Anunț de contractare a serviciilor de consultanță pentru realizarea auditului de gen și elaborarea planului de acțiuni de asigurare a egalității de gen

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, Fundația „Friedrich Ebert” Moldova
Sector:Dezvoltarea societății civile
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Localități:raioanele Telenești, Strășeni, Rezina, Ialoveni, Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e):română
Data limită:05/09/2022
 • CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Friedrich-Ebert-Stiftung. Proiectul are obiectivul general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru o implicare mai activă în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) de a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor de participare la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.
 • SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

AO „Institutum Virtutes Civilis” contractează consultanți care vor acorda asistență grupurilor de lucru din cele 4 raioane pilot ale proiectului Telenești, Strășeni, Rezina, Ialoveni, formate din reprezentanți al APL și OSC, în realizarea auditului de gen instituțional și al politicilor publice, elaborarea raportului de audit și a planului de acțiuni de asigurare a egalității de gen.

 • OBIECTIVUL CONSULTANȚEI

Consultanții selectați vor avea următoarele sarcini:

 1. Scopul auditului de gen constă în analiza situației actuale la nivel de raion în ceea ce privește cultura operațională și instituțională prin prisma dimensiunii egalității de gen, identificarea deficiențelor critice și a provocărilor existente, precum și formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea politicilor, procedurilor și bugetelor la nivel local din perspectiva de gen astfel încât instituțiile publice, activitățile, metodele de lucru și politicile lor să țină cont în mod echitabil de interesele bărbaților și ale femeilor.
 2. Planurile vor include acțiuni de eliminare a deficiențelor majore identificate în rezultatul auditului de gen, și anume a inegalităților de gen existente, asigurând elaborarea și implementarea unor politici și bugete sensibile la gen și la redefinirea rolurilor și relațiilor de gen dintre femei și bărbați. Structura Planurilor de acțiuni va fi coordonată cu APL și va include ținte și obiective concrete care pot fi monitorizare. De asemenea, Planurile de acțiuni vor include și acțiuni de monitorizare a implementării acestora.

NB: În scopul realizării auditului de gen și elaborării planului de acțiuni de asigurare a egalității de gen, în fiecare dintre raioanele țintă ale Proiectului au fost constituite grupuri de lucru din reprezentanți ai APL și OSC. Astfel, Consultanții vor realiza sarcinile sus-menționate în colaborare și cu implicarea grupurilor de lucru create.

Perioada de realizare a sarcinilor: septembrie – decembrie 2022. Experții/expertele vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC și FES.

 • