Home Blog

Felicitări din partea UN Women pentru desemnarea Lilianei Palihovici în calitate de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen

0

UN Women aduce sincere felicitări membrei Grupului consultativ pentru societatea civilă regională, Liliana Palihovici, recent desemnată în funcția de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen.

Printre priorități, Reprezentanta Specială va include pe agenda anului 2021 integrarea politicilor de gen în regiune, includerea perspectivei de gen și a necesităților femeilor în semnarea acordurilor de pace, abilitarea economică a femeilor etc.

Liliana Palihovici este Președinta „Institutum Virtutes Civilis”, asociație parteneră a UN Women Moldova. Ea activează în promovarea democrației participative, promovarea politicilor în domeniul drepturilor omului și egalității de gen, a bunei guvernări și a dezvoltării societății civile.

În discursul său, Liliana Palihovici a subliniat modul în care egalitatea de gen contribuie la consolidarea unei societăți și o face mai rezistentă.

Concurs de selectare a unui/unei expert/e care va facilita dialogul cu reprezentanții OSC și APL din raionul Ungheni, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” | Termen: 25 ianuarie 2021

0

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) în parteneriat cu IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e în vederea facilitării dialogului cu reprezentanții APL și OSC din raionul Ungheni și participarea la activitățile din cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, care va fi implementat în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, al cărui obiectiv principal este promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fi susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane.

Proiectul se va focusa pe dezvoltarea capacităților OSC-urilor locale, Grupurilor de acțiune locală (GAL) și Grupurilor de inițiativă a femeilor pentru promovarea drepturilor omului, inclusiv drepturilor femeilor și care vor demonstra disponibilitatea de a se implica în activități de pledoarie la nivel local la acest subiect. În cadrul proiectului vor fi instruiți și reprezentanții administrației publice locale în domeniul asigurării egalității de gen, bugetării participative, integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale, construirea de parteneriate cu organizațiile societății civile pentru dezvoltare durabilă și societate incluzivă.

Totodată activitățile vor include măsuri de conștientizare și educare continuă a publicului din raionul Ungheni cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor în procesele locale de luare a deciziilor.

Rezultate așteptate la final de proiect:

1) Capacități consolidate ale OSC locale și APL din raioanele Ungheni și Cahul în domeniul participării, promovării și protecției drepturilor femeii;

2) Parteneriate consolidate între OSC, APL pentru dezvoltarea planurilor de acțiune locală sensibile la dimensiunea de gen și implementarea proiectelor comunitare, care promovează egalitatea de gen;

3) Conștientizarea sporită a publicului cu privire la importanța eliminării tuturor formelor de discriminare.

Obiectivul contractării unui/unei expert/e:

AO „Institutum Virtutes Civilis” și IP CRAION CONTACT-Cahul vor contracta un/o expert/ă care va avea drept sarcină promovarea proiectului, buna lui organizare și atragerea actorilor interesați în activitățile proiectului, desfășurate pe teritoriul raionului Ungheni, în perioada februarie 2021 – octombrie 2022. Persoana contractată va fi în contact permanent cu diverși actori locali pentru a facilita o implicare cât mai mare a publicului din acest raion în activitățile proiectului. Expertul/a va oferi asistență în implementarea și promovarea proiectului în regiunea cheie Ungheni.

Sarcina expertului/expertei va include, dar nu se va limita la:

 • Identificarea organizațiilor locale, Grupurilor de acțiune locală și Grupurilor de inițiativă a femeilor din raionul Ungheni care sunt disponibile să se implice în activități de promovare a egalității de gen și să dezvolte instrumente eficiente de implicare a lor în activitățile proiectului;
 • Facilitarea implicării reprezentanților administrației publice locale din r. Ungheni în activitățile proiectului și în promovarea egalității de gen prin politici sensibile la dimensiunea de gen;
 • Să asiste echipele locale în procesul de elaborare a planurilor locale de asigurare a egalității de gen;
 • Să ofere asistență experților naționali în organizarea activităților proiectului pe teritoriul raionului Ungheni;
 • Să asiste echipa de proiect în evaluarea inițiativelor locale care vor fi finanțate din sursele proiectului;
 • Să ofere consultanță echipelor locale care vor obține finanțare pentru implementarea inițiativelor locale pentru asigurarea egalității de gen;
 • Să încurajeze femeile active din raionul Ungheni să devină parte a platformei femeilor lidere pentru promovarea șanselor egale pentru femei și bărbați în raionul Ungheni;
 • Să colecteze și analizeze informații utile pentru procesul de implementare a proiectului în raionul Ungheni;
 • Să participe la toate activitățile planificate în cadrul proiectului. Ținând cont de situația pandemică, activitățile din cadrul proiectului vor fi organizate în format online și fizic.

