Anunț extins pentru selectarea unui/ei coordonator/oare program de instruiri în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

AO Institutum Virtutes Civilis (AO IVC), din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană și Fundașia Soros Moldova, lansează un concurs pentru selectarea unui/ei coordonator/e program instruiri în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Loc de muncă:Chișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea formularelor de participare la concurs:25 septembrie 2022
Data de începere a contractului 03 octombrie 2022
Perioada de angajare :angajare  prin contract individual de muncă pe normă plină, pentru 18 luni.

Context

AO „Institutum Virtutes Civilis” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și AO „Keystone Moldova” implementeazăă  Proiectul “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. 

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social să devină piloni puternici în dialogul de politică socială și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Acțiunile proiectului vor contribui la sporirea accesului pentru OSC la fondurile europene prin organizarea și desfășurarea unui program de granturi pentru dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile vulnerabile. OSC care vor beneficia de granturi vor primi suport continuu și asistență tehnică pentru a dezvolta servicii sociale durabile în parteneriat cu autoritățile publice.

Cu suportul Proiectului, OSC beneficiare de granturi vor fi capacitate și pregătite să răspundă provocărilor cauzate de urgențe cum ar fi pandemia COVID 19, astfel asigurând continuitatea prestării serviciilor sociale dezvoltate către categoriile de populație vulnerabile.

Proiectul se va axează și pe crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC din domeniul social, cu un accent special pe contractarea serviciilor sociale din fonduri publice. În cadrul proiectului va fi elaborată și pilotată metodologia de de calcul al costurilor per beneficiar de servicii sociale,va fi elaborat un  Ghid pentru APL si Osc refritor la procesul de procurare/contractare a serviciilor sociale de la prestatori privați etc.  

Proiectul urmărește ca OCS să devină vizibile și apreciate pentru eforturile depuse în comunități și pentru contribuția lor la crearea comunităților inclusive.

Obiectivul general al concursului: selectarea unui/ei coordonator /e program de instruiri, care va activa în cadrul AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Sarcinile și responsabilitățile de bază includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Contribuie pro-activ la implementarea zilnică a proiectului și asigură conformitatea cu planurile de acțiune ale Proiectului și rezultatele așteptate
 • Organizează activitățile de proiect (și inclusiv on-line): întâlniri, mese rotunde, conferințe, consultării publice, ședințe cu autoritățile publice centrale și locale, etc
 • Elaborarea graficului activităților  de  instruire pentru dezvoltarea capacității OSC-urilor;
 • Coordonarea procesului de elaborare și implementare a Planurilor de asigurare a durabilității financiare de către OSC participante în proiect;
 • Dezvoltarea programelor de instruire pentru dezvoltarea capacității APL  de toate nivelurile pentru a coopera cu succes cu societatea civilă în procesul de elaborare participativă a politicilor și de a implementa parteneriate cu OSC prestatoare de servicii sociale;
 • Dezvoltarea de programe de formare pentru dezvoltarea capacității femeilor și fetelor de a participa activ la procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile
 • Coordonarea activității experților contractați pentru diferite sarcini în cadrul proiectului;
 • Organizarea de evenimente publice pentru prezentarea concluziilor și recomandărilor documentelor elaborate în cadrul proiectului;
 • Elaborați TOR pentru procesul de selecție a experților pentru activitățile prevăzute în proiect ;
 • Elaborarea de textelor anunțurilor  pentru concursurile publice pentru selecția participanților pentru activitățile de consolidare a capacităților OSC;
 • Identificați potențialii participanți la activitățile proiectului;
 • Organizează și participă la ședințele grupului de lucru consultativ al MMPS și elaborează procesele verbale ale ședințelor;
 • Menține comunicarea cu membrii grupului de lucru consultativ al MMPS pentru o mai bună implicare a lor în procesul de elaborare a metodologiei de calcul al costurilor per beneficiar de servicii sociale ;
 • Contribuie la elaborarea rapoartelor lunare, semi anuale si anuale de proiect
 • Contribuie la promovarea activităților proiectului
 • Realiz3ează alte sarcini care contribuie la atingerea obiectivelor Proiectului

Retribuția muncii

AO IVC  va semna cu candidatul/candidata selectat/ă contract individual de muncă pentru o perioadă determinată. Salariul lunar total pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale se achită în lei moldovenești (MDL), conform ratei de schimb aplicată de finanțator pentru tranșă din care este achitat salariul. Salariul va fi achitat nu mai târziu decât ultima zi lucrătoare a lunii.

Angajatorul se obligă sa achite toate taxele și contribuțiile conform legislației în vigoare.

Relațiile de raportare dintre titularul funcției și angajator: Angajatul raportează liderului de echipă și președintei A O IVC.

Abilități

 • Are bune cunoștințe și înțelegere domeniul asistenței și protecției sociale, precum și a conceptelor fundamentale de bună guvernare și societate civilă;
 • Cunoaște  evoluțiile în domeniul dezvoltării serviciilor sociale, dezvoltării societății civile active în domeniul prestării serviciilor sociale,
 • Abilități interpersonale și de negociere eficiente, capacitatea de a coordona activități complexe și cu mai multe părți interesate
 • Capabil/ă să gândească într-o manieră strategică cu privire la sarcini complexe și dificile
 • Abilități de redactare, prezentare și raportare.
 • Abilități interpersonale eficiente și capacitatea de a lucra ca parte a unei echipe
 • Experiență anterioară în dezvoltarea și implementarea programelor de dezvoltare a capacităților OSC și/sau într-un proiect finanțat de UE constituie un avantaj.

Cerințe față de candidați/te

 • Studii universitare în științe sociale, administrație publică, egalitate de gen, economie, drept sau domenii conexe
 • Minim 3 ani de experiență profesională în domenii relevante proiectului
 • Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • Cunoaște fluent limbile română, engleză și rusă
 •  Gândire analitică, atenție la detalii, capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități de comunicare interpersonală;
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Capacități de a lucra cu respectarea  termene-limită pentru realizarea sarcinilor.
 • Experiență de lucru pentru sectorul neguvernamental
 • Experiență de cooperare cu APL si APC

Reguli pentru participare la concurs:

Doritării/oarele de a participa la concursul pentru această funcție trebuie să prezinte următoarele documente / informații:

 • CV, inclusiv cu datele  de contact a 2 persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare cu argumentarea de ce această funcție este interesantă pentru candidat/ă și care sunt atuurile candidatului/tei pentru această funcție. In scrisoarea de motivare va fi inclusă si informația despre valoarea netă a salariului pe care îl solicită candidatul/candidata.

Aplicațiile incomplete nu vor fi luate în considerare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Termen limită pentru depunerea dosarelor.

Cererile/dosarul dvs. pentru această poziție trebuie expediat până cel târziu pe 25 septembrie 2022, la următoarea adresă de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea la rubrica subiect: „Concurs pentru funcția coordonator instruiri”.

Recente

Mai vezi și

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:15.11.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here