Termeni de referință pentru servicii de formare în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice din perspectiva de gen

CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Friedrich-Ebert-Stiftung. Proiectul are obiectivul general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

Facilitarea a 2 instruiri a câte 2 zile pentru cca 50 de persoane în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice din perspectiva de gen.

OBIECTIVELE INSTRUIRILOR

 • Explicarea caracterului dinamic al ciclului politicilor publice și a factorilor care influențează procesul de luare a deciziilor;
 • Analiza modalităților prin care diverse grupuri contribuie la procesul de elaborare și monitorizare a politicilor publice;
 • Identificarea lacunelor politicilor publice care direct sau indirect generează discriminarea femeilor, inclusiv modul în  care Pandemia COVID-19 contribuie la vulnerabilizarea femeilor;
 • Dezvoltarea capacităților reprezentanților organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare, Grupurilor de Acțiune Locală și factorilor decizionali de a contribui la  elaborarea și monitorizarea politicilor publice din perspectiva de gen.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 Responsabilități/activitățiPerioadaLivrabile
1.Elaborarea agendei și modulelor instruiriiFebruarie- Martie 2022Agenda și materiale de suport pentru participanți
2.Elaborarea instrumentelor de evaluare a cunoștințelor participanților pre și post formareFebruarie – Martie 2022Instrumentul de evaluare a cunoștințelor pre -formareInstrumentul de evaluare a cunoștințelor post-formare
3.Facilitarea a 2 instruiri cu conținut identic, pentru 2 grupuri a câte 25 participanți fiecareMartie- Aprilie 20222 instruiri realizate cu 2 grupuri a câte 25 persoane
4.Elaborarea raportului post formare cu includerea analizei rezultatelor evaluărilor cunoștințelor participanților (pre/post formare)Aprilie 2022Raport post formare  

* Termenele limită vor fi concretizate la semnarea contractelor de consultanță.

**Formatul instruirilor (offline sau online) va fi stabilit la etapa planificării evenimentelor.

CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/CANDIDATE – formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor juridice, cerințele se referă la calificările membrilor echipei ce vor presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în unul din următoarele domenii:
 • Elaborarea și monitorizarea politicilor publice,                   
 • Egalitatea de gen/integrarea dimensiunii de gen în politicile publice;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor, inclusiv on-line;
 • Experiență în colaborarea cu organizațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: februarie – aprilie 2022. Experții/expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC și FES va facilita comunicarea cu participanții și organizarea activității, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/experte.

PROCEDURA DE APLICARE

Expertul/a interesat/ă trebuie să trimită documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail:  info.aoivc@gmail.com până la 25 februarie 2022, cu subiectul intitulat „Expertiză_politici publice”. Vedeți Termenii de referință.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în Euro. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare. Achitarea serviciilor se va efectua în MDL la rata de schimb a finanțatorului.

Oferta financiară pentru persoane juridice – se va prezenta suma per zi de consultanță  la cota TVA0, în Euro. Achitarea serviciilor se va efectua în MDL la rata de schimb a finanțatorului.

CRITERII DE SELECȚIE:

Contractul va fi semnat cu cel/cea mai experimentat/ă consultant/ă care va prezenta cea mai bună propunere, atât din perspectiva experienței, cât și a ofertei tehnice și a celei financiare a  acestuia/eia. 

Procedura de selecție a consultantului/ei va fi realizată în două etape:

1) Analiza experienței și a ofertelor tehnice conform criteriilor specificate cu acordarea punctajului respectiv.

2) Analiza ofertelor financiare

Dosarul câștigător va fi cel cu cel mai mare punctaj acumulat (experiența & oferta tehnică + oferta financiară).

Se vor aplica următoarele criterii pentru evaluarea calității propunerilor:

Criteriile de evaluare  Scor (50 puncte)
Formare, experiență profesională și abilități (CV)(max. 25 de puncte):  
Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane. Cel puțin 5 ani de experiență profesională în unul din următoarele domenii: Elaborarea și monitorizarea politicilor publice                    Egalitatea de gen/integrarea dimensiunii de gen în politicile publice10 p
Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor, inclusiv on-line10 p
Experiență în colaborarea cu organizațiilor societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante5 p
Oferta tehnică(max. 15 de puncte)
Oferta financiară  (max. 10 de puncte)  

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 25 februarie 2022.

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: info.aoivc@gmail.com cu subiectul intitulat „Expertiză_politici publice și egalitate de gen”. Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate și de a anula concursul la orice etapă până la finalizarea perioadei de selecție.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail: ivc.euproject@gmail.com. Termenul limită pentru întrebări este 23 februarie 2022, ora 18:00. Pentru a asigura un tratament egal și șanse egale pentru toți potențialii candidați, AO „Institutum Virtutes Civilis” va răspunde la toate întrebările până la 24 februarie 2022.

Doar candidatul/a selectat/ă va fi contactat/ă pentru un interviu.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here