Transpunerea Directivei UE privind Egalitatea de Gen în Securitatea Socială în Republica Moldova: recomandări și sugestii

În cadrul unei dezbateri organizate miercuri, 8 noiembrie, a fost analizată ce-a dea patra notă de politici privind transpunerea directivelor europene în legislația Republicii Moldova, și anume Directiva Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale.

Analiza a fost realizată în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, și implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, AO Institutum Virtutes Civilis și Fundația „Friedrich Ebert”.

Beneficiarul acestui efort, pe lângă cetățeanul de rând, este Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, sarcina căruia este de a coordona transpunerea mai multor Directive UE  în legislația națională.

Secretara de stat de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Felicia Bechtoldt, a menționat că „prin transpunerea acestei directive, statele membre ale Uniunii Europene și-au reafirmat angajamentul pentru promovarea egalității de gen și eliminarea oricărei forme de discriminare între sexe în ceea ce privește accesul la beneficiile sistemului de securitate socială. Astăzi, avem responsabilitatea de a pune în aplicare aceste principii și de a ne asigura că fiecare cetățean al Moldovei, indiferent de sex, beneficiază de aceleași drepturi și oportunități în ceea ce privește securitatea socială.”

Transpunerea Directivei include un set de acțiuni prin care legile, regulamentele și procedurile care reglementează sistemul de securitate socială din țara noastră vor fi ajustate în conformitate cu standardele europene, astfel încât bărbații și femeile să fie tratați egal în privința accesului la măsurile de securitate socială.

Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a evidențiat complexitatea și importanța directivei: „Directiva Consiliului 79/7/CEE este una dintre cele mai complexe directive analizate, având o perioadă lungă de implementare și situații complexe în procesul de aplicare de către țările membre. Republica Moldova, prin legislația sa, s-a angajat în abordarea echității și egalității. Acum, este crucial să analizăm directiva și experiențele altor țări, elaborând o strategie de transpunere eficientă, pentru a alinia legislația națională la principiile propuse de această directivă.”

În cadrul dezbaterii, directoarea Fundației „Friedrich Ebert” Moldova, Ana Mihailov, a menționat că transpunerea Directivei Consiliului 79/7/CEE în legislația Republicii Moldova nu este doar un angajament tehnic, ci și o oportunitate valoroasă de a învăța și de a adopta cele mai bune practici din statele membre ale Uniunii Europene. „Prin acest efort, ne aliniem nu doar la standardele europene, ci contribuim și la consolidarea unui sistem de securitate socială mai echitabil și inclusiv pentru toți cetățenii noștri, indiferent de gen. Este esențial să folosim această experiență ca un catalizator pentru schimbări pozitive în societatea noastră.”

Prezentarea notei analitice s-a desfășurat în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de European Union in the Republic of Moldova și cofinanțat de Friedrich Ebert Stiftung Moldova, care este implementat de Expert-Grup, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene, AO Institutum Virtutes Civilis și Friedrich Ebert Stiftung Moldova.

Mai multe detalii despre proiect pe: https://www.euromonitor.md/

#SocietateaCivilăPentruIntegrareEuropeană

Recente

Mai vezi și

Liliana Palihovici: „Ziua de 8 martie oferă oportunitatea de a marca rezultatele pe care femeile le-au atins în diverse domenii, de la politică la...

Îndemnul președintei AO Institutum Virtutes Civilis, Liliana Palihovici, de Ziua Internațională a Femeii.

Liliana Palihovici: „Promovarea egalității de gen nu se rezumă doar la legislație, ci implică și investiții în educație și conștientizare”

Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a subliniat în cadrul mesei rotunde organizate de Federația Sindicatelor din Moldova, în ajunul Zilei Internaționale a...

AO IVC pune la dispoziția APC, APL și prestatorilor de servicii sociale ghidul „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”

AO „Institutum Virtutes Civilis” lansează ghidul intitulat „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”, un instrument esențial destinat Autorităților Publice Centrale (APC), Autorităților...