Femeile în domeniul științei și cercetării: analiza provocărilor în calea asigurării egalității de gen și politici recomandate

Egalitatea de gen reprezintă un principiu fundamental al Uniunii Europene, consacrat și în legislația națională, fiind unul din obiectivele de politici în domeniul cercetării și inovării. Acest principiu este o precondiție necesară pentru
ca femeile și fetele de toate vârstele și din toate categoriile sociale să participe plenar la dezvoltarea unei societăți sustenabile și incluzive. Or, utilizarea ineficientă și insuficientă a capitalului uman reduce din potențialele avantaje pentru economii și industrii, conectate la activități de cercetare și inovare, având consecințe sociale nefavorabile pentru o dezvoltare sustenabilă.

În anul 2019 Guvernul Republicii Moldova a aprobat „Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia”. Atât Programul național, cât și Planul de acțiuni nu prevăd măsuri concrete, care să asigure participarea deplină și efectivă a femeilor în domeniul științei și cercetării, precum și oportunități egale de ocupare a funcțiilor de conducere la toate nivelele procesului decizional în instituțiile de cercetare.
Deși cadrul legal național conține prevederi referitoare la egalitatea de gen pe mai multe dimensiuni, politicile publice din domeniul cercetării și programele de cercetare naționale omit să integreze dimensiunea de gen. În acest context, revizuirea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării și științei din perspectivă de gen este o acțiune firească și necesară, în mod special în condițiile în care Republica Moldova are nevoie de un număr în
constantă creștere de profesioniști și profesioniste capabili să realizeze activități de cercetare inovative, acestea fiind indispensabile pentru creșterea productivității și a competitivității în economia națională.

Textul analizei poate fi descărcat AICI.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Buletin informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Vă punem la dispoziție buletinul informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat...

Ghidul „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”

AO „Institutum Virtutes Civilis” lansează ghidul intitulat „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”, un instrument esențial destinat Autorităților Publice Centrale (APC), Autorităților...

Accesul la resursele financiare pentru femeile care lansează sau gestionează afaceri în R. Moldova: realități, provocări și perspective

Datele sondajului dat denotă o extindere a prezenței femeilor în afaceri. De exemplu, în anul 2017 aproximativ 33,9% din întreprinderi erau deținute sau gestionate...