Fundația „Friedrich Ebert” Moldova (FES) și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) invită companiile sau/și producători/ oare interesate să depună dosarele de aplicare pentru producerea, organizarea și moderarea unei serii de 5 emisiuni/dezbateri TV, difuzate la un post de televiziune cu acoperire națională.

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova (FES) și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) invită companiile sau/și producători/ oare interesate să depună dosarele de aplicare pentru producerea, organizarea și moderarea unei serii de 5 emisiuni/dezbateri TV, difuzate la un post de televiziune cu acoperire națională.

Detalii despre activitate

OrganizațiaFundația „Friedrich Ebert” Moldova (FES) și AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC)
Sectorul:Non-guvernamental
Scopul:Creșterea calității actului de guvernare prin sporirea participării active a femeilor la luarea deciziilor, încurajarea acestora să se implice în procesele decizionale și asigurarea egalității de gen în funcțiile de decizie
Perioada de implementare: mai 2022 – martie 2024 
Livrabile:5 emisiuni/dezbateri TV transmise la un post de televiziune cu acoperire națională
Expertiză:Producerea și diseminarea pe larg a materialelor media
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Termen limită de aplicare22/03/2022

Context

În luna aprilie 2021 a fost lansat proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-Stiftung. Durata proiectului este de 3 ani, iar obiectivul general este să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

În scopul sporirii nivelului de conștientizare a societății privind rolul femeilor și al organizațiilor societății civile în procesele decizionale, proiectul va demara o campanie amplă de promovare a istoriilor de succes despre femei lidere care au contribuit la schimbarea în bine a comunităților lor. Această campanie presupune o serie de produse media difuzate pe diverse canale de comunicare cu publicul, 15 emisiuni/dezbateri radio și 5 emisiuni/dezbateri televizate.

Scopul general al activității este să contribuie la schimbarea pozitivă a atitudinilor și percepțiilor în societate cu privire la rolul pe care îl pot juca femeile în toate sferele vieții sociale și în dezvoltarea durabilă a țării; promovarea egalității de gen în domeniile politic, social și economic; sporirea încrederii generale în ideea că o reprezentativitate echilibrată a femeilor și a bărbaților în procesele decizionale va conduce  la o guvernare mai bună și o societate mai echitabilă.

Scopul contractării serviciilor

Producerea, desfășurarea și difuzarea a 5 emisiuni/dezbateri televizate, cu durata de 60 minute fiecare, în care vor fi abordate subiecte ce țin de rolul femeii în societate și modul în care calitatea actului de guvernare poate fi sporită prin participarea mai activă a acestora în procesele de luare a deciziilor.

Dezbaterile TV vor prezenta rolul femeii în dezvoltarea societății dintr-o perspectivă diferită de cea tradițională – femei care conduc și schimbă în bine comunități, femei de succes, femei care au adus soluții inovative pentru schimbarea în bine a vieții cetățenilor și a comunităților în care locuiesc etc.

Formatul emisiunilor TV

Emisiunile TV vor fi organizate în format de dezbateri, cu 3-4 vorbitori/oare, cu transmisiune live. Emisiunile vor fi transmise la un post TV cu acoperire națională, în ore de audiență maximă.

Compania/ producătorul/ oarea selectată va coordona și stabili subiectul fiecărei emisiuni, precum și lista de vorbitori/ oare cu echipa proiectului.

Aspecte tehnice ale procesului de implementare a sarcinii

Compania sau producătorul/producătoarea selectat/ă va fi responsabil/ă de toate aspectele logistice ce țin de organizarea și desfășurarea emisiunilor/dezbaterilor:

 • stabilirea subiectului discutat/dezbătut în cadrul fiecărei emisiuni, împreună cu echipa proiectului;
 • documentarea minuțioasă a subiectului;
 • elaborarea scenariului emisiunii (inclusiv lista de întrebări pentru fiecare vorbitor/oare);
 • stabilirea vorbitorilor invitați în emisiune/dezbatere, împreună cu echipa proiectului;
 • asigurarea echipamentului necesar pentru desfășurarea emisiunilor TV;
 • difuzarea emisiunii/dezbaterii la un post de televiziune cu acoperire națională și cu audiență mare;
 • selectarea locației filmării, în coordonare cu echipa proiectului;
 • asigurarea aspectelor logistice (liste de participanți, liste epidemiologice, asigurarea respectării tuturor cerințelor cu privire la desfășurarea evenimentelor cu prezență fizică etc.).

