Home Blog

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a stabilit un parteneriat cu trei organizații ale societății civile pentru dezvoltarea a 40 de servicii sociale în țară

0

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fundația Soros Moldova, Institutum Virtutes Civilis și Keystone Moldova au semnat un Memorandum de cooperate pentru dezvoltarea serviciilor sociale în țară și crearea unui mediu favorabil pentru contractarea furnizorilor de servicii sociale din fonduri publice.

În următorii trei ani, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va coopera cu cele trei organizații, în baza Memorandumului, care stabilește principiile și modalitățile de colaborare dintre autorități și organizațiile societății civile.

Parteneriatul a fost inițiat pentru asigurarea implementării cu succes a intervențiilor din cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. În cadrul proiectului sunt oferite granturi organizațiilor societății civile pentru crearea, dezvoltarea sau extinderea a cel puțin 40 servicii sociale în toată țara pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Proiectul va contribui și la crearea premiselor pentru contractarea serviciilor sociale din fonduri publice de la furnizorii de servicii, indiferent de forma de proprietate juridică a acestora. În cadrul Proiectului va fi elaborată și pilotată metodologia de costificare a serviciilor sociale și elaborat Ghidul contractării sociale.

„Am lansat acest parteneriat deoarece ne dorim să intensificăm dialogul de politici sociale, să contribuim la dezvoltarea unor noi servicii la nivel de comunitate pentru persoanele din grupurile vulnerabile și să creăm premise pentru asigurarea sustenabilității financiare a serviciilor sociale dezvoltate”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari.

„Prin această cooperare ne propunem să susținem organizațiile societății civile și autoritățile publice în dezvoltarea unor parteneriate funcționale în beneficiul comunităților. În cadrul proiectului nostru, cu finanțarea Uniunii Europene, organizațiile societății civile vor fi capacitate și susținute să  dezvolte împreună cu autoritățile servicii sociale, care au menirea să prevină sau limiteze anumite situaţii de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială a persoanelor din grupuri vulnerabile.”, a subliniat Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova, la evenimentul de semnare a Memorandumului de cooperare.

„Cooperarea va contribui la îmbunătățirea calității vieții  persoanelor defavorizate prin  mărirea accesului acestora la servicii calitative în funcție de nevoile lor, capacitarea personalului din servicii și  implicarea activă a persoanelor defavorizate în luarea deciziilor pe parcursul dezvoltării și prestării serviciilor.” – a menționat Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

„Speranța mea este că acest memorandum ne va permite să unim eforturile administrației publice, a experților din societatea civilă și mediul academic, pentru a soluționa mai multe aspecte sub-dezvoltate în cadrul normativ ce reglementează crearea, funcționarea și finanțarea serviciilor sociale în Moldova”, a declarat Liliana Palihovici, președinta AO Institutum Virtutes Civilis.

Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Asociația Institutum Virtutes Civilis. Proiectul are bugetul total de  3.375.000 de euro. 

Acreditarea prestatorilor de servicii sociale și achiziția publică a acestor servicii ar trebui să devină practici obișnuite

0

Acreditarea prestatorilor de servicii sociale și achiziția publică a acestor servicii sunt două instrumente care asigură calitate și competitivitate în domeniu, însă deocamdată nu sunt aplicate pe larg în Republica Moldova. Din aproximativ 300 de prestatori de servicii sociale estimați în țară, doar 132 dețin certificate de acreditare emise de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale (CNAPSS). Achiziții publice de servicii sociale se organizează foarte rar. Deși legislația prevede acest lucru, multe reglementări nu sunt deocamdată suficient de bine ajustate, ceea ce împiedică administrațiile publice să contracteze astfel de servicii, spun specialiștii din domeniul social. Cu toate acestea, prestatorii de servicii sociale ar trebui să facă tot posibilul să obțină acreditarea, iar statul – să asigure condițiile necesare pentru asta, scrie incluziune.md.

Republica Moldova are legislație care prevede obligativitatea acreditării prestatorilor de servicii sociale din anul 2012. În anul 2014 CNAPSS a început să acorde primele certificate de acreditare. Asta înseamnă că prestatorii care au obținut certificatul de acreditare corespund criteriilor generale de acreditare stabilite în lege, și anume –  au o bază tehnico-materială și o activitate economico-financiară corespunzătoare, au personal calificat, iar serviciile lor corespund standardelor minime de calitate.