O instruire în care a fost anunțată ideea constituirii unui Grup consultativ al ONG-urilor, pe lângă Consiliul Raional Ialoveni

0

După instruirea recentă axată pe transparența procesului decizional, reprezentanții organizațiilor societății civile, ale Grupurilor de Inițiativă Locală și Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni au beneficiat de o instruire on-line în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice incluzive la nivel local.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Alte câteva ateliere cu tematici similare s-au desfășurat în aceste zile în cadrul proiectului, implicând în sesiuni de instruire reprezentanți ai administrațiilor publice locale de nivelul unu și doi din raionul Ialoveni.

„Prin această serie de instruiri susținem implicarea organizațiilor necomerciale în elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice locale incluzive și le încurajăm să pregătească și  rapoarte de alternativă”, a afirmat în mesajul său din debutul instruirii Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici. „De asemenea, ne punem speranțe că și Consiliul consultativ al societății civile, care va fi creat cu sprijinul proiectului pe lângă Consiliul Raional Ialoveni va fi dezvoltat în continuare, iar administrația publică locală și ONG-urile din Ialoveni vor fi parteneri de dialog și acțiuni în beneficiul cetățenilor și comunităților”, a afirmat Liliana Palihovici.

Subiectele abordate în cadrul acestei instruiri s-au referit la aspecte legate de politicile publice și modul în care sunt elaborate, cum ar fi indicat ca reprezentanții societății civile și grupurilor de inițiativă ale cetățenilor să se implice în procesul de elaborare a politicilor publice, să monitorizeze modul în care politicile publice sunt implementate de către autoritățile locale etc.

„Procesul de politici publice este unul creativ, iar noi, în calitate de cetățeni, indiferent dacă reprezentăm organizații neguvernamentale sau lucrăm într-o instituție publică, suntem parte a acestui proces” – aceasta a fost una dintre multele idei dezbătute de către participanții și participantele la instruire, împreună cu expertul național care a moderat sesiunea.

Abilitarea reprezentanților administrației publice locale în elaborarea și monitorizarea politicilor publice incluzive la nivel local – o instruire a Asociației „Institutum Virtutes Civilis” și a partenerilor săi

0

La 22 decembrie 2020, în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, a avut loc cea de a doua instruire on-line, axată pe abilitarea reprezentanților APL în elaborarea și monitorizarea politicilor publice incluzive la nivel local, cu participarea reprezentanților APL de nivelul unu și doi din raionul Ialoveni.

Instruirea este parte a proiectului realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), și a oferit, prin competențele experților naționali care au moderat discuția, o abordare complexă a subiectului politicilor publice, începând de la noțiuni-cheie și etape de elaborare, până la implicarea cetățenilor și a ONG-urilor în implementarea acestor politici publice locale.

Participantele și participanții la eveniment au fost salutați de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, care a menționat că „dacă instruirea anterioară s-a focusat pe transparența procesului decizional și rolul funcționarilor publici în asigurarea transparenței proceselor decizionale, acest atelier aduce în prim-plan politicile publice locale și, mai ales implicarea cetățenilor și ONG-urilor, precum și consultarea publicului în acest proces”.

Prin prisma unor exemple concrete și a experienței pe care o dețin primarii, viceprimarii, consilierii locali din raionul Ialoveni, participanți la această instruire, au fost discutate teme precum factorii care influențează calitatea politicilor publice locale, lista decidenților la nivel local, rolul cetățenilor în procesul de elaborare, aprobare, implementare, monitorizare și evaluare a politici publice locale și modalitățile prin care administrațiile publice locale pot încuraja și susține această implicare a cetățenilor și comunităților.

Beneficiari ai proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” sunt organizațiile societății civile, grupurile de inițiativă și reprezentanții administrației publice locale din raionul Ialoveni, în special Consiliul Raional, precum și primari și secretari ai consiliilor locale din raion.

Aceștia au evaluat această instruire ca fiind una extrem de binevenită, întrucât, susține Vicepreședinta raionului Ialoveni, Galina Tonu, „politicile publice au două părți: una văzută, iar alta nevăzută – cea din urmă vizând problemele care există la nivel de localitate. De aceea îndemn atât factorii de decizie, cât și cetățenii să schimbe cu locul aceste două părți, astfel încât problemele existente să fie văzute, discutate, abordate, iar cel mai important – să fie și rezolvate”.

