„Women 4 Leadership” – instruire pentru Organizațiile Societății Civile locale și regionale în promovarea egalității de gen și implicării femeilor în procesele decizionale

O instruire sub auspiciile Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, axată pe promovarea egalității de gen și implicării femeilor în procesele decizionale, reunește, la Chișinău, timp de două zile, mai multe Organizații ale Societății Civile locale și regionale. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Women 4 Leadership”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION CONTACT-Cahul, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova și cu sprijinul Guvernului Suediei.

Subiectele-cheie aflate pe agenda acestei instruiri în domeniul promovării egalității de gen și participării femeilor în procesele decizionale vizează politicile publice incluzive și sensibile la dimensiunea de gen și realizarea acestora la nivel local și național; bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen; acțiunile de advocacy pentru egalitatea de gen și drepturile femeilor; dialogul și cooperarea Organizațiilor Societății Civile cu administrațiile publice locale.

Printre experții în domeniu care moderează diverse sesiuni ale instruirii se numără Olga Nicolenco, națională, mentoră în proiectul „Women 4 Leadership”;  Silvia Strelciuc, Directoarea Executivă IP CRAION CONTACT-Cahul; și Liliana Palihovici, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”.

Instruirea pentru Organizațiile Societății Civile locale și regionale în promovarea egalității de gen și implicării femeilor în procesele decizionale urmează după o lungă serie de activități desfășurate în cadrul proiectului „Women 4 Leadership”. Printre acestea se numără două instruiri din sesiunea anului 2018, axate pe abilitarea femeilor pentru participare în procesele decizionale și desfășurate între 29 iunie și 1 iulie și, respectiv, 17 și 19 august 2018 și simulările de dezbateri publice, organizate la Cahul, la Bălți și la Chișinău, în noiembrie și decembrie 2018.

 În cadrul Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership” cele 40 de beneficiare ale proiectului beneficiază de ghidarea formatorilor și mentorilor în ceea ce privește participarea la viața publică la nivel de comunitate și de țară. În același timp, proiectul „Women 4 Leadership” oferă instruire și consultanță pentru 10 organizații non-guvernamentale locale și regionale pentru a dezvolta capacitățile lor de advocacy în dialogul cu autoritățile publice în scopul dezvoltării și implementării politicilor publice locale sensibile la dimensiunea de gen. De asemenea, femeile implicate în proiect au participat la trei dezbateri publice regionale în cadrul cărora au prezentat și au promovat soluții pentru problemele existente la nivel local și național.

Proiectul „Women 4 Leadership”, realizat la nivel național, contribuie la edificarea unei platforme incluzive de dialog, instruire și acțiune a femeilor-lider care va contribui la sporirea șanselor de afirmare a femeilor din diferite grupuri, inclusiv femei tinere, din grupurile de minorități etnice, femeile cu dizabilități, care sunt practic absente din procesele decizionale.

Această activitate are loc în cadrul Acordului de cooperare în bază de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor), finanțat de Guvernul Suediei și UN Women. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau al donatorului.

Recente

Mai vezi și

A treisprezecea ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni

Peste 30 de participante și participanți – membre ale Platformei femeilor active, femei active și consiliere din Cahul și Ungheni, reprezentante ale societății civile...

„Vă îndemnăm să creați o comunitate de femei active” este mesajul instruirilor în cadrul Academiei de Liderism

Pe parcursul acestei săptămâni, peste 60 de femei din toată țara au fost beneficiat de două zile de instruiri dedicate dezvoltării personale și profesionale....

„Conservarea tradițiilor populare prin prisma dimensiunii de gen”: Tabăra de Vară din raionul Ungheni

Grupul de Inițiativă Locală din satul Semeni, raionul Ungheni, a desfășurat o Tabără de Vară pentru 70 de copii de vârstă preșcolară din satele...