CONCURS REPETAT: Termeni de Referință pentru contractarea formatorilor sau a unei echipe de formatori cu experiență în organizarea teatrelor sociale, în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa a II-a”

Context

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa a II-a” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA. Acest proiect implică un parteneriat între AO IVC, autoritățile locale și tinerii din raioanele Fălești și Strășeni în dezvoltarea capacităților tinerilor pentru implicarea lor în promovarea egalității de gen și a nediscriminării. Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Aceștia vor fi instruiți cum să folosească mesaje nediscriminatorii și cum să promoveze egalitatea de gen în comunitățile lor și în special în rândul semenilor.

 Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa a II-a” reprezintă continuarea proiectului cu aceeași denumire (activitățile proiectului pot fi accesate la pagina web http://ivcmoldova.org/category/proiecte/tinerii-pentru-egalitate-si-nediscriminare/) care s-a desfășurat în perioada februarie 2021 – noiembrie 2022. În cadrul proiectului a fost creat spectacolul social”Un dar pentru tine” și prezentat de 15 tineri din Strășeni și 15 tineri din Fălești în 4 localități (rezumatul spectacolului poate fi accesat la adresa web https://www.youtube.com/watch?v=7w2ZtBL0T4Y&t=43s).

Toate activitățile planificate în proiect vor contribui la creșterea numărului de femei, bărbați, fete și băieți care înțeleg ce înseamnă stereotipurile de gen și cum ele afectează dezvoltarea personalității și care se vor implica în combaterea stereotipurilor de gen, fapt ce va contribui la schimbarea comportamentului societății.

În procesul de promovare a mesajului de nediscriminare și echitate, AO IVC își propune să aplice genul teatrului social, ca una din metodele dovedite a fi eficiente în educația de alternativă și una care creează un spațiu prietenos pentru dezbateri, dialog, argumentare, evidențierea punctelor de vedere diverse a membrilor unei comunități. Teatrul social implică membrii societății în recunoașterea și soluționarea unor probleme, oferind tinerilor din comunitate rolul să identifice situațiile generatoare de discriminare din piesa de teatru și să ofere soluții alternative.

Pentru a-și atinge scopurile, AO IVC anunță concurs pentru selectarea actorilor formatori/sau a unei echipe de actori formatori cu experiență în organizarea teatrelor sociale, care vor instrui cele 2 grupe de tineri din raioanele Strășeni și Fălești, pentru a prezenta în scenă spectacolul ”Un dar pentru tine” după genul “teatrului social” tinerilor din raioanele Ialoveni și Rezina.

Sarcina experților contractați va include, dar nu se va limita la

 • Instruirea a 2 echipe de tineri a câte 15 persoane fiecare echipă și punerea în scenă a spectacolului ”Un dar pentru tine”conform tehnicii “teatrului social” și scenariului;
 • Asistarea celor 2 echipe de tineri instruiți să prezinte spectacolul în cele 2 raioane, Ialoveni și Rezina (câte 2 spectacole în fiecare raion);
 • Asigurarea rolului principal feminin în spectacolul ”Un dar pentru tine”;
 • Asigurarea cu recuzita și vestimentația necesară în scenă pentru desfășurarea spectacolelor sociale conform scenariului;
 • Asigurarea cu sunet pe durata a celor 4 spectacole sociale în cele 2 raioane, Ialoveni și Rezina.

Perioada de realizare a sarcinilor: 1 aprilie – 20 mai 2022.

Cerințe de calificare

 • Experiență de predare grupelor de actori începători;
 • Cunoașterea metodei “teatrului social” este o condiție obligatorie, iar experiențe anterioare în acest domeniu constituie un avantaj;
 • Cunoașterea, înțelegerea și sensibilitate la dimensiunea egalității de gen;
 • Oferirea unei scrisori de angajament personal, prin care se confirmă flexibilitatea de ajustare conform recomandărilor proiectului în procesul de executare a sarcinii,  abordarea creativă, disponibilitatea  de modificare/adaptare a instruirilor/ convenit inițial.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele[i]:

 • Scrisoare de intenție și angajament personal;
 • Oferta financiară (în MDL, va include costul total pentru toate sarcinile indicate în Termenii de Referință[ii]);
 • CV;
 • Pentru aplicanți persoane juridice se va prezenta certificatul de înregistrare a entității.

Aspecte organizaționale

Experții selectați își vor desfășura activitatea sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect.  Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 28 martie  2022, ora 23.00.

Dosarul va fi expediat în format electronic la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu titlul  „Concurs repetat-Expert Teatru Social”.

Acest anunț a fost lansat în cadrul programului UE pentru Egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA. Conținutul acest material  este responsabilitatea exclusivă a AO IVC și nu reflectă neapărat opiniile UN Women, UNFPA și a Uniunii Europene.


[i] Notă: Transmiterea de către candidat a dosarului sus menționat, care include și date cu caracter personal, va fi tratat de AO IVC drept acord  din partea candidaților la transmiterea tuturor datelor cu caracter personal, la stocarea și prelucrarea lor. AO IVC va respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal prezentate de către candidați. Datele cu caracter personal ale candidaților vor  fi prelucrate și utilizate de către AO IVC, exclusiv în scopul evaluării candidaților pentru concursul anunțat. Drepturile subiectului datelor cu caracter personal, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor sunt reglementate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

[ii] Notă: Dacă oferta financiară va fi prezentată de o persoană juridică, atunci aceasta va include prețul sarcinilor la cota TVA 0.

Dacă oferta  financiară va fi prezentată de o persoană fizică, aceasta va include prețul net pentru serviciile prestate.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:15.11.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here