#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Parteneriat pentru politici publice locale incluzive – dialog și acțiuni comune cu organizațiile necomerciale din Ialoveni

0

O instruirea on-line axată pe asigurarea transparenței proceselor decizionale locale incluzive în elaborarea și implementarea politicilor publice locale a reunit, luni, aproximativ 30 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile locale și regionale, ale Grupurilor de Inițiativă Locală, Consiliilor Locale de Tineret din raionul Ialoveni.

Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS). Iar acest eveniment a urmat după un recent atelier de instruire cu tematică similară, dar adresat reprezentanților administrației publice locale din Ialoveni.

„Urmărim prin acest proiect să sporim gradul de inițiativă în raionul Ialoveni și să implicăm și mai mult organizațiile necomerciale în procesul decizional, astfel încât ONG-urile și administrațiile publice locale să devină parteneri de dialog și acțiuni transparente în beneficiul cetățenilor și comunităților”, a afirmat în mesajul său din debutul instruirii Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

Activitățile acestui proiect care promovează și implicarea ONG-urile din raionul Ialoveni în procesele de elaborare a politicilor publice locale, de monitorizare și evaluare a lor, include câteva tipuri de acțiuni, printre care:

 • Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile pentru a se implica în dezvoltarea politicilor publice de monitorizare și evaluarea
 • Instruirea reprezentanții societății civile și ai reprezentanților administrațiilor publice locale în domeniul transparenței decizionale
 • Susținerea Consiliul Raional Ialoveni în dezvoltarea unei platforme de dialog constant cu autoritățile publice locale și organizațiile necomerciale pe subiectul de politici publice.

Această instruire, axată pe abilitarea reprezentanților organizațiilor necomerciale locale și regionale în asigurarea transparenței proceselor decizionale incluzive, a fost moderată de experți naționali în domeniul administrației publice locale, care au listat mecanismele de asigurare a transparenței procesului decizional și le-au discutat împreună cu participanții la eveniment.

În cadrul dialogului mai mulți participanți și participante au invocat atât bunele practici care există în acest domeniu pe plan local, cât și modalitățile de aprofundare a transparenței decizional la nivel comunitar.

„Există la acest capitol un progres în fiecare an”, a precizat Președinta Asociației Obștești „Alternativa” din satul Costești, Ialoveni, Maria Bivol, iar în acest sens este relevantă participarea recentă a peste o sută de cetățeni la prezentarea de către primarul localității a raportului anual de activitate, care ulterior a fost publicat și difuzat public.

Parteneriat pentru politici publice locale incluzive – dialog și acțiuni la Ialoveni

0

Aproximativ treizeci de reprezentanți ai administrației publice locale de nivelul unu și nivelul doi din raionul Ialoveni au participat la o instruire on-line, axată pe asigurarea transparenței procesului decizional local incluziv în domeniul politicilor publice locale.

Instruirea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

În mesajul său din debutul evenimentului, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a menționat că recent a fost inițiat un parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și cu organizațiile necomerciale din raion, precum și cu grupurile de inițiativă ale tinerilor care urmărește „dezvoltarea unor politici publice incluzive, care să răspundă necesităților comunităților și cetățenilor”.

Subiectele abordate în cadrul acestei instruiri on-line s-au referit la transparența proceselor decizionale, implicarea cetățenilor la etapa de aprobare a deciziilor în procesele de consultare și modalitățile în care cei care reprezintă autoritățile publice locale își demonstrează deschiderea pentru dialog și acțiune cu cetățenii și organizațiile societății civile care reprezintă interesele cetățenilor.

Vicepreședinta raionului Ialoveni, Galina Tonu, a salutat selectarea raionului Ialoveni în calitate de partener al acestui proiect. „Avem nevoie de asemenea instruiri, deoarece zi de zi ne întâlnim cu persoanele care au votat pentru noi, au avut încredere în noi și atunci când ei întâmpină greutăți, noi trebuie să le fim alături și să găsim împreună soluții. Asemenea evenimente ne ajută să ne lărgim cunoștințele și să ne diversificăm instrumentele prin care funcționarii publici pot acționa responsabil”.

Beneficiari ai proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” sunt organizațiile societății civile, grupurile de inițiativă și reprezentanții administrației publice locale din raionul Ialoveni, în special Consiliul Raional, precum și primari și secretari ai consiliilor locale din raion. În cadrul unor asemenea instruiri, moderate de către experți naționali în domeniul administrației publice locale, sunt discutate și exemplificate etapele procesului decizional, responsabilitățile funcționarilor publici pentru asigurarea transparenței procesului decizional, mecanismele de dialog cu organizațiile societății civile în elaborarea politicilor publice și etapele consultării cetățenilor în procesul decizional, harta transparenței decizionale etc.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, invitata Telejurnalului de la TVR Moldova

0

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a fost invitata specială a Telejurnalului orei 18:00 de la TVR Moldova, în ediția din 11 decembrie 2020.

