Contractarea serviciilor de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă locală și organizații comunitare

Termeni de referință

Servicii de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune și/ sau inițiativă locale și organizații comunitare pe parcursul implementării proiectelor/ inițiativelor locale finanțate din fonduri externe

Organizație:Fundația „Friedrich Ebert” Moldova, Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Dezvoltarea societății civile – instruire ONG, GAL/GIL, OC
Tipul de consultanță:Mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune și/ sau inițiativă și organizații comunitare pe parcursul implementării proiectelor/ inițiativelor locale finanțate din fonduri externe
Localități:Chișinău, Republica Moldova (sarcinilor vor include deplasarea în raioanele/ localitățile unde sunt implementate proiectele/ inițiativele)
Durata activității:Perioada martie – noiembrie 2023, câte 2 zile per proiect/ inițiativă (până la 30 de zile de consultanță/ mentorat atât la distanța, cât și cu deplasare în teritoriu)
Limba (limbile) necesară (e):Română, rusă  (va constitui un avantaj)
Data limită de aplicare:20.02.2023
  1. CONTEXT

În perioada aprilie 2021 – aprilie 2024, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” desfășurat cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”. Scopul proiectului este consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte. Activitățile proiectului sunt implementate atât la nivel național precum și raional, în raioanele Ialoveni, Rezina, Telenești și Strășeni. Domeniile de intervenție a proiectului sunt (1) dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile de a deveni actori puternici în procesul de asigurare a bunei guvernări și de a influența procesele de dezvoltare în comunitățile lor; (2) consolidarea capacităților APL pentru un dialog deschis cu actorii societății civile, asigurând, în acest fel, un proces de luare a deciziilor transparent, participativ și care răspunde la necesitățile stringente ale cetățenilor; (3) încurajarea femeilor active pentru participare în procesele de luare a deciziilor și (4) creșterea gradului de conștientizare de către societate a rolului femeilor în procesele ce asigură buna guvernare și dezvoltarea durabilă.

Programul de granturi

Una din activitățile importante ale proiectului este finanțarea și sprijinirea, prin oferirea sub-granturilor, a 15 inițiative/ proiecte elaborate de către organizațiile societății civile de la nivel local. Proiectele se axează pe promovarea drepturilor și intereselor femeilor, bunei guvernări, politicilor publice sensibile la gen precum și pe promovarea participării femeilor la procesele decizionale. Unele proiecte au drept scop să ofere suport în implementarea activităților prevăzute în planurile de acțiuni pentru promovarea egalității de gen de la nivel local. Proiectele/ inițiativele locale vor fi realizate în parteneriate cu autoritățile publice locale de nivelul 1 sau nivelul 2.

Programul de granturi al proiectului a fost lansat în decembrie 2022, iar ca rezultat au fost selectate spre finanțare 15 proiecte/ inițiative. Pentru a asigura implementarea lor cu succes, organizațiile societății civile de la nivel local urmează să beneficieze de câte 2 zile de consultanță/ mentorat fiecare.

2. SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

AO „Institutum Virtutes Civilis” și Fundația „Friedrich Ebert” Moldova contractează un grup de consultanți/ mentori care vor oferi suport în implementarea inițiativelor locale pe tot parcursul implementării acestora.

Perioada de realizare a sarcinilor: martie – noiembrie 2023, până la 30 de zile de mentorat pentru 15 organizații ale societății civile la nivel local în implementarea proiectelor/ inițiativelor locale finanțate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”, implementat de FES Moldova și IVC, cu suportul financiar al Uniunii Europene. Mentorii selectați vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

3. TERMENE ȘI METODE DE REALIZARE A SARCINILOR:

Termenele de realizare a sarcinilor

 SarciniTermen
1.Desfășurarea sesiunilor de mentorat pentru echipele de implementare a 15 inițiative/ proiecte elaborate de către organizațiile societății civile de la nivel local. Inițiativele se axează pe promovarea drepturilor și intereselor femeilor în domeniile buna guvernare, transparența procesului decizional, participare, implicare civică etc. (Activitățile de mentorat se vor desfășura atât la distanță – discuții telefonice, pe platforma ZOOM etc., cât și cu deplasarea fizică a mentorilor în localitatea unde se implementează proiectele/ inițiativele).  Până la 30 de zile de mentorat (15 proiecte/ inițiative locale câte 2 zile pentru fiecare)

4. CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/ CANDIDATE

Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante; 

Cel puțin 5 ani de experiență practică în implementarea proiectelor, monitorizarea și evaluarea proiectelor și/ sau oferirea de consultanță și suport (coaching, mentorat) în implementarea proiectelor finanțate din surse externe, preferabil în domeniul egalității de gen. Buna cunoaștere a domeniului non-guvernamental de la nivel local și experiența de mentorat pentru ONG-uri din mediul rural  vor constitui un avantaj.

5. PROCEDURA DE APLICARE

Consultantul/a/ mentorul/mentora interesați/te va expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com până la data de 20 februarie 2023, cu subiectul „Mentorat proiecte/ inițiative locale”:

  • care va include CV-ul mentorului și o scrisoare de motivare (scurtă descriere a experiențeiîn domeniul implementării, monitorizării/ evaluării proiectelor și activităților de mentorat pentru organizațiile neguvernamentale (nu  mai mult de 1 pagină). La dosar se vor anexa materiale confirmative ale experienței formatorilor/ formatoarelor – lista ONG-urilor și a proiectelor locale pentru care au fost oferite servicii de mentorat).
  • . În oferta financiară va fi indicată suma NET în Euro per zi de pregătire/ realizare a activităților de mentorat. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.
  • CRITERII DE EVALUARE:

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs cu respectarea deplină a procedurii descrise în acești Termeni de Referință.

Procedura de evaluare și selecție a consultantului/ei va include analiza și evaluarea ofertei tehnice și a ofertei financiare. 

Dosarul câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj acumulat în rezultatul evaluării celor 2 oferte.

Oferta tehnicămax. 100 de puncte
Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante  15 p
Experiență practică în implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor și/ sau oferirea de consultanță și suport (coaching, mentorat) în implementarea proiectelor finanțate din surse externe.  20 p
Oferta tehnică: CV-ul mentorului  15 p
Oferta tehnică: o scrisoare de motivare (scurtă descriere a experiențeiîn domeniul implementării, monitorizării/ evaluării proiectelor și activităților de mentorat pentru organizațiile neguvernamentale  20 p
Oferta financiară  30 p
Punctaj total100 puncte

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta niciun/nicio expert/expertă sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail info.aoivc@gmail.com. Întrebările pot fi adresate până pe 15 februarie 2023, ora 17.00.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț de selectare a unui agent economic ce va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate

Termeni de Referință pentru selectarea unui agent economic care va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate Organizare:A.O. „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Chișinău, Republica MoldovaTermen...

Concurs de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unui eveniment în...

Anunț extins: cerere de oferte pentru servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe

Termeni de referință pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe în cadrul proiectelor...