Abilitarea administrațiilor publice locale din Anenii Noi, Călărași și Strășeni pentru aplicarea legislației privind accesul la informație și transparența proceselor decizionale la nivel local – instruire on-line

90 de participanți și participante, reprezentanți ai 21 administrații publice locale din trei raioane implicate în proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” – Anenii Noi, Călărași și Strășeni – s-au reunit, la 27 mai 2020, în cadrul unei instruiri on-line, axată pe abilitatea reprezentanților APL în legătură cu punerea în aplicare a legislației cu privire la accesul la informație și transparența proceselor decizionale la nivel local.

Această instruire on-line, desfășurată de proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), este o contribuție la consolidarea capacităților de bună guvernare în situații de criză, atunci când este necesită o implicare mai mare a tuturor membrilor comunității.

În mesajul său de debut adresat participanților la instruirea on-line, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a specificat faptul că, în ciuda dificultăților acestei perioade, este important să ne asigurăm că activitatea pe care o realizează administrațiile publice locale este una care răspunde deplin și prompt la nevoile cetățenilor și respectă prevederile legale ce țin de transparența procesului decizional.

„Astfel, instruirea noastră aduce în prim-plan instrumente și abordări ale modului în care autoritățile publice locale pot dezvolta parteneriate eficiente cu cetățenii, dar și cu organizațiile societății civile din localitățile pe care le reprezintă”, a afirmat Liliana Palihovici.

Iar modulul de instruire a vizat aspecte legate de tehnicile eficiente de punere în aplicare a legislației cu privire la accesul la informație și transparenței proceselor decizionale la nivel local.

„Sperăm că după instruirea de astăzi administrația publică locală va putea fi urmărită ca într-o căsuță de sticlă, unde cetățenii vor vedea activitatea zilnică a autorităților publice locale”, a afirmat experta în domeniul administrației locale”, a afirmat Tatiana Șaptefrați, expertă în domeniul administrației publice locale.

Intervențiile, propunerile și sesiunea de întrebări și răspunsuri cu participarea reprezentantelor și reprezentanților din comunitățile raioanelor Anenii Noi, Călărași și Strășeni, implicate în proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, precum și ale expertei au reliefat nevoia unui efort comun de implicare a cetățenilor în viața socială, principiile bunei guvernări și tehnicile de punere în aplicare a legislației cu privire la accesul la informație și transparență decizională locală.

„Atunci când interesul oamenilor pentru activitatea administrațiilor publice locale va crește, veți avea un alt rezultat, unul mai bun. Procesul poate fi de durată, însă pas cu pas cetățenii vor învăța și ei acest proces și vor înțelege că trebuie să se implice și să-și exprime opinia”, a afirmat Liliana Palihovici, expertă în buna guvernare.

Administrațiile publice locale, precum și ONG-urile din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni și-au exprimat disponibilitatea de a se implica în procesul de informare a populației și au solicitat  sfaturi privitor la mai multe probleme cu care se confruntă în localitățile lor: problema salubrizării localităților, problema delimitării teritoriului, lipsa surselor financiare și altele.

Acest articol a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” . Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Proiectului și nu reflectă neapărat opinia oficială a Uniunii Europene.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety

Recente

Mai vezi și

Inițiativele IVC Moldova – reflectate în buletinul informativ al Delegației UE în R. Moldova

Activitățile organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu...

Reprezentanții societății civile din Republica Moldova își consolidează cunoștințele în domeniul bunei guvernări

Zeci de reprezentanți ai Organizațiilor Societății Civile, Grupurilor de Acțiune Locală și Grupurilor de Inițiativă Locală din toată țara participă la instruirea în domeniul...

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea serviciilor sociale

Fundația Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un Concurs de selectare a Conceptelor de proiect (runda a 2-a) pentru dezvoltarea/crearea...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here