Anunț și termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit | Termen limită extins 12 aprilie 2019

Data anunțării: 12 martie 2019.
Data limită: 12 aprilie 2019, ora 17:00.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2018 și auditul proiectului „Women 4 Leadership”, implementat în perioada 15.05-31.12.2018.

Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2018), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare și realizarea auditului proiectului menționat.

Termenii și modul de prezentare a ofertei:

 1. oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1;
 2. oferta se prezintă în original până la data de 25 martie, ora 17:00, la sediul Beneficiarului, menționat anterior;
 3. oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1), dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor, indicat la litera b);
 4. fiecare aplicant prezintă doar o singură ofertă;
 5. pentru estimarea costului real al serviciilor de audit financiar, companiile interesate sunt obligate să se prezinte la AO „Institutum Virtutes Civilis” .

Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

 1. perioada de efectuare a auditului;
 2. obligativitatea desfășurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil);
 3. termenul de prezentare a scrisorii către staff-ul administrativ;
 4. termenul de prezentare a raportului auditorului;
 5. numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul activităților financiare anuale;
 6. lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității;
 7. prețul serviciilor de audit;
 8. experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:

 1. copia certificatului de înregistrare;
 2. copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 3. copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;
 4. copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;
 5. CV-ul companiei de audit.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 12 aprilie 2019, ora 17:00.

Telefon de contact: 022 27 25 00; 0691 21 703;

Email: info.aoivc@gmail.com

Persoana de contact: Nina Maioru, contabil AO „Institutum Virtutes Civilis”

Doar compania selectată va fi contactată.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here