Home Blog

„Este de datoria autorităților publice locale și a societății civilie să realizeze politici sensibile la gen”

0

Peste 20 de reprezentante ale autorităților publice locale și societății civile de nivel local și național au fost instruite în perioada 28-30 iunie pentru a deveni formatoare în realizarea auditului de gen al politicilor publice și elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în localitățile din raioanele Strășeni, Rezina, Telenești și Ialoveni. Inițiativa este parte a proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Participantele au fost ghidate cum să se implice în procesele de elaborare, realizare și monitorizare a politicilor publice din perspectiva de gen, inclusiv în consultarea proiectelor și documentelor de politici, urmărind ca acestea să reflecte interesele și necesitățile specifice ale femeilor și bărbaților. În discursul de la începutul instruirii, președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a atras atenția că inegalităților de gen li se acordă prea puțină atenție la etapa elaborării politicilor publice, precum și la cea a bugetării resurselor financiare necesare.  Tocmai din acest motiv este de datoria autorităților locale și a societății civilie să schimbe lucrurile în bine, în primul rând promovând și realizând politici sensibile din această perspectivă.

Inga Iovu, coordonatoarea proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare” și-a exprimat speranța că instruirile din aceste zile vor contribui la realizarea în viitor a unor politici publice ce vor răspunde așteptărilor și nevoilor tuturor cetățenilor. „Însuși faptul că ați găsit timp să veniți astăzi aici pentru a înțelege ce reprezintă un proces de audit din perspectiva de gen a politicilor publice și cum poate acesta să le îmbunătățească, demonstrează că în următoarele luni, când vom aplica în practică acest exercițiu, vom putea miza pe echipe motivate și puternice. Iar cu echipe bune nu putem da greș. Vă mulțumesc mult că sunteți prezente, implicate și, cel mai important, dornice să fiți parte a unei societăți mai bune, prin eforturi comune”, a punctat Inga Iovu.

Din numărul total de formatoare, vor fi selectate mai multe experte ce vor multiplica cunoștințele la nivel local, instruind la rândul lor reprezentanți ai societății civile și autorităților publice locale. Urmare a acestor instruiri vor fi create grupuri de lucru ce vor realiza nemijlocit audituri de gen și planuri de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în localitățile din raioanele Strășeni, Rezina, Telenești și Ialoveni.

În procesul de instruire, formatoarele au fost ghidate de o echipă de experți naționali, cu o vastă experiență academică și practică în elaborarea politicilor publice și realizarea proceselor de evaluare a implementării acestora. În cadrul instruirii s-a pus accentul pe evaluarea din perspectiva de gen, iar în scurt timp, proiectul va pune la dispoziția formatoarelor un ghid practic în care vor fi enumerați pașii ce trebuie să-i urmeze în procesul de audit.

Vicepreședinta raionului Strășeni, Vasilisa Anghel, și-a exprimat speranța că instruirea în realizarea auditului de gen și elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen va contribui în scurt timp la realizarea unor politici publice ce nu vor mai genera situații de discriminare a femeilor. „Trebuie să recunoaștem că deseori noi, la nivel local, nu avem suficiente informații despre ce înseamnă egalitatea de gen. Am învățat în aceste zile că nu e nevoie de mari investiții pentru a ține cont de necesitățile tuturor cetățenilor. Bunăoară, atunci când construim un drum, trebuie doar să ne întrebăm dacă am prevăzut suficient spațiu pentru mame cu copii sau persoane dizabilități care circulă în cărucioare. Nu este greu, trebuie doar să fim sensibili la aceste aspecte” a menționat Vasilisa Anghel. 

Reprezentanta AO „Nufărul” din Rezina, Liuba Stavinschi, a recunoscut că și-ar dori să facă parte din echipa de formatori de la nivel local. În primul rând pentru că este convinsă că dacă nu vor fi eliminate, preconcepțiile despre rolul femeilor și bărbaților în societate în continuare vor genera discriminare și nedreptate, inclusiv în cadrul politicilor publice. „Până în prezent, la elaborarea strategiilor de dezvoltare nu s-a ținut cont de aspectul de gen. Acestea au fost scrise de specialiști care nu neapărat erau sensibili la dimensiunea de gen. Credem că a venit vremea schimbărilor. De asemenea, credem că este foarte important ca aceste schimbări să fie realizate în colaborare dintre autoritățile locale și societatea civilă. De ce? Pentru că noi, reprezentanții OSC-urilor locale, știm care sunt nevoile cetățenilor”, s-a arătat convinsă Liuba Stavinschi.

Evenimentul de instruire a formatorilor este parte a unui program de dezvoltare a capacităților în realizarea auditului de gen și elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în localitățile din raioanele Strășeni, Rezina, Telenești și Ialoveni, organizat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de redactare și machetare a unui ghid

0

Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis” (IVC) solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de redactare și machetare a unui ghid. Scopul general al anunțuluieste identificarea și selectarea cele mai bune oferte pentru prestarea serviciilor de redactare și machetare a materialelor poligrafice. În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte oferte de prețuri, conform cerințelor din tabelul de mai jos.

Acest anunț este realizată în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova (FSM) în parteneriat cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și Asociația Keystone Moldova (KM).

Indicați prețul pentru următoarele servicii

Nr.Denumire produsPreț, mdl/ pagină/nr. de semne (TVA 20%)Preț, mdl/ pagină/nr. de semne (TVA 0%)Termen de realizare
1.Redactarea conținutului raportului în limba română   
2.Design și machetare ghid   

*Nr. de semne va fi prezentat fără spații între ele

Informaţii suplimentare:

•             Textul raportului va fi pus la dispoziția prestatorului de servicii după finalizarea procedurii de selectare.

•             IVC va furniza toate detaliile privind cerinţele de identitate vizuală specifice, precum şi elementele necesare (sigle, informaţii tip disclaimer etc).

* Machetarea Ghidului va fi realizată în baza unui soft care să permită salvarea ulterioară a acestuia în format .pdf cu un volum acceptabil al documentului. Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis” va solicita macheta atât în format .pdf cât și în varianta original machetată în softul utilizat de către ofertant.

Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarele documente și informaţii:

 • Certificatul de înregistrare al companiei / Licența;
 • Oferta comercială, care va include prețurile pentru serviciile solicitate mai sus, în MDL. Oferta comercială trebuie să indice prețurile atât cu TVA, cât și la cota TVA cu drept de deducere (condiție obligatorie);
 • După caz, oferta tehnică, care va descrie modul în care se propune a fi realizate unele materiale informative sau de vizibilitate;

Dosarul de aplicare mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila companiei.

Notă! În cazul în care produsele/serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Data limită de depunere a ofertelor este 4 iulie 2022, ora locală 18.00. Oferta trebuie completată în limba Română şi expediată prin e-mail la adresa servicii.sociale.ivc@gmail.com cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de machetare și redactare a ghidului”.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • Avantajele tehnice ale companiei.

În rezultatul evaluării ofertelor, Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis” își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii care vor presta pe parcursul anului 2022 servicii de redactare și machetare a materialelor poligrafice, în baza unui contract cu o durată de 1 an.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Mădălina Fosa, Asistentă de Proiect, tel. +373 078 00 44 46, madalina.fosa.ivc@gmail.com

Termeni de referință pentru reconstruirea site-ului

0

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii care să reajusteze și să reconstruiască site-ul oficial al organizației http://ivcmoldova.org/, oferindu-i un meniu mai prietenos vizitatorului și beneficiarelor proiectelor implementate.

Activitatea este parte a proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în Raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.