Dialogul din studio, realizat de către jurnalista Ileana Pîrgaru cu Președinta IVC, Liliana Palihovici, s-a axat pe cota de gen, femeile – promotoare ale valorilor democratice și alte aspecte relevante

TVR Moldova, Telejurnalul orei 18:00/11.12.2020, ediția integrală poate fi urmărită AICI: https://bit.ly/3mpfgVs

Concurs de selectare a unui/unei expert/e care va facilita dialogul cu reprezentanții OSC și APL din raionul Ungheni, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

0

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) în parteneriat cu IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e în vederea facilitării dialogului cu reprezentanții APL și OSC din raionul Ungheni și participarea la activitățile din cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, care va fi implementat în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, al cărui obiectiv principal este promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fi susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane.

Proiectul se va focusa pe dezvoltarea capacităților OSC-urilor locale, Grupurilor de acțiune locală (GAL) și Grupurilor de inițiativă a femeilor pentru promovarea drepturilor omului, inclusiv drepturilor femeilor și care vor demonstra disponibilitatea de a se implica în activități de pledoarie la nivel local la acest subiect. În cadrul proiectului vor fi instruiți și reprezentanții administrației publice locale în domeniul asigurării egalității de gen, bugetării participative, integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale, construirea de parteneriate cu organizațiile societății civile pentru dezvoltare durabilă și societate incluzivă.

Totodată activitățile vor include măsuri de conștientizare și educare continuă a publicului din raionul Ungheni cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor în procesele locale de luare a deciziilor.

Rezultate așteptate la final de proiect:

1) Capacități consolidate ale OSC locale și APL din raioanele Ungheni și Cahul în domeniul participării, promovării și protecției drepturilor femeii;

2) Parteneriate consolidate între OSC, APL pentru dezvoltarea planurilor de acțiune locală sensibile la dimensiunea de gen și implementarea proiectelor comunitare, care promovează egalitatea de gen;

3) Conștientizarea sporită a publicului cu privire la importanța eliminării tuturor formelor de discriminare.

Obiectivul contractării unui/unei expert/e:

AO „Institutum Virtutes Civilis” și IP CRAION CONTACT-Cahul vor contracta un/o expert/ă care va avea drept sarcină promovarea proiectului, buna lui organizare și atragerea actorilor interesați în activitățile proiectului, desfășurate pe teritoriul raionului Ungheni, în perioada februarie 2021 – octombrie 2022. Persoana contractată va fi în contact permanent cu diverși actori locali pentru a facilita o implicare cât mai mare a publicului din acest raion în activitățile proiectului. Expertul/a va oferi asistență în implementarea și promovarea proiectului în regiunea cheie Ungheni.

Raport privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale

0

Studiu realizat de Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”, la solicitarea APSCF

AUTOR
Liliana Palihovici, expertă în domeniul social, Președinta AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC)
EDITOR
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)

Radio „Europa Liberă” | Liliana Palihovici: „Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, societatea a ieșit mai unită după alegeri ”

0

Radio „Europa Liberă”

Victoria Maiei Sandu în alegerile prezidenţiale demonstrează maturitatea cetăţenilor moldoveni, care-şi doresc un viitor prosper, a declarat Europei Libere Liliana Palihovici, care, după 10 ani de activitate politică, a inițiat Academia de Liderism pentru Femei „Women 4 Leadership”. Liliana Palihovici care a fost deputată și vicepreședintă a Parlamentului este convinsă că victoria Maiei Sandu este un început încurajator pentru o adevărată schimbare.

Liliana Palihovici: „Eu cred că rezultatul se datorează nu atât schimbării peste noapte a mentalității societății, care pe loc a început să creadă în capacitatea unei femei de a fi un bun conducător, dar eu cred că rezultatul acesta se datorează și schimbărilor care s-au produs în timp în urma campaniilor de informare, a explicației de ce femeia trebuie tratată și văzută ca partener egal cu bărbatul în procesele de dezvoltare. Aceasta este o parte a contribuției, dar, în același rând, Maia Sandu a fost votată nu doar de femeile care susțin cauza, dar și de bărbații care consideră femeia partener egal în procesele de dezvoltare și demnă de a fi conducător, dar și de partea cealaltă de societate sau de alegători care poate încă mai au anumite rezerve referitoare la egalitatea între femei și bărbați, dar au fost supărați de alte mesaje, cum ar fi, spre exemplu, că o parte din cetățenii țării nu sunt la fel ca și ceilalți, mă refer la diaspora, că nu este…”

Europa Liberă: „Electoratul paralel”, că așa a fost numit de Igor Dodon.