„Acreditarea vine ca un suport pentru prestatorii de servicii sociale”

Procedura, deși considerată dificilă de către unii prestatori, este în beneficiul organizațiilor și beneficiarilor, spune Teodor Vicol, șeful Direcției Acreditare a CNAPSS: „Atât prestatorii mici, cât și cei mari, opun o anumită rezistență și încearcă să se eschiveze de la acreditare, motivând că au de făcut multe acte și procedura e anevoiasă. Ei mai spun că standardele minime de calitate sunt exagerate la anumite capitole, ceea ce nu este corect. Foarte mulți prestatori de servicii sociale care inițial au opus rezistență, când au trecut prin procedură au conștientizat că au fost doar în câștig. De ce? Pentru că acreditarea vine ca un suport pentru ei, în special pentru cei care creează servicii sociale noi și solicită acreditarea inițială”.

Principalul beneficiu ar fi că, pornind procedura de acreditare, prestatorii privați de servicii sociale primesc consultații calificate referitoare la activitatea lor. În Raportul de acreditare, experții CNAPSS formulează recomandări, în unele cazuri oferă și exemple de bune practici și explicații detaliate privind mecanismele de soluționare a lacunelor. „Unii se mai sperie că au de elaborat multe acte. Noi explicăm: regulamentul de funcționare, planul strategic, planul anual, aceleași registre, procedurile interne – adică documentele necesare pentru a trece acreditarea – nu se elaborează în fiecare lună. Un plan strategic se elaborează o dată la cinci ani. Orice organizație, din orice domeniu, are o strategie elaborată. De aceea și prestatorii de servicii sociale trebuie să aibă o strategie de dezvoltare. De asemenea, să aibă acorduri de colaborare cu autoritățile, deoarece prestatorii și beneficiarii lor sunt cetățeni ai Republicii Moldova și autoritățile trebuie să cunoască care este situația, să nu existe acolo violență, abuz, neglijență, condiții proaste de cazare etc.”, mai explică Teodor Vicol.

„O condiție pe care au început să o pună donatorii externi la finanțarea serviciilor sociale din Republica Moldova este anume ca acestea să fie acreditate”

Șeful Direcției Acreditare a CNAPSS susține că în prezent nu există, la nivel de instituții publice, o condiționare strictă a obținerii finanțării bugetare de prezența certificatului de acreditare. Asta ar fi o lacună de operare, dar și de legislație: „Noi, Consiliul, am recomandat Ministerului Muncii și Protecției Sociale să facem această legătură în legislație. În cazul în care statul contractează un serviciu social, acest serviciu să fie obligatoriu acreditat. Dacă ne uităm la practica europeană, vedem că acolo se finanțează serviciile sociale care sunt acreditate de instituția competentă”. Teodor Vicol observă, de asemenea, că ar trebui actualizat, în opinia sa, urgent, și Nomenclatorul de servicii sociale, dar și de aprobat standarde minime de calitate pentru toate serviciile, pentru ca toți prestatorii să se poată acredita, întrucât în țară sunt multe servicii care se dezvoltă, dar nu trec prin procedura de acreditare. În ultimul timp, mai spune Teodor Vicol, donatorii din afara țării au început să includă prezența certificatului de acreditare în setul de condiții pentru finanțarea unui serviciu social în Republica Moldova: „Este un rezultat foarte important pentru noi, deoarece am promovat acreditarea și această procedură a ajuns să fie luată în vizor și de către donatorii din domeniul social. De asemenea, în ultimul timp primim multe sunete de la persoane care ne întreabă dacă un anumit serviciu social este acreditat. Populația deja conștientizează că dacă serviciul este acreditat, înseamnă că este mai sigur și mai calitativ. Am fost întrebați dacă anumite servicii pentru persoane consumatoare de substanțe psihoactive, servicii de plasament pentru persoane vârstnice, care sunt contra plată, sunt acreditate. Astfel oamenii se informau ca să poată lua decizii în privința plasării acolo a rudelor sau părinților”.

„Sunt multe detalii mărunte care îngreunează procedura de contractare”

La Criuleni, Asociația „Fiecare contribuie pentru Schimbare”, care până recent se numea „Femeia și copilul – protecție și sprijin”, ale cărei servicii sociale sunt acreditate corespunzător, este contractată deja al doilea an de Consiliul Raional Criuleni să presteze servicii de echipă mobilă pentru copiii cu dizabilități severe și accentuate. „Am fost subvenționați de Consiliul Raional Criuleni din 2017 până în 2019, primeam câte 100 de mii de lei pe an. În 2020, donatorul care finanța Asociația de mai mulți ani, ne-a anunțat că nu mai sprijină serviciul respectiv. Atunci am făcut o campanie de advocacy și, drept consecință, am obținut încheierea unui contract de achiziție a serviciilor cu Consiliul Raional. Astfel, am fost contractați cu aproximativ 300 de mii de lei pe an. A fost aplicată  procedura de negociere directă, fără concurs de achiziții publice, întrucât suma nu e mare. Dacă s-ar fi făcut concurs de achiziții, procedura ar fi fost mult mai dificilă”, explică Victoria Secu, directoare executivă a Asociației „Fiecare contribuie pentru Schimbare”. În opinia ei, administrațiile publice locale ezită să folosească pe larg contractarea serviciilor sociale prin intermediul achiziției publice, deoarece multe dintre proceduri sunt noi pentru funcționari. „Nimeni nu vrea sa facă pionierat. Prima întrebare pe care ne-o adresează funcționarii este: «Ce raioane au mai făcut?». Ei ne tratează ca pe operatorii comerciali, ceea ce nu e corect. Oricum, cred că e posibil, cel puțin la etapa inițială, serviciile sociale să fie contractate prin negocieri directe”, adaugă Victoria Secu.

