Organizațiile prestatoare de servicii sociale și autoritățile publice sunt ajutate să însușeasă procedurile de achiziții publice a serviciilor sociale

Reprezentanți ai autorităților publice locale și ai organizațiilor prestatoare de servicii sociale din diferite localități au participat la Chișinău la o nouă instruire desfășurată de AO „Institutum Virtutes Civilis” referitoare la modalitățile de organizare a procedurii de achiziție publică a serviciilor sociale. În prezent, deși legislația permite, puține autorități publice folosesc procedura de achiziții publice pentru a asigura accesul populației din comunitățile pe care le administrează, cu serviciile sociale necesare.

Pentru a impulsiona contractarea serviciilor sociale și, implicit, extinderea numărului de beneficiari ai serviciilor sociale, AO „Institutum Virtutes Civilis” a inițiat elaborarea unei metodologii de calcul al costurilor serviciilor sociale și a unui ghid privind achiziția publică a acestor servicii. Ambele documente sunt în proces de finalizare, după ce au fost consultate minuțios cu organizațiile societății civile și autoritățile publice centrale și locale, iar în cadrul instruirilor participanții sunt învățați cum să aplice instrumentele prevăzute de legislație referitoare la întocmirea ofertei, a caietului de sarcini și a altor documente necesare în procesul de achiziție.

„Noi contractăm de mai mult timp servicii sociale și nu am avut provocări majore până în prezent. Totuși, o problemă ar fi lipsa abilităților și cunoștințelor ofertanților de a pregăti ofertele lor conform regulilor stabilite în legislația cu privire la achizițiile publice. În acest sens, ghidul elaborat reprezintă o carte de căpătâi pentru operatorii din acest sector. Noi am avut un caz în care venisem cu o propunere de achiziționare a unor servicii sociale chiar de la o altă direcție de asistență socială, însă nu am ajuns la un numitor comun din cauză că reprezentanții acelei entități nu au avut abilitățile și cunoștințele de a aplica procedura dată. Deci ghidul va fi un suport pentru cei care nu sunt pe deplin familiarizați cu procedurile în acest domeniu”, spune Marina Buga, șefă adjunctă a direcției generale asistență medicală și socială a municipiului Chișinău, prezentă la instruire.

Victoria Secu, președintă a Asociației Obștești „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” din Criuleni, are experiența prestării serviciilor sociale prin contracte încheiate cu Consiliul Raional. Organizația pe care o conduce prestează două servicii sociale – Echipă Mobilă și serviciul de intervenție timpurie, pe care le-a extins recent cu ajutorul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova. „Subiectul contractării de către stat a serviciilor sociale se discută de mult timp și este important să se meargă cu el până la final, deoarece este bine ca autoritățile să conștientizeze felul în care ele pot susține prestatorii privați de servicii sociale, în special cele care sunt acreditate. Ghidul care a fost elaborat va veni în ajutorul nostru și al autorităților. Noi deja al patrulea an suntem contractați de către Consiliul Raional Criuleni și de fiecare dată interveneau diferite situații pe care autoritatea nu știa cum să le gestioneze. Noi făceam ceea ce era posibil – negociam contractul de achiziții publice cu o valoare de până la 400 de mii de lei, dar costul serviciului era de aproape 900 de mii de lei și evident că, pentru a acoperi această diferență, căutam finanțatori. Mecanismul de calculare a costurilor serviciilor sociale, care se elaborează și la care am contribuit și noi ca organizație, va fi un alt ajutor pentru autorități, în special în contextul reformei sistemului de servicii sociale care se implementează în prezent. Sperăm că acest mecanism și ghidul vor ajuta în continuare Agenția teritorială de asistență socială să evalueze situația și să poată contracta prestatorii care sunt cu adevărat necesari pentru populația din raioane”, a spus Victoria Secu.

Liliana Palihovici, președintă a AO „Institutum Virtutes Civilis”, a menționat că elaborarea Ghidului și a metodologiei calcul al costurilor serviciilor sociale, de rând cu instruirile, au fost gândite pentru a contribui la creșterea numărului de contracte semnate între prestatori și autoritățile publice și, respectiv, a numărului de beneficiari de servicii sociale. „Din păcate, încă nu putem spune că numărul persoanelor care au nevoie de servicii sociale este în descreștere, dimpotrivă – există o solicitare tot mai mare de servicii sociale. În contextul deciziei recente a Consiliului European, prin care s-au deschis negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, domeniul social va necesita reforme complexe și eficientizarea muncii în sistem. Va fi nevoie de mai mult efort pentru a colecta date, a argumenta și a proiecta bugetele pe bază de necesități. Baza întregului proces vor fi însă primăriile, de aceea am ținut foarte mult să avem la instruire reprezentanți ai autorităților publice locale și prestatori de servicii”, le-a spus participanților Liliana Palihovici.

Elaborarea metodologiei de calcul al costurilor serviciilor sociale, a ghidului privind achiziția publică a acestor servicii și instruirile tematice au loc în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

AO „Institutum Virtutes Civilis” a realizat o nouă rundă de consultări cu specialiștii asupra metodologiei de calculare a costurilor serviciilor sociale

Specialiști din domeniul asistenței sociale din majoritatea raioanelor țării au participat vineri, 12 aprilie, la un eveniment de consultare a metodologiei de calculare a...

AO Institutum Virtutes Civilis elaborează noi formule de calculare a costurilor serviciilor sociale

Specialiști din cadrul centrelor de plasament pentru vârstnici, ai unor centre comunitare multifuncționale și ai structurilor teritoriale de asistență socială care gestionează astfel de...

La Strășeni a fost creat în premieră serviciul social Echipă Mobilă pentru persoane cu dizabilități severe

Cel puțin 25 de persoane cu grad de dizabilitate sever și accentuat din raionul Strășeni primesc lunar îngrijiri și consultații la domiciliu de la...