Anunț și termeni de referință pentru selectarea unei Companii de Audit | Termen limită extins 12 aprilie 2019

Data anunțării: 12 martie 2019.
Data limită: 12 aprilie 2019, ora 17:00.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit cu scopul de a realiza auditul financiar organizațional pentru anul 2018 și auditul proiectului „Women 4 Leadership”, implementat în perioada 15.05-31.12.2018.

Obiectivele contractului includ realizarea auditului financiar, conform standardelor pentru un an (anul 2018), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare și a veridicității informațiilor prezentate în rapoartele financiare și realizarea auditului proiectului menționat.

Termenii și modul de prezentare a ofertei:

 1. oferta se prezintă la sediul Beneficiarului pe adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1;
 2. oferta se prezintă în original până la data de 25 martie, ora 17:00, la sediul Beneficiarului, menționat anterior;
 3. oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (mun. Chișinău, str. Bulgară, nr.1), dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor, indicat la litera b);
 4. fiecare aplicant prezintă doar o singură ofertă;
 5. pentru estimarea costului real al serviciilor de audit financiar, companiile interesate sunt obligate să se prezinte la AO „Institutum Virtutes Civilis” .

Oferta câștigătoare se va stabili conform următoarelor criterii:

 1. perioada de efectuare a auditului;
 2. obligativitatea desfășurării controlului de audit la sediul organizației (negociabil);
 3. termenul de prezentare a scrisorii către staff-ul administrativ;
 4. termenul de prezentare a raportului auditorului;
 5. numărul minim al persoanelor/auditorilor care vor efectua auditul activităților financiare anuale;
 6. lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității;
 7. prețul serviciilor de audit;
 8. experiența în domeniul dat de minim cinci ani.

Împreună cu oferta financiară, dosarul va mai include:

 1. copia certificatului de înregistrare;
 2. copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 3. copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare;
 4. copia certificatului de auditor cu experiență de minim cinci ani;
 5. CV-ul companiei de audit.

Termenul limită de prezentare a ofertei: 12 aprilie 2019, ora 17:00.

Telefon de contact: 022 27 25 00; 0691 21 703;

Email: info.aoivc@gmail.com

Persoana de contact: Nina Maioru, contabil AO „Institutum Virtutes Civilis”

Doar compania selectată va fi contactată.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” va oferi oportunități egale de angajare tuturor companiilor și candidaților care vor participa la concurs.

Recente

Mai vezi și

Anunț de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea...

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert” Perioada de implementare: ianuarie 2023 – iunie 2025 Bugetul total al proiectului: 1,1 milioane EUR Centrul independent de analiză Expert-Grup,...

Anunț extins pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect și comunicării

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea societății civileTipul de consultanță:Consultanță națională. Contract prestări serviciiLocalități:Chișinău, Republica MoldovaLimba (limbile) necesară (e):RomânăData limită de aplicare:15/05/2023, ora 17.00 I. CONTEXT AO...

Concurs extins de selectare a experților/ telor pentru elaborarea de note analitice în domeniul egalității de gen

Termeni de referință pentru selectarea experților/ telor sau a unei echipe de experți/ e cu scopul de a elabora 4 note analitice cu privire...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here