„Faptul că nu sunt reglementate costurile serviciilor sociale este un impediment pentru noi”

Emilia Ciobanu, șefă a Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei a raionului Fălești, recunoaște că o serie de proceduri pentru achiziția publică a serviciilor sociale ar trebui elaborate la nivel central, ca administrațiile locale să le poată pune în aplicare, inclusiv o metodologie de formare a prețurilor. „Noi am încercat să contractăm servicii sociale. Ne-am dorit să procurăm un serviciu de îngrijire la domiciliu de la o organizație necomercială, care este acreditată și prestează astfel de servicii. Dar, din păcate, este o procedură defectuoasă. Nu avem o costificare a serviciilor și asta creează dificultăți majore la determinarea costului. Or, trebuie să planifici foarte bine și foarte corect în funcție de necesitățile și numărul beneficiarilor. Anume faptul că nu sunt reglementate costurile, adică nu avem o metodologie de costificare a serviciilor sociale, pentru noi a fost un impediment foarte mare și ne-am oprit. Nu am ajuns să procurăm. Dar eu văd foarte necesară aplicarea procedurii de achiziție”, explică Emilia Ciobanu.

Potrivit ei, achiziția publică de servicii sociale este oportună în special atunci când e nevoie de servicii pentru categorii de beneficiari nu prea numeroase. „Bunăoară, pentru o mămică minoră cu un copil. Nu avem în fiecare zi la nivel de raion o mămică care are nevoie de plasament temporar împreună cu copilul. În astfel de cazuri ar fi mai potrivit să procurăm serviciul de la un prestator privat de servicii sociale care este specializat pe așa ceva și care-l prestează poate mult mai calitativ, dar nu să dezvoltăm un serviciu doar de dragul ca să-l avem la număr. Anume pentru astfel de cazuri ar fi bine să existe proceduri clare de achiziționare a serviciilor sociale, costuri bine definitivate, să fie reglementată chiar procedura de contractare a serviciilor între instituțiile interbugetare. De exemplu, un raion să poată procura de la alt raion, și astfel ar apărea și s-ar dezvolta servicii regionale pentru categoriile înguste  de beneficiari. Deci cred că este foarte important acest lucru, dar trebuie foarte bine reglementat și bine pregătit”, conchide Emilia Ciobanu.

Elaborarea și pilotarea unei metodologii de calculare a costului pentru unele categorii de  servicii sociale este unul dintre rezultatele așteptate ale  proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, care va fi implementat în următorii trei ani în Republica Moldova. În cadrul proiectului, metodologia de calcul va fi dezvoltată de un grup de experți și va fi pilotată de către 10 organizații ale societății civile (OSC) cu profilul corespunzător al serviciilor sociale. Documentul va fi ulterior consultat cu un grup de lucru format din reprezentanții tuturor instituțiilor relevante. Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” este finanțat de  Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Uniunea Europeană susține dezvoltarea serviciilor sociale în țara noastră. În ultimii trei ani Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, APSCF și AOPD a implementat și co-finanțat proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” și a contribuit astfel la crearea a 42 de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, dar și copiilor din grupuri vulnerabile, în 23 de raioane. În consecință, peste 1000 de copii și 1260 de persoane cu dizabilități au acum un acces sporit la servicii sociale comunitare, adaptate nevoilor lor. În prezent, Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, care vine ca o continuitate a celui precedent, la fel cu suportul Uniunii Europene, în cadrul căruia vor fi acordate granturi organizațiilor societății civile pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de servicii sociale în toată țara, pentru persoanele din grupuri vulnerabile.

Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul acestuia îi revine în exclusivitate Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene.

