TERMENI DE REFERINȚĂ | Servicii de formare și consultanță în domeniile bună guvernare, transparență decizională, elaborarea participativă a politicilor publice, anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice

Context

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”, care are drept obiectiv general de a contribui la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR:

Facilitarea a 2 instruiri a câte 2 zile pentru cca 60 de persoane în următoarele domenii:

 • bună guvernare, transparență decizională și elaborarea participativă a politicilor publice;
 • anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice.

OBIECTIVELE INSTRUIRILOR:

 • dezvoltarea capacităților OSC-urilor de a participa la procesele ce asigură buna guvernare (transparență decizională, elaborarea participativă a politicilor publice, anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice etc.);
 • dezvoltarea abilităților participanților privind tehnicile/activitățile de implicare a cetățenilor în procesele de guvernare locală.

RESPONSABILITĂȚI/ ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

  Responsabilități/activități Perioada Livrabile
1. Elaborarea agendei care va conține module de instruire la temele enumerate mai sus Octombrie 2021 Agendă și materiale de suport pentru participanți
2. Facilitarea a 2 instruiri cu conținut identic, pentru 2 grupuri a câte 30 participanți fiecare. Octombrie- Noiembrie 2021 2 instruiri realizate cu 2 grupuri a câte 30 persoane
3. Elaborarea raportului post formare. Noiembrie 2021 Raport post formare  

* Termenele limită vor fi concretizate și definitivate la semnarea Contractelor de consultanță.

**Formatul instruirilor (offline sau online) va fi stabilit la etapa planificării evenimentelor.

Formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce va presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane; 
 • Cel puțin 7 ani de experiență profesională în unul din următoarele domenii: 1) bună guvernare, transparență decizională și elaborarea participativă a politicilor publice, 2) anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor, inclusiv on-line;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Abilități de lucru în echipă și individual.

Perioada de contractare: octombrie-noiembrie 2021. Experții/ expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC și FES va facilita comunicarea cu participanții și organizarea activității, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/ experte.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV (cu indicarea datelor de contact a 2 persoane de referință), scrisoare de intenție, oferta tehnica  și oferta financiară semnate.

Oferta tehnică va include un proiect de agendă la temele anunțate în acest ToR care va reflecta abordarea expertului la predarea acestor teme.

Oferta financiară pentru persoane fizice: se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în MDL. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice: se va prezenta suma per zi de consultanță la cota TVA 0.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost extins până la 22 septembrie 2021.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu tema mesajului „Expertiză_bună guvernare”

Vor fi analizate doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi contactați.

IVC și FES își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț de selectare a unui agent economic ce va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate

Termeni de Referință pentru selectarea unui agent economic care va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate Organizare:A.O. „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Chișinău, Republica MoldovaTermen...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here