 1. Obiective:
 2. Elaborarea și proiectarea unei arhitecturi care să permită navigarea ușoară;
 3. Elaborarea și proiectarea unei organizări a informației care să permită indexarea și arhivarea optimă;
 4. Crearea unui design web care să fie adaptat pentru cât mai multe platforme (inclusiv pe telefoane inteligente și tablete), la diferite rezoluții și pe cele mai populare browser-e de web;
 5. Proiectarea și dezvoltarea unor mecanisme de navigație intuitive și familiare utilizatorilor;
 6. Crearea unei identități vizuale online;
 7. Utilizarea Word Press ca platformă de dezvoltare și gestionare a conținutului site-urilor;
 8. Dezvoltarea unui sistem care să faciliteze distribuirea conținutului pe rețelele de socializare;
 9. Crearea și implementarea unei strategii de optimizare a site-urilor pentru motoarele de căutare;
 10. Dezvoltarea unui plan de asistență tehnică și mentenanță a site-urilor.
 1. Persoanele fizice sau juridice care răspund la această cerere de ofertă vor fi rugate să organizeze și să detalieze ofertele/propunerile lor în șase domenii principale:
 2. Web design
 3. Web development
 4. Migrarea conținutului de pe site-urile existente
 5. Lansarea site-urilor web
 6. Optimizare SEO
 7. Instruire, suport tehnic, ajustări și mentenanță.
 1. Ofertantul va fi responsabil pentru următoarele sarcini:
 2. Re-designul site-ului http://ivcmoldova.org/
 3. Furnizarea unui plan de acțiune pentru proiectarea, implementarea și lansarea noul site;
 4. Furnizarea unei noi arhitecturi a informațiilor și conținutului pe site-uri web care să faciliteze navigarea simplă și intuitivă, descoperirea și încurajarea de consum a conținutului nou publicat sau necitit, arhivarea conținutului și optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO);
 5. Dezvoltarea unei imagini consistente a site-urilor, inclusiv a schemelor de culori, a elementelor grafice și a instrumentelor de navigare. Toate acestea vor oferi o navigare simplă în cadrul unei teme grafice unificatoare în concordanță cu identitatea vizuală existentă;
 6. Proiectarea și prezentarea pentru aprobare a machetelor pentru noile site-uri;
 7. Identificarea, recomandarea și personalizarea de module și plug-inuri necesare pentru CMS (WordPress);
 8. Aplicarea și integrarea noilor machete la CMS (WordPress);
 9. Personalizarea CMS (WordPress) astfel încât să reflecte cerințele creatorilor de conținut;
 10. Migrarea conținutului de pe site-urile existente pe site-urile noi;
 11. Instruirea administratorilor și producătorilor de conținut în utilizarea noului CMS (WordPress).
 1. Activități și rezultate preconizate
 2. Elaborarea standardelor și tipurilor de conținut;
 3. Analiza opțiunilor de căutare și de identificare/descoperire a conținutului;
 4. Analiza peisajului competițional din punct de vedere al optimizării pentru motoarele de căutare SEO;
 5. Designul site-ului (Web design).
 • Caracteristicile de design ale site-ului:
 • Design adaptabil la dispozitivul/browserul de afișare
 • Compatibilitate maximă cu ultimele generații de browsere, sisteme de operare și display-uri
 • Înfățișare modernă care să lase senzația unei experiențe noi obținută prin: design (fotografii, grafice, starea de spirit), arhitectura informațiilor și taxonomia informației (plasarea conținutului și navigația), bare de navigare fixe și plutitoare, plasarea conținutului în pagină.
 • Optimizarea navigării site-ului prin tastatură (Pentru persoanele cu dizabilități motorii sau pentru cei cu deficiențe de vedere, tastatura poate fi principalul mijloc de navigare pe un site web);
 • Adăugarea unui text alternativ al imaginii (alt text) în HTML;
 • Evitarea culorilor slab contrastante;
 • Folosirea de text mare și clar;
 • Evitarea animației intermitente.
 • Ghidul stilistic al site-ului

Contractorul va crea un ghid stilistic pentru fiecare tip de conținut. Tipuri de conținut necesare:

– știre: doar text

– știre: text + fotografie

– știre: text + galerie foto

– știre: text + embed YouTube

– știre: text + embed Twitter

– știre: text + embed Facebook

– știre: text + embed Instagram

– știre: text + embed filă PDF

– știre: text + fotografie + galerie foto+ embed YouTube + embed Twitter + embed Facebook + Embed Instagram

– “long reads”: text + fotografie + galerie foto+ embed YouTube + embed Twitter + embed Facebook + Embed Instagram

– știri scurte: de la 200 la 500 de cuvinte

– știri medii: de la 700 la 1.500 de cuvinte

– știri lungi și “long reads”: de la 1.700 la 2.500 de cuvinte.