Termen-limită extins: Concurs pentru contractarea unui grup de experți/te (prestatori de servicii persoane fizice sau persoane juridice) pentru dezvoltarea metodologiei de calcul a costului serviciilor sociale

0
Solicitare de ofertă nr.:2021.IVC.S_UE.01
Data publicării anunțului:17.01.2022
Termenul limită de prezentare a dosarului:28.01.2022
Contractor:AO „Institutum Virtutes Civilis”
Procedura de achizițieLicitație deschisă
Grupul țintă al invitației de participare:Persoane juridice rezidente în Republica Moldova sau grup de experți/te (indivizibil) – persoane fizice, reprezentat de un/o lider/ă al grupului
Modalitatea de contractareContract prestări servicii

CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) anunță concurs pentru selectarea unui grup de experți/te(prestatori de servicii persoane fizice sau juridice) pentru prestarea serviciilor de dezvoltare a metodologiei de calcul a costului serviciilor sociale (un/o expert/ă în domeniul  finanțelor publice, doi experți/te în domeniul serviciilor sociale).

Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Scopul general al proiectului este consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) din domeniul serviciilor sociale pentru a deveni organizații de referință în dialogul privind politicile sociale și în procesul de consolidare a unei comunități incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Proiectul își propune să susțină eforturile autorităților publice centrale (APC) și autorităților publice locale (APL) în perfecționarea cadrului normativ care reglementează contractarea serviciilor sociale, inclusiv metodologia de calculare a costurilor pentru prestarea serviciului social per beneficiar. Scopul grupului de experți ce urmează a fi contractat este de a oferi asistență atât APC, cât și OSC active în domeniul serviciilor sociale prin dezvoltarea unei metodologii de calcul a costurilor serviciilor sociale prestate grupurilor vulnerabile ale populației. Rolul metodologiei constă în determinarea standardelor minime de cost pentru diferite tipuri de servicii sociale pentru a preveni marginalizarea și excluderea socială a grupurilor vulnerabile. Metodologia va oferi instrucțiuni clare referitoare la formarea prețurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate incluse în Nomenclatorul Serviciilor Sociale.

Grupului de experți selectat va fi în comunicare constantă cu echipa de Proiect și cu Grupul de Lucru Consultativ(GLC) în vederea consultării și validării metodologiei de calcul a costurilor. GLC va fi creat de autoritatea centrală și el va include reprezentanții/ele Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor (MF), OSC active în domeniul social, Direcțiilor raionale asistență socială și Direcțiilor financiare din diferite raioane și alți actori relevanți.

Activitățile de consultanță vor include: activități de elaborare a metodologiei de calcul a costurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate, activități de testare a metodologiei în servicii implementate de 10 OSC, care au obținut finanțare de la Proiect, organizarea ședințelor cu GCL pentru consultarea proiectului metodologiei de calcul a costurilor, organizarea consultării publice a proiectului metodologiei de calcul a costurilor și ajustarea documentului conform recomandărilor recepționate.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și instrucțiunile pentru ofertanți. Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică: servicii.sociale.ivc@gmail.com

DOCUMENTE DE SUPORT:

– Termeni de referință

– Instrucțiunea pentru ofertanți

– Formularul pentru oferta tehnică

– Formularul pentru oferta financiară

DATE DE CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la  servicii.sociale.ivc@gmail.com

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail servicii.sociale.ivc@gmail.com . Termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este 25.01.2022, ora 17:00. Pentru a asigura șanse egale pentru toți ofertanții, AO „Institutum Virtutes Civilis” va răspunde la toate întrebările până la 26.01.2022, ora 17:00.

Termen extins pentru selectarea unui/unei consultant/e national/e în domeniul consolidării capacităților OSC în diversificarea surselor de finanțare

0
Organizare:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Dezvoltarea societății civile
Durata termenului: 4 zile lucrătoare 
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e):Engleză și română
Data limită:28/01/2022 18:00
Data publicării anunțului:17/01/2022

OBIECTIVELE ANUNȚULUI

AO „Institutum Virtutes Civilis”, în calitate de partener de implementare a proiectului, contractează servicii de consultanță națională pentru asistarea expertei/ului internațional/e în elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a capacităților organizațiilor necomerciale selectate, în asigurarea sustenabilității lor financiare.

Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Instruirea va conține diferite metode interactive de predare, inclusiv exemple practice care ar permite OSC să elaboreze și să implementeze planuri de sustenabilitate financiară post instruire. Consultantul/a va lucra sub supravegherea generală a IVC și supravegherea directă a coordonatoarei pe instruiri și elaborare de politici și în colaborare cu FSM și KM. 

TERMENE ȘI LIVRABILE

Consultanța va fi oferită în perioada februarie 2021 – iulie 2022 decătre un/o consultant/ă național/ă care va lucra împreună cu consultantul/a internațional/ă (contractat/ă separat pentru această misiune) timp de 4 zile lucrătoare. 

