Termen extins: Concurs pentru selectarea unui jurist/-e și a unui specialist/-e în achiziții publice pentru elaborarea unui ghid

Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Domeniul social
Durata termenului: 20 zile lucrătoare per consultant
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Limba necesară:Română
Data limită:16/06/2022 18:00

I.  CONTEXT

AO“Institutum Virtutes Civilis”anunță concurs de selectare a consultanței în domeniul social. Vor fi selectați, în mod separat, doi/două consultanți/-te naționali/-e (un/o jurist/-ă/, un/o specialist/ă în achiziții publice) care vor elabora ghidul cu privire la modul de organizare a procedurilor de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice și cu privire la modul de monitorizare a executării acestor contracte. Această  activitate este realizată în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova (FSM) în parteneriat cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și Asociația Keystone Moldova (KM).

Consultanții/-tele vor elabora un ghid cu privire la modul de organizare a procedurilor de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice. Acest ghid va veni în susținerea autorităților publice centrale și locale, OSC-urile și alte părți interesate să înțeleagă procedurile de încheiere a acordurilor de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, oferindu-le modele de acte pentru contractarea serviciilor sociale ajustate la diverse tipuri de concursuri inițiate de APL/APC;  modele de acte pentru prestatorii de servicii privați, pentru aplicarea la fonduri publice pentru prestarea serviciilor sociale. Acest ghid va oferi informația necesară actorilor implicați, astfel contribuind la  îmbunătățirea mecanismului de contractare a serviciilor sociale de la prestatorii privați acreditați.

Procesul de elaborare a ghidului, include și organizarea unui eveniment public pentru consultarea proiectului documentului și verificarea dacă acesta este clar, suficient de detaliat pentru cei care trebuie să îl folosească. Totodată, evenimentul va avea scopul de a testa modelele de documente de contractare socială care vor face parte din acest ghid. Experții/-tele contractați/-te pentru elaborarea documentului ghidului și a modelelor de acte, vor analiza întrebările/sugestiile  participanților, după care vor avea sarcina de a ajusta  documentul final conform sugestiilor pertinente colectate pe parcursul consultărilor cu diverși actori interesați. 

La evenimentul de consultare vor participa cel puțin câte un/o reprezentant/ă din cadrul  fiecărei unități  administrativ teritoriale (UAT) de nivel II – în total 35 de persoane, și 30 de persoane din partea organizațiilor societății civile. Evenimentul va fi moderat de cei/cele doi/două experți/-te care au elaborat ghidul.

II. ABILITĂȚILE ȘI EXPERIENȚA NECESARĂ:

Pentru jurist/-ă:

Educație și experiență

 • Studii universitare sau post‐universitare în domeniul juridic;
 • Cel puțin trei (3) ani de experiență juridică relevantă în domeniul contractării de servicii din fonduri publice. Experiența în contractarea serviciilor sociale constituie un avantaj.    

Limbi de lucru și abilități IT

 • Serviciile de consultanță vor fi oferite în limba română, astfel sunt așteptate abilități excelente de comunicare orală și scrisă;
 • Abilitatea de a utiliza computerul și programele (MS Word, Excel etc.);
 • Capacitate analitică demonstrată, prin muncă scrisă, de cunoaștere aprofundată a domeniului contractării prestatorilor de servicii, inclusiv a sistemului de servicii sociale din Republica Moldova (analize/studii/etc. anexate).

Pentru specialist/-ă în achiziții publice:

Educație și experiență

 • Studii universitare sau post‐universitare în domeniul științelor economice, sociale, finanțe publice, achiziții publice;
 • Experiență de cel puțin trei (3) ani în achiziții publice, sau în oferirea consultanței pe proceduri de achiziții a serviciilor sociale din fonduri publice.    

Limbi de lucru și abilități IT

 • Serviciile de consultanță vor fi oferite în limba română, astfel sunt așteptate abilități excelente de comunicare orală și scrisă;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Abilitatea de a utiliza computerul și programele (MS Word, Excel etc.);
 • Capacitate analitică demonstrată, prin muncă scrisă, de cunoaștere aprofundată a domeniului contractării prestatorilor de servicii, inclusiv a sistemului de servicii sociale din Republica Moldova (analize/studii/etc. anexate).

III. PROCEDURA DE APLICARE:             

Experții/-tele interesați/-e trebuie să trimită documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com, până la 16 iunie 2022, ora 18:00, cu subiectul intitulat „Ghid – Contractarea de servicii sociale”. Oferta tehnică și cea financiară trebuie să fie datate și semnate (electronic, digital, olografic etc).

 • CV personal cu accent pe consultanțe anterioare similare (maximum 3 pagini, includeți telefonul de contact și / sau ID-ul Skype pentru un posibil interviu), inclusiv o listă de publicații pe teme relevante (dacă există). CV-ul expertului/ei va include datele de contact a 2 persoane de referință;         
 • Ofertă tehnică (OT): viziunea expertului/ei referitor la structura ghidului și aplicabilitatea lui (1 pagină).
 • Ofertă financiară (OF): va include valoarea netă a onorariului solicitat de expert per zi în EUR. Oferta financiară a persoanei juridice va fi prezentată la cota TVA zero.

IV. CRITERII DE SELECȚIE:

Contractul va fi semnat cu consultanții/-tele care vor prezenta cea mai avantajoasă oferte din punct de vedere tehnic și financiar (A se vedea Termenii de Referință pentru Jurist și Termenii de Referință pentru Specialist în achiziții publice).

Notă:  AO IVC va pune la dispoziția prestatorului (persoană juridică) selectat toate actele confirmative pentru aplicarea cotei TVA zero pentru serviciile prestate. Serviciile vor fi achitate prin transfer bancar, în MDL, la rata de schimb aplicată de finanțator.

Dosarele câștigătoare vor fi cele cu cele mai mare punctaje cumulative (experiența & oferta tehnică + oferta financiară).

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 16 iunie 2022.

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: servicii.sociale.ivc@gmail.com cu indicarea subiectul mesajului  “Ghid – Contractarea de servicii sociale_Jurist și/sau “Ghid – Contractarea de servicii sociale_Specialist Achiziții Publice . Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate și de a anula concursul la orice etapă până la finalizarea perioadei de selecție.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail:  servicii.sociale.ivc@gmail.com. Termenul limită pentru întrebări este 14 iunie 2022, ora 18:00. Pentru a asigura un tratament egal și șanse egale pentru toți potențialii candidați, AO „Institutum Virtutes Civilis” va răspunde la toate întrebările până la 15 iunie 2022.

Doar candidații/-tele selectați/-te vor fi contactați/-te.

Recente

Anunț de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea...

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert” Perioada de implementare:...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente de proiect

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o...

Anunț extins pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect și comunicării

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea societății civileTipul de consultanță:Consultanță...

Mai vezi și

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente de proiect

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of Assignment:Up to 15 months, full-time/part-time ABOUT PROJECT AO “Institutum Virtutes Civilis”hires a monitoring and evaluation officer who...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here