Liliana Palihovici: „Sigur că a fost numit „electoratul paralel”, dar care are o atât de mare contribuție în dezvoltarea Republicii Moldova și în existența ei. A fost votată și de cei care au fost supărați de mesajul misogin adresat candidatei femeie în care se făcea referință la diferite aspecte: că nu are familie, că nu are copii… Fiecare om este în drept să decidă cum își construiește viața, cum trăiește, nimeni nu poate să știe toată istoria altuia, dar și nu are dreptul nimeni să judece un candidat ținând cont de astfel de criterii. Analiza candidatului/candidatei se face strict în baza programelor electorale, principiilor promovate de acel candidat, experienței care stă în spatele candidatului și este timpul când, de fapt, oamenii ar trebui să calculeze și să analizeze care este echilibrul dintre promisiuni și realizări pe parcursul experienței profesionale a persoanei.”

Europa Liberă: Și după această victorie pe care a obținut-o detașat Maia Sandu în fața lui Igor Dodon urmează exercitarea mandatului. Ce așteptări trebuie să aibă cetățenii și de ce insist să aflu răspuns la această întrebare? Pentru că deseori electoratul spune că investește mari așteptări, ca după asta să trăiască marea dezamăgire.

Liliana Palihovici: „Mare dezamăgire se întâmplă atunci când tu aștepți că cineva are să facă tot și, uite, ție o să-ți pună pe farfurioară lucrurile gata făcute. Nu se întâmplă așa nicăieri și chiar dacă analizezi, să facem așa o paralelă în viața unei comunități, a unei familii – nu se mișcă lucrurile până nu pui și tu mâna. Deci, pentru a nu avea o dezamăgire mare, fiecare trebuie să se implice, să fie activ și să vină cu partea lui de contribuție. Când vorbim de partea lui de contribuție pe care ar aduce-o fiecare cetățean? Spre exemplu, în comunitatea ta, atunci când ai o alegere să gândești echilibrat, corect și să înțelegi că prin votul tău tu contribui, de fapt, la atingerea unei promisiuni mari sau la eșecul acelei promisiuni. Dacă promite președintele țării că va duce o campanie anticorupție, păi nu o poate duce doar un om și fiecare om în parte, nu da mită și nu ești parte a acelui proces, reacționează, nu rămâne indiferent atunci când ești martor la așa o situație sau când vorbim despre…”

Europa Liberă: Dar se iau în calcul și anumite atitudini ostile din partea unor instituții care nu neapărat o să facă ceea ce se cere de la președinție?

Liliana Palihovici: „Deci, din punctul meu de vedere, succesul viitoarei președinte sau președintei alese depinde de fiecare din cetățenii acestei țări. Eu tare îmi doresc ca acel entuziasm cu care a mers lumea la alegeri și a votat să nu scadă și lumea să fie la fel de dedicată și implicată și în ceea ce înseamnă schimbarea în continuare.”

Europa Liberă: O schimbare până la capăt înseamnă ca să se declanșeze alegeri parlamentare anticipate, ca acest guvern să-și depună mandatul sau să fie demis și lucrurile se țin lanț...

Liliana Palihovici: „Păi la fiecare din etapele acestea cetățeanul își are rolul lui și implicarea lui pentru a contribui la această schimbare. Eu nu știu dacă următoarele alegeri parlamentare vor fi ordinare sau vor fi anticipate, dar ceea ce trebuie să facă cetățeanul este să ceară celor care dețin astăzi pâinea și cuțitul să facă ceea ce au promis în campaniile electorale, să redreseze situația social-economică în țară. La etapa dată, ținând cont de ceea ce se întâmplă în perioada pandemică, nu avem altă șansă decât să venim cu acțiuni foarte concrete de susținere a businessului mic și mijlociu, să încurajeze lumea să rămână aici, să muncească și să plătească taxe și, în felul acesta, să genereze venituri și să dezvolte sectorul social. Deci, acestea se întâmplă doar printr-o implicare activă a cetățeanului, printr-o monitorizare strictă a ceea ce face guvernantul. Un singur om, cum ar fi președintele, el are instrumente, dar instrumentele astea au nevoie de susținere. Și atunci când poți să te aștepți că o parte din instituții ar bloca anumite procese, atunci rămâne cetățeanul”.