Home Blog

Prima ședință de consultanță și suport pentru ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen

0

17 participanți și participante, dintre care șapte din localitatea Zagarancea și 10 din Pîrlița, au participat la data de 26 iulie 2021 la o ședință de consultanță și suport pentru ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen. Evenimentul face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova. Iar cele 12 comunități partenere ale proiectului sunt comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul și comunele Măcărești, Mănoilești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni.

La începutul ședinței, Olesea Vladîca, Manageră de proiect „Institutum Virtutes Civilis”, a explicat care este importanța desfășurării unor astfel de evenimente pentru societate. „Prin acest eveniment începem toate activitățile de suport și consultanță în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”. Noi am ales cei mai buni experți pentru aceste activități, am avut un concurs de contractare a celor care urmează să vă ajute să îmbunătățiți Strategia dumneavoastră. Aceste modificări vor fi realizate astfel încât să ținem cont de necesitățile femeilor, bărbaților, copiilor, persoanelor cu dizabilitate, adică să îi avem prezenți pe absolut toți cei care trăiesc în localitatea dumneavoastră”.

„Evenimentul de astăzi a fost unul util și acest proiect este unul care cu siguranță va soluționa problema dimensiunii de gen și anume a egalității dintre femei și bărbați. În comuna Zagarancea noi avem anumite probleme privind percepția societății asupra egalității de gen. Prin astfel de seminare și activități ne propunem să diseminăm toată informația care există despre egalitatea de gen. Cu siguranță acest proiect va avea un impact pozitiv asupra societății”, a menționat Vasile Gaviuc, Primarul comunei Zagarancea.

„Din astfel de activități comunitatea noastră are doar de câștigat, deoarece statul în situația din ziua de astăzi nu ne poate ajuta, dar mai ales infrastructura din comunitate lasă de dorit. Sigur că avem nevoie de resurse financiare și doar cu ajutorul proiectului și al oamenilor care vor să ne ajute putem reuși”, a afirmat Tamara Coțur, Secretară a Consiliului Comunal Pîrlița.

Printre participanți s-au regăsit membrii ai primăriei, și reprezentanți ai sectorului educativ. Astfel, toți dorindu-și să se implice pentru o modificare benefică în localitatea din care fac parte.

„Evenimentul de astăzi este unul bun deoarece ne ajută să realizăm un lucru benefic pentru comunitatea noastră. Urmează să facem un document mai bun în legătură cu strategia de dezvoltare social-economică a comunei Zagarancea pentru următorii ani”, a spus Ira Turețchi, Secretară Consiliul Raional Ungheni.

„Cred că evenimentul a fost unul informativ și atractiv, ne rămâne doar să muncim și să implementăm cele învățate. Astfel de ședințe sunt utile pentru activitatea noastră și viitorul comunității pe care o reprezentăm”, a povestit Elena Andriuță, asistent social Pîrlița.

#EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

Această activitate este realizată de către Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” și Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru poziția de expert (ă) în comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova și AO „Institutum Virtutis Civilis” (IVC)

0
Locație: Chișinău, Republica Moldova
Termen limită de depunere a dosarului de aplicare: 10 august 2021
Data de începere 16 august 2021
Perioada de realizare a responsabilităților: Aproximativ 200 zile lucrătoare în perioada august 2021 – 30 martie 2024

Context

Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova împreună cu AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) au inițiat implementarea proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, finanțat de Uniunea Europeană, care are drept obiectiv general de a contribui la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Activitățile din cadrul proiectului vor include: activități de dezvoltare a capacităților pentru femei, OSC și OC (ateliere de lucru, sesiuni de instruire, conferințe, mese rotunde, activități de sub-grantare și mentorat, platforme pentru rețelele de alumni); activități de elaborare și monitorizare a politicilor publice, advocacy; procese participative de luare a deciziilor, precum și activități de sporire a gradului de conștientizare publică privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Obiectivul de bază a serviciilor de consultanță: Asigurarea activităților de comunicare,promovare și vizibilitate a proiectului la fiecare etapă de implementare, în corespundere cu cerințele UE cu privire la vizibilitate și comunicare[1].

