Concurs de selectare a formatorilor/ formatoarelor pentru oferirea serviciilor de instruire în cadrul proiectului regional „OSC și APL parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor pentru proiectul regional „OSC și APL parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” care se desfășoară în perioada septembrie 2020-aprilie 2021.

Proiectul „OSC și APL parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” are drept scop dezvoltarea capacităților a cel puțin 20 de reprezentanți ai organizații ale societății civile locale și regionale (inclusiv GIL-uri existente) pentru participare eficientă în elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice locale și dezvoltarea capacităților a 20 de reprezentanți ai APL de nivelul I și II din raionul Ialoveni de organizare a proceselor participative de elaborare a politicilor publice locale și de dialog cu OSC pentru îmbunătățirea politicilor publice locale și sporirea transparenței procesului decizional.

Pentru atingerea obiectivelor, proiectul își propune dezvoltarea capacităților OSC-urilor/ GIL-urilor și APL-urilor de nivelul I și II din raionul Ialoveni prin intermediul a 4 sesiuni de instruire și acțiuni de mentorat oferit ONG-lor locale. Programul celor 4 sesiuni de instruire și acțiunii de mentorat va conține următoarele aspecte:

• Dezvoltarea capacitaților OSC-urilor locale și regionale, inclusiv GIL existente, pe concepte, principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel local;
• Dezvoltarea capacitaților OSC-urilor locale și regionale, inclusiv GIL existente, pe mecanismele de asigurare a transparenței procesului decizional, inclusiv cel ce vizează aprobarea politicilor publice locale;
• Dezvoltarea capacităților APL pe dezvoltarea mecanismelor de asigurare a transparenței procesului decizional, inclusiv cel ce vizează aprobarea politicilor publice loale și dialogul cu OSC;
• Principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel local;
• Asistență de mentorat oferit ONG-lor locale în monitorizarea acțiunilor APL de implementare a politicilor publice existente și ajustarea lor la recomandările OSC-lor locale.

Pentru realizarea instruirilor se anunță concursul pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor pe următoarele subiecte: elaborarea și monitorizarea politicilor publice locale; rolul participării OSC în procesele decizionale locale; tehnici și instrumente de comunicare și dialog dintre APL și OSC; transparența proceselor decizionale la nivel local; accesul la informație.

Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada decembrie 2020 -februarie 2021, iar cele de mentorat în perioada ianuarie -martie 2021.

Cerințele față de serviciile de instruire sunt descrise în Termenii de referință anexați la acest anunț.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 12 noiembrie 2020.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu titlul „Aplicare servicii instruire”.

Pentru întrebări și detalii, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail de mai sus sau la numărul de telefon 022 272500.

Nota bene! Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety

Recente

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer

Location:Chisinau, MoldovaApplication Deadline:22 of January, 2023Starting date:01.02.2023Expected Duration of...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a...

Mai vezi și

Anunț de selectare a unei companii care va efectua auditul financiar al AO „Institutum Virtutes Civilis”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii care va efectua auditul financiar al Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis”,  pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31...

ANUNȚ REPETAT: Program de granturi pentru finanțarea inițiativelor locale implementate de OSC-uri și GAL-uri în parteneriat cu autoritățile publice locale

Fundația „Friedrich Ebert” Moldova în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) anunță Programul de Granturi mici adresat organizațiilor societății civile (OSC), inclusiv organizațiilor...

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina

Termeni de referință pentru concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here