Home Blog

Instruire pentru cele 12 comunități din raioanele Cahul și Ungheni implicate în acțiunile de pledoarie pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale

0

Seria instruirilor online în domeniul advocacy, desfășurate în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” și destinate reprezentantelor și reprezentanților organizațiilor societății civile, grupurilor de acțiune locală, grupurilor de inițiativă locală și femeilor-lidere din cele 12 comunități-partenere ale inițiativei, s-a încheiat, la 22 aprilie 2021, cu modulul consacrat implementării planurilor de acțiune pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale. 

Instruirile au fost moderate de experte naționale în domeniu și s-au derulat sub auspiciile proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova. 

Proiectul contribuie la integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor și implementează programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen.

La finalul modulelor consacrate planurilor de advocacy la care au participat peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai celor 12 comunități-partenere – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni, printre feedback-urile oferite s-au regăsit și asemenea mărturii: „Vom aplica toate aceste cunoștințe și abilități obținute mai departe în comunitățile noastre”, „a fost o activitate foarte interesantă”, „vă suntem recunoscătoare pentru lucrul în grup”, „vă mulțumim pentru efortul dumneavoastră”, „trebuie să fim optimiști…” În evaluarea finală, toți participanții și participantele au apreciat ca fiind „utilă” și „foarte utilă” informația oferită în cele patru zile de instruire, fără ca măcar să existe un răspuns care să sugereze că a fost „inutilă”.

La rândul lor, organizatorii și partenerii instruirilor au apreciat implicarea participantelor și participanților, precizând că „din punctul nostru de vedere, a fost o instruire detaliată, cu bune practici utile pentru fiecare dintre dumneavoastră. Avem încrederea că veți utiliza experiența dobândită în activitățile ulterioare pe care le veți realiza în comunitate, asigurând egalitatea de gen prin exprimarea vocii femeilor și fetelor și integrarea acestor necesități în politicile și strategiile locale”.

Conceptualizarea unor campanii de pledoarie pentru egalitatea de gen în cele 12 comunități implicate în proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

0

Seria de instruiri desfășurate în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” a continuat, la 21 aprilie 2021, și a reunit reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, grupurilor de acțiune locală, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere din cele 12 comunități partenere ale inițiativei.

Modulul aflat în prim-planul acestei instruiri a fost consacrat promovării și comunicării în advocacy pentru politicile publice locale sensibile la dimensiunea de gen, iar beneficiare și beneficiari ai cursului online au fost lidere și lideri din sectorul asociativ și grupuri comunitare din 6 localități ale raionului Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și 6 localități ale raionului Ungheni –  comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și contribuie la integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor și implementează programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen.

În mesajul său de salut din debutul instruirii online, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, evidențiat scopul unor asemenea evenimente de consolidare a capacităților: „Formatoarele noastre vă ajută să înțelegeți mai bine necesitățile și problemele femeilor și fetelor din comunitățile dumneavoastră și să identificați partenerii-cheie care vor putea să susțină aceste eforturi comune și, de asemenea, veți obține cunoștințele și instrumentele necesare pentru a obține sprijin și fonduri”.

Subiectele abordate în cadrul instruirii s-au referit atât la strategiile de comunicare pentru organizațiile societății civile, grupurile de grupurilor de acțiune locală, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere, adaptate diferitelor categorii de public-țintă (administrații publice locale, sectorul privat, parteneri comunitari), cât și la elaborarea mesajelor și instrumentele și tacticile de comunicare utilizate într-o campanie de pledoarie. Instruirea a avu o puternică componentă practică, astfel încât după următorul modul, planificat pentru 22 aprilie 2021, cele 12 comunități-partenere ale proiectului vor avea deja conceptualizate propriile campanii de pledoarie pentru politicile și acțiunile locale sensibile la dimensiunea de gen.

Instruire pentru autoritățile publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, axată pe integrarea dimensiunii de gen în strategiile de dezvoltare locale

0

Peste 50 de reprezentante și reprezentanți ai administrației publice locale partenere ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” au beneficiat, la 16 aprilie 2021, de o instruire online consacrată integrării dimensiunii de gen în strategiile locale de dezvoltare. Această instruire urmează după alte câteva realizate atât pentru organizațiile societății civile, cât și pentru administrațiile publice locale în subiecte precum promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen și acțiunile de pledoarie pentru integrarea dimensiunii de gen în strategiile publice locale în cele 12 comunități implicate în cadrul proiectului. 

Astfel, șase comunități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și șase comunități din raionul Ungheni – comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni – semnatare ale unor acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”, asigură în prezent prin activitățile și inițiativele lor integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor, și vor implementa programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen. 

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment desfășurat în februarie 2021. 

În debutul instruirii pentru autoritățile publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, Directoarea Executivă a IP CRAION CONTACT-Cahul, Silvia Strelciuc, le-au urat succes participantelor și participanților în ajustarea strategiilor de dezvoltare locale existente sau elaborarea acestora unde lipsesc astfel încât „aceste documente de politici locale să includă principiile și valorile egalității de gen”, anunțând pe parcursul evenimentului că în acest proces comunitățile vor putea fi ajutate de mentori și mentore. 

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat în mesajul său că „pe agenda aleșilor locali și aleselor locale se regăsește sporirea calității vieții fetelor și femeilor din localitățile dumneavoastră”, iar aceste instruiri „vă pot ajuta să identificați problemele și soluțiile posibile. Președinta „Institutum Virtutes Civilis” a menționat și oportunitatea pentru grupurile de lucru mixte de a participa la concursul de granturi mici pentru elaborarea și ajustarea strategiilor și planurilor de acțiuni locale pentru asigurarea oportunităților egale pentru femei și bărbați.

Ofițerul de Program, UN Women Moldova, Anatolii Oprea, a subliniat că „iată mergem împreună de la reperele teoretice spre lucrurile practice, tangibile”, astfel încât „strategiile și planurile locale ale dumneavoastră să răspundă cât mai bine la necesitățile fetelor și femeilor”.

Formatoarele acestei instruiri online le-a îndemnat pe participante și participanți să supună analizei de gen toate documentele de politici locale, subiectele abordate fiind de un real folos în acest sens.

Cea de-a doua zi a instruirii privind acțiunile de pledoarie pentru politici publice locale sensibile la dimensiunea de gen în comunitățile din raioanele Cahul și Ungheni a adus în prim-plan implementarea unei campanii de advocacy

0

Reprezentanții și reprezentantele organizațiilor societății civile, grupurilor de acțiune locală și grupurilor de inițiativă locală din raioanele Cahul și Ungheni care au participat la instruirea desfășurată, la 13 aprilie 2021, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, au revenit a doua zi în sala de clasă online pentru a continua cursul axat pe acțiunile de pledoarie pentru politici publice sensibile la dimensiunea de gen. Acest modul a adus în prim-plan desfășurarea unei campanii de advocacy pentru promovarea și implementarea unor politici publice locale sensibile la perspectiva de gen în cele 12 localități partenere ale proiectului.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment online desfășurat în februarie 2021. 

„Mă bucur că prima zi a instruirii noastre a fost ca o magistrală auto cu comunicare în ambele direcții și apreciem, împreună cu partenerii noștri, că ați pus cu toții suflet în această activitate”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, în debutul zilei a doua a instruirii pentru organizațiile necomerciale partenere ale proiectului din raioanele Cahul și Ungheni – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și comunele Pârlița, Manoilești, Măcărești, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni. 

„Cunoștințele și abilitățile în domeniul acțiunilor de pledoarie vă vor ajuta în activitățile dumneavoastră de mai departe în cadrul grupurilor de lucru pentru ajustarea strategiilor locale de dezvoltare din perspectiva egalității de gen”, a menționat Liliana Palihovici. 

Subiectele specifice ale instruirii privind implementarea campaniilor de pledoarie au vizat crearea, motivarea și consolidarea echipei de advocacy, formarea și fortificarea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile, grupurile de acțiune locală, grupurile de inițiativă locală și administrațiile publice locale și alți actori comunitari relevanți, precum și strategiile de influență pentru adoptarea unor decizii și politici locale care vizează asigurarea egalității de gen și combaterea discriminării femeilor. Celelalte module de instruire axate pe advocacy, planificate în cadrul proiectului, vor continua în săptămânile viitoare.

Următoarea instruire online este anunțată pentru 16 aprilie 2021 și este adresată administrațiilor publice locale din raioanele Cahul și Ungheni, axându-se pe integrarea dimensiunii de gen în strategiile de dezvoltare locale.

Instruire în acțiunile de pledoarie pentru politici publice sensibile la dimensiunea de gen în comunitățile din raioanele Cahul și Ungheni

0

Peste 50 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor societății civile, grupurilor de acțiune locală și grupurilor de inițiativă locală din raioanele Cahul și Ungheni participă, la 13-14 aprilie 2021, la o instruire online, axată pe elementele-cheie ale acțiunilor de pledoarie pentru politici publice sensibile la dimensiunea de gen. Această instruire consacrată planificării și implementării acțiunilor de pledoarie se desfășoară în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” și urmează după instruirile privind implicarea organizațiilor non-guvernamentale în promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment desfășurat în februarie 2021. 

Șase comunități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Zârnești, Văleni și orașul Cahul, și șase comunități din raionul Ungheni – comunele Pârlița, Manoilești, Măcărești, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni – semnatare ale unor acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”, asigură în prezent prin activitățile și inițiativele lor integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor, precum și realizarea unor programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen. 

Iar în acest context, cunoașterea și exersarea tehnicilor de pledoarie este esențială pentru realizarea obiectivelor proiectului de consolidare a capacităților societății civile și administrațiilor publice locale pentru a fi parteneri activi în promovarea și protecția drepturilor femeilor și integrarea dimensiunii de gen în documentele de politici locale.

„Comunitățile implicate în acest proiect au devenit deja localități înfrățite în promovarea mesajelor și acțiunilor pentru asigurarea egalității de gen, a afirmat în debutul instruirii Directoarea Executivă a IP CRAION CONTACT-Cahul, Silvia Strelciuc, iar aceste comunități pot fi in exemplu care să inspire și alte localități”. 

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat că „oricare ar fi profilul și domeniul de activitate al ONG-urilor dumneavoastră – promovarea drepturilor copilului sau protecția mediului – acțiunile de afirmare a egalității de gen trebuie să rămână mereu o constantă”, mai ales în aceste condiții complicate pentru femei și fete.

Ofițerul de Program, UN Women Moldova, Anatolii Oprea, a salutat reprezentantele și reprezentanții celor 12 comunități din raioanele Cahul și Ungheniactive în promovarea egalității de gen și combaterea violenței în bază de gen, apreciind vocea puternică a acestor comunități și subliniind în acest sens importanța parteneriatelor locale.

Unul dintre subiectele acestei instruiri interactive a vizat identificarea unei probleme cu care se confruntă femeile în localitățile reprezentate de organizațiile societății civile participante la training și propunerea de soluții pentru rezolvarea acestei probleme prin intervenția administrației publice locale și a altor parteneri comunitari. 

Lansarea Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni

0

O masă rotundă online de prezentare a Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni a reunit, la 12 aprilie 2021, peste 40 de reprezentanți și reprezentante ale administrației publice locale și organizațiilor necomerciale din raionul Ialoveni în cadrul unui eveniment desfășurat sub auspiciile Platformei de dialog a APL și organizațiilor societății civile din Ialoveni.   

Această Platformă de dialog a fost creată recent în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

„Prin implicarea în acest proiect administrația publică locală din Ialoveni a obținut un imbold puternic în elaborarea unor politici publice mai incluzive care aibă un impact pozitiv asupra vieții cetățenilor și să aducă soluții și beneficii cetățenilor”, a afirmat în mesajul său din debutul mesei rotunde Vicepreședinta Consiliului Raional Ialoveni, Galina Tonu. 

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a menționat cu ocazia lansării Raportului de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni că „acest dialog aduce calitate sporită politicilor publice locale, acțiuni mai eficiente și mai incluzive și cetățeni mai implicați și mai mulțumiți”, precizând faptul că această cooperare va continua și în viitor în cadrul altor inițiative.

