Ședința consultativă privind lansarea discuțiilor pe marginea elaborării metodologiei de calcul a costurilor pentru anumite tipuri de servicii sociale

18 reprezentante și reprezentanți ai 13 organizații ale societății civile (OSC) din domeniul social au participat, la 18 august 2021, la o ședință consultativă, în format online, pentru lansarea discuțiilor pe marginea subiectului elaborării metodologiei de calcul a costurilor serviciilor sociale și creării unui grup de lucru consultativ (GLC) pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), care va include OSC de profil, autorități centrale și locale, inclusiv Ministerul finanțelor (MF), reprezentanți ai direcțiilor de finanțe și protecție socială ale consiliilor raionale etc.

Evenimentul face parte din proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”care este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova (FSM), un al treilea partener al proiectului fiind Keystone Moldova (KM). 

Discuțiile s-au desfășurat într-un cadru informal, unde a fost prezentat conceptul procesului de elaborare a metodologiei de cost pentru un șir de servicii sociale, au fost explorate viziunile OSC care au avut experiențe similare de elaborare a unor metodologii de calcul ale anumitor tipuri de servicii sociale.

Participanții și participantele la eveniment și-au exprimat interesul de a fi parte a acestui proces și de a contribui la elaborarea unui document care ar facilita dezvoltarea rețelei de servicii sociale și ar crește numărul de persoane vulnerabile, care beneficiază de servicii sociale calitative.

La finalul discuției, Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” s-a angajat să facă demersurile necesare către MMPS pentru crearea unui grup de lucru mixt care ar ghida procesul de elaborare a metodologiei de cost pentru anumite tipuri de servicii sociale.  

Începând cu 1 aprilie 2021, Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, în parteneriat cu FSM și KM, implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul are scopul de a capacita OSC din domeniul social pentru a deveni organizații de referință în dialogul privind politicile sociale și în procesul de consolidare a unei comunități incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Activitățile din cadrul proiectului includ: activități de elaborare și dezvoltare a metodologiei de calcul a costurilor pentru diferite tipuri de servicii sociale acreditate, activități de pilotare a metodologiei de către 10 OSC-uri finanțate prin granturi, activități de consultare publică a metodologiei de calcul a costurilor și ajustare a documentului conform recomandărilor relevante recepționate. Un alt obiectiv al proiectului este capacitarea a cel puțin 20 de autorități publice centrale și locale întru dezvoltarea serviciilor sociale receptive, care să poată avea intervenții integrate de atenuare a riscurilor.

Adițional, pe lângă facilitarea dialogului de politici, proiectul mai presupune și dezvoltarea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC din domeniul social, cu accent special pe serviciile sociale contractate din fonduri publice.

În rezultatul proiectului, cel puțin 1500 de adulți și copii din grupurile vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, fără adăpost, vârstnici, foști deținuți, tineri care nu sunt în educație și ocupare (NEET), comunitatea de romi și alții vor beneficia de servicii sociale dezvoltate de către 40 OSC sub-grantate și capacitate în cadrul proiectului; la fel va avea loc apariția unor furnizori de servicii sociale la nivel național, inclusiv în regiunea transnistriană.

#ServiciiSocialeMaiBune #DelegatiaUniuniiEuropene #InstitutumVirtutesCivilis  #FundatiaSorosMoldova #KeystoneMoldova

Recente

Mai vezi și

IVC Moldova anunță concurs pentru postul vacant de Asistent/asistentă de proiect

Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație...

Anunț de selectare a unei companii care va efectua auditul financiar al AO „Institutum Virtutes Civilis”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii care va efectua...

Inițiativele IVC Moldova – reflectate în buletinul informativ al Delegației UE în R. Moldova

Activitățile organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu...

/VIDEO/ Cu grijă pentru oameni. Persoanele cu venituri modeste din Glodeni își vor putea spăla gratuit lucrurile

În secolul XXI mașinile de spălat rămân a fi un obiect de lux pentru mulți locuitori din Republica Moldova. Din acest motiv, la Glodeni...

Termen extins pentru selectarea unui/unei consultant/e national/e în domeniul consolidării capacităților OSC în diversificarea surselor de finanțare

Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea societății civileDurata termenului: 4 zile lucrătoare Tipul de consultanță:Consultanță naționalăLocație:Chișinău, Republica MoldovaLimba (limbile) necesară (e):Engleză și românăData limită:20/12/2021 18:00 AO „Institutum Virtutes...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here