Prestatorii de servicii sociale pledează pentru un mecanism de calculare a costului acestor servicii

Un grup de lucru coordonat de Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis și Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează în prezent o metodologie de calculare a consturilor per beneficiar al serviciilor sociale. Documentul este necesar atât autorităților publice, cât și prestatorilor de servicii sociale, întrucât în baza lui vor putea planifica bugetele și vor face achiziții publice de servicii sociale.

Proiectul metodologiei este consultat periodic cu reprezentanți ai direcțiilor finanțe și asistență socială din raioane, dar și cu reprezentanți ai ONG-urilor și prestatorilor de servicii. Documentul final urmează să devină act normativ, iar până la sfârșitul acestui an se planifică pilotarea metodologiei în câteva raioane.

„Suntem acum pe ultima sută de metri cu deschiderea unui Centru de zi pentru adolescenții cu tulburări din spectrul autismului. Este un serviciu foarte necesar beneficiarilor noștri. Ne așteptăm ca acest serviciu, dar și altele pe care le creăm cu ajutorul donatorilor, să fie finanațate ulterior în totalitate de către stat. Noi participăm activ la consultarea metodologiei care se elaborează acum, deoarece vrem să obținem, în final, un instrument eficient pentru planificarea bugetelor serviciilor sociale și pentru achizițiile publice ale acestor servicii”, spune Aliona Dumitraș, directoare executivă a Asociației Obștești „SOS Autism”.

Elaborarea metodologiei este parte a proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Fundația Soros Moldova și implementat de IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Recente

Mai vezi și

La Strășeni a fost creat în premieră serviciul social Echipă Mobilă pentru persoane cu dizabilități severe

Cel puțin 25 de persoane cu grad de dizabilitate sever și accentuat din raionul Strășeni primesc lunar îngrijiri și consultații la domiciliu de la...

Proiectul metodologiei de calculare a costurilor serviciilor sociale a fost supus unei noi runde de consultări

Formulele de calculare a costurilor pentru două servicii sociale – Echipă Mobilă și Asistență Parentală Profesionistă – au fost analizate minuțios într-o ședință de...

Parteneriatul eficient dintre prestatorii de servicii sociale și autorități este esențial pentru a asigura o ofertă coerentă și integrată de servicii

Bugetele precare rezervate serviciilor sociale, dificultatea aplicării unor instrumente legale care ar facilita și ordona achiziția serviciilor, precum și unele confuzii din legislație sunt...