Termeni de referință. Servicii de formare și mentorat în cadrul Academiei de Liderism „Femeile pentru buna guvernare” 2021-2023

Context

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”. Proiectul are obiectivul general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor la nivel local și național prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, inclusiv în domeniul achizițiilor publice, și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera eficient cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Scopul Academiei de Liderism:

Consolidarea capacităților femeilor și fetelor în scopul motivării lor de a participa activ la procesele decizionale, inclusiv de a se înscrie în cursa electorală pentru alegerile locale/ parlamentare.

Formatul Programului

Academia de Liderism se va desfășura în perioada septembrie 2021 – iulie 2023:

I promoție: octombrie 2021 – iulie 2022;

II promoție: octombrie 2022 – iulie 2023.

Beneficiare: 200 de femei de toate vârstele din toate regiunile Moldovei, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană, cu potențial de participare în procesele decizionale.

Scopul contractării serviciilor

Facilitarea sesiunilor de instruire și mentorat în cadrul Academiei de Liderism pentru cca 200 de femei.

Domeniile în care se vor desfășura sesiunile de instruire și mentorat:

Liderism: 1) Identificarea problemelor prioritare ale cetățenilor/ comunităților locale; 2) Metode și opțiuni de colectare de fonduri pentru activitățile locale în beneficiul comunității; 3) Selectarea, formularea și promovarea mesajelor în campanie; 4) Elaborarea și prioritizarea proiectelor și activităților pentru a putea ajunge la alegători; 5) Elaborarea și realizarea unei campanii de advocacy pe o problemă de importanță pentru comunitatea locală în afara sezonului electoral și utilizarea strategică a acesteia în timpul campaniei electorale etc.

Comunicare publică: 1) Cum îți poți construi o carieră politică; 3) Prioritizarea problemelor, formularea mesajelor și elaborarea proiectelor comunitare; 2) Abilități și tehnici de vorbire în public; 4) Comunicarea cu mass-media ca element cheie al comunicării politice; 5) Utilizarea rețelelor sociale pentru contactul cu alegătorii și transmiterea mesajelor în cadrul campaniilor; 6) Propaganda și relațiile publice – care este diferența? Ce este manipularea alegătorilor, cum poate fi recunoscută și evitată etc.

Dezvoltare personală: 1) Pregătirea temelor de campanie; 2)Stabilirea priorităților personale, gestionarea timpului și formularea declarațiilor de misiune; 3) Gestionarea situaților de conflict și interacțiunea cu persoanele dificile/ conflictuale; 4) Gestionarea emoțiilor personale; 5) Cum identifici ce rol în politică ți se potrivește etc.

Dezvoltarea structurii campaniei: 1) Partidele politice și doctrinele politice; 2) Derularea unei campanii locale cu costuri și finanțare redusă; 3) Identificarea grupurilor țintă de alegători; 4) Motivarea alegatorilor să sprijine femeile candidate; 5) Colectarea informațiilor despre potențialii alegători și identificarea strategiilor pentru creșterea numărului de susținători; 6) Utilizarea tehnologiilor informaționale în campania politică (teme cheie, integrarea elementelor multimedia, obiectivul comunicării, retorica discursului, mobilizarea utilizatorilor, reacțiile utilizatorilor) etc.

Responsabilitățile formatorilor:

  Responsabilități/activități Perioada Livrabile
1. Elaborarea și prezentarea metodologiei de dezvoltare a capacităților participantelor, care va include planul de instruire, setul cuprinzător de instrumente de instruire, inclusiv agendele, materialele, studiile de caz, formulare de evaluare și alte materiale care vor fi anexate la setul de instrumente.

Octombrie 2021 Metodologie, agendă și materiale de suport pentru participanți
2. Facilitarea instruirilor cu conținut identic, pentru grupuri de cca 35 participanți fiecare.   Octombrie – Decembrie 2021 și Octombrie – Decembrie 2022   Instruiri realizate cu grupuri de cca 35 persoane
3. Elaborarea rapoartelor post formare, care vor conține: descrierea rezultatelor obținute, activităților realizate; analiza chestionarelor pre și post formare; principalele provocări și constrângeri; recomandările pentru viitoarele cursuri de formare. Decembrie 2021 și   Decembrie 2022 Rapoarte post formare  

Responsabilitățile mentorilor:

  Responsabilități/ activități   Perioada Livrabile
1. Comunicarea constantă și directă cu participantele la program și asistarea lor în elaborarea mesajului public de prezentare a declarației de misiune.