Notă: Echipa proiectului va oferi tot suportul logistic necesar, inclusiv va asigura comunicarea și vizibilitatea evenimentelor. 

Calendar

Organizarea și desfășurarea (producerea și moderarea) a 5 emisiuni/dezbateri TV  mai 2022 – martie 2024

* Emisiunile/Dezbaterile TV vor fi organizate la o distanță egală de timp, astfel încât să fie repartizate pe întreaga durată a proiectului

Cerințe pentru aplicare la concurs

Persoanele juridice și/ sau fizice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 1. Profilul companiei/CV-ul producătorului/oarei cu indicarea experienței în desfășurarea sarcinilor similare (minim 5 ani de experiență). În cazul persoanelor juridice vor fi prezentate CV-urile persoanelor care vor fi implicate în producerea și moderarea emisiunilor/dezbaterilor TV.
 • Oferta tehnică care va conține:
 • conceptul emisiunii (max. 1 pagină);
 • două mostre (link-uri): o emisiune TV și o dezbatere TV realizată (vor fi menționate audiențele pe care le-au avut și în cât timp);
 • datele de contact pentru două referințe (beneficiari anteriori).
 • Oferta financiară prezentată în MDL și structurată pe următoarele linii de costuri:                    

1) preț per emisiune, care va include costurile de organizare, producere și moderare, inclusiv echipament;

2) preț pentru difuzarea a 5 emisiuni TV (60 de min. fiecare) la un post TV cu acoperire națională, la ore cu audiență maximă.  

Notă: Toate tarifele vor fi indicate la cota TVA 0.

Criteriile de selecție: va fi selectat/ă compania/producătorul/oarea care va prezenta cea mai bună ofertă tehnică și financiară.

Depunerea dosarelor

Dosarul de aplicare va fi depus electronic la adresa: fes@fes-moldova.org.

Termenul limită de depunere a dosarelor de aplicare: 22 martie 2022.

Evaluarea ofertelor

Vor fi evaluate doar dosarele complete (ofertă tehnică și ofertă financiară), depuse până la termenul limită indicat.

Dosarele incomplete și/sau depuse după expirarea termenului limită nu vor fi analizate.

Vor fi invitate la interviu doar companiile sau producătorii/oarele care vor fi pre-selectate.

Notă:

Partenerii de implementare a proiectului, FES și IVC, își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

Pentru detalii, Vă rugăm să accesați Termenii de Referință.

Recente

Anunț de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea...

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert” Perioada de implementare:...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente de proiect

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o...

Anunț extins pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect și comunicării

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea societății civileTipul de consultanță:Consultanță...

Mai vezi și

Anunț de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea...

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert” Perioada de implementare: ianuarie 2023 – iunie 2025 Bugetul total al proiectului: 1,1 milioane EUR Centrul independent de analiză Expert-Grup,...

Anunț extins pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect și comunicării

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea societății civileTipul de consultanță:Consultanță națională. Contract prestări serviciiLocalități:Chișinău, Republica MoldovaLimba (limbile) necesară (e):RomânăData limită de aplicare:15/05/2023, ora 17.00 I. CONTEXT AO...

Concurs extins de selectare a experților/ telor pentru elaborarea de note analitice în domeniul egalității de gen

Termeni de referință pentru selectarea experților/ telor sau a unei echipe de experți/ e cu scopul de a elabora 4 note analitice cu privire...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here