 • Migrarea conținutului de pe site-ul  existente

Contractorul va trebui sa facă o analiză a situației conținutului site-ului existent în vederea migrării pe noua platformă. Această analiză trebuie sa includă integritatea bazelor de date și accesibilitatea lor. În funcție de rezultatele analizei, contractorul va trebui sa includă în ofertă eventualele costuri suplimentare în legătură cu aceasta migrare.

 • Optimizare SEO

Optimizare SEO va trebui făcută astfel încât noul site să fie servit în motorul de căutare Google pe prima pagină în urma căutării anumitor cuvinte (în fiecare limbă a site-ului și în legătură cu Republica Moldova) după cum urmează:  http://ivcmoldova.org – IVC, OSC Moldova, organizație neguvernamentala, societate civilă Moldova, liderism, femeile în politica, tineri pentru nediscriminare, servicii sociale, buna guvernare.

 1. Instruire, suport tehnic, ajustări și mentenanță

Ofertantul trebuie să includă prețurile pentru instruirea a două tipuri de utilizatori: a echipelor producătoare de conținut și a administratorului fiecărui site. Pentru echipele responsabile de conținut, pe lângă folosirea CMS-ului, instruirea trebuie sa conțină și cunoștințe de bază de HTML.

Mentenanța include actualizarea CMS-ului și a plug-inurilor, precum și ajustarea template-ului la noile versiuni.

Data-limită de prezentare a ofertelor:  3 iulie, 2022

Ofertele vor fi expediate la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com

Detalii la numărul de telefon: 069552409

Concurs de selectare a companiilor pentru servicii de alimentare și locație pentru 2 sesiuni de instruire în orașele Strășeni și Fălești

0
OrganizareAsociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sectorul:Non-guvernamental
Locație:or. Strășeni și Fălești, Republica Moldova
Perioada de implementare: Iunie – Iulie 2022
Termen limită de aplicare:24/06/2022, ora 15:00

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii de alimentare și sală de instruire pentru un șir de evenimente care vor avea loc în perioada 30 iunie – 20 iulie 2022, după cum urmează:

 1. 3 zile cu întrerupere la Strășeni;
 2. 3 zile cu întrerupere la Fălești.

Activitatea este parte a proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa II” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Obiectivul achiziției: servicii de alimentare și sală de instruire pentru un număr total de 55 persoane care va dura  6 zile (3 zile la Strășeni și 3 zile la Fălești).

Oferta pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

Tipul cheltuielilorCantitatePreț unitate fără TVA
Arenda unei săli de conferință cu capacitatea de 55 de persoane, cu echipament de proiectarePer 1 oră 
Pauză de cafeaPer 1 persoană 
PrânzPer 1 persoană 
Apă plată pe mesePer sticlă 0.5l 

Condiții de eligibilitate:

– Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;

– Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;

– Reputație ireproșabilă;

– Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată de beneficiar.

Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

– oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț (semnată și ștampilată. Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;

– meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină (semnat și ștampilat);

– autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

– disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;

– oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 24 iunie 2022, ora 15:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com cu titlul mesajului „Concurs servicii de cazare și alimentare”. Doar compania selectată va fi contactată.

„Conservarea tradițiilor populare prin prisma dimensiunii de gen”: Tabăra de Vară din raionul Ungheni

0

Grupul de Inițiativă Locală din satul Semeni, raionul Ungheni, a desfășurat o Tabără de Vară pentru 70 de copii de vârstă preșcolară din satele Semeni și Zagarancea. În cadrul acestei Tabere de vară au fost desfășurate mai multe activități ce contribuie la promovarea egalității de gen în rândul copiilor din mediul rural.

Prima activitate în cadrul proiectului a fost o vizită a copiilor la o livadă de cireșe, acolo unde aceștia au deprins abilități de culegere și au fost învățați că astfel de munci sunt practicate în egală măsură atât de femei, cât și de bărbați. A doua activitate a fost un popas la Casa Strămoșească de pe teritoriul Muzeului în aer liber din Zagarancea, unde au văzut uneltele străvechi pe care le utilizau în trecut strămoșii lor, au făcut cunoștință cu cele mai vechi îndeletniciri, precum ar fi ciobănitul.

