Noi

Asociația „Institutum Virtutes Civilis” este un think tank independent și apolitic din Republica Moldova, fondat pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.

Inițiativele IVC cuprind tematici de la dezvoltarea de politici până la activități de instruire, mentorat, consultanță și dezvoltare de oportunități echitabile pentru afirmarea egală fetelor și băieților, femeilor și bărbaților.

Pentru a-și atinge obiectivul său major, Institutum Virtutes Civilis realizează cercetări sociale, politice și economice, promovând recomandările sale prin activități complexe de advocacy. IVC contribuie la dezvoltarea capacitaților instituțiilor publice guvernamentale naționale, regionale și locale de cooperare eficienta cu organizațiile societății civile pentru asigurarea dezvoltării durabile și eficacității politicilor publice.

IVC este angajat într-un parteneriat solid cu actori naționali si internaționali, guvernamentali și neguvernamentali pentru promovarea respectării drepturilor omului, un accent sporit fiind pus pe dezvoltarea politicilor și programelor complexe pentru femei și copii, a celor de incluziune social-economică și politica a categoriilor marginalizate, dezvoltarea dialogului civic și a negocierilor pentru pace.

Spectrul activităților realizate de IVC este foarte larg și cuprinde cercetări în domeniile de interes public; elaborarea studiilor tematice; asistența consultativă, analiză, evaluare, monitorizare; instruiri pentru dezvoltarea de capacități a reprezentanților autorităților publice de toate nivelurile și a reprezentanților societății civile pentru o bună guvernare și implementare eficientă a reformelor, realizarea campaniilor de advocacy și activități de promovare a educației civice a cetățenilor și încurajarea implicării lor în implementarea reformelor democratice, facilitarea creării și consolidării de platforme pentru dezbateri pe subiecte de interes public, susținerea implementării proiectelor de dezvoltare locală.

IVC participa la acțiunile unor platforme internaționale de promovare a drepturilor omului, dialogului pentru incluziune, negocierilor pentru pace și alte domenii de interes ale Asociației.