Raportul de audit al politicilor publice din raionul Ialoveni, inițiat în cadrul unui exercițiu care a debutat la începutul acestui an și este elaborat de experte naționale în domeniul evaluării politicilor publice, a analizat câteva domenii ale politicilor publice din Ialoveni: educație, tineret, egalitate de gen, cultură și domeniul social. Aceste domenii au fost identificate ca fiind vitale atât pentru bunăstarea cetățenilor, cât și pentru modul în care acestea răspund necesităților categoriilor care au nevoie cel mai mult de serviciile publice locale.

Raportul de audit – pe care participanții la masa rotundă reprezentând administrația publică locală și organizațiile necomerciale din raionul Ialoveni l-au caracterizat ca fiind „util și comprehensiv” – conține un set de constatări, concluzii și recomandări care vor fi folosite, potrivit vorbitorilor, în procesul de elaborare a noii Strategii de dezvoltare a raionului Ialoveni.

Documentul prezentat și supus discuției și a analizat, de asemenea, nivelul de implicare a organizațiilor societății civile în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice locale și impactul politicilor publice asupra diferitelor grupuri de cetățeni din raionul Ialoveni, totodată, identificând reușitele și vulnerabilitățile acestor politici publice și acțiuni realizate.

INSTRUIRE PENTRU TINERII ȘI TINERELE DIN FĂLEȘTI ȘI STRĂȘENI privind stereotipurile de gen și depășirea barierelor în asigurarea egalității de gen între fete și băieți

0

Peste 60 de tineri și tinere din raioanele Fălești și Strășeni au participat, la 2 aprilie 2021, la prima instruire organizată în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, axată pe stereotipurile de gen și pe depășirea barierelor în asigurarea egalității de gen între fete și băieți.

Această instruire, moderată de două experte naționale în egalitatea de gen, s-a desfășurat sub auspiciile proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Uniunea Europeană pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat în mesajul său adresat participantelor și participanților că „stereotipurile de gen influențează viețile oamenilor și nu trebuie să ne fie jenă să discutăm acest subiect sensibil”, fiindcă doar „dialogul și acțiunilor vor contribui la eliminarea stereotipurilor și ideilor preconcepute”. „Am încrederea că la finele proiectului nostru „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” potențialul fetelor și băieților, femeilor și bărbaților va fi valorificat atât în beneficiul lor, cât și în beneficiul comunităților”, a menționat Liliana Palihovici.

„Acest proiect face parte dintr-un program regional mai mare și contribuie la consolidarea drepturilor și șanselor egale”, a precizat Viorica Culeac, Ofițeră de Program EVAW, UN Women în Moldova, iar implicarea tinerelor și tinerilor în calitate de actori va contribui eficient la combaterea stereotipurilor de gen și a violenței bazată pe gen.

„Tinerii și tinerele joacă un rol crucial, iar acolo unde aceștia și acestea acționează, se înregistrează un impact pozitiv în ceea ce privește percepțiile, convingerile și practicile”, a spus Coordonatoarea de program UNFPA în Moldova, Violeta Terguță.

Subiectele care au fost discutate în cadrul acestei instruiri – pe care tinerii și tinerele au apreciat-o ca fiind „vie, interactivă, utilă și foarte interesantă” – au inclus mai multe aspecte: Ce este egalitatea de gen? Ce sunt stereotipurile de gen? Cum tinerii pot contribui la eliminarea stereotipurilor de gen și la modificarea percepțiilor generale ale rolurilor și imaginii femeilor în comunitatea lor? De asemenea, exercițiile realizate de către tineri și tinere sub îndrumarea formatoarelor i-au ajutat să-și creeze o opinie informată despre egalitatea de gen pentru a o împărtăși cu semenii și semenele lor într-un efort comun de a asigura „un parteneriat de gen acasă și în societate”.

