O nouă rundă de consultări publice ale proiectului metodologiei de calcul privind costurile serviciilor sociale

O ședință lărgită de consultare publică pe marginea proiectului metodologiei de calcul al costurilor serviciilor sociale a fost organizată la Chișinău, de către Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”. La eveniment au participat reprezentanți ai direcțiilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei și ai direcțiilor economico-financiare din toate raioanele țării, coordonatori ai serviciilor de asistență parentală profesionistă, manageri ai echipelor mobile, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, care dezvoltă și susțin servicii sociale și parteneri de dezvoltare.

„Consultările publice au loc în contextul reformei sistemului de asistență socială, prin care dorim să schimbăm lucrurile spre bine, să asigurăm un acces echitabil și uniform la serviciile de asistență socială pentru toți beneficiarii din țara noastră”, a declarat Vasile Cușcă, secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în deschiderea evenimentului.

Înaltul funcționar a explicat participanților că un element important al acestei reforme este accentul pe calitatea și accesibilitatea serviciilor sociale, îmbunătățirea mecanismului de raportare, monitorizare, acreditare a serviciilor sociale și, nu în ultimul rând, de planificare a costurilor/cheltuielilor acestora. „În prezent avem un cadru normativ la nivel național aprobat, dar realitatea e că avem o situație diferită în raioane / teritorii inclusiv la capitolul costuri per servicii. Acest lucru ne arată încă o dată carențele pe care le avem și necesitatea elaborării unei metodologii îmbunătățite de calculare a costurilor serviciilor sociale care să fie aplicată de toți prestatorii de servicii sociale la nivel de țară”.

Timp de aproximativ un an de zile, grupul consultativ, constituit din experți în domeniu, în colaborare cu reprezentanți ai direcțiilor raionale asistență socială și ai direcțiilor finanțe din diferite consilii raionale, precum și prestatori publici și privați de servicii sociale au lucrat la proiectul metodologiei de calcul al serviciilor sociale.

Liliana Palihovici, președintă a AO „Institutum Virtutes Civilis”, organizație care a lansat procesul de elaborare a metodologiei, a menționat că la consultarea publică a documentului elaborat au fost invitate persoanele care cunosc cel mai bine structura cheltuielilor și provocările ce apar în procesul prestării servicii sociale. „Urmare a discuțiilor inițiate în octombrie 2022, au fost alese patru tipuri de servicii sociale: „Echipă mobilă”, „Asistență parentală profesionistă”, „Centru comunitar multifuncțional” (pentru copii și adulți) și „Centru de plasament pentru copii în situații de risc”, la care experții au lucrat pentru a identifica formule de calcul bazate pe o estimare reală a costurilor pentru beneficiarii serviciilor sociale. În cadrul ședinței lărgite de consultare, participanții au analizat în grupuri proiectele formulelor de calcul al costurilor pentru două tipuri de servicii sociale: „Echipă mobilă” și „Asistență parentală profesionistă” și au venit cu sugestii de îmbunătățire a acestora”, a menționat Liliana Palihovici.

Eugenia Veveriță, expertă în domeniul asistenței sociale a explicat în detalii cum funcționează un serviciu social clasic, precum și din ce cauze se creează anumite discrepanțe în formulele de calcul a estimării costurilor pentru anumite servicii sociale în diferite raioane. Ea a propus participanților să analizeze mai multe exemple de formare a costurilor pentru serviciile sociale pe care le prestează și i-a îndemnat să fie foarte atenți când completează aceste informații și să pornească întotdeauna de la interesul beneficiarilor. „Bugetul sunt banii noștri, de aceasta trebuie să-i folosim cu chibzuință. Și nu uitați: formulele și calculele trebuie să fie în folosul beneficiarilor”, a spus Eugenia Veveriță în sesiunea de lucru cu reprezentanții grupului „Echipă mobilă”.

Cea de-a doua expertă Mariana Ianachevici, directoarea executivă a Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” a lucrat cu reprezentanții grupului „Asistență parentală profesionistă”. Experta a venit cu anumite detalieri și precizări legate de standardele de calitate și formulele aplicate conform standardelor.  

„Am încercat să punem totul pe hârtie să vedem dacă poate fi făcut un calcul real. Provocarea cea mai mare sunt standardele minime de calitate. În momentul în care acestea nu sunt foarte explicite, nu este clar ce fel de acțiuni sunt prevăzute pentru ca serviciul X sau Y să fie livrat, la calitatea minimă propusă, este foarte greu de calculat. În amalgamul de servicii sociale pe care prestatorii le prestează la diferite nivele, avem servicii care au standarde minime de calitate de prima generație (create prima dată când nu exista nimic). Avem standarde de generația a doua, care sunt îmbunătățite și arată mult mai bine și avem câteva servicii la standarde de calitate de generația a treia. Acestea sunt mai clare și sunt cele care în regulamentele cadru de funcționare apar în secțiunea denumită Prestarea serviciilor”, a spus experta.

Metodologia de calculare a costurilor pentru serviciile sociale urmează să devină un act normativ modern și un instrument de lucru eficient, care ar ajuta prestatorii de servicii sociale să se ghideze mai ușor în activitatea lor în procesul de planificare a costurilor necesare pentru fiecare beneficiar, acoperindu-i toate necesitățile de asistență pe care le solicită.

Elaborarea metodologiei este parte a proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

#serviciisocialemaibune

Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale (gov.md)

Recente

Mai vezi și

ONG-uri de profil: Trebuie să învățăm a identifica foarte bine nevoile beneficiarilor de servicii sociale

Pentru a avea servicii sociale durabile și eficiente trebuie să învățăm a identifica nevoile beneficiarilor. Apoi, să stimulăm apariția mai multor prestatori de servicii...

Buletin informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Vă punem la dispoziție buletinul informativ lunar al proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat...

Ежемесячный информационный бюллетень проекта «Организации гражданского общества действуют для улучшения социальных услуг»

Ежемесячный информационный бюллетень проекта «Организации гражданского общества действуют для улучшения социальных услуг», финансируемого из средств Европейского Союза, софинансируемого и реализуемого Фондом Сороса в Молдове,...