„Vizita copiilor la Muzeul în aer liber din Zagarancea a fost benefică pentru ei. Aceștia au aflat mai multe informații despre ciobănit și au avut drept exemple machetele oilor care se află pe teritoriul muzeului din sat și o stână confecționată după prototipul uneia reale care există la noi în localitate. În comunitate avem mai multe stâne, trei dintre ele se află în intersecție – Vasilica, Zagarancea și Semeni, iar pe panoul de la intrarea în muzeu scrie: „Pe un picior de plai, pe o gură de rai, trei turme de mei cu trei ciobănei, unui vasilicean, altui zagarancean și seminean”. Copiii prezenți la Tabăra de Vară au vârstele cuprinse între 4 și 7 ani, iar din cei 70 de copii participanți 65% sunt fete și 35% băieți”, a afirmat Ira Turețchi, Coordonatoarea Grupului de Inițiativă Locală „Din străbuni adunate”.

A treia activitate din cadrul Taberei de Vară a fost culesul de căpșuni pe câmp, unde copiii au învățat cum se desfășoară procesul de creștere și culegere al căpșunilor, de asemenea, s-au bucurat de posibilitatea de a practica cele învățate.

„Aceste activități sunt foarte importante pentru copii, deoarece ei învață cum să promoveze tradițiile locale, cum să fie mai receptivi față de nevoile care sunt în societate și au posibilitatea de a vizita locuri noi și de a fi familiarizați cu comuna. Chiar dacă copiii locuiesc în sat, aceștia mai au încă multe locuri frumoase de descoperit, despre care au auzit și pe care încă nu le-au văzut. Toate aceste activități ajută ca tânăra generație să fie mai legată de locurile natale”, a menționat Primarul comunei Zagarancea, Vasile Gabiuc.

„Pentru copii această oportunitate este foarte benefică. Participând la Tabăra de Vară, copiii învață lucruri noi, vizitează locuri frumoase și, plimbându-se prin natură, devin mai energici și mai sănătoși și cred că aceste amintiri o să le rămână în minte pentru tot restul vieții”, a povestit Directorul Grădiniței „Semeni”, Angela Patriciuc.

A zecea ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni

0

Peste 30 de participante și participanți – membre ale Platformei femeilor active, femei active și consiliere din Cahul și Ungheni, reprezentante ale societății civile și membre ale Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în Raioanele Cahul și Ungheni”, s-au reunit la data de 16 iunie 2022 în cadrul celei de a zecea ședințe. Subiectul discutat în cadrul ședinței s-a referit la educația financiară pentru adulți – Fitness Financiar.

Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului a venit Managera de proiect, AO Centrul „CONTACT-Cahul”, Cristina Lupan: „Mă bucur că am găsit un punct de mijloc dintre Ungheni și Cahul și că ne-am întâlnit astăzi la Chișinău. Suntem la a zecea ședință unde putem să comunicăm și să facem schimb de experiență, sper că astăzi vom avea o activitate interesantă. Tema de astăzi este una dorită de dumneavoastră anterior, vom discuta despre educația financiară. Pe de o parte credem că cunoaștem totul despre bani, dar dacă analizăm mai profund noi suntem contabilii în familiile noastre, deoarece ducem evidența cheltuielilor și avem nevoie de aceste informații pe care astăzi le vom învăța”.

„Mă bucur că ideea acestui atelier vine de la dumneavoastră, de la necesitățile voastre personale. Noi vrem să ne bazăm pe necesitățile beneficiarilor noștri, de aceea mă bucur că tema pe care o abordăm astăzi este una care ne vizează pe toți. Sunt sigură că în cadrul acestei instruiri veți consolida anumite cunoștințe pe care le aveți, dar o să acumulați și cunoștințe noi”, a menționat Managera programului EVA, UN Women Moldova, Laura Grecu.