Responsabilități de bază:

 • Planificarea, gestionarea sistematică a activităților de comunicare din proiect în scopul informării grupurilor țintă și beneficiarilor finali ai proiectului despre activitățile proiectului și asigurării unui nivel optim de vizibilitate a proiectului;
 • Dezvoltarea, elaborarea și implementarea instrumentelor și materialelor de comunicare a proiectului;
 • Dezvoltarea parteneriatelor media și asigurarea unui proces consistent de informare a organizațiilor media locale și naționale;
 • Dezvoltarea unei baze de date a actorilor relevanți din domeniul media și a comunicării; asigurarea unui proces consistent și eficient de comunicare cu aceștia pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
 • Coordonarea procesului de cooperare și colaborare cu potențiali prestatori de servicii în domeniul comunicării;
 • Gestionarea imaginii și reflectării activităților proiectului în aparițiile media;
 • Asigurarea unui proces sistematic și eficient de comunicare a proiectului prin intermediul rețelelor de socializare;
 • Administrarea paginii web și a rețelelor de socializare a proiectului;
 • Contribuții la organizarea evenimentelor din proiect;
 • Asigurarea respectării cerințelor UE cu privire la comunicare și vizibilitate în toate materialele elaborate și diseminate în cadrul/cu suportul proiectului.

UE sprijină parteneriatele pentru liderismul femeilor și bună guvernare

0

În cadrul unui eveniment de anvergură care a avut loc la 20 iulie 2021, la Costești, r-nul Ialoveni, a fost lansat proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu finanțarea Uniunii Europene și a Fundației „Friedrich Ebert”.

Participanții la eveniment au fost partenerii și beneficiarii proiectului, printre care reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizațiilor societății civile de la nivel local și național, organizațiilor internaționale și mass media.

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbare în bine a comunităților din care fac parte și se va desfășura pe o perioadă de trei ani (aprilie 2021 – aprilie 2024).

În debutul evenimentului, Magdalena Mueller-Uri, șefa secției cooperare a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că Comisia Europeană a adoptat recent Planul său de Acțiuni în domeniul egalității de gen, iar o parte importantă a acestuia o constituie parteneriatele dintre Delegațiile Uniunii Europene și organizațiile societăți civile pentru promovarea egalității de gen. „Sperăm că acest proiect să dezvolte și să valorifice aceste parteneriate. Există o serie de factori în prezent care împiedică femeile să participe mai activ la procesele decizionale printre care capacitățile lor reduse, dar mai ales stereotipurile de gen”, a declarat doamna Mueller, exprimându-și speranța că urmare a implementării inițiativei, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de politici sensibile la dimensiunea de gen, bună guvernare și de schimbări de percepție privind rolul important al femeilor în societate.

„Sperăm prin acest proiect să construim platforme de dialog necesare, să oferim instrumente de învățare și oportunități de dezvoltare, astfel încât beneficiarii proiectului să fie echipați cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a asigura că politicile și deciziile sunt luate în mod transparent și participativ, ceea ce reprezintă fundamente ale bunei guvernări”, a declarat Marcel RÖTHIG, Reprezentant al Fundației „Friedrich Ebert” în Ucraina și Republica Moldova, una din organizațiile implementatoare și co-finanțatoare ale proiectului.

Vasile CUȘCA, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, invitat la eveniment, a subliniat importanța proiectului pentru promovarea egalității de gen și îmbunătățirea politicilor publice în acest domeniu, asigurând proiectul de toată susținerea instituției pe care o reprezintă în atingerea acestui obiectiv important. „Fortificarea capacităților la nivel local de elaborare și implementare a politicilor sensibile la gen este extrem de necesară și importantă, iar acest proiect vine să contribuie la atingerea acestui obiectiv. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale asigură proiectul și partenerii săi de toată susținerea în acest proces”, a declarat el.

Liliana PALIHOVICI, Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, lideră de proiect și Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen, și-a exprimat speranța în cuvântul său de salut, că inclusiv cu suportul acestui proiect, numărul promotorilor și susținătorilor egalității de gen, atât din rândurile administrației publice, dar și ale societății civile, va crește, inclusiv printre bărbați. „Trăim timpuri care ne aduc mari provocări la capitolul asigurării egalității de gen, iar aceste provocări pot fi depășite prin voința politică a guvernelor și prin parteneriate durabile dintre autoritățile publice, societatea civilă și instituțiile internaționale. Acest lucru îl vom promova prin acest proiect. Fiecare din noi trebuie să conștientizeze că egalitatea de gen nu este doar despre femei, este despre democrație, despre condițiile în care cresc și se dezvoltă fetele și băieții, este despre viitorul pe care ni-l construim împreună. Egalitatea de gen este despre cum înțelegem noi acest lucru, despre cum dezvoltăm politicile publice”.

