Anunț extins: Concurs pentru contractarea serviciilor de formare în domeniul realizării auditului de gen și elaborării planurilor de acțiuni de asigurare a egalității de gen

Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova
Sector:Dezvoltarea societății civile
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e):română
Data limită:20/07/2022, ora locală 17:00 

CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Friedrich-Ebert-Stiftung.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare și a Grupurilor de Acțiune Locală pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

AO “Institutum Virtutes Civilis” contractează experți formatori (lideri de echipă) pentru facilitarea a 6 instruiri a câte 2 zile în domeniul realizării auditului de gen și elaborării planurilor de acțiuni de promovare a egalității de gen, cu participarea reprezentanților autorităților publice și ai societății civile. Echipa de formatori va fi formată din 2 persoane (lider de echipă – expertul I și expertul II). În baza acestui anunț AO IVC selectează experții lideri de echipe.

CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/CANDIDATE

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență practică sau academică în unul din următoarele domenii: elaborarea și monitorizarea politicilor publice; egalitatea de gen/integrarea dimensiunii de gen în politicile publice;
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor, inclusiv on-line;
 • Experiență în colaborarea cu organizațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: 20 iulie – 30 septembrie 2022. Experții/expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

PROCEDURA DE APLICARE

Expertul/a interesat/ă trebuie să trimită documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com  până la data de 20 iulie 2022, cu subiectul intitulat „Expertiză_audit de gen”:

 • CV expertei/ului si o scurtă descriere a viziunii expertului/tei asupra modalității de organizare a instruirii (până la 1 pagină)
 • Oferta financiară. În oferta financiară va fi indicată suma NET per zi de consultanță în Euro. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Notă. Pregătirea materialelor de instruire și a raportului post-instruire va fi inclus în prețul zilei de consultanță pentru zilele de instruire.

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta nici un expert sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail ivc.euproject@gmail.com. Întrebările de concretizare pot fi adresate până pe 18 iulie, ora 16.00.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați Termenii de referință.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a...

Olga Caraman: „Oamenii vor să le fii alături. Dacă vii cu promisiuni deșarte, te taxează cu votul lor”

Cu o carieră dedicată comunei Grătiești și o experiență...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu...

Anunț de selectare a unui agent economic ce va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate

Termeni de Referință pentru selectarea unui agent economic care va furniza servicii de producere a materialelor de vizibilitate personalizate Organizare:A.O. „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Chișinău, Republica MoldovaTermen...

Anunț extins pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de...

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sectorul:Non-guvernamentalLocație:Republica MoldovaPerioada de prestare a serviciilor: martie - septembrie 2024Termen limită de aplicare:15 martie 2024, ora 23:59 1. CONTEXT: AO „Institutum Virtutes Civilis”...

Anunț de solicitare a ofertelor pentru servicii de traducere scrisă și machetare a produselor traduse

1. Context: AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here