„Ne bucură faptul că sunteți fidele, de fiecare dată la instruiri văd aceleași femei și asta ne face să credem că vă place ceea ce facem și că mereu învățați lucruri noi. Nu pot să nu remarc importanța temei de astăzi, este un subiect la fel de interesant și pentru mine și sper că după întâlnirea de astăzi vom înțelege ce este un comportament financiar corect și cum să gestionăm corect resursele noastre”, a menționat Managera de proiect, AO „Institutum Virtutes Civilis”, Olesea Vladîca.

A zecea ședință s-a desfășurat în trei etape – sesiunea I s-a referit la importanța educației financiare și Roata Financiară a Vieții, a doua la siguranța financiară și pașii concreți în atingerea acesteia, iar ultima sesiune a fost despre bugetul personal, reguli de elaborare și tehnici de economisire.

Participantele la ședința Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni s-au arătat mulțumite de informațiile asimilate.

„Ședința de astăzi a fost foarte interesantă, am aflat informații utile pentru mine despre educația financiară. Am rămas captivată de informațiile despre cum să gestionăm banii și cum să avem o economie efectivă chiar pentru familiile noastre”, a spus Angela Straticiuc, șef Serviciul asistență parentală profesionistă, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni.

„Evenimentul de astăzi a fost foarte reușit, am învățat cum să economisim și a fost o informație utilă, deoarece de multe ori noi cheltuim bani necugetat”, a spus Svetlana Rotaru, secretar Consiliul Rădenii Vechi.

„Eu fiind o persoană care știe să economisească m-am bucurat să aud ideile referitoare la acest subiect. O să încep să scriu și în jurnal cheltuielile și veniturile mele pentru a fi mai disciplinată în acest domeniu. Mi-aș dori să mai particip la astfel de evenimente pe viitor”, a spus Cristina Cojocari, specialist în protecția drepturilor copilului.

EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

Această activitate este realizată de către Centrul „CONTACT-Cahul” și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.

A fost lansată cea de-a doua ediție a Academiei de liderism „Femeile pentru buna guvernare”

0

de-a doua etapă a Academiei de liderism „Femeile pentru buna guvernare”. Participantele sunt reprezentante ale administrației publice locale, ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală din toată țara. Pe parcursul sesiunilor de instruire, ele vor fi ghidate cum să se implice în procesele decizionale din localitățile lor, inclusiv la ce să atragă atenția atunci când vor decide să candideze la funcții elective sau publice, cum să înțeleagă problemele cu care se confruntă cetățenii și, mai ales, cum se pot implica alături de comunitate în rezolvarea acestora.

Reprezentantul Fundației „Friedrich Ebert” în Ucraina și Moldova, Marcel Röthig, și-a exprimat speranța că, după absolvirea Academiei, participantele își vor asuma rolul de Ambasadoare ale schimbărilor în localitățile lor. „Precedentele ediții au fost un succes. Ne bucurăm să știm că eforturile noastre au continuitate. Ne-am dori ca cetățenii din localitățile Dvs. să se inspire de la succesele pe care le obțineți și, împreună, să înregistrați rezultate frumoase, în beneficiul oamenilor”, a declarat Marcel Röthig.

Mai jos puteți urmări evenimentul de încheiere a primei ediții a Academiei.

Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, lideră de proiect, a menționat că își dorește o prezență mai activă a femeilor în politicul din Republica Moldova. „Ne-am dori ca, prin efortul Dvs., în Parlament, în Consiliile locale sau raionale să fie reprezentate interesele tuturor cetățenilor: femei sau bărbați, vârstnici sau tineri. Femeile care au participat în precedentele ediții ale Academiei au devenit, între timp, primare, consiliere locale sau raionale și chiar deputate în Parlamentul Republicii Moldova. Considerăm că aceste succese pot fi multiplicate”, a punctat Liliana Palihovici.

Printre absolventele Academiei de Liderism Feminin ediția 2018 se numără și deputata din cadrul Parlamentului de la Chișinău, Veronica Roșca. Ea a precizat că, în prezent, Republica Moldova se află pe locul 27 în lume după numărul de femei în legislativ, devansând țări ca Franța, Italia sau România. „Sunt multe femei curajoase care au un cuvânt de spus, este important ca la momentul potrivit să beneficieze de sprijin”, a precizat Veronica Roșca.