OSCE.ORG | Fighting for a gender-equal world: Interview with Special Representative of the OSCE Chairperson-in-Office on Gender Liliana Palihovici

0

Liliana Palihovici, a prominent former Moldovan politician and gender activist, was appointed Special Representative of the Swedish OSCE Chairperson-in-Office on Gender in January 2021. Here she speaks about how she is bringing forward Sweden’s priority agenda of promoting gender equality as an essential pillar of security among participating States. 

What have you seen during your first six months as Special Representative on Gender?

I’ve been pleased to see most participating States actively promoting gender equality, especially to see complex analyses of regional security issues from a gender equality perspective done in partnership with relevant civil society organizations. A good example is Switzerland, where civil society organizations were included as an implementing partner in the development of the country’s fourth National Action Plan.

It was also remarkable to see a great understanding among representatives of national parliaments of the need to develop national legal frameworks for gender equality based on data and evidence – the recipe for success for good public policy.  The event Evidence-based law-making to prevent and combat violence against women organized on 19 May by the OSCE Parliamentary Assembly together with the Secretariat and the Office for Democratic Institutions and Human Rights was an excellent platform for exchanging good practices, lessons learned and innovations. Many states are making efforts to improve their national mechanisms on preventing violence against women.

Of course, there is still work to be done. I’ve noticed some reluctance when it comes to fulfilling commitments related to women’s economic empowerment. And obviously I was disappointed by the decision of one participating State to withdraw from the Council of Europe convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. I still hope that decision will be changed and that all women will be able to benefit from state protection and support.

I announced at the beginning of this year that I will focus on developing an OSCE women mediators’ network. This will be one of my next activities, for which I hope to receive the support of participating States. The network should be a joint platform of women who have experience in peace negotiations and women who work in the communities affected by conflict. Because they see the real problems women are facing and can provide valuable information to the official negotiators.

What motivated you personally to become an advocate for gender equality? 

The realities in which we live have pushed me to get involved in promoting gender equality. Like everyone else, I want to live in a democratic society where everyone’s potential can be capitalized upon and all persons regardless of their gender can feel respected and accepted as they are. Unfortunately, today we still do not live in such a world.

When I was a member of parliament in Moldova, I used my mandate to be very vocal in promoting legislation to advance gender equality. We have so many great women with great potential, which is not being put to use for the development of communities and the country, only because of the stereotypes that people have in their minds.

Sweden has declared gender equality a priority for the OSCE’s work this year. What is the connection between gender and security? 

Security is not ensured by weapons alone; it is ensured when the people feel secure and have a positive outlook about what tomorrow will bring. We cannot claim to build strong national or regional security as long as we have high unemployment rates and very low levels of participation in decision-making among women, because we are talking about 50 to 52 percent of the population. That is the connection between gender and security.

The Charter of European Security of 1999 and a whole series of Ministerial Council decisions leave no doubt that gender equality should be one of the priorities of the OSCE. It is our firm belief that the security of OSCE participating States will be greatly enhanced when women become active in all areas of public life, when gender-based violence is reduced and when sufficient resources are allocated to implement national gender-sensitive policies.

Instruire pentru comunitățile partenere EVA din raionul Ungheni în domeniul Scrierii proiectelor comunitare

0

Peste 20 de reprezentante ale ONG-urilor, Grupurilor de Inițiativă Locală și Autorităților Publice Locale din șase localități ale raionului Ungheni, au participat la 29 iunie 2021 la instruirea în domeniul Scrierii proiectelor comunitare. Acest eveniment face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment desfășurat la începutul anului 2021.

