Masă rotundă axată pe Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile

Proiectul Regulamentului-cadru de finanțare nerambursabilă directă din bugetul public a proiectelor organizațiilor societății civile a fost prezentat și discutat în cadrul unei mese rotunde, desfășurată on-line cu participarea autorilor acestei inițiative, partenerilor guvernamentali și reprezentanților societății civile, experților internaționali și alte părți interesate în crearea unor parteneriate pentru finanțarea transparentă a sectorului non-profit.

„Sunt necesare intervenții pentru revizuirea cadrului normativ și consolidarea capacităților în contractarea socială, mecanisme pentru susținerea directă din bugetul de stat a proiectelor implementate de către organizațiile societății civile”, a afirmat în mesajul său din debutul mesei rotunde Emilia Cebotari, șefă a Direcției Secretariate Permanente, Cancelaria de Stat. „Suntem la finalizarea Planului de acțiune a strategiei în domeniu, iar eforturile în acest sens urmează a fi continuate și consolidate, astfel încât sectorul asociativ să devină unul sustenabil din punct de vedere financiar”.

În cadrul conferinței, expertul internațional Luben Panov de la Centrul European de Legislație Necomercială a salutat și apreciat această inițiativă: „Mă bucur că și în această perioadă dificilă demonstrați un interes atât de înalt față de astfel de proiecte în Republica Moldova”.

Experții Asociației „Institutum Virtutes Civilis” au prezentat proiectul Regulamentului-cadrul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile”, referindu-se în mod special la segmentele pe care le reglementează acest document, care sunt principiile și condițiile generale de acordare a finanțării nerambursabile, criteriile de selectare a proiectelor, procedura de solicitare a finanțării nerambursabile directe, procedura de solicitare a proiectelor organizațiilor societății civile, finanțarea și încheierea contractelor de finanțare.

„Am numit acest document Regulament-cadru, deoarece poate fi aplicat în toate domeniile de cooperare a statului cu societatea civilă, de finanțare directă din partea sectorului public pentru organizațiile societății civile”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, organizație care a contribuit la elaborarea acestui proiect de regulament, inițiind o serie de discuții pentru modificarea legislației naționale în domeniul contractării serviciilor sociale de către stat de la organizațiile societății civile .

Participantele și participanții la acest eveniment, axat pe prezentarea Regulamentului-cadrul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile au remarcat importanța unor astfel de discuții și au formulat recomandări și propuneri.

„Deseori organizațiile societății civile pot lansa proiecte care vin să monitorizeze anumite acțiuni ale autorităților publice și este important să prevedem ca în componența comisiei de evaluare a propunerilor de proiect să fie și reprezentanții societății civile , într-un număr suficient de mare pentru să fim siguri că nu sunt excluse din concurs proiectele orientate pe monitorizarea implementării politicilor publice. Din acest considerent susțin ca componența comisiei să fie pe principiul reprezentării egale a membrilor din partea autorităților și a organizațiilor necomerciale”, a spus Directorul Executiv al Centrului Analitic Independent Expert-Grup, Adrian Lupușor.

„La noțiuni și definiții, formularea pentru organizațiile societății civile (OSC) exclude organizațiile neformale, pentru organizațiile care sunt persoane juridice trebuie folosită o altă noțiune decât OSC”, a afirmat Nicolae Procopei.

Sorina Macrinici, reprezentantă Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), a mulțumit echipe de la „Institutum Virtutes Civilis” pentru efortul depus la dezvoltarea unui proiect de document atât de comprehensiv și a menționat că este important că prevederile acestuia sunt formulate clar și pot fi aplicate pentru concursuri realizate de autoritățile publice centrale, precum și de cele locale de nivelul II și I (consilii raionale sau primării orășenești).

Polina Fisticanu a menționat că este important de urmărit ca Regulamentul cadru, care la această etapă este unul destul de explicit, să ofere posibilitatea de a participa în concursul de proiecte și organizațiilor necomerciale care au create întreprinderi sociale, de unde ar putea obține și contribuții la finanțarea proiectelor implementate în parteneriat cu autoritățile publice.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a specificat la finalul mesei rotunde că toate propunerile și recomandările venite din partea participanților vor fi analizate și luate în considerație la prezentarea versiunii finale a proiectului Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile.

Participanții și participantele la masa rotundă și-au exprimat speranța că Guvernul Republicii Moldova va aproba acest document până la sfârșitul anului 2020, iar concursurile de finanțare a proiectelor organizațiilor necomerciale în 2021 vor fi desfășurate deja în baza noilor reguli.

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului „Building partnerships for transparent and improved state support offered to CSOs in the Republic of Moldova 2020”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în parteneriat cu Centrul European pentru Legislație Non-profit (ECNL), ca parte a Asistenței Tehnice pentru Moldova, gestionat de ECNL, și cu suportul Agenției Suedeze de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Proiectul este posibil datorită Centrului International pentru Legislație Non-profit (ICNL) prin Inițiativa Spațiul Civic. Această publicație este finanțată de către Guvernul Suediei. Guvernul Suediei nu împărtășește neapărat opiniile exprimate de autori. Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținut.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Liliana Palihovici: „Ziua de 8 martie oferă oportunitatea de a marca rezultatele pe care femeile le-au atins în diverse domenii, de la politică la...

Îndemnul președintei AO Institutum Virtutes Civilis, Liliana Palihovici, de Ziua Internațională a Femeii.

Liliana Palihovici: „Promovarea egalității de gen nu se rezumă doar la legislație, ci implică și investiții în educație și conștientizare”

Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a subliniat în cadrul mesei rotunde organizate de Federația Sindicatelor din Moldova, în ajunul Zilei Internaționale a...

AO IVC pune la dispoziția APC, APL și prestatorilor de servicii sociale ghidul „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”

AO „Institutum Virtutes Civilis” lansează ghidul intitulat „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”, un instrument esențial destinat Autorităților Publice Centrale (APC), Autorităților...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here