Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și Academia de Administrare Publică vor coopera în domeniul asigurării bunei guvernări și promovării egalității de gen

Parteneriatele pentru abilitarea femeilor și asigurarea bunei guvernări la nivel local și național vor fi consolidate. În acest sens, astăzi, Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și Academia de Administrare Publică (AAP) au semnat un Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea în domeniul asigurării bunei guvernări și promovării egalității de gen. Documentul a fost agreat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova si AO „Institutum Virtutes Civilis” cu suportul financiar al Uniunii Europene și  Friedrich-Ebert-Stiftung.

Prezentă la evenimentul de semnare, președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a menționat că, prin acest Memorandum, părțile s-au angajat să realizeze un șir de acțiuni, care vor contribui la atingerea obiectivelor Proiectului pe parcursul implementării acestuia, perioada aprilie 2021 – aprilei 2024 și pentru a realiza activitățile planificate în proiect. „Buna guvernare poate fi asigurată prin parteneriate eficiente dintre autoritățile publice și societatea civilă. Ne propunem să dezvoltăm capacitățile autorităților publice locale și a OSC-urilor, pentru o înțelegere mai bună a acestor procese și să-i încurajăm să coopereze pentru dezvoltarea politicilor publice locale sensibile la dimensiunea de gen. Asupra acestui obiectiv vom lucra împreună cu AAP și atingerea lui ne va permite să consolidăm coeziunea socială, să creăm oportunități de afirmare a fetelor și femeilor în dezvoltarea comunităților lor”, a afirmat Liliana Palihovici.

Din partea Fundației „Friedrich Ebert” Moldova, documentul a fost semnat de către directoarea Ana Mihailov. „Doresc ca acest început de colaborare să ne fie de bun augur, să vină cu beneficii mutuale pentru organizațiile noastre, dar mai ales pentru beneficiarii proiectului – autoritățile adminstrației publice, organizațiile societății civile, dar nu în utlimul rând, cetățenii. Așteptăm de la această colaborare ca experiențele noi acumulate în cadrul proiectului, în domeniul politicilor publice sensibile la dimeniunea de gen, să fie replicate cu succes pe o scara cât mai largă, de care să beneficieze în măsură egală atât barbații, cât și femeile”, a subliniat directoarea Fundației „Friedrich Ebert” Moldova.

Rectorul AAP, Oleg Balan, a reconfirmat deschiderea instituției privind promovarea femeilor și a bunei guvernări, mai ales la nivel local. „Avem în derulare mai multe proiecte în domeniul asigurării egalității de gen și suntem deschiși pentru noi parteneriate, care au scopul de a dezvolta capacitațile atât a autorităților publice locale de nivelul I și nivelul II, cât și a organizațiilor societății civile, dar și de a contribui la o guvernare mai bună și de a dezvolta politici sensibile la gen”, a spus Oleg Balan.

Conform Memorandumului de Înțelegere, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” s-au angajat:

  • să ofere AAP suportul necesar și materialele informative relevante cu privire la proiect;
  • să coopereze cu instituția de învățământ pe întreg parcursul implementării proiectului, în vederea desfășurării instruirilor și a instruirilor de tip Formare de Formatori în domeniile auditului de gen și a elaborării planurilor de acțiuni în domeniul asigurării egalității de gen la nivel local;
  • să ofere suportul metodologic și de expertiză necesar AAP în vederea adoptării și includerii programului de instruire în domeniul auditului de gen și elaborării planurilor de acțiuni în domeniul asigurării egalității de gen la nivel local în curriculum AAP dedicat funcționarilor publici în funcții de execuție, funcționarilor publici în funcție de conducere și persoanelor care dețin funcții de demnitate publică de la nivel local;
  • să asigure vizibilitatea evenimentelor desfășurate în colaborare cu AAP în cadrul proiectului.

La rândul ei, AAP și-a asumat:

  • participarea, în calitate de membru al Consiliului de Coordonare a proiectului, la monitorizarea progresului în implementarea activităților proiectului;
  • delegarea personalului relevant din cadrul AAP pentru participare în cadrul activităților de dezvoltare a capacităților desfășurate în proiect în domeniile relevante și de interes pentru Academie;
  • participarea în cadrul grupurilor de lucru mixte de cadre didactice și experții contractați de proiect pentru participare la elaborarea și realizarea în parteneriat a activităților de dezvoltare a capacităților autorităților publice locale și a organizațiilor societății civile;
  • preluarea experiențelor pozitive și a metodologiilor cu privire la realizarea auditurilor de gen prezentate și dezvoltate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, ajustarea și aplicarea acestora în programele de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor publici care se desfășoară în cadrul AAP;
  • asigurarea vizibilității activităților desfășurate în proiect în parteneriat cu AAP.

Proiectulul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” a fost lansat în luna iulie a acestui an. Proiectul este implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația „Friedrich Ebert”.

Recente

Mai vezi și

Inițiativele proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” – reflectate în buletinul informativ al Delegației UE în R. Moldova

Activitățile organizate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu...

Concurs pentru contractarea serviciilor de formare în domeniul realizării auditului de gen și elaborării planurilor de acțiuni de asigurare a egalității de gen

Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”, Fundația „Friedrich Ebert” MoldovaSector:Dezvoltarea societății civileTipul de consultanță:Consultanță naționalăLocație:Chișinău, Republica MoldovaLimba (limbile) necesară (e):românăData limită:12/07/2022, ora locală 17:00  CONTEXT AO „Institutum...

/VIDEO/ Cu grijă pentru oameni. Persoanele cu venituri modeste din Glodeni își vor putea spăla gratuit lucrurile

În secolul XXI mașinile de spălat rămân a fi un obiect de lux pentru mulți locuitori din Republica Moldova. Din acest motiv, la Glodeni...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here