Reflecții privind gradul de integrare a dimensiunii de gen în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare „MOLDOVA EUROPEANĂ 2030”

Guvernul Republicii Moldova a adoptat la data de 23 septembrie 2022 proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”. Documentul, care urmează să treacă procedura legislativă, stabilește viziunea de dezvoltare a țării pe termen lung, țintind orizontul anului 2030 ca termen final pentru ca Republica Moldova să obțină îmbunătățiri tangibile și durabile pe toate dimensiunile calității vieții omului, în corespundere cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 și aspirațiile europene stabilite în Acordul de Asociere semnat cu Uniune Europeană.

Dat fiind rolul central al Strategiei naționale de dezvoltare în sistemul național de planificare strategică, se impune judicios, ca aceasta să ia în considerare domeniile de politici transectoriale, ce ulterior vor fi integrate de autorități în documentele de planificare pe termen mediu și scurt, precum și de politici publice sectoriale. Egalitatea de gen reprezintă un astfel de domeniu, iar considerarea acesteia la toate etapele ciclului politicilor publice constituie premisă ca politicile și intervențiile statului să răspundă în egală măsură intereselor și necesităților femeilor și bărbaților.

Politicile publice pot avea impact diferit asupra femeilor și bărbaților. Vârsta, etnia, abilitățile, mediul de reședință, precum și normele și tradițiile societății în care trăiesc influențează activitățile și responsabilitățile femeilor și bărbaților (roluri de gen), statutul lor social, oportunitățile și constrângerile pe care le au în viața cotidiană.
Elaboratorii de politici și factorii decizionali trebuie să țină cont de aceste diferențe și să le abordeze corespunzător. Identificarea și abordarea inegalităților în formularea politicilor publice este esențială pentru a putea asigura șanse egale pentru femei și bărbați, acces echitabil la resurse și oportunități, reprezentare echitabilă, reziliență la
crize și șocuri etc.

Prezenta notă are ca obiectiv evaluarea gradului de integrare a dimensiunii de gen în Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030” și urmărește, totodată, conștientizarea importanței acesteia de către factorii decizionali, inclusiv politici, în procesul decizional.

Textul analizei poate fi descărcat AICI.

Recente

Mai vezi și

Buletin informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Vă punem la dispoziție buletinul informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat...

Ghidul „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”

AO „Institutum Virtutes Civilis” lansează ghidul intitulat „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”, un instrument esențial destinat Autorităților Publice Centrale (APC), Autorităților...

Accesul la resursele financiare pentru femeile care lansează sau gestionează afaceri în R. Moldova: realități, provocări și perspective

Datele sondajului dat denotă o extindere a prezenței femeilor în afaceri. De exemplu, în anul 2017 aproximativ 33,9% din întreprinderi erau deținute sau gestionate...