Anunț de procurare a bunurilor destinate centrului ce găzduiește tineri refugiați în raionul Ialoveni (satul Costești)

Termeni de referință pentru procurarea bunurilor destinate centrului ce găzduiește tineri refugiați în raionul Ialoveni (satul Costești), activitate realizată în cadrul proiectului „Consolidarea efortului Moldovei de a acționa în contextul crizei refugiaților”

Organizația care solicită oferta:AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC)
Tipul contractului:Procurare bunuri/ prestare servicii
Durata contractului:9 Decembrie – 30 Decembrie 2022
Termenul limită de depunere a dosarelor:13 decembrie, ora 15:00
Descrierea achiziției:Amenajarea unei zone de joacă pe o suprafață de aproximativ 625 m.p. (25×25) în scuarul Centrului de refugiați din satul Costești, Ialoveni

CONTEXT

Proiectul “Consolidarea efortului Moldovei de a acționa în contextul crizei refugiaților” este implementat de către AO ”Institutum Virtutes Civilis” cu susținerea financiară a Consiliului Danez pentru Refugiați (DRC). Prin intermediul proiectului se oferă asistență și suport pentru refugiaților găzduiți în centrele temporare de cazare precum și în familiile din raionale Strășeni și Ialoveni.

AO IVC solicită ofertă pentru echipamente pentru amenajarea spațiilor prietenoase copiilor și adolescenților conform Anexei nr. 1.

Condiții de eligibilitate:

  • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
  • Disponibilitatea de livrare și instalare a produselor de mobilier în termen de 25 zile lucrătoare de la semnarea contractului;
  • Prezentarea dosarului complet.

Proceduri de aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, care va conține următoarele documente:

  1. Oferta financiară, întocmită conform modelului din anunț (semnată și ștampilată). Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei. Oferta financiară vă cuprinde prețul de livrare și instalare a bunurilor.
  2. Confirmarea disponibilității de livrare a produselor de mobilier în termen de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului.
  3. Certificat de confirmare a calității produselor ce vor fi livrate/certificate de garanție a produselor de mobilier.
  4. Copia certificatului de înregistrare a companiei și licenței/ autorizației de funcționare (după caz).

Participanții la concurs sunt rugați să transmită ofertele conform modelului atașat mai sus. Oferta de preț trebuie să fie semnată. Aceasta va include și informația referitor la disponibilitatea livrării produselor în termenii menționați supra. Ofertanții vor indica în text că își asumă să păstreze neschimbat prețul ofertei timp de 30 zile din data transmiterii acesteia.

Important: În ofertă va fi inclusă și informația referitoare la certificatele de confirmare a calității produselor ce vor fi livrate/termenul de garanție pentru fiecare produs, cheltuielile de transportare și instalare.

Criteriile de evaluare:

1. Experiența în domeniu a ofertantului: prezență pe piaţă, clienţi fideli/ referinţe – 10 pct;

2. Respectarea cerințelor sus-menționate – 10 pct;

3. Termen de livrare a produsului – 15 pct;

4. Oferta financiară. Raportul preț-calitate – 15 pct.

Procedura de aplicare.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com și la aalexeiciuc@gmail.com cu mențiunea „Procurare bunuri/ prestare servicii pentru refugiați”, până la data de 13 decembrie, ora 15:00. Pentru detalii: dna Angela Alexeiciuc (tel: 069192226).

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț de selectare a unui agent economic ce va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate

Termeni de Referință pentru selectarea unui agent economic care va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate Organizare:A.O. „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Chișinău, Republica MoldovaTermen...

Concurs de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unui eveniment în...

Anunț extins: cerere de oferte pentru servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe

Termeni de referință pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe în cadrul proiectelor...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here