Principalele rezultate așteptate:

1. Un program de formare de 2 zile privind sustenabilitatea financiară a OSC + materialele de instruire, agenda, prezentări power point, care vor fi distribuite participanților, dezvoltate și prezentate;

2. Două instruiri a câte 2 zile privind sustenabilitatea financiară pentru 20 de OSC fiecare, desfășurate, și raportul narativ post-instruire elaborat;

3. Capacitățile dezvoltate a 40 OSC pentru elaborarea  planurilor de sustenabilitate financiară.

PROCEDURA DE APLICARE          

Expertul/-a interesat/-ă trebuie să trimită documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com, până la 28 ianuarie 2022, ora 18:00, cu subiectul: „Consultanță națională pentru sustenabilitatea financiară a OSC”.

 • CV personal cu accent pe consultanțe prestate anterior similare cu această consultanță (maximum 3 pagini, vă rugăm să includeți telefonul de contact și / sau ID-ul Skype pentru un posibil interviu), inclusiv o listă de publicații pe teme relevante (dacă există). CV-ul ar trebui să includă datele de contact (tel., adrese de e-mail) a cel puțin 2 persoane de referință;         
 • Ofertă tehnică (OT): structura preliminară a programului de instruire cu subiectele și metodele care vor fi aplicate în timpul instruirii (max. 2 pagini);         
 • Planul de activitate/calendarul detaliat cu indicarea termenelor de execuție și a produselor care urmează să fie livrate, conform TdR solicitat și cu indicarea rezultatelor așteptate pentru fiecare etapă.
 • Ofertă financiară (OF): consultantul/a va face propuneri privind remunerarea zilnică așteptată în EUR, prețul net. Oferta financiară va fi în formă liberă. În scopul evaluării ofertelor financiare, AO „Institutum Virtutes Civilis” va calcula suma cu toate taxele incluse, conform legislației în vigoare.

Pentru mai multe detalii vedeți Termenii de Referință.

Terms of references for selecting a national expert to provide support to an international trainer in preparing and conducting a Training of Trainers on Gender Auditing and Gender Action Plans based on gender audit guidelines

0
Organization:Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova (FES) and AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC)
Sector:Civil society development
Term Duration: 3 working days 
Implementation period:February – March 2022
Consultancy Type:National Consultancy
Location:Chișinău, Republic of Moldova
Required Language(s):English and Romanian
Closing Date:26/01/2022 at 6:00 pm EET

About the project

Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova and AO “Institutum Virtutes Civilis” hereby invite interested candidates to submit a proposal for providing support to an international trainer in preparing and conducting a Training of Trainers on Gender Auditing and development of Gender Action Plans, based on gender audit guidelines.

Objectives of the assignment

The objective is to contribute to the creation of a team of national trainers that will be able to further develop the capacities of decision makers and the civil society organisations in carrying out gender audits in public institutions and developing gender action plans at local level.

The national expert will work together with an international trainer to prepare and conduct a 3-day Training of Trainers activity on gender audits (GAs) and drafting gender action plans (GAPs), based on the GA guidelines that will be developed by the international expert. The target audience for the ToT are decision makers (DMs) and Civil Society Organisations (CSOs) from the Republic of Moldova.

Requirements for the national expert:

 1. Relevant education – university studies in the socio sciences field (master degree in the field will constitute and advantage);
 2. At least 5 years of experience in working on gender equality issues: conducting and/or taking part in activities (programs, projects) on gender issues (mainstreaming in public policy documents, conducting trainings on gender equality and gender related issues, policy analysis from a gender perspective, monitoring and evaluation of national and local policies from gender mainstreaming perspective, contributions to studies, analyses, briefing notes on gender issues in the Republic of Moldova etc.;
 3. Excellent English-speaking skills;
 4. Demonstrated knowledge on gender-based analysis (integrating the gender perspective in planning, decision making and development of actions, programs and interventions); 
 5. Demonstrated experience in conducting and/or facilitating ToTs on various gender related topics;
 6. Experience in working with central and/or local public administration institutions from Moldova on gender issues and/or other relevant issues related to the task.

Application procedure

Interested candidates should send the documents listed below to the e-mail address fes@fes-moldova.org, by January 26th, 2022 (6:00 pm EET), with the subject line: “GA ToT application. National expert.”. Only complete applications will be considered. Please note that only shortlisted candidates will be invited for the interview.

For additional details, please see the Terms of References.

Organizațiile societății civile sunt invitate să participe la o instruire în domeniul bunei guvernări

0

Proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”, invită organizațiile societății civile să participe la o instruire de 2 zile în domeniul bunei guvernări.