Iar, Svetlana Racul, primara de Boșcana, raionul Criuleni, absolventă a Academiei de Liderism Feminin, promoția 2019, a menționat că pentru ea instruirile din cadrul academiei au reprezentat o oportunitate unică de a se dezvolta personal și de a deveni o lideră încrezătoare în propriile forțe.

Participantele cele de-a doua ediții a Academiei de Liderism „Femeile pentru buna guvernare”, pe lângă faptul că vin din mai multe regiuni ale țării, reprezintă și diverse domenii de activitate.  Aurelia B. șusține că a aplicat la Academie în speranța să-și depășească frica de a vorbi în fața unui grup numeros de persoane. „De asemenea, mi-ar plăcea să învățăm cum putem motiva oamenii din jur să ne urmeze și să depună suflet în tot ce fac”, a precizat Aurelia.

Și Valentina C. este parte a celei de-a doua ediții a Academiei de Liderism „Femeile pentru buna guvernare”. De-a lungul anilor a participat în cadrul mai multor campanii electorale și susține că, alături de colegele sale, a demonstrat că femeile au capacități să administreze eficient comunități. „Nu accept abordări de tipul doar femei sau doar bărbați în conducere. În cadrul primăriei Strășeni pun valoare pe capacitățile oamenilor și nu pe genul lor. Cred sincer că prezența femeilor în funcții de conducere trebuie să devină o tradiție și nu o excepție”, a punctat Valentina Casian.

Oxana M. este o tânără participantă a Academiei de Liderism „Femeile pentru buna guvernare”, ediția II. Are 21 de ani și este originară din Telenești. „În pofida vârstei mele, am ambiția peste câțiva ani să mă implic în funcții de conducere. De ce? Pentru a schimba în bine societatea în care trăim cu toții, pentru a motiva tinerii să rămână acasă și pentru a rezolva problemele din comunitățile noastre”, a spus Oxana.

Cea de-a doua ediție a Academiei este organizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Concurs pentru selectarea unui grup de experți/te formatori/ companie de training

0

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa II” în cadrul programului regional ”UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Aceștia vor fi instruiți cum să folosească mesaje nediscriminatorii și cum să promoveze egalitatea de gen în comunitățile lor și în special în rândul semenilor.

Obiectivul concursului: AO IVC anunță lansarea concursului pentru selectarea a 3 experți formatori/ grup de traineri/ companie de trainining (în continuare „Prestator”) care să instruiască estimativ 50 de tineri din raioanele Strășeni și Fălești care să participe la 3 sesiuni de instruire pe următoarele tematice:

 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul egalitate de gen și nediscriminare (1+1 zile – la Strășeni și Fălești);
 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul managementul proiectelor (1+1 zile – la Strășeni și Fălești);
 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul social media (1+1 zile – la Strășeni și Fălești).

Instruirile se vor desfășura în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022.

 1. Sarcinile Prestatorului:

Experții formatori / grupul de traineri / compania de training urmează să livreze un curs de instruire în cadrul căreia să fie abordate în principal următoarele subiecte / aspecte, dar nu se vor limita doar la acestea:

Expert/ă Formator/oare nr. 1:

 1. Aspecte generale privind prevenirea stereotipurilor de gen
 2. Stereotipurile despre femei și bărbați (stereotipuri de gen)
 3. Prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen
 4. Promovarea practicilor nediscriminatorii

Expert/ă Formator/oare nr. 2:

 1. Scrierea unei cereri de proiect
 2. Elaborarea/ unui buget
 3. Mobilizarea comunității
 4. Coordonarea unei echipe de proiect
 5. Monitorizarea și evaluarea unui proiect

Expert/ă Formator/oare nr. 3:

 1. Promovarea imaginii corecte a femeilor și bărbaților în spațiul online
 2. Cyber bullying – ce este acest fenomen și cum îl putem combate?
 3. Limbaj de gen
 4. Cum putem contribui prin intermediul rețelelor de socializare combaterea discriminării

Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 50 persoane și va dura maxim 6 zile (3 zile la Strășeni și 3 zile la Fălești), în prealabil în  în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător.

