Nota analitică: Mecanismele de transpunere a Directivei Uniunii Europene privind egalitatea între femei și bărbați în accesul la bunuri și servicii

Urmare a obținerii statutului de țară candidată, Republica Moldova continuă eforturile sale susținute de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene. În acest context, proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”, inițiat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”, a răspuns cu promptitudine solicitării Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova de a analiza Directivele UE ce urmează a fi implementate în legislația națională.

În data de 13 iunie, reprezentanți de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor neguvernamentale, s-au reunit pentru a discuta concluziile notei analitice denumite „Mecanismele de transpunere a Directivei 113 UE din 13 decembrie 2004 referitoare la principiul egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii, precum și furnizarea de bunuri și servicii în cadrul legislației Republicii Moldova”.

Evenimentul a constituit o platformă de dialog, în care reprezentanții autorităților publice și ai organizațiilor neguvernamentale au putut să-și exprime recomandările și comentariile asupra notei analitice prezentate, concentrându-se pe pașii necesari pentru o transpunere completă și eficientă a Directivei. Această transpunere are rolul de a asigura egalitatea de gen în contextul economic și de a preveni discriminarea bazată pe gen în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii.

Printre recomandările cheie emise în cadrul cercetării se numără:

  1. Evaluarile capacitatilor operaționale, logistice, de resurse umane și financiare ale Consiliului Egalității, pentru acoperirea sectorului egalității de șanse și tratament în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii, inclusiv receptarea și analizarea plângerilor din partea populației.
  2. Instruirea procurorilor, judecătorilor, avocaților și a reprezentanților Consiliului Egalității și a instituțiilor relevante, pentru a asigura o înțelegere adecvată a prevederilor Directivei 2004/113.
  3. Colaborarea cu sectorul financiar pentru a asigura egalitatea între bărbați și femei în accesul la capital pentru lucrătorii independenți și IMM-uri.

La discuții au participat deputați, reprezentanți ai Consiliului pentru egalitate, ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, ai Ministerului Justiției și ai Cancelariei de Stat, printre alții.

În cadrul dezbaterii, directoarea de țară a Fundației „Friedrich Ebert” Moldova, Ana Mihailov, a menționat că „O constantă cooperare între autoritățile publice și societatea civilă consolidează demersurile de aliniere a legislației R. Moldova cu cea europeană și contribuie la accelerarea integrării europene a Republicii Moldova. Acest dialog robust întărește relațiile dintre instituțiile statului și organizațiile care promovează interesele cetățenilor.”

La rândul său, președinta „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat că „Având în vedere statutul nostru de țară candidată, este vital să armonizăm legislația noastră cu cea a Uniunii Europene. Recomandările din această notă analitică facilitează acest proces, inclusiv evaluarea capacităților Consiliului pentru Egalitate și instruirea personalului juridic și al altor instituții relevante.”

Iar Felicia Bechtoldt, secretară de stat, a subliniat: „Această Directivă are o importanță crucială, deoarece interzice orice formă de discriminare între bărbați și femei în ceea ce privește prețurile, condițiile de vânzare, accesul la produse sau servicii, inclusiv în sectoarele asigurărilor, serviciilor financiare, imobiliare și de sănătate. Eforturile noastre trebuie să se concentreze pe promovarea unei mentalități și comportamente care să asigure drepturi și oportunități egale în accesul la bunuri și servicii.”

Această notă analitică a fost elaborată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”, derulat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova și Fundației „Friedrich Ebert”.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Împreună ne facem vocea auzită – mesajul Târgului Organizațiilor Societății Civile, ediția III

Aproape treizeci de Organizații ale Societății Civile (OSC) din întreaga țară au participat joi, 9 mai, la Târgul OSC-urilor, desfășurat în cadrul Zilei Europei...

Echipele Fundației „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” au prezentat rezultatele proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”

Finanțarea a 15 inițiative locale ale societății civile ce au promovat buna guvernare și egalitatea de gen, instruirea a peste 180 de funcționari publici...

Evaluarea progreselor în implementarea recomandărilor pentru promovarea egalității de gen în Republica Moldova

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”, au prezentat astăzi rezultatele evaluării...