„Orice inițiativă, fără sprijinul comunității, are puține șanse de izbândă”

Peste o sută de cetățeni din patru raioane ale țării au fost instruiți pe parcursul acestei săptămâni cum să se implice în procesele de schimbare în comunitățile lor. Cu sprijinul facilitatorilor proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, cetățeni activi și reprezentanți ai administrației publice locale de nivelul I și II au participat la ateliere practice de elaborare a planului de acțiuni de implicare civică în promovarea bunei guvernări la nivel local.

Atelierele au fost organizate în patru raioane partenere ale proiectului: Rezina, Strășeni, Telenești și Ialoveni, iar obiectivul instruirilor a fost stimularea discuțiilor între societatea civilă și Administrația Publică Locală privind modalitățile de implicare a cetățenilor în actul guvernării.

Președintele raionului Ialoveni Mihail Silistraru s-a arătat convins că de pe urma unei bune colaborări cu cetățenii are de câștigat atât administrația publică locală, cât și întreaga comunitate. „Încă de pe băncile școlii trebuie să educăm cetățenii să se implice activ în actul guvernării. Ar fi bine să știm cu toții ce însemnă un buget participativ, cum se cheltuie finanțele publice, care sunt atribuțiile consiliului raional, ale primarului, pentru că în zilele noastre informația înseamnă putere”, crede președintele raionului Ialoveni.

Coordonatoarea programelor de instruiri din cadrul AO Institutum Virtutes Civilis, Carolina Buzdugan, a îndemnat participanții la instruiri să ceară de la autoritățile publice locale să fie transparente. „Doar astfel puteți contribui la modul practic la elaborarea unor politici publice care să răspundă necesităților Dvs. și ale localității, să aveți acces la servicii de calitate, iar dacă acestea nu există, prin implicarea în actul guvernăriis, vă puteți asigura că astfel de servicii pot fi dezvoltate în localitățile Dvs.”, a explicat Carolina Buzdugan.

„Vă încurajez să creați parteneriate eficiente între societatea civilă și autoritățile locale privind politicile de dezvoltare locală fiindcă, până la urmă, cu toții urmărim același scop: un trai mai bun și mai decent pentru fiecare cetățean. Acolo unde deciziile sunt luate în baza dezbaterilor publice, acțiunile și bugetele vor fi nemijlocit orientate spre binele populației”, a fost mesajul Ingăi Iovu, coordonatoarea proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”. 

În cadrul atelierelor, participanții au fost împărțiți în mai multe echipe pentru a identifica atât probleme din localitățile lor, cât și soluții practice pentru a le rezolva. Nicolae Carmanu din Mileștii Mici, Ialoveni, este elev în clasa a 10-a. Planul de acțiuni pe care l-a realizat alături de echipa sa a vizat bugetarea participativă. „Cred că este important ca cetățenii să fie implicați la planificarea cheltuielilor anuale pentru că acestea urmează să se facă în funcție de necesitățile lor. De fapt, un buget are la bază inclusiv taxele achitate de localnici. Mi se pare corect ca oamenii să știe pe ce sunt cheltuiți”, a menționat Nicolae.

Ana Arnăut este una dintre fondatoarele GAL-ului „Stejarii Strămoșești” și secretara primăriei Bușăuca, Rezina. Ea crede că satul său ar prinde viață dacă administrația publică locală ar apleca urechea la necesitățile localnicilor. Problema ce necesită rezolvare imediată se referă la creșterea calității apei potabile. Turnurile de apă ce aprovizionează localitatea au fost construite în perioada sovietică. Prin urmare, sătenii și-ar dori repararea acestora pentru a ridica nivelul calității apei. „Ne îngrijorează faptul că am putea rămâne fără apă dacă nu ne implicăm imediat. Atât în calitate de reprezentată a administrației publice locale, cât și în calitate de cetățean activ, cred sincer că dacă fiecare am pune umărul la rezolvarea problemelor din sat lucrurile s-ar schimba în bine. Astăzi am făcut primul pas. Alături de facilitatori am realizat un plan de acțiuni, am creat grupul de inițiativă, am înțeles importanța scrierii unui proiect de finanțare. Din păcate, în prezent localitățile mici sunt mai puțin atractive pentru finanțatori, deci schimbarea în bine depinde mult de activismul APL-ului și al sătenilor”, crede Ana Arnăut.

La Strășeni s-a remarcat locuitorul satului Zubrești, Igor Mocanu. După ce mai mulți ani i-a petrecut muncind peste hotare, în țări ale Uniunii Europene, a decis să revină acasă pentru a contribui la dezvoltarea satului natal. A văzut multe practici inovatoare în afara țării, prin urmare crede că are un cuvânt de spus în reformarea localității. „Ținând cont de ultimele evoluții regionale, inclusiv criza energetică, cred că este foarte oportun să ne gândim la deschiderea unui parc fotovoltaic în Zubrești. Proiectele privind eficiența energetică sunt importante pentru întreaga țară. Pe lângă faptul că satul nostru va deveni independent din acest punct de vedere, vom crea locuri de muncă pentru săteni și vom oferi o lecție de maturitate și implicare copiilor noștri”, a opinat Igor Mocanu.

Raisa Railean e fostă consilieră locală în satul Tîrșiței, raionul Telenești. Chiar și în prezent, când s-a retras la pensie, se implică activ în dezvoltarea localității prin intermediul unui grup de inițiativă. „Am pus umărul pentru promovarea proiectului de reparare a Casei de Cultură, am mobilizat sătenii în proiectul de reparare a drumului spre cimitirul din localitate etc. Sunt în permanentă legătură cu administrația publică locală. În prezent instalăm o fântână arteziană, inclusiv cu conducta de aprovizionare a satului cu apă. M-am convins în toți anii cât am fost consilieră locală că inițiativele bune au sorți de izbândă doar atunci când există o colaborare strânsă între administrație și cetățeni”, s-a arătat convinsă Raisa Railean.

Atelierele organizate la Rezina, Strășeni, Telenești și Ialoveni reprezintă o continuare a două instruiri în domeniul bunei guvernări organizate anterior pentru reprezentanții asociațiilor obștești, grupurilor de acțiune și inițiativă locale. Participanții urmează să supună dezbaterilor publice planurile elaborate pentru a asigura continuitatea ideilor asupra cărora au lucrat în cadrul atelierului practic.

Instruirile organizate pe parcursul acestei săptămâni au loc în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.

Recente

Mai vezi și

Nota analitică: Mecanismele de transpunere a Directivei Uniunii Europene privind egalitatea între femei și bărbați în accesul la bunuri și servicii

Urmare a obținerii statutului de țară candidată, Republica Moldova continuă eforturile sale susținute de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene. În acest...

Împreună ne facem vocea auzită – Mesajul Târgului Organizațiilor Societății Civile, ediția II

Zeci de Organizații ale Societății Civile (OSC) din întreaga țară au participat sâmbătă, 13 mai, la cea de-a doua ediție Târgul OSC-urilor, desfășurat în...

Inițiativele proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” – reflectate în buletinul informativ al Delegației UE în R. Moldova

Activitățile organizate în cadrul proiectului Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare, implementat de Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova și Institutum Virtutes Civilis, cu...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here