Proiectul oferă posibilitatea organizațiilor societății civile (OSC), grupurilor de acțiune locală (GAL) și grupurilor de inițiativă locală (GIL) din țară să-și dezvolte capacitățile în domeniul monitorizării cheltuirii banilor publici în comunitatea lor, să contribuie la sporirea transparenței procesului decizional în comunitate precum și să dezvolte activități de informare a cetățenilor și încurajare a cetățeniei active.


Propunem organizațiilor societății civile, grupurilor de inițiativă locală și grupurilor pentru acțiune locală următoarele oportunități:

 • Dezvoltarea capacităților OSC-urilor pentru a participa în procesele ce asigură buna guvernare, cum ar fi transparența decizională, elaborarea participativă a politicilor publice, anticorupție, integritatea APL și monitorizarea achizițiilor publice;
 • Dezvoltarea abilităților participanților privind instrumentele/ tehnicile de implicare a cetățenilor în procesele de guvernare locală;
 • Participanții cu cele mai bune performanțe vor beneficia de suport în organizarea a 4 ateliere privind buna guvernare în cele patru raioane partenere ale proiectului (Ialoveni, Rezina, Telenești, Strășeni), în cadrul cărora participanții vor elabora planuri de acțiune privind implicarea în procesele de guvernare în comunitățile din care fac parte. 

Instruirea va avea loc pe 3 – 4 februarie 2022, mun.Chișinău. Cheltuielile aferente organizării și desfășurării instruirii vor fi asigurate de organizatori (materialele pentru participanți, alimentație, cazarea participanților, rambursarea cheltuielilor de transport).

Organizațiile societății civile, Grupurile de inițiativă locală și Grupurile de acțiune Locală care doresc să aibă acces la oportunitățile sus menționate sunt încurajate să confirme participarea până la data de 20 ianuarie 2022 la adresa de email ivc.euproject@gmail.com.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la tel: 078004424.

ToRs for selecting an international trainer to develop guidelines for decision makers and civil society organisations in Moldova for conducting gender audits and drafting gender action plans, and conduct a Training of Trainers (TOT) on Gender

0
rganization:Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova and “Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Civil society development
Term Duration: up to 8 working days 
Period of implementation:February – March 2022
Consultancy Type:International Consultancy
Location:Chișinău, Republic of Moldova
Required Language(s):English
Preferred Language(s):Romanian
Closing Date:25/01/2022 at 6:00 pm EET

About the project:

Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova and “Institutum Virtutes Civilis” hereby invite interested candidates to submit a proposal for consultancy services to develop the guidelines for decision makers (DMs) and civil society organizations (CSOs) on conducting gender audits and drafting gender action plans and conduct a 3-day Training of Trainers on gender audit.The activities will be carried out within the 3-year EU funded project entitled “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance”. The project runs through April 2021 to April 2024 and has the following outcomes:

 1. Improved capacity of CSOs, CBOs and LAGs to influence policy making at the local and national levels;
 2. Enhanced capacity of women for participation in the decision-making processes at all levels;
 3. Enhanced public awareness of the role of women in good governance and sustainable development.

The project desired impact is to achieve strong civil society actors that enhance governance at the national and local level and shape the life of their communities.

Objectives of the Assignment

The international trainer will have the task to develop the guidelines for decision makers (DMs) and civil society organizations (CSOs) on conducting gender audits and drafting gender action plans. The guidelines will describe how to use the GA as a tool for assessing the gender equality aspects at organisations level, which includes looking at their policies, programmes, projects, procedures, internal structures, and budgets (at national and local levels). The document will also include the guidance on developing the GAP, based on the findings of the GA. The guidelines will be used during the ToT.

The international trainer will carry out one 3-day ToT for decision makers (DMs) and civil society organisations on how to conduct Gender Audits (GA) and draft Gender Action Plans (GAPs) in public institutions. He/she will be supported in conducting the ToT by one national expert. 

The main expected outcomes:

 1. A guideline for decision makers and civil society organizations for conducting Gender Audits and drafting Gender Action Plans developed and tested during the ToT;
 2. Training agenda for the 3-day training on conducting Gender Audits and development of the Gender Action Plans;
 3. Training materials developed and distributed to ToT participants;
 4. A 3-day Training of Trainers on Gender Auditing and Gender Action Plans for 27 participants selected by the Project;
 5. Increased capacity of 27 participants from DMs and CSOs on conducting Gender Audits and drafting Gender Action Plans.