„Dialogul de astăzi pe care l-am realizat pe această platformă de învățare care, iată, devine o platformă pentru schimb de experiență a relevat că fiecare dintre noi, intenționat sau neintenționat, alimentează stereotipurile de gen și, în același timp, noi suntem cei care putem împreună să le combatem și să eliminăm și am făcut deja pași în această direcție”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

Eveniment de instruire și mentorat pentru Platforma de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni

0

Membrii Platformei de dialog a organizațiilor societății civile din raionul Ialoveni, constituită recent sub auspiciile proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, au beneficiat de asistență de mentorat și instruire axată pe modalitățile în care ONG-urile se pot constitui și afirma în calitate de actori activi în viața comunitară în contextul prevederilor Legii Nr. 86 din 11-06-2020 cu privire la organizațiile necomerciale.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

„Evenimentele noastre precedente, desfășurate în cadrul proiectului, au relevat necesitatea de ajustare a unor acte de guvernare internă a organizațiilor necomerciale, iar cunoașterea și integrarea acestor aspecte în activitățile societății civile din raionul Ialoveni vor ajuta ONG-urile să fie mai eficiente în dialogul cu autoritățile publice locale”, a afirmat în debutul instruirii Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

Instruirea online pentru organizațiile necomerciale, grupurile de inițiativă locale, asociațiile de băștinași care fac parte din Platforma de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni a inclus trei module și a abordat subiecte precum: consolidarea capacităților organizațiilor necomerciale din raionul Ialoveni pentru a fi actori activi în societate și definirea organizațiilor necomerciale prin prisma Legii Nr. 86/2020; structura organizațiilor necomerciale și particularități pentru diferite tipuri de organizații necomerciale; elementele de bună guvernare și atribuțiile organelor de conducere, executive și de control ale organizațiilor necomerciale.

Cea de-a șaptea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, un eveniment on-line Bruxelles-Chișinău

0

Cea de șaptea reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, ce se desfășoară la 30 și 31 martie 2021, aduce în prim-plan atât impactul pandemiei asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova, cât și acțiunile și oportunitățile pentru recuperarea economică a țării. Acest eveniment ce reunește parlamentari și oficiali europeni, diplomați și reprezentanți ai societății civile din Moldova este moderat de către cei doi co-președinți ai Platformei Societății Civile, Ștefan Pădure și Liliana Palihovici. 

„Ne vom concentra dialogul asupra impactului pe care l-a avut epidemia asupra forței de muncă și, totodată, pe măsurile care vor trebui luate pentru o redresare economică eficientă a Republicii Moldova. Ne vom axa discuțiile, de asemenea, pe sistemul de sănătate din Republica Moldova care a fost pus, la fel ca orice alt sistem de sănătate, sub o presiune enormă în ultima perioadă”, a afirmat în mesajul său de salut Co-președintele Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, Ștefan Pădure, care și-a exprimat încrederea că recomandările, preocupările și contribuțiile acestui eveniment își vor găsi expresia în Declarația comună a „acestei întâlniri, sperăm, constructive și fructuoase”.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a menționat în prima sa intervenție din cadrul evenimentului că Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană „lucrează în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, iar societatea civilă din Republica Moldova, inclusiv cei care participă la această reuniune, „apreciază enorm sprijinul Uniunii Europene și al țărilor-membre pentru Republica Moldova, inclusiv asistența neîntreruptă oferită în această perioadă pandemică”. „Cheia progresului rămâne voința politică și consecvența în realizarea prevederilor Acordului de Asociere”, a spus co-președinta Platformei Societății Civile Uniunea Europeană – Republica Moldova, care consideră a fi foarte oportună discuția în acest format a subiectelor ce țin de impactul crizei asupra forței de muncă și sistemului de sănătate, iar societatea civilă poate contribui semnificativ la acest dialog bazat pe identificarea  oportunităților și soluțiilor.

Cea de-a șapte reuniune a Platformei Societății Civile Uniunea Europeană reunește, într-un eveniment de două zile, parlamentari și oficiali europeni, diplomați de la Bruxelles, reprezentanți ai organizațiilor necomerciale din Republica Moldova, Confederației Naționale a Patronatului, Confederației Naționale a Sindicatelor de la Chișinău.

Excelența Sa Ambasadoarea Daniela Morari, Șefa Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, și-a exprimat bucuria că această Platformă a Societății Civile „este o platformă vie”, iar societatea civilă rămâne un actor-cheie în implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană. „Mizăm pe expertiza societății civile”, a afirmat Ambasadoarea  Daniela Morari, punctând că acest dialog de astăzi și de mâine urmează să se axeze pe modul în care „am putea să ne mișcăm cu mai mare viteză și cu mai mult conținut în realizarea temei pentru acasă” în ceea ce privește Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a evidențiat în intervenția sa faptul că Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană este mai mult decât un document diplomatic, „este o hartă a drumului către bunăstare pentru Republica Moldova”. Iar în acest context, „rolul societății civile se află în centru”, a afirmat Dragoș Tudorache – societatea civilă echilibrează cel mai bine politicul, oferă o voce cetățenilor și reprezintă o pepinieră pentru politic în sensul pozitiv.

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea serviciilor unui prestator de servicii care va elabora un spot video privind prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității de gen în raioanele Strășeni și Fălești în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”

0

Context

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Acest proiect implică un parteneriat între AO IVC, autoritățile locale și tinerii din raioanele Fălești și Strășeni în dezvoltarea capacităților tinerilor pentru implicarea lor în promovarea egalității de gen și a nediscriminării. Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Aceștia vor fi instruiți cum să utilizeze mesaje nediscriminatorii și cum să promoveze egalitatea de gen în comunitățile lor și în special în rândul semenilor.

Toate activitățile planificate în proiect vor contribui la creșterea numărului de femei, bărbați, fete și băieți care înțeleg ce înseamnă stereotipurile de gen și cum ele afectează dezvoltarea personalității, și care se vor implica în combaterea stereotipurilor de gen, fapt ce va contribui la schimbarea comportamentului societății. Strategia de implementare a proiectului se va baza pe principiile Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală, și anume:

✓ Egalitatea dintre femei și bărbați constituie un drept fundamental;

✓ Eliminarea stereotipurilor de gen este fundamentală pentru realizarea egalității între femei și bărbați;

✓ Integrarea perspectivei de gen în toate activitățile administrației locale și regionale este necesară pentru a promova egalitatea femeilor și bărbaților;

✓ Acțiunile și programele cu resurse adecvate sunt instrumente necesare pentru a promova egalitatea femeilor și bărbaților;

În procesul de promovare a mesajului de nediscriminare și echitate, AO IVC își propune să realizeze un spot video prin care să fie evidențiate stereotipurilor de gen și impactul lor negativ asupra dezvoltării durabile și dezvoltării individuale a fetelor și băieților. Produsul va fi utilizat în activitățile proiectului, inclusiv în activități cu tineri și tinerele din cel puțin 8 școli din raioanele Strășeni și Fălești. Spotul video va fi utilizat ca material didactic și în cadrul instruirilor/discuțiilor organizate de reprezentanții  administrației publice locale (APL) și a reprezentanților instituțiilor care lucrează cu tinerii și tinerele, în activitatea lor de promovare a mesajului de egalitate de gen și nediscriminare.

În acest scop, AO IVC anunță concurs pentru selectarea unei companii în vederea oferirii serviciilor de elaborare a unui spot video, care să vizeze fenomenul stereotipurilor de gen, să demonstreze impactul negativ al comportamentelor influențate de stereotipurile de gen asupra dezvoltării și afirmării personalității.

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

  1. Scrierea și coordonarea scenariului spotului video cu echipa AO IVC, UN Women și UNFPA.
  2. Elaborarea spotului video (versiune scurtă şi versiune lungă) în limba română și asigurarea subtitrării lui în limba rusă.
  3. Coordonarea cu echipa AO IVC, UN Women și UNFPA a spotului video realizat.
  4. Elaborare Cover (fotografii realizate în timpul filmărilor).
  5. Predarea spotului video către AO IVC.

În vederea elaborării spotului video, compania selectată va ține cont de următoarele elemente:

  1. Implicare. Se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
  2. Coordonare. Va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect.
  3. Acuratețe. Va depune toată diligența pentru acuratețea materialului expus, inclusiv a textului subtitrat.
  4. Respectarea termenilor. Va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a livrabilului final.
  5. Prezentarea versiunii finale.

Perioada de realizare a sarcinilor: 3 luni, începând din luna aprilie.