TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

IP CRAION CONTACT-Cahul în colaborare cu Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, care este implementat în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fi susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalității de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și organizate activități de schimb de experiență locală în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane.

Pentru atingerea obiectivelor, proiectul își propune dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale de nivel I din cele 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni prin intermediul unei sesiuni de instruire de 1 zi. În cadrul atelierului formatoarele/formatorii selectați vor contribui la formarea cunoștințelor reprezentanților APL privind:

  • noțiunea și sensul egalității de gen și abilitarea femeilor
  • necesități de gen
  • instrumente participative în dezvoltarea politicilor publice sensibile la gen
  • bugetarea participativă și bugetare sensibilă la gen
  • planuri locale de asigurare a egalității de gen
  • tehnici și instrumente de comunicare și dialog cu societatea civilă

Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada aprilie-mai 2021. Numărul de persoane participante la instruire va fi stabilit ulterior după stabilirea formei de desfășurare a instruirii.

Obiectivul formării:

Elaborarea conceptului și organizarea seminarului de instruire de o zi în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.

Responsabilitățile formatorilor/ formatoarelor:

– Să elaboreze conceptul modulelor de instruire, incluzând metodologia de dezvoltare a capacităților participantelor/ților și setul cuprinzător de instrumente de instruire (materialele, studiile de caz, modelele de simulare etc.);

– Să elaboreze chestionare de evaluare a cunoștințelor și atitudinilor participanților pre și post instruire;

– Să realizeze seminarul de instruire pentru reprezentanții APL (formatul seminarului (fizic sau online) va fi stabilit suplimentar cu organizațiile implementatoare);

– Să pregătească prezentări și materiale de suport pentru multiplicare;

– Să prezinte rapoarte după fiecare instruire, cu o descriere detaliată a rezultatelor obținute.

Cerințe de calificare

– Experiență de cel puțin 2 ani în instruire și consultanță în unul sau câteva din domeniile menționate;

– Experiență în livrarea programelor de instruire pentru adulți;

– Experiență pozitivă de colaborare cu organizațiile necomerciale;

Dosarul de participare la concurs va conține:

•  Scrisoare de intenție (intenția de participare la concurs, informația despre calificări și experiență);

•  CV-ul expertului/expertei;

• Oferta financiară pentru prestarea serviciilor în calitate de expert/ ă (în lei moldovenești per zi).

Aspecte organizaționale

Formatorii/ formatoarele selectate își vor desfășura activitatea sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect din echipa CRAION CONTACT-Cahul. Echipa proiectului va asigura prezența participanților, echipamentul necesar instruirilor, consumabilele pentru buna desfășurare a sesiunilor de instruire și multiplicarea materialelor de suport elaborate, precum și cheltuielile de transport ale formatorului.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 25 martie 2021.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: contact_cahul@yahoo.comi cu titlul „Aplicare servicii instruire CRAION CONTACT-Cahul”.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la adresa de e-mail de mai sus sau la numărul de telefon 029984842, 061082533, 061082534, 061082535.

Persoane de contact: Silvia Strelciuc, manageră proiect

sau Cristina Lupan, asistentă proiect

#EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

Acest produs a fost realizat de către IP CRAION Contact-Cahul și AO Institutum Virtutes Civilis în cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparţin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here