În debutul instruirii, Managera de proiect AO „Institutum Virtutes Civilis”, Carolina Buzdugan, a venit cu un cuvânt de salut către participantele la instruire. „Prezența Dvs. aici denotă interes și dorință de implicare în realizarea schimbărilor în comunitățile Dvs. Astăzi veți avea ocazia să acumulați cunoștințe noi, să vă îmbunătățiți sau dezvoltați abilitățile și să faceți schimb de experiențe. Această instruire reprezintă o etapă importantă în procesul de capacitare inclus în proiect și va fi urmată de un concurs de granturi pentru finanțarea inițiativelor locale. În acest context vă încurajez să valorificați această oprtunitate pe care o aveți astăzi și ulterior să aplicați noile cunoștințe și abilități pentru a produce schimbări în localitățile Dvs.”.

Acest proiect are scopul de a promova egalitatea de gen și de a elimina violența împotriva fetelor și femeilor. Este un proiect complex chiar dacă la prima vedere pare că este de creștere a capacităților, oricum veți avea ocazia să aplicați și să implementați proiecte care vor avea drept scop promovarea egalității de gen. Îmi pare bine că ați manifestat interes pentru acest proiect și domeniu”, a afirmat Oxana Ciobanu, Coordonatoarea locală Ungheni, în cadrul programului EVA.

A treia ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni

0

A treia ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni a reunit, la 24 iunie 2021, peste 40 de participante și participanți – primare, consiliere locale, lidere de organizații ale societății civile locale – din cele două raioane partenere ale proiectului. Evenimentul face parte din proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova. Iar cele 12 comunități partenere ale proiectului sunt comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul și comunele Măcărești, Mănoilești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni.

În debutul instruirii, reprezentantă proiect EVA, UN Women Moldova, Stela Cudalb, a evidențiat care este scopul implementării acestui proiect pentru societate. „Raioanele Cahul și Ungheni vor avea diverse beneficii pentru comunități fiind parte din acest proiect. Noi lucrăm în cadrul proiectului EVA pe două dimensiuni – egalitatea de gen și combaterea violenței domestice. Noi ne dorim ca dumneavoastră să deveniți campioane în ceea ce ține de egalitatea de gen în localitate. Dumneavoastră cunoașteți mult mai bine care sunt necesitățile oamenilor din comunitățile pe care le reprezentați. Mesajul nostru este să faceți în continuarea ceea ce faceți, deoarece ați parcurs un drum lung pentru a ajunge lideri și puteți inspira în continuare și alte femei din localitate”.

Cu un cuvânt de salut a venit Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis, Liliana Palihovici: „Mă bucur că ne vedem offline deoarece așa discuțiile sunt mai calitative. La evenimentul de astăzi participă femei care își doresc o schimbare în țara lor, care vor o altă atitudine față de competența pe care o au femeile și mai multe oportunități de valorificare. Dacă parteneriatul acesta dintre competențele femeilor și cele ale bărbaților nu este echilibrat, atunci soluția nu va fi una potrivită. Noi promovăm ideea că în comunități trebuie să existe deschidere pentru valorificarea potențialului femeilor”.

Concurs pentru selectarea prestatorilor de servicii aferente desfășurării evenimentului de lansare a proiectului

0

Proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene și  Friedrich-Ebert-Stiftung, anunță concurs pentru selectarea prestatorilor de servicii aferente desfășurării evenimentului de lansare preconizată pe 20 iulie 2021.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri.  În acest context, AO „Institutum Virtutes Civilis” solicită companiilor interesate să prezinte Oferta de Preț care va conține informațiile conform tabelului ce urmează:  

Tipul cheltuielilorCantitatePreț unitate fără TVAPreț total fără TVA
Arenda sălii de conferințe pentru 80 persoane, cu aranjare la mese rotunde și păstrarea distanței sociale  4 ore  
1 pauză de cafea de bun venit80 persoane  
1 prânz tip bufet suedez80 persoane  
Echipament de proiectare, flipchart   
Sonorizare   
Apă plată pe mese 80 persoane  
Total  

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 28 iunie 2021, ora 18:00 (ora Moldovei).

Oferta, semnată și ștampilată, va fi expediată la adresa cornelia.ursu.ivc@gmail.com

Instruire pentru comunitățile partenere EVA din raionul Cahul în domeniul Scrierii proiectelor comunitare

0

În jur de 20 reprezentante ale ONG-urilor, grupurilor de inițiativă locală și APL din 6 localități ale raionului Cahul, au participat la o instruire în domeniul Scrierii proiectelor comunitare. Cele șase comunități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, s-au îmbogățit cu femei active și lidere comunitare care dețin competențe în scriere de proiecte și atragere de fonduri pentru rezolvarea problemelor de gen.

