Anunț și termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit | Termen limită extins 12 aprilie 2019

Data anunțării: 12 martie 2019.
Data limită: 12 aprilie 2019, ora 17:00.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2018 și auditul proiectului „Women 4 Leadership”, implementat în perioada 15.05-31.12.2018.

Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2018), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare și realizarea auditului proiectului menționat.

Termenii și modul de prezentare a ofertei:

 1. oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1;
 2. oferta se prezintă în original până la data de 25 martie, ora 17:00, la sediul Beneficiarului, menționat anterior;
 3. oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1), dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor, indicat la litera b);
 4. fiecare aplicant prezintă doar o singură ofertă;
 5. pentru estimarea costului real al serviciilor de audit financiar, companiile interesate sunt obligate să se prezinte la AO „Institutum Virtutes Civilis” .

Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

 1. perioada de efectuare a auditului;
 2. obligativitatea desfășurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil);
 3. termenul de prezentare a scrisorii către staff-ul administrativ;
 4. termenul de prezentare a raportului auditorului;
 5. numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul activităților financiare anuale;
 6. lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității;
 7. prețul serviciilor de audit;
 8. experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:

 1. copia certificatului de înregistrare;
 2. copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 3. copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;
 4. copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;
 5. CV-ul companiei de audit.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 12 aprilie 2019, ora 17:00.

Telefon de contact: 022 27 25 00; 0691 21 703;

Email: info.aoivc@gmail.com

Persoana de contact: Nina Maioru, contabil AO „Institutum Virtutes Civilis”

Doar compania selectată va fi contactată.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.

Recente

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Mai vezi și

Anunț de selectare a unei companii care va efectua auditul financiar al AO „Institutum Virtutes Civilis”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii care va efectua auditul financiar al Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis”,  pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31...

ANUNȚ REPETAT: Program de granturi pentru finanțarea inițiativelor locale implementate de OSC-uri și GAL-uri în parteneriat cu autoritățile publice locale

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) anunță Programul de Granturi mici adresat organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv organizațiilor...

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina

Termeni de referință pentru concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here