 1. Livrabile și angajamente:
 2. Elaborarea agendei, prezentării, chestionarelor pre și post instruire și materialelor de instruire pe subiectele menționate;
 3. Facilitarea instruirii;
 4. Elaborarea raportului final după instruire;
 5. Materiale distribuite participanților și participantelor în format electronic.
 6. Criterii de selecție:
 7. Studii superioare în social, educație , managementul proiectelor, comunicare, social media, etc.; sau alte domenii relevante (5 puncte);
 8. Experiența anterioară de minim 5 ani în elaborare și livrare a cursurilor de formare (20 de puncte);
 9. Experiența de livrare a instruirilor (15 de puncte);
 10. Oferta financiară (30 de puncte).
 11. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea  următoarelor:
 12. Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice;
 13. Un proiect al planului de curs (metodologia), care să indice abordarea generală și metodele sugerate – maximum 1 pagină;
 14. Oferta financiară cu indicarea costului per zi pentru pregătire/ training în MDL.

Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de AO IVC, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.

 • Oferta:

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea “Youth_expert” până la data de 16 Iunie 2022, ora 23:59. Doar persoanele  preselectate vor fi contactate pentru interviu.

Termeni de referință pentru procurarea lenjeriei de pat

0
Organizație:AO ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC)
Tipul contractului:Procurare bunuri
Durata contractului:Iunie 2022
Termenul limită de depunere a dosarelor:15 Iunie 2022, ora 17:00
Context:Suport pentru refugiații ucraineni în contextul crizei umanitare din Ucraina. Activitate realizată în baza Acordului de cooperare între AO IVC și Consiliul Danez pentru Refugiați
Descrierea achiziției:100 de seturi lenjerie de pat (1 set include 1 cearșaf de pat, 1 cearșaf de plapumă și 1 față de pernă)   Parametrii: Cearșaf de pat (1buc): 215×150 Cearșaf de plapumă (1buc): 215×150 Față de pernă (1buc): 50×70   Tip țesătură: bumbac

Serviciile solicitate (vă rugăm să prezentați oferta după următorul model):

Nr.ServiciuDescrierePreț per 1 unitate cu TVA, în MDLPreț per 100 de unități cu TVA, în MDL
1Set lenjerie de pat   

Criteriile de evaluare:

1. Experiența în domeniu a ofertantului: prezență pe piaţă, clienţi fideli/referinţe;

2. Respectarea cerințelor sus-menționate;

4. Oferta financiară. Raportul preț-calitate.

Procedura de aplicare.

Ofertele vor fi transmise  la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea “Procurare lenjerie de pat” până la data de 15 Iunie 2022, ora 17:00.

Concurs pentru participare la 3 sesiuni de instruire pentru tinerii și tinerele din Strășeni și Fălești în cadrul proiectului

0

„Tinerii pentru egalitate și non-discriminare – etapa II

Ești din raioanele Strășeni sau Fălești? Îți place să creezi și ești o tânără/un tânăr ce dorește să promoveze egalitatea de gen în localitatea sa? Vrei să înveți noi metode de promovare pe social media?

Dacă ai între 14 și 19 ani, te invităm să faci parte din echipa celor 50 de tineri ce vor fi instruiți timp de trei zile la următoarele subiecte: egalitatea de gen și nediscriminare (1 zi); scrierea și managementul proiectelor (1 zi)  și social media (1 zi).

Instruirile se vor desfășura în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022 la Strășeni și Fălești, iar toate cheltuielile vor fi suportate de către organizatori.

La final vor fi selectate și susținute 8 inițiative locale în raionul Strășeni și Fălești cu suma de 20 000 lei fiecare. Mai multe detalii despre criteriile de selectare a inițiativelor vor fi oferite în luna iulie.

Link spre formularul de participare: https://forms.gle/fj9DGSsXLikXvk7A7

Termenul de aplicare: 17 iunie ora 17:00.

Inițiativa aparține Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) și e realizată în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa II” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare.