuarie – martie 2024)50 de materiale realizate    
4.Rapoarte trimestriale, anuale și raportul final cu privire la rezultatele implementării campaniei de promovare a istoriilor de succesPe parcursul implementării contractului (martie 2022 – martie 2024)8 rapoarte trimestriale1 raport final   

Cerințe față de compania aplicantă  (cerințele se referă inclusiv la calificările membrilor echipei ce vor presta serviciile):

 • cel puțin patru ani de experiență în elaborarea materialelor media (scrise, audio și video);
 • abilități de elaborare a produselor media într-un limbaj accesibil pentru publicul larg, structură și coerență în mesajele transmise;
 • abilități de prezentare grafică/video a materialelor media;
 • acuratețe privind realizarea materialelor atât gramatical, cât și stilistic;
 • viziune privind identificarea istoriilor de succes, care urmează a fi promovate;
 • punctualitate (livrarea produselor în termenii stabiliți);
 • experiență în promovare targetată a materialelor elaborate;
 • abilități de analiză a impactului produselor realizate.

Perioada de contractare: martie 2022 – martie 2024 (24 de luni). Compania de comunicare/media va planifica și coordona toate activitățile cu echipele IVC și FES.

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipele IVC și FES vor facilita comunicarea cu femeile/OSC-urile participante la dezvoltarea produselor media, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate.

Termeni de referință și alte condiții:

Companiile interesate vor transmite dosarele de aplicație cu următorul conținut:

 1. Oferta tehnică:
 2. profilul și experiența companiei (inclusiv CV-urile experților care vor lucra la produsele media):
 3. scrisoare de intenție care reflectă viziunea companiei privind identificarea istoriilor de succes, care urmează a fi promovate (max. 1 pagină);
 4. descriere scurtă a strategiei de promovare a istoriilor de succes (tipul de material, frecvența de diseminare, modalități de promovare și comunicare pentru a avea un număr mare de vizualizări, canalele de diseminare și distribuire etc.);
 5. exemple ale produselor similare elaborate (video, audio sau scrise – link-uri directe la produse/materiale, sau anexă la dosarul de aplicație);
 6. trei beneficiari de referință și datele de contact ale acestora.
 • Oferta financiară întocmită conform tabelului de mai jos și semnată.
Tip produsPreț unitate (TVA 0), EUR
Produse scrise:
articol 
interviu 
infografic 
altul, dacă este cazul (indicați) 
Produs audio 
Produs video cu durata de până la 10 minute 

*Achitarea serviciilor se va efectua în MDL, la rata de schimb a finanțatorului.

**Decizia despre numărul total și tipurile de produse care vor fi utilizate în campania de comunicare va fi luată împreună cu echipa de proiect.

Criteriile de selecție:

Va fi selectată compania care va prezenta cea mai bună ofertă tehnică și financiară.
Criteriile de mai jos vor fi utilizate pentru evaluarea calității dosarelor de aplicare.

CriteriulPunctajul
Oferta tehnică  55 puncte  
Profilul și experiența companiei în elaborarea materialelor media;  10 puncte
Experiența și expertiza echipei de experți care vor fi implicați în realizarea materialelor (CV-uri)10 puncte
Viziunea privind identificarea istoriilor de succes, care urmează a fi promovate (scrisoare de intenție)15 puncte
Descrierea succintă a strategiei de promovarea istoriilor de succes (frecvența, consecutivitatea distribuirii materialelor, canalele de distribuție)15 puncte
Calitatea produselor create anterior (exemple ale produselor similare elaborate (video, audio sau scrise – link-uri la produse/materiale sau anexă la dosarul de aplicație) 5 puncte
Oferta financiară25 puncte
Punctaj maxim80 puncte

Termenul limită pentru depunerea ofertelor – 15 februarie 2022.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail, la adresa: info.aoivc@gmail.com, cu subiectul mesajului „Campanie de promovare – 50 de produse media”.

Vor fi examinate doar dosarele complete, depuse în termenul stabilit. Vor fi contactate doar ofertele preselectate, în baza dosarelor depuse. IVC și FES își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a unei companii media sau de comunicare.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț de selectare a unui agent economic ce va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate

Termeni de Referință pentru selectarea unui agent economic care va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate Organizare:A.O. „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Chișinău, Republica MoldovaTermen...

Concurs de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unui eveniment în...

Anunț extins: cerere de oferte pentru servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe

Termeni de referință pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe în cadrul proiectelor...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here