Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unei sesiuni de consultare publică în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Organizare:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sectorul:Non-guvernamental
Locație:Republica Moldova
Perioada de implementare: Ianuarie/Februarie 2022
Termen limită de aplicare:10/01/2023 18:00

AO „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea unui prestator de servicii alimentare și locație pentru organizarea unui eveniment de consultare publică a ghidului de achiziții a serviciilor sociale, care se va desfășura în luna decembrie 2022.

Consultarea publică se realizează în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros- Moldova (FSM) în parteneriat cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și I.P. Keystone Moldova (KM).

Obiectivul achiziției:

Selectarea unui prestator de servicii, care să ofere servicii de alimentare și locație în perioada anunțată în termenii de referință.

Servicii solicitate:

Nr.Poziția      Unitate de măsurăCantitatePreț unitate fara TVA (în MDL)Total fără TVA (în MDL)
1Sală de ședințe cu capacitatea de cel puțin 70 persoane (cu respectarea distanței sociale), dotată cu echipament de proiectare și microfoane.O sală / per zi1 
2Pauză de cafeaPer persoană70  
3PrânzPer persoană70 
4Apă plată în sala de ședințăper sticlă 0.5 l70 
 Total 

Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
 • Reputație ireproșabilă;
 • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și a sălii de ședință la capacitatea solicitată în acești termini de referință.

Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Autorizația de funcționare a unităților de alimentație publică;
 • Oferta financiară, întocmită conform modelului din termenii de referință. Oferta financiară va fi semnată și ștampilată și va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
 • Documentele ce atestă aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID întreprinse de prestator;
 • Meniul propus separat pentru pauza de cafea și prânz (semnat și ștampilat).

Notă: Toate tarifele vor fi indicate la cota TVA 0.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea ședinței consultative și a serviciilor de alimentare în aceeași clădire/edificiu;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 ianuarie 2023, ora 18:00. Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com, cu titlul mesajului „Concurs servicii de organizare a evenimentelor”. Pentru întrebări sau precizări, ne puteți contacta la emailul indicat mai sus.

Recente

Mai vezi și

Contractarea serviciilor de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă locală și organizații comunitare

Termeni de referință Servicii de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune și/ sau inițiativă locale și organizații comunitare pe parcursul implementării proiectelor/ inițiativelor locale...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii care va presta servicii de livrare a rechizitelor de birou / produselor de...

Anunț de selectare a unei companii care va efectua auditul financiar al AO „Institutum Virtutes Civilis”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii care va efectua auditul financiar al Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis”,  pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31...