UE sprijină parteneriatele pentru liderismul femeilor și bună guvernare

În cadrul unui eveniment de anvergură care a avut loc la 20 iulie 2021, la Costești, r-nul Ialoveni, a fost lansat proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu finanțarea Uniunii Europene și a Fundației „Friedrich Ebert”.

Participanții la eveniment au fost partenerii și beneficiarii proiectului, printre care reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, organizațiilor societății civile de la nivel local și național, organizațiilor internaționale și mass media.

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbare în bine a comunităților din care fac parte și se va desfășura pe o perioadă de trei ani (aprilie 2021 – aprilie 2024).

În debutul evenimentului, Magdalena Mueller-Uri, șefa secției cooperare a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că Comisia Europeană a adoptat recent Planul său de Acțiuni în domeniul egalității de gen, iar o parte importantă a acestuia o constituie parteneriatele dintre Delegațiile Uniunii Europene și organizațiile societăți civile pentru promovarea egalității de gen. „Sperăm că acest proiect să dezvolte și să valorifice aceste parteneriate. Există o serie de factori în prezent care împiedică femeile să participe mai activ la procesele decizionale printre care capacitățile lor reduse, dar mai ales stereotipurile de gen”, a declarat doamna Mueller, exprimându-și speranța că urmare a implementării inițiativei, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de politici sensibile la dimensiunea de gen, bună guvernare și de schimbări de percepție privind rolul important al femeilor în societate.

„Sperăm prin acest proiect să construim platforme de dialog necesare, să oferim instrumente de învățare și oportunități de dezvoltare, astfel încât beneficiarii proiectului să fie echipați cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a asigura că politicile și deciziile sunt luate în mod transparent și participativ, ceea ce reprezintă fundamente ale bunei guvernări”, a declarat Marcel RÖTHIG, Reprezentant al Fundației „Friedrich Ebert” în Ucraina și Republica Moldova, una din organizațiile implementatoare și co-finanțatoare ale proiectului.

Vasile CUȘCA, secretar de stat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, invitat la eveniment, a subliniat importanța proiectului pentru promovarea egalității de gen și îmbunătățirea politicilor publice în acest domeniu, asigurând proiectul de toată susținerea instituției pe care o reprezintă în atingerea acestui obiectiv important. „Fortificarea capacităților la nivel local de elaborare și implementare a politicilor sensibile la gen este extrem de necesară și importantă, iar acest proiect vine să contribuie la atingerea acestui obiectiv. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale asigură proiectul și partenerii săi de toată susținerea în acest proces”, a declarat el.

Liliana PALIHOVICI, Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, lideră de proiect și Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen, și-a exprimat speranța în cuvântul său de salut, că inclusiv cu suportul acestui proiect, numărul promotorilor și susținătorilor egalității de gen, atât din rândurile administrației publice, dar și ale societății civile, va crește, inclusiv printre bărbați. „Trăim timpuri care ne aduc mari provocări la capitolul asigurării egalității de gen, iar aceste provocări pot fi depășite prin voința politică a guvernelor și prin parteneriate durabile dintre autoritățile publice, societatea civilă și instituțiile internaționale. Acest lucru îl vom promova prin acest proiect. Fiecare din noi trebuie să conștientizeze că egalitatea de gen nu este doar despre femei, este despre democrație, despre condițiile în care cresc și se dezvoltă fetele și băieții, este despre viitorul pe care ni-l construim împreună. Egalitatea de gen este despre cum înțelegem noi acest lucru, despre cum dezvoltăm politicile publice”.

În cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” 80 de factori de decizie din raioanele Ialoveni, Rezina, Strășeni și Telenești, și 20 de la nivel național vor fi ajutați să îmbunătățească procesele de guvernare prin politici publice sensibile la gen, parteneriate dintre administrația publică locală și organizațiile societății civile, și prin alte activități de promovare a bunei guvernări.

De asemenea, proiectul va dezvolta capacitățile a 55 de organizații ale societății civile – 45 de la nivel local și 10 de la nivel național – în domeniile democrației participative, bunei guvernări și egalității de gen.

Totodată, 200 de femei din localitățile rurale din toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv UTAG Găgăuzia și regiunea Transnistreană, care au potențial și doresc să participe la procesele de luare a deciziilor, vor fi instruite pentru a-și dezvolta capacitățile de liderism și pentru a se implica mai activ în viața publică, economică și socială în localitățile lor, dar și la nivel de țară.

O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării aptitudinilor femeilor pentru a se implica în procesele politice, în perspectiva alegerilor locale din 2023 și a viitoarelor alegeri parlamentare. O serie de instruiri le vor ajuta să-și dezvolte abilități de comunicare, de participare la dezbateri, de identificare a necesităților electoratului și de formulare a mesajelor în cadrul campaniilor electorale.

În fiecare dintre cele 4 raioane partenere ale proiectului, va fi efectuat câte un audit de gen ce presupune evaluarea culturii operaționale și instituționale, dar și a politicilor publice din perspectivă de gen. Ca urmare a auditului de gen, vor fi elaborate planuri de acțiuni cu măsuri concrete menite să îmbunătățească politicile publice, procedurile și bugetele administrațiilor și consiliilor raionale. Astfel, instituțiile publice vor deveni sensibile la problemele de gen, iar structurile, activitățile, metodele de lucru și politicile lor vor corespunde necesităților și intereselor bărbaților și femeilor în egală măsură.

În cadrul proiectului vor fi finanțate 15 inițiative locale – parteneriate dintre organizațiile societății civile și factorii decizionali – pentru promovarea egalității de gen și a bunei guvernări.

Va fi desfășurată o amplă campanie de sensibilizare a opiniei publice privind rolul femeilor în viața publică și socială, care să crească încrederea publicului în faptul că femeile pot contribui la o guvernare mai bună printr-o participare mai activă a lor în procesele decizionale.

Experiența acumulată pe parcursul desfășurării proiectului va fi diseminată și replicată în cadrul a 2 târguri, evenimente de anvergură națională.

Proiectului„Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” este implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația „Friedrich Ebert”. Proiectul va fi implementat în perioada aprilie 2021 – aprilie 2024.

Pentru informații suplimentare contactați:

Inga Iovu, coordonatoare proiect, 069336343;
Iurie Vârlan, expert comunicare, 079599059

Recente

Mai vezi și

Inițiativele proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” – reflectate în buletinul informativ al Delegației UE în R. Moldova

Activitățile organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu...

Inițiativele IVC Moldova – reflectate în buletinul informativ al Delegației UE în R. Moldova

Activitățile organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu...

IVC Moldova: răspunsul și implicarea imediată în gestionarea crizei refugiaților

La 24 februarie, ziua când țara vecină, Ucraina, a fost invadată de Federația Rusă, Republica Moldova a trebuit să se adapteze din mers la...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here