În debutul instruirii coordonatoarea proiectului din partea Centrului CONTACT-Cahul, Cristina Lupan, le-a urat succes participantelor și  a subliniat că „Atelierul de instruire în scriere de proiecte, este destinat pentru comunitățile partenere EVA din raioanele Cahul și Ungheni. Această activitate vine drept o etapă de pregătire pentru Apelul de finanțare a Inițiativelor locale care promovează egalitatea de gen în regiunile-cheie. Apelul va fi lansat în curând în cadrul proiectului „Parteneriate locale  pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” și va răspunde unor necesități identificate în procesul de adaptare a strategiilor de dezvoltare locală la dimensiunea de gen. O activitate asemănătoare se va desfășura la data de 29 iunie 2021 în mun. Ungheni”.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Prima instruire pentru spectacolul de Teatru Social la care protagoniști au fost tinerii și tinerele din Fălești

0

La 18 iunie 2021, aproximativ 20 de tinere și tineri s-au reunit la Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină” din Fălești. Tinerii au participat la prima repetiție pentru spectacolul de Teatrul Social, iar arta vorbirii și arta actorului au fost subiectele puse în prim planul instruirii. Această activitate face parte din proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” și se bazează pe combaterea stereotipurilor de gen și depășirea barierelor în asigurarea egalității de gen între fete și băieți.

Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.

Cu un cuvânt de salut la începutul instruirii a venit managera de proiect „Institutum Virtutes Civilis”, Carolina Buzdugan: „Noi credem că în această sală se află acei tineri care își doresc o schimbare. După cum știți, echipa de la teatrul M.A.D.E a elaborat piesa pentru spectacolul de Teatrul Social în care dumneavoastră veți fi actori, dar pentru ca să realizați acest lucru noi am pregătit un program și la începutul repetițiilor veți învăța mai multe despre arta vorbirii și arta actorului. Ulterior va veni și regizorul și cu el veți lucra asupra montării spectacolului. Sperăm să vă vedem la toate repetițiile în aceeași componență, implicarea dumneavoastră este foarte importantă”.

În cadrul instruirii au fost discutate subiecte precum arta vorbirii și arta actorului. Tinerii au fost provocați să se implice în activități prin care să învețe tehnica vorbirii, cum se face încălzirea aparatului vorbitor, respirația, dicția, interpretarea artistică a textului, pauzele, accentele logice și temporitmul vorbirii, de asemenea au pus un accent deosebit pe improvizație, atenție, memorie, dar și libertatea de creație.

Tinerii și tinerele din Strășeni au participat la prima instruire pentru spectacolul de Teatrul Social

0

Tinerele și tinerii din raionul Strășeni au participat, la 17 iunie 2021 la prima repetiție pentru spectacolul de Teatrul Social, în care au învățat despre arta vorbirii și arta actorului. Această activitate face parte din proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, ce are ca scop combaterea stereotipurilor de gen și depășirea barierelor în asigurarea egalității de gen între fete și băieți.

Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” este implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.

La începutul întâlnirii, Managera de proiect, Carolina Buzdugan, le-a explicat tinerilor necesitatea desfășurării acestei activități: „Astăzi demarăm pregătirile pentru spectacolul de teatru social, în care dumneavoastră veți fi actori. Prin acest spectacol ne dorim să contribuim la promovarea egalității de gen, eradicarea stereotipurilor și discriminării. Implicarea dumneavoastră, a tinerilor este esențială. Puteți fi cei care vor promova și contribui la schimbarea percepțiilor, influențând astfel și comunitățile din care faceți parte, ca acestea să fie mai incluzive și să ofere oportunități egale pentru băieți și fete, femei și bărbați”.

În cadrul activităților desfășurate tinerii și tinerele au exersat diverse tehnici ale vorbirii, respirație, dicție, interpretarea artistică a textului, pauzele, accentele logice și tempo-ritmul vorbirii. A II-a parte a sesiunii a fost focusată pe arta actorului – improvizație, atenție, memorie, dar și libertatea de creație a tinerilor.