Required skills and experience

Education and experience

 1. At least 7 years of experience in conducting gender mainstreaming activities or similar activities strongly related to the proposed task – conducting gender audits at institutional level, analysis of mainstreaming gender in public policy, evaluation of gender action plans, drafting guidelines in any of the above-mentioned topics etc.;
 2. Relevant education – Master degree or PhD in social and humanitarian sciences (ex. Sociology, Education Sciences and Social Assistance, Anthropology, Economic Sciences, Political Science, Gender, etc.);
 3. At least 3 years’ experience in working with the public sector/public authorities on gender equality issues;
 4. In-depth knowledge on mechanisms related to mainstreaming gender in public policy documents;
 5. Demonstrated knowledge on gender-based analysis (integrating the gender perspective in planning, decision making and development of actions, programs and interventions);
 6. Demonstrated experience in conducting ToTs on various gender related topics (previously conducted ToTs in gender audits will be considered and advantage);
 7. Demonstrated knowledge (and preferably some experience) in working in Moldova or other countries in the region (Eastern Partnership countries) with similar background.

Working languages

Project deliverables and consultancy services will be offered in English, thus excellent oral and written communication skills in English are expected;

Application procedure

Interested experts should send the documents listed below to the e-mail address fes@fes-moldova.org, by January 25th , 2022 (6:00 pm EET), with the subject line: “GA ToT application”. Only complete applications will be considered. Please note that only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Application will include

 • Personal CV (max. 3 pages, please include the contact phone and/or Skype ID for a possible interview), including a list of publications on relevant topics (if any). The CV should include the contact details (e-mail addresses) of at least 2 references;
 • Technical offer: the preliminary structure of the guidelines and preliminary concept note of the 3-day ToT (max. 1 page with a short description of the topics and methods that will be applied during the training) and proposed draft agenda;
 • Financial Offer (FO) will include: estimated number of days to develop the GAs and GAPs guidelines;
 • Daily rate (gross) in EURO[1].

*Note! The project team will offer logistical support to the international consultant, including organizing all the international travel and providing accommodation during her/his work in the Republic of Moldova, as well as organizing all the logistics for the trainings. In general, FES and IVC reserve their right to ensure travel costs not exceeding those of an economy class ticket.

For any additional questions please contact us via e-mail fes@fes-moldova.org.

In order to ensure equal treatment and equal chances for all the potential candidates, FES and IVC will answer all the questions by January 20, 2021.

For detailed information on the assignment, the requirements for the international expert as well as the evaluation criteria, please access the Terms of References.

[1] All the amounts stated in the Financial Offer are considered Gross Amounts, meaning Fee Before Tax. For non-residents consultants – these amounts are subject to 12% income Tax for non-residents.

Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare

0

O piesă de teatru social a fost jucată de tinerii și tinerele din Strășeni și Fălești. Spectacolul „Un dar pentru tine” a fost gândit și montat ca o activitate creativă menită să spargă stereotipurile de gen cu implicarea tinerilor.

Mai multe detalii despre teatrul social, aflați din acest video: https://bit.ly/3eAXe0Z.

TERMEN LIMITĂ EXTINS: CONCURS PENTRU CONTRACTAREA UNUI GRUP DE EXPERȚI/TE (PRESTATORI DE SERVICII PERSOANE FIZICE SAU PERSOANE JURIDICE) PENTRU DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE CALCUL A COSTULUI SERVICIILOR SOCIALE

0
Solicitare de ofertă nr.:2021.IVC.S_UE.01
Data publicării anunțului:28.12.2021
Termenul limită de prezentare a dosarului:17.01.2022
Contractor:AO “Institutum Virtutes Civilis”
Procedura de achizițieLicitație deschisă
Grupul țintă al invitației de participare:Persoane juridice rezidente în Republica Moldova sau grup de experți/te (indivizibil) – persoane fizice, reprezentat de un/o lider/ă al grupului
Modalitatea de contractareContract prestări servicii

CONTEXT

Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Scopul general al proiectului este consolidarea capacităților organizațiilor societății civile (OSC) din domeniul serviciilor sociale pentru a deveni organizații de referință în dialogul privind politicile sociale și în procesul de consolidare a unei comunități incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Proiectul își propune să susțină eforturile autorităților publice centrale (APC) și autorităților publice locale (APL) în perfecționarea cadrului normativ care reglementează contractarea serviciilor sociale, inclusiv metodologia de calculare a costurilor pentru prestarea serviciului social per beneficiar. Scopul grupului de experți ce urmează a fi contractat este de a oferi asistență atât APC, cât și OSC active în domeniul serviciilor sociale prin dezvoltarea unei metodologii de calcul a costurilor serviciilor sociale prestate grupurilor vulnerabile ale populației. Rolul metodologiei constă în determinarea standardelor minime de cost pentru diferite tipuri de servicii sociale pentru a preveni marginalizarea și excluderea socială a grupurilor vulnerabile. Metodologia va oferi instrucțiuni clare referitoare la formarea prețurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate incluse în Nomenclatorul Serviciilor Sociale.

