„Este de datoria autorităților publice locale și a societății civilie să realizeze politici sensibile la gen”

Peste 20 de reprezentante ale autorităților publice locale și societății civile de nivel local și național au fost instruite în perioada 28-30 iunie pentru a deveni formatoare în realizarea auditului de gen al politicilor publice și elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în localitățile din raioanele Strășeni, Rezina, Telenești și Ialoveni. Inițiativa este parte a proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Participantele au fost ghidate cum să se implice în procesele de elaborare, realizare și monitorizare a politicilor publice din perspectiva de gen, inclusiv în consultarea proiectelor și documentelor de politici, urmărind ca acestea să reflecte interesele și necesitățile specifice ale femeilor și bărbaților. În discursul de la începutul instruirii, președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a atras atenția că inegalităților de gen li se acordă prea puțină atenție la etapa elaborării politicilor publice, precum și la cea a bugetării resurselor financiare necesare.  Tocmai din acest motiv este de datoria autorităților locale și a societății civilie să schimbe lucrurile în bine, în primul rând promovând și realizând politici sensibile din această perspectivă.

Inga Iovu, coordonatoarea proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare” și-a exprimat speranța că instruirile din aceste zile vor contribui la realizarea în viitor a unor politici publice ce vor răspunde așteptărilor și nevoilor tuturor cetățenilor. „Însuși faptul că ați găsit timp să veniți astăzi aici pentru a înțelege ce reprezintă un proces de audit din perspectiva de gen a politicilor publice și cum poate acesta să le îmbunătățească, demonstrează că în următoarele luni, când vom aplica în practică acest exercițiu, vom putea miza pe echipe motivate și puternice. Iar cu echipe bune nu putem da greș. Vă mulțumesc mult că sunteți prezente, implicate și, cel mai important, dornice să fiți parte a unei societăți mai bune, prin eforturi comune”, a punctat Inga Iovu.

Din numărul total de formatoare, vor fi selectate mai multe experte ce vor multiplica cunoștințele la nivel local, instruind la rândul lor reprezentanți ai societății civile și autorităților publice locale. Urmare a acestor instruiri vor fi create grupuri de lucru ce vor realiza nemijlocit audituri de gen și planuri de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în localitățile din raioanele Strășeni, Rezina, Telenești și Ialoveni.

În procesul de instruire, formatoarele au fost ghidate de o echipă de experți naționali, cu o vastă experiență academică și practică în elaborarea politicilor publice și realizarea proceselor de evaluare a implementării acestora. În cadrul instruirii s-a pus accentul pe evaluarea din perspectiva de gen, iar în scurt timp, proiectul va pune la dispoziția formatoarelor un ghid practic în care vor fi enumerați pașii ce trebuie să-i urmeze în procesul de audit.

Vicepreședinta raionului Strășeni, Vasilisa Anghel, și-a exprimat speranța că instruirea în realizarea auditului de gen și elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen va contribui în scurt timp la realizarea unor politici publice ce nu vor mai genera situații de discriminare a femeilor. „Trebuie să recunoaștem că deseori noi, la nivel local, nu avem suficiente informații despre ce înseamnă egalitatea de gen. Am învățat în aceste zile că nu e nevoie de mari investiții pentru a ține cont de necesitățile tuturor cetățenilor. Bunăoară, atunci când construim un drum, trebuie doar să ne întrebăm dacă am prevăzut suficient spațiu pentru mame cu copii sau persoane dizabilități care circulă în cărucioare. Nu este greu, trebuie doar să fim sensibili la aceste aspecte” a menționat Vasilisa Anghel. 

Reprezentanta AO „Nufărul” din Rezina, Liuba Stavinschi, a recunoscut că și-ar dori să facă parte din echipa de formatori de la nivel local. În primul rând pentru că este convinsă că dacă nu vor fi eliminate, preconcepțiile despre rolul femeilor și bărbaților în societate în continuare vor genera discriminare și nedreptate, inclusiv în cadrul politicilor publice. „Până în prezent, la elaborarea strategiilor de dezvoltare nu s-a ținut cont de aspectul de gen. Acestea au fost scrise de specialiști care nu neapărat erau sensibili la dimensiunea de gen. Credem că a venit vremea schimbărilor. De asemenea, credem că este foarte important ca aceste schimbări să fie realizate în colaborare dintre autoritățile locale și societatea civilă. De ce? Pentru că noi, reprezentanții OSC-urilor locale, știm care sunt nevoile cetățenilor”, s-a arătat convinsă Liuba Stavinschi.

Evenimentul de instruire a formatorilor este parte a unui program de dezvoltare a capacităților în realizarea auditului de gen și elaborarea planului de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în localitățile din raioanele Strășeni, Rezina, Telenești și Ialoveni, organizat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Recente

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Mai vezi și

Femeile – dezavantajate de inechitățile sistemului de cercetare din Republica Moldova

În pofida eforturilor existente de promovare a șanselor egale pentru femei și bărbați, specialistele din domeniul cercetării continuă să se confrunte cu problema accesului...

Discuții publice despre importanța promovării egalității de gen s-au organizat în licee din raionul Rezina

„Ce înseamnă egalitate de gen”, „De ce este important să dăm dovadă de toleranță”, „Cum asigurăm egalitatea de șanse pentru fete și băieți” –...

Elevi și eleve din două licee din Ialoveni au discutat despre importanța promovării egalității de gen

Elevi și eleve din liceele „Petre Ștefănucă” și „Andrei Vartic” din orașul Ialoveni au participat în această săptămână la o discuție publică dedicată promovării...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here