Anunț extins pentru selectarea unui/ei specialist/e în domeniul monitorizării și evaluării

AO Institutum Virtutes Civilis (AO IVC), din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova, lansează un concurs pentru selectarea unui/ei specialist/ă în domeniul monitorizării și evaluării în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Loc de muncă:Chișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea formularelor de participare la concurs:4 octombrie 2022
Data de începere a contractului 17 octombrie 2022
Perioada de angajare :Angajare prin contract individual de muncă pe normă plină, pentru 18 luni.

Context.

AO „Institutum Virtutes Civilis” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și AO „Keystone Moldova” implementează Proiectul “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. 

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social să devină piloni puternici în dialogul de politică socială și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Acțiunile proiectului vor contribui la sporirea accesului pentru OSC la fondurile europene prin organizarea și desfășurarea unui program de granturi pentru dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile vulnerabile. OSC care vor beneficia de granturi vor primi suport continuu și asistență tehnică pentru a dezvolta servicii sociale durabile în parteneriat cu autoritățile publice.

Cu suportul Proiectului, OSC beneficiare de granturi vor fi capacitate și pregătite să răspundă provocărilor cauzate de urgențe cum ar fi pandemia COVID 19, astfel asigurând continuitatea prestării serviciilor sociale dezvoltate către categoriile de populație vulnerabile.

Proiectul se va axează și pe crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC din domeniul social, cu un accent special pe contractarea serviciilor sociale din fonduri publice. În cadrul proiectului va fi elaborată și pilotată metodologia de calcul al costurilor per beneficiar de servicii sociale, va fi elaborat un  Ghid pentru APL si Osc referitor la procesul de procurare/contractare a serviciilor sociale de la prestatori privați etc. 

Proiectul urmărește ca OCS să devină vizibile și apreciate pentru eforturile depuse în comunități și pentru contribuția lor la crearea comunităților inclusive.

Obiectivul general al concursului: selectarea unui/ei specialist/ă în domeniul monitoriîări și evaluării, care va activa în cadrul AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Scopul general al funcției:  Realizarea activităților de monitorizare și evaluare a proiectului și activităților conexe acestui proces.

Sarcinile și responsabilitățile de bază includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Organizează și asigură monitorizarea și evaluarea tuturor activităților proiectului;
 • Contribuie la raportarea narativă conform cerințelor partenerilor de dezvoltare;
 • Asigură evidența, stocarea și structurarea datelor conform cerințelor donatorului;
 • Urmărește realizarea cadrului logic al proiectului;
 • Este persoană de referință pentru consultanți contractați de donator pentru monitorizare și evaluare;
 • Conlucrează  cu expertul selectat să realizeze evaluarea externă a proiectului; 
 • Contribuie pro-activ la implementarea proiectului, în conformitate cu planul de acțiune și rezultatele planificate;
 • Elaborează cadrul de monitorizare și evaluare a proiectului, în consultare cu echipa  de proiect;
 • Elaborează și implementează  instrumentele necesare pentru activitățile de monitorizare și evaluare și organizează activități de monitorizare pentru toate activitățile de proiect (inclusiv online);
 • Colectează datele M&E conform indicatorilor Proiectului și informează cu regularitate liderul echipei de proiect despre progresul implementării și provocările în procesul de implementare, în vederea identificării la timp a soluțiilor necesare;
 • Planifică ședințele de analiză a datelor M&E și identifică acțiunile corective;
 • Elaborează formulare de evaluare pre și post instruire pentru toate activitățile de instruire planificate în proiect și asigură colectarea și procesarea datelor colectate;
 • Realizează ședințe de analiză și instruire (după necitate), cu echipa de implementarea a proiectului, pe procedurile de monitorizare și evaluare a proiectului;
 • Organizează periodic vizite de monitorizare și consultare privind analiza progresului în implementarea proiectului și încurajarea implicării factorilor interesați la toate etapele proiectului;
 • Asigură verificarea constantă a  datelor colectate din punctul de vedere al caracterului complet, consecvenței, preciziei și al altor dimensiuni ce țin de calitatea datelor;
 • Întocmește rapoartelor de progres trimestriale, anuale și finale de M&E;
 • Acordă asistența expertului selectat de proiect, în procesul de evaluare externă a proiectului;
 • Conlucrează cu experții selectați în procesul de testare a metodologiei de costificare a serviciilor sociale, elaborată în cadrul proiectului;
 • Monitorizează organizațiile participante la instruirea pentru asigurarea durabilității financiare a OSC dacă își dezvoltă sau nu planuri de sustenabilitate financiară a organizației. Monitorizează și câte din organizații implementează aceste planuri pe durata proiectului;
 • Contribuie la elaborarea TdR pentru experți contractați în proiect, pentru completarea lor din perspectiva sarcinilor de funcție care îi revin;
 • Contribuie la elaborarea Raportului anual al organizației, cu informațiile și datele din cadrul proiectului.

Retribuția muncii

AO IVC  va semna cu candidatul/candidata selectat/ă contract individual de muncă pentru o perioadă determinată. Salariul lunar total pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale se achită în lei moldovenești (MDL), conform ratei de schimb aplicată de finanțator pentru tranșă din care este achitat salariul. Salariul va fi achitat nu mai târziu decât ultima zi lucrătoare a lunii.

Angajatorul se obligă sa achite toate taxele și contribuțiile conform legislației în vigoare.

Relațiile de raportare dintre titularul funcției și angajator: Angajatul raportează liderului de echipă și președintei AO IVC.

Abilități

 • Experiență în analiza calității datelor, agregarea datelor, analiza datelor și raportarea analitică.
 • Cunoașterea practică a politicilor de M&E în cadrul organizațiilor internaționale sau instituțiilor internaționale de finanțare.
 • Experiență practică în dezvoltarea planurilor de M&E și a indicatorilor M&E.
 • Experiență de lucru pentru sectorul neguvernamental
 • Experiență în lucrul cu părțile interesate de stat la nivel național și local
 • Menținerea unui nivel ridicat de acuratețe în munca sa
 • Abilități eficiente de comunicare interpersonală, de negociere și capacitatea de a rezolva probleme complexe;
 • Abilități puternice de redactare, prezentare și raportare.
 • Capacitatea de a lucra ca parte a unei echipe

Cerințe față de candidați/te

 • Studii universitare în științe sociale, administrație publică, egalitate de gen, economie, drept, statistică sau alte domenii conexe;
 • Experiență de min. 3 ani în domeniul monitorizării și evaluării;
 • Cursurile de formare profesională legate de M&E oferite de organizații internaționale vor constitui un avantaj;
 • Abilități profesionale de comunicare (scrisă și orală) în engleză, română și rusă.

Reguli pentru participare la concurs:

Doritorii/oarele de a participa la concursul pentru această funcție trebuie să prezinte următoarele documente / informații:

 • CV, inclusiv cu datele  de contact a 2 persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare cu argumentarea de ce această funcție este interesantă pentru candidat/ă și care sunt atuurile candidatului/tei pentru această funcție. In scrisoarea de motivare va fi inclusă si informația despre valoarea netă a salariului pe care îl solicită candidatul/candidata.

Aplicațiile incomplete nu vor fi luate în considerare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Termen limită pentru depunerea dosarelor.

Cererile/dosarul dvs. pentru această poziție trebuie expediat până cel târziu pe 4 octombrie 2022, la următoarea adresă de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea la rubrica subiect: „Concurs pentru funcția Specialist M&E- social”.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:15.11.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here