Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, Moldova
Durata:15.11.2023 – 31.03.2024
Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat

DESPRE PROIECT


AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și AO Keystone Moldova. Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.

RESPONSABILITĂȚI:

Atribuțiile de serviciu includ, dar nu se limitează la următoarele:

–   Contribuie pro-activ la implementarea proiectului, în conformitate cu planul de acțiune și rezultatele scontate;

–   Oferă asistență în implementarea de zi cu zi a proiectului liderului echipei de proiect, coordonatorului de proiect și coordonatorului programului de instruiri;

–    Facilitează comunicarea cu toți membrii echipei de proiect, inclusiv organizațiile partenere de implementare, actorii cheie și reprezentanții guvernului;

–  Elaborează și diseminează produse de comunicare, documente de ieșire, inclusiv, dar fără a se limita la corespondență formală / scrisori / acorduri, fișe tehnice ale proiectului, procese verbale ale ședințelor etc.;

–   Compilează date, efectuează introducerea datelor și verificarea datelor care vizează procesele de administrare a proiectului;

–    Oferă asistență în desfășurarea activităților la fața locului, asigură comunicarea cu beneficiarii proiectului;

–    Asigură logistica călătoriilor pentru personal și vizitatori

–    Elaborează concepte de evenimente și agendele acestora în colaborare cu echipa de proiect și în baza planului de activitate;

–  Asigură logistica în cadrul evenimentelor (documentare privind serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori și comunicarea ulterioară cu aceștia până la încheierea tranzacției cu semnarea tuturor documentelor confirmative; pregătirea materialelor necesare pentru eveniment, înregistrarea participanților; multiplicarea și distribuirea materialelor etc.)

–    Documentează evenimentelor organizate și stochează informația și documentele în arhiva proiectului

–    Elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor aferente implementării proiectului;

–    Elaborează scrisori, notelor informative, sinteze și alte documente adresate partenerilor etc.;

–    Completează borderourile de evidență aferente proiectului;

–    Traducerea scrisă (engleză, română, rusă) a documentelor aferente proiectului (articole, comunicate de presă,  procese verbale, scrisori, invitații etc.);

–    Înregistrează documentelor interne aferente proiectului în registrele de evidență a documentelor oficiale;

–    Asistarea echipei de implementare a proiectului în pregătirea/elaborarea prezentărilor;

–    Contribuie la elaborarea Raportului anual al organizației, cu informațiile și datele din cadrul proiectului;

–    Contribuie la elaborarea publicațiilor IVC aferente proiectului și asigurarea publicării lor pe pagina web a Asociației;

–   Îndeplinește și alte sarcini puse de conducerea organizației și a proiectului, care contribuie la buna implementare a Proiectului și activitatea eficientă a asociației;

RETRIBUȚIA MUNCII


Salariul lunar total pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale se achită în lei moldovenești (MDL), conform ratei de schimb aplicată de finanțator pentru tranșă din care este achitat salariul. Salariul va fi achitat nu mai târziu decât ultima zi lucrătoare a lunii.

Angajatorul se obligă sa achite toate taxele și contribuțiile conform legislației în vigoare (impozitul pe venit, primele de asigurare medicală obligatorie, contribuția de asigurare socială).

RELAȚIILE DE RAPORTARE DINTRE TITULARUL FUNCȚIEI ȘI ANGAJATOR
Angajatul raportează liderului de echipă și președintelui Asociației “Institutum Virtutes Civilis”.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚII ELIGIBILI

 • Studii universitare sau post‐universitare în domeniul științelor politice, sociale;
 • Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
 • Gândire analitică, atenție la detalii, capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități de comunicare interpersonală
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Capacități de a lucra cu termene-limite;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Atitudine proactivă, receptivă și flexibilă;
 • Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.
 • Cel puțin 2 ani de experiență anterioară într-un domeniu similar.

DOSARUL DE APLICARE VA INCLUDE:

 • CV-ul, care va include informație despre experiența în poziții similare, precum și  indicarea a 2 (două) persoane de referință (datele de contact);
 • Scrisoarea de intenție, cu menționarea remunerării financiare preferabile (per lună, suma netă).

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită CV și scrisoarea de intenție până pe 10 noiembrie 2023, la următoarea adresă de e-mail:  servicii.sociale.ivc@gmail.com cu menționarea următorului text la rubrica subiectul mesajului: „Asistent/ă proiect_IVC_Servicii sociale mai bune”.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

NB: AO IVC își rezervă dreptul de a nu selecta, sau de a selecta unul sau mai mulți candidați în rezultatul acestui anunț de post vacant. Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane a AO IVC, fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of Assignment:Up to 15 months, full-time/part-time ABOUT PROJECT AO “Institutum Virtutes Civilis”hires a monitoring and evaluation officer who...