Concurs pentru selectarea unui grup de experți/te formatori/ companie de training

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa II” în cadrul programului regional ”UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Aceștia vor fi instruiți cum să folosească mesaje nediscriminatorii și cum să promoveze egalitatea de gen în comunitățile lor și în special în rândul semenilor.

Obiectivul concursului: AO IVC anunță lansarea concursului pentru selectarea a 3 experți formatori/ grup de traineri/ companie de trainining (în continuare „Prestator”) care să instruiască estimativ 50 de tineri din raioanele Strășeni și Fălești care să participe la 3 sesiuni de instruire pe următoarele tematice:

 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul egalitate de gen și nediscriminare (1+1 zile – la Strășeni și Fălești);
 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul managementul proiectelor (1+1 zile – la Strășeni și Fălești);
 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul social media (1+1 zile – la Strășeni și Fălești).

Instruirile se vor desfășura în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022.

 1. Sarcinile Prestatorului:

Experții formatori / grupul de traineri / compania de training urmează să livreze un curs de instruire în cadrul căreia să fie abordate în principal următoarele subiecte / aspecte, dar nu se vor limita doar la acestea:

Expert/ă Formator/oare nr. 1:

 1. Aspecte generale privind prevenirea stereotipurilor de gen
 2. Stereotipurile despre femei și bărbați (stereotipuri de gen)
 3. Prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen
 4. Promovarea practicilor nediscriminatorii

Expert/ă Formator/oare nr. 2:

 1. Scrierea unei cereri de proiect
 2. Elaborarea/ unui buget
 3. Mobilizarea comunității
 4. Coordonarea unei echipe de proiect
 5. Monitorizarea și evaluarea unui proiect

Expert/ă Formator/oare nr. 3:

 1. Promovarea imaginii corecte a femeilor și bărbaților în spațiul online
 2. Cyber bullying – ce este acest fenomen și cum îl putem combate?
 3. Limbaj de gen
 4. Cum putem contribui prin intermediul rețelelor de socializare combaterea discriminării

Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 50 persoane și va dura maxim 6 zile (3 zile la Strășeni și 3 zile la Fălești), în prealabil în  în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător.

 1. Livrabile și angajamente:
 2. Elaborarea agendei, prezentării, chestionarelor pre și post instruire și materialelor de instruire pe subiectele menționate;
 3. Facilitarea instruirii;
 4. Elaborarea raportului final după instruire;
 5. Materiale distribuite participanților și participantelor în format electronic.
 6. Criterii de selecție:
 7. Studii superioare în social, educație , managementul proiectelor, comunicare, social media, etc.; sau alte domenii relevante (5 puncte);
 8. Experiența anterioară de minim 5 ani în elaborare și livrare a cursurilor de formare (20 de puncte);
 9. Experiența de livrare a instruirilor (15 de puncte);
 10. Oferta financiară (30 de puncte).
 11. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea  următoarelor:
 12. Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice;
 13. Un proiect al planului de curs (metodologia), care să indice abordarea generală și metodele sugerate – maximum 1 pagină;
 14. Oferta financiară cu indicarea costului per zi pentru pregătire/ training în MDL.

Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de AO IVC, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.

 • Oferta:

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea “Youth_expert” până la data de 16 Iunie 2022, ora 23:59. Doar persoanele  preselectate vor fi contactate pentru interviu.

Recente

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Mai vezi și

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of Assignment:Up to 15 months, full-time/part-time ABOUT PROJECT AO “Institutum Virtutes Civilis”hires a monitoring and evaluation officer who...

IVC Moldova anunță concurs pentru postul vacant de Asistent/asistentă de proiect

Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea...

IVC Moldova anunță concurs pentru postul de coordonator/coordonatoare program de instruire

Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la dezvoltarea statului de drept și promovarea...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here