Termeni de referință pentru poziția de expert (ă) în comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova

Organizația:„Friedrich Ebert” Moldova (FES) și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC)
Sector:Non-guvernamental
Perioada de implementare a responsabilităților: Până la 174 zile (1 martie 2022 – 1 aprilie 2024)
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Cerințe limbi vorbite:Română (cunoașterea limbii engleze este un avantaj)
Termenul limită:11 februarie 2022, 18:00 EET

Context

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova (FES) și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) anunță concurs de selectare a unui expert/ă în comunicare în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de FES Moldova și IVC cu suportul financiar al Uniunii Europene și FES. Obiectivul general al proiectul este de a contribui la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte.

Activitățile din cadrul proiectului includ următoarele: dezvoltarea capacităților pentru femei, OSC și OC (ateliere de lucru, sesiuni de instruire, conferințe, mese rotunde, activități de sub-grantare și mentorat, platforme pentru rețelele de alumni); activități de elaborare și monitorizare a politicilor publice, advocacy; procese participative de luare a deciziilor, precum și activități de sporire a gradului de conștientizare publică privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Obiectivul principal al serviciilor de consultanță

Realizarea activităților de comunicare, promovare și vizibilitate a proiectului la fiecare etapă de implementare, în corespundere cu cerințele UE cu privire la vizibilitate și comunicare: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2018_communication-visibility-requirements_en.pdf.

Responsabilitățile de bază ale expertului/ei

 • Planificarea și gestionarea sistematică a activităților de comunicare din proiect în scopul informării grupurilor țintă și beneficiarilor finali ai proiectului despre activitățile proiectului și asigurării unui nivel optim de vizibilitate a proiectului;
 • Dezvoltarea, elaborarea și implementarea instrumentelor și materialelor de comunicare a proiectului;
 • Dezvoltarea parteneriatelor media și asigurarea unui proces consistent de informare a organizațiilor media locale și naționale;
 • Dezvoltarea bazei de date a actorilor relevanți din domeniul media și a comunicării; asigurarea unui proces consistent și eficient de comunicare cu aceștia pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
 • Coordonarea procesului de cooperare și colaborare cu potențiali prestatori de servicii în domeniul comunicării;
 • Gestionarea imaginii și reflectării activităților proiectului în aparițiile media;
 • Asigurarea unui proces sistematic și eficient de comunicare a proiectului prin intermediul rețelelor de socializare;
 • Administrarea paginii web și a rețelelor de socializare a proiectului;
 • Realizarea componentei de comunicare în cadrul evenimentelor realizate în proiect;
 • Asigurarea respectării cerințelor UE cu privire la comunicare și vizibilitate în toate materialele elaborate și diseminate în cadrul/cu suportul proiectului.

Cerințe față de candidat/ă

 • Studii de licență în unul din următoarele domenii: științe ale comunicării, relații publice, jurnalism și alte domenii relevante în cadrul unei universități naționale sau internaționale. Studii de masterat în unul din domeniile menționate mai sus reprezintă un avantaj (experiență de muncă relevantă echivalentă studiilor în domeniul comunicării se consideră acceptabil);
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul comunicării și/sau relațiilor cu publicul care a inclus sarcini aferente elaborării strategiilor de comunicare, aplicarea instrumentelor de comunicare, colaborare cu instituții și alte surse media etc.
 • Experiența în cadrul sectorului public, asociativ și/sau în cadrul proiectelor finanțate de diverși donatori sau parteneri de dezvoltare constituie un avantaj;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în scrierea comunicatelor de presă și elaborarea altor materiale de comunicare scrise. Anexați la dosarul depus materiale care dovedesc experiența (copii ale materialelor elaborate sau link-uri către aceste materiale);
 • Cunoașterea lucrului la computer și a programelor de editare grafică și/sau video (Canva, Adobe Illustrator și alte programe similare) constituie un avantaj;
 • Abilități de ajustare a mesajelor cu privire la activitățile din proiect pentru diferite grupuri țintă;
 • Cunoașterea limbii engleze este un avantaj (activitățile de comunicare a proiectului vor fi desfășurate în limba română);
 • Disponibilitatea de a călători pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul activităților din proiect pentru a oferi suport în organizarea evenimentelor, în caz de necesitate.

Condiții și cerințe pentru aplicare

Candidații interesați de a participa la concurs vor transmite dosarul de aplicare, cu următoarele documente și materiale:

 • Scrisoarea de motivare a candidatului (max. 1 pag.);
 • CV care reflectă experiența relevantă domeniului de consultanță;
 • Materiale care dovedesc experiența în scrierea de comunicate de presă și alte materiale media scrise (copii ale materialelor elaborate sau link-uri către aceste materiale);
 • Oferta financiară în Euro, cu indicarea valorii salariului net pentru o zi de muncă;
 • Alte materiale pe care le considerați relevante.

Doar candidații preselectați vor fi contactați pentru realizarea unui interviu.

Dosarul de aplicare va fi transmis la adresa electronică: info.aoivc@gmail.com până la data de 11 februarie, 2022, cu linia de subiect „Expert/ă comunicare”.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să vedeți Termenii de Referință.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:15.11.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here