Concurs pentru selectarea unui grup de experți/te formatori/ companie de training

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare – etapa II” în cadrul programului regional ”UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA.

Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Aceștia vor fi instruiți cum să folosească mesaje nediscriminatorii și cum să promoveze egalitatea de gen în comunitățile lor și în special în rândul semenilor.

Obiectivul concursului: AO IVC anunță lansarea concursului pentru selectarea a 3 experți formatori/ grup de traineri/ companie de trainining (în continuare „Prestator”) care să instruiască estimativ 50 de tineri din raioanele Strășeni și Fălești care să participe la 3 sesiuni de instruire pe următoarele tematice:

 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul egalitate de gen și nediscriminare (1+1 zile – la Strășeni și Fălești);
 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul managementul proiectelor (1+1 zile – la Strășeni și Fălești);
 • 1 expert/ă formator/oare în domeniul social media (1+1 zile – la Strășeni și Fălești).

Instruirile se vor desfășura în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022.

 1. Sarcinile Prestatorului:

Experții formatori / grupul de traineri / compania de training urmează să livreze un curs de instruire în cadrul căreia să fie abordate în principal următoarele subiecte / aspecte, dar nu se vor limita doar la acestea:

Expert/ă Formator/oare nr. 1:

 1. Aspecte generale privind prevenirea stereotipurilor de gen
 2. Stereotipurile despre femei și bărbați (stereotipuri de gen)
 3. Prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen
 4. Promovarea practicilor nediscriminatorii

Expert/ă Formator/oare nr. 2:

 1. Scrierea unei cereri de proiect
 2. Elaborarea/ unui buget
 3. Mobilizarea comunității
 4. Coordonarea unei echipe de proiect
 5. Monitorizarea și evaluarea unui proiect

Expert/ă Formator/oare nr. 3:

 1. Promovarea imaginii corecte a femeilor și bărbaților în spațiul online
 2. Cyber bullying – ce este acest fenomen și cum îl putem combate?
 3. Limbaj de gen
 4. Cum putem contribui prin intermediul rețelelor de socializare combaterea discriminării

Prestatorul va livra cursul în baza unei analize prealabile a necesităților echipei Beneficiarului. Trainingul va fi organizat în limba română, pentru un număr total de 50 persoane și va dura maxim 6 zile (3 zile la Strășeni și 3 zile la Fălești), în prealabil în  în perioada 20 iunie – 15 iulie 2022. Datele exacte ale trainingului vor fi stabilite de comun acord cu Prestatorul câștigător.

 1. Livrabile și angajamente:
 2. Elaborarea agendei, prezentării, chestionarelor pre și post instruire și materialelor de instruire pe subiectele menționate;
 3. Facilitarea instruirii;
 4. Elaborarea raportului final după instruire;
 5. Materiale distribuite participanților și participantelor în format electronic.
 6. Criterii de selecție:
 7. Studii superioare în social, educație , managementul proiectelor, comunicare, social media, etc.; sau alte domenii relevante (5 puncte);
 8. Experiența anterioară de minim 5 ani în elaborare și livrare a cursurilor de formare (20 de puncte);
 9. Experiența de livrare a instruirilor (15 de puncte);
 10. Oferta financiară (30 de puncte).
 11. Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea  următoarelor:
 12. Copia certificatului de înregistrare/extrasului pentru persoană juridică și CV-urile experților pentru persoane fizice;
 13. Un proiect al planului de curs (metodologia), care să indice abordarea generală și metodele sugerate – maximum 1 pagină;
 14. Oferta financiară cu indicarea costului per zi pentru pregătire/ training în MDL.

Cheltuielile pentru organizarea sesiunilor vor fi acoperite de AO IVC, Prestatorul urmează să indice în oferta financiară doar costurile pentru pregătirea și livrarea cursului.

 • Oferta:

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea “Youth_expert” până la data de 16 Iunie 2022, ora 23:59. Doar persoanele  preselectate vor fi contactate pentru interviu.

Recente

Mai vezi și

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:11.09.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here