Grupului de experți selectat va fi în comunicare constantă cu echipa de Proiect și cu Grupul de Lucru Consultativ(GLC) în vederea consultării și validării metodologiei de calcul a costurilor. GLC va fi creat de autoritatea centrală și el va include reprezentanții/ele Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor (MF), OSC active în domeniul social, Direcțiilor raionale asistență socială și Direcțiilor financiare din diferite raioane și alți actori relevanți.

Activitățile de consultanță vor include: activități de elaborare a metodologiei de calcul a costurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate, activități de testare a metodologiei în servicii implementate de 10 OSC, care au obținut finanțare de la Proiect, organizarea ședințelor cu GCL pentru consultarea proiectului metodologiei de calcul a costurilor, organizarea consultării publice a proiectului metodologiei de calcul a costurilor și ajustarea documentului conform recomandărilor recepționate.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și instrucțiunile pentru ofertanți. Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică servicii.sociale.ivc@gmail.com

DOCUMENTE DE SUPORT

– Termeni de referință;

– Instrucțiunea pentru ofertanți;

– Formularul pentru oferta tehnică;

– Formularul pentru oferta financiară.

DATE DE CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la  servicii.sociale.ivc@gmail.com

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail servicii.sociale.ivc@gmail.com . Termenul limită pentru transmiterea întrebărilor este 13.01.2022, ora 17:00. Pentru a asigura șanse egale pentru toți ofertanții, AO “Institutum Virtutes Civilis” va răspunde la toate întrebările până la 15.01.2022, ora 17:00.

Termen extins pentru selectarea unui/unei consultant/e national/e în domeniul consolidării capacităților OSC în diversificarea surselor de finanțare

0

OBIECTIVELE ANUNȚULUI

Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Dezvoltarea societății civile
Durata termenului: 4 zile lucrătoare 
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e):Engleză și română
Data limită:10/01/2022 18:00
Data publicării anunțului:24/12/2021

AO „Institutum Virtutes Civilis”, în calitate de partener de implementare a proiectului, contractează servicii de consultanță națională pentru asistarea expertei/ului internațional/e în elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a capacităților organizațiilor necomerciale selectate, în asigurarea sustenabilității lor financiare.

Instruirea va conține diferite metode interactive de predare, inclusiv exemple practice care ar permite OSC să elaboreze și să implementeze planuri de sustenabilitate financiară post instruire. Consultantul/a va lucra sub supravegherea generală a IVC și supravegherea directă a coordonatoarei pe instruiri și elaborare de politici și în colaborare cu FSM și KM. 

TERMENE ȘI LIVRABILE

Consultanța va fi oferită în perioada februarie  2021 – iulie 2022 decătre un/o consultant/ă național/-ă care va lucra împreună cu consultantul/-a internațional/ă (contractat/ă separat pentru această misiune) timp de 4 zile lucrătoare. 

Principalele rezultate așteptate:

1. Un program de formare de 2 zile privind sustenabilitatea financiară a OSC + materialele de instruire, agenda, prezentări power point, care vor fi distribuite participanților, dezvoltate și prezentate;

2. Două instruiri a câte 2 zile privind sustenabilitatea financiară pentru 20 de OSC fiecare, desfășurate, și raportul narativ post-instruire elaborat;

3. Capacitățile dezvoltate a 40 OSC pentru elaborarea  planurilor de sustenabilitate financiară.

PROCEDURA DE APLICARE:             

Expertul/-a interesat/-ă trebuie să trimită documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com, până la 10 ianuarie 2022, ora 18:00, cu subiectul intitulat „Consultanță națională pentru sustenabilitatea financiară a OSC”.

 • CV personal cu accent pe consultanțe prestate anterior similare cu această consultanță (maximum 3 pagini, vă rugăm să includeți telefonul de contact și / sau ID-ul Skype pentru un posibil interviu), inclusiv o listă de publicații pe teme relevante (dacă există). CV-ul ar trebui să includă datele de contact (tel., adrese de e-mail) a cel puțin 2 persoane de referință;         
 • Ofertă tehnică (OT): structura preliminară a programului de instruire cu subiectele și metodele care vor fi aplicate în timpul instruirii (max. 2 pagini);         
 • Planul de activitate / calendarul detaliat cu indicarea termenelor de execuție și a produselor care urmează să fie livrate, conform TdR solicitat și cu indicarea rezultatelor așteptate pentru fiecare etapă.
 • Ofertă financiară (OF): consultantul/a va face propuneri privind remunerarea zilnică așteptată în EUR, prețul net. Oferta financiară va fi în formă liberă. În scopul evaluării ofertelor financiare, AO “Institutum Virtutes Civilis” va calcula suma cu toate taxele incluse, conform legislației în vigoare.

Pentru mai multe detalii vedeți: Termenii de Referință