Anunț extins pentru selectarea unui/ei asistent/e în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

AO Institutum Virtutes Civilis (AO IVC), din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană și Fundașia Soros Moldova, lansează un concurs pentru selectarea unui/ei asistent de proiect,  în cadrul proiectului “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Loc de muncă:Chișinău, Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea formularelor de participare la concurs:18 septembrie 2022
Data de începere a contractului 26 septembrie 2022
Perioada de angajare :Angajare prin contract individual de muncă pe normă plină, pentru 18 luni.

Context.

AO „Institutum Virtutes Civilis” în parteneriat cu Fundația Soros Moldova și AO „Keystone Moldova” implementeazăă  Proiectul “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. 

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social să devină piloni puternici în dialogul de politică socială și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Acțiunile proiectului vor contribui la sporirea accesului pentru OSC la fondurile europene prin organizarea și desfășurarea unui program de granturi pentru dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile vulnerabile. OSC care vor beneficia de granturi vor primi suport continuu și asistență tehnică pentru a dezvolta servicii sociale durabile în parteneriat cu autoritățile publice.

Cu suportul Proiectului, OSC beneficiare de granturi vor fi capacitate și pregătite să răspundă provocărilor cauzate de urgențe cum ar fi pandemia COVID 19, astfel asigurând continuitatea prestării serviciilor sociale dezvoltate către categoriile de populație vulnerabile.

Proiectul se va axează și pe crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC din domeniul social, cu un accent special pe contractarea serviciilor sociale din fonduri publice. În cadrul proiectului va fi elaborată și pilotată metodologia de calcul al costurilor per beneficiar de servicii sociale,va fi elaborat un  Ghid pentru APL si Osc referitor la procesul de procurare/contractare a serviciilor sociale de la prestatori privați etc. 

Proiectul urmărește ca OCS să devină vizibile și apreciate pentru eforturile depuse în comunități și pentru contribuția lor la crearea comunităților inclusive.

Obiectivul general al concursului: selectarea unui/ei asistent/ă de proiect, care va activa în cadrul AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Sarcinile și responsabilitățile de bază includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Contribuie la implementarea proiectului, în conformitate cu planul de acțiune și rezultatele scontate;
 • Oferă asistență  echipei de proiect în implementarea de zi cu zi a proiectului;
 • Facilitează comunicarea cu toți membrii echipei de proiect, inclusiv organizațiile partenere de implementare, actorii cheie și reprezentanții guvernului;
 • Contribuie la elaborează și diseminează produse de comunicare, documente de ieșire, inclusiv, dar fără a se limita la corespondență formală / scrisori / acorduri, fișe tehnice ale proiectului, procese verbale ale ședințelor etc.;
 • Compilează date, efectuează introducerea datelor și verificarea datelor care vizează procesele de administrare a proiectului;
 • Oferă asistență în desfășurarea activităților la fața locului, asigură comunicarea cu beneficiarii proiectului;
 • Asigură logistica pentru deplasările de serviciu a echipei de proiect și a participanților la proiect;
 • Contribuie la elaborează concepte de evenimente și agendele acestora în colaborare cu echipa de proiect;
 • Asigură logistica în cadrul evenimentelor (documentare privind serviciile şi bunurile care urmează a fi procurate inclusiv prin solicitarea de oferte de la prestatori de servicii/furnizori și comunicarea ulterioară cu aceștia până la încheierea tranzacției cu semnarea tuturor documentelor confirmative; pregătirea materialelor necesare pentru eveniment, înregistrarea participanților; multiplicarea și distribuirea materialelor etc.);
 • Documentează evenimentelor organizate și stochează informația și documentele în arhiva proiectului;
 • Elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor aferente implementării proiectului;
 • Elaborează scrisori, note informative, sinteze și alte documente adresate partenerilor etc.;
 • Completează borderourile de evidență aferente proiectului;
 • Înregistrează documentelor interne aferente proiectului în registrele de evidență a documentelor oficiale;
 • Contribuie la elaborarea Raportului anual al organizației, cu informațiile și datele din cadrul proiectului;
 • Contribuie la elaborarea publicațiilor IVC aferente proiectului și asigurarea publicării lor pe pagina web a Asociației;
 • Îndeplinește și alte sarcini puse de conducerea organizației și a proiectului, care contribuie la buna implementare a Proiectului;

Retribuția muncii


 AO IVC  va semna cu candidatul/candidata selectat/ă contract individual de muncă pentru o perioadă determinată.  Salariul lunar total pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale se achită în lei moldovenești (MDL), conform ratei de schimb aplicată de finanțator pentru tranșă din care este achitat salariul. Salariul va fi achitat nu mai târziu decât ultima zi lucrătoare a lunii. Angajatorul se obligă sa achite toate taxele și contribuțiile conform legislației în vigoare.

Relațiile de raportare dintre titularul funcției și angajator: Angajatul raportează liderului de echipă și președintei A O IVC.

Abilități

 • Abilități de gestionare eficientă a timpului și capacitatea de a lucra concomitent asupra a mai multe sarcini;
 • Abilități puternice de comunicare și interpersonale
 • Pro-activ,  orientat spre soluții și rezultate;
 • Cunoașterea și înțelegerea domeniului asistenței și protecției sociale;
 • Abilități de lucră cu baze de date, de a efectua cercetări de bază și de a culege informații din surse standard;
 • Experiență de lucru pentru sectorul neguvernamental
 • Experiență în lucrul cu autorități publice centrale și locale;
 • Abilități de redactare, prezentare și raportare.
 • Capacitatea de a lucra ca parte a unei echipe
 • Experiența anterioară în implementarea proiectelor finanțate de UE sau alte agenții internaționale constituie un avantaj.

Cerințe față de candidați/te

 • Studii universitare în științe sociale, administrație publică, egalitate de gen, economie, drept sau alte domenii conexe
 • Minim 1 an de experiență profesională în domeniile legate de activitățile proiectului
 •  
 • Experiență în  introducerea datelor în baze de date și formulare online și lucrul cu diverse echipamente de birou.
 • Experiență in utilizarea MS Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.) si sisteme de management al informațiilor.  Cunoștințe în Word si Excel.
 • Experiența în proiectarea de produse de comunicare, cum ar fi fișe informative, buletine informative, bloguri și postări pe rețelele de socializare reprezintă un avantaj puternic.
 • Dorință puternică de a învăța și de a crește și de a fi parte a dezvoltării sociale în Moldova.
 • Cunoaște fluent limbile română, engleză și rusă
 • Flexibilitatea de a călători în Moldova pentru vizite periodice pe teren.

Reguli pentru participare la concurs:

Doritării/oarele de a participa la concursul pentru această funcție trebuie să prezinte următoarele documente / informații:

 • CV, inclusiv cu datele  de contact a 2 persoane de referință;
 • Scrisoare de motivare cu argumentarea de ce această funcție este interesantă pentru candidat/ă și care sunt atuurile candidatului/tei pentru această funcție. In scrisoarea de motivare va fi inclusă si informația despre valoarea netă a salariului pe care îl solicită candidatul/candidata .

Aplicațiile incomplete nu vor fi luate în considerare. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Termen limită pentru depunerea dosarelor.

Cererile/dosarul dvs. pentru această poziție trebuie expediat până cel târziu pe 18 septembrie 2022, la următoarea adresă de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu mențiunea la rubrica subiect: „Concurs pentru funcția asistent de proiect”.

Recente

Mai vezi și

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:11.09.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here