Ianuarie – Iulie 2022 și Ianuarie –Iulie 2023   Raport privind serviciile de mentorat
2. Consilierea / încurajarea pentru participarea la evenimente publice, dezbateri, emisiuni TV, radio și interviuri.

Ianuarie – Iulie 2022 și Ianuarie – Iulie 2023   Raport privind serviciile de mentorat
3. Asistența în procesul de pregătire a sarcinilor individuale a participantelor în perioada dintre instruiri.

Ianuarie – Iulie 2022 și Ianuarie – Iulie 2023   Raport privind serviciile de mentorat
4. Consultanță pe subiecte specifice la solicitarea participantelor, precum comunicarea non-verbală, branding personal etc.   Ianuarie – Iulie 2022 și Ianuarie – Iulie 2023   Raport privind serviciile de mentorat
5. Facilitarea sesiunilor de mentorat (numărul activităților de mentorat va fi decis ulterior). Ianuarie – Iulie 2022 și Ianuarie – Iulie 2023   Raport privind serviciile de mentorat

* Termenele limită vor fi stabilite la semnarea contractelor de consultanță.

**Formatul instruirilor și sesiunilor de mentorat (offline sau online) va fi stabilit la etapa planificării evenimentelor.

Cerințe față de aplicanți – formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor juridice, cerințele se referă la calificările membrilor echipei ce vor presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în unul din următoarele domenii:
 • Liderism
 • Comunicare publică
 • Dezvoltare personală
 • Dezvoltarea campaniei electorale;
 • Experiență în livrarea cursurilor/ instruirilor, inclusiv on-line, în una sau mai multe din componentele dimensiunilor de formare;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și mentorat;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC pe dimensiunile relevante;
 • Abilități avansate de comunicare cu publicul și comunicare interpersonală;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacități de lucru în echipă.

Perioada de contractare: octombrie-decembrie 2023. Experții/ expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC și FES va facilita comunicarea cu participanții și organizarea activităților, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/ experte.

Experții/ expertele pot aplica:

 • pentru servicii de formare în unul sau mai multe dintre subiectele enumerate mai sus;
 • pentru servicii de mentorat;
 • pentru servicii de formare și mentorat.

Sunt încurajate să aplice persoane cu experiență în organizarea dezbaterilor electorale, specialiști în comunicare și marketing politic, politologi, psihologi, specialiști în relații cu publicul și promovarea imaginii etc.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut:

 • CV (cu indicarea datelor de contact a 2 persoane de referință)
 • scrisoare de intenție
 • proiect preliminar de agendă pentru instruire, pe domeniul pe care consultantul aplică
 • oferta financiară semnate.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma netă per zi de consultanță       în MDL pentru activitatea de instruire și suma netă per zi de consultanță în MDL pentru activitatea de mentorat. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice – se va prezenta suma per zi de consultanță la cota TVA0 pentru activitatea de instruire și suma per zi de consultanță la cota TVA0 pentru activitate de mentorat.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 30 septembrie 2021.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu tema mesajului „Expertiză_servicii de formare și mentorat”

Vor fi analizate doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi contactați.

IVC și FES își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

Recente

Mai vezi și

Terms of references for selecting a national/ international consultant to perform the external final evaluation of the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance”...

Organization:Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova (FES) and AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC)Sector:Civil society developmentTerm Duration:External evaluation: January - February 2024Implementation period:January - March 2024Location:Chisinau, Republic of MoldovaRequired Language(s):Romanian,...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

PARTICIPĂ la Academia de Liderism Feminin!

Vă invităm să participați la Academia de Liderism Feminin! Pentru a beneficia de acest program, vă încurajăm să transmiteți formularul de participare completat accesând următorul LINK sau...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here