Anunț pentru contractarea facilitatorilor regionali în cadrul proiectului ”Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa a II-a”

Organizație:AO ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC)
Tipul contractului:Prestări de servicii
Durata contractului:17 August – 30 noiembrie 2022
Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 August 2022, ora 23:59
Context:Activități de oferire a asistenței tinerii refugiați din refugiați,  găzduiți în centrele și familiile din raionale Strășeni și Fălești.
Descrierea serviciului:  Facilitatori regionali care vor oferi suport tinerilor  refugiați găzduiți în centrele de cazare temporară și familiile gazdă din raionale Strășeni și Fălești

CONTEXT.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare- etapa a II-a” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Prin intermediul activităților planificăm să oferim asistență și suport pentru tinerii refugiați care sunt găzduiți în centrele create de consiliile raionale/primării și cazați în familiile din raionale Strășeni și Fălești.

În acest context, vom contracta  facilitatori regionali care vor fi implicați pentru a acorda ajutorul și suportul necesar tinerilor refugiați ucraineni.

RESPONSABILITĂȚI.

 1. Colectarea informației despre necesitățile refugiaților din raioanele vizate de proiect;
 2. Elaborarea listelor persoanelor ( în colaborare cu autoritățile locale) care au nevoie de ajutor si oferirea asistenței necesare;
 3. Coordonarea procesului de creare a spațiilor prietenoase copiilor, în centrele de cazare temporară a refugiaților și monitorizarea desfășurării activităților în aceste spații;
 4. Oferirea pachetelor cu bunuri tinerilor refugiați găzduiți în centrele și familiile din raionale Strășeni și Fălești;
 5. Monitorizarea suportului oferit refugiaților (bunuri, produse de igienă, produse alimentare, etc.);
 6. Monitorizarea completării și/sau după necesitate completarea bazei de date și a listelor cu refugiații și familiile gazdă care au primit suport și prezentarea acestora echipei AO IVC;
 7. Organizarea și supravegherea activităților de sortare/aranjare a produselor procurate de către proiect pentru refugiați;
 8. Sprijin în comunicarea cu autoritățile din raioanele Strășeni și Fălești, refugiații și familiile gazdă din cele 2 raioane;
 9. Prezentarea raportului lunar despre acțiunile întreprinse, observații, probleme, provocări confruntate pe parcursul realizării sarcinilor.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Experiență în unul sau mai multe din următoarele domenii: social, sănătate, educație , managementul organizațiilor, achiziții, activități pentru tineret;
 • Experiență de colaborare cu instituțiile autorităților publice. Experiența de cooperare cu OCS și organizații internaționale este un avantaj;
 • Cunoașterea foarte bună a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze și ucrainene este un avantaj;
 • Abilități organizatorice și de coordonare;
 • Competențe de comunicare, negociere și de lucru în echipă;
 • Punctualitate și responsabilitate.

PERIOADA DE CONTRACTARE: 15 August – 30 noiembrie 2022

Persoanele contractate vor fi angajate pentru o perioadă determinată, de până la patru luni, începând cu 17 August 2022. Persoanele vor activa de luni-vineri (după necesitate sâmbăta și duminica). Cu persoanele selectate vor fi semnate contracte de prestare a serviciilor, conform legislației naționale în vigoare și regulilor finanțatorului.

Facilitatorii vor coordona toate aspectele de prestare a serviciului cu coordonatorul de proiect din cadrul AO „Institutum Virtutes Civilis”. 

PROCEDURA DE APLICARE: 

Candidații/tele interesați/te de a participa la concurs vor transmite în adresa AO IVC, mesajul lor care va conține următoarele:

Scrisoarea de intenție (max. 1 pagină, unde va fi indicată și valoarea brută a onorariului per zi în MDL);

CV-ul actualizat (cu datele de contact).

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea “Facilitatori regionali- asistență refugiați” până la data de  15 August 2022, ora 23:59. Doar persoanele  preselectate vor fi contactate pentru interviu.

Recente

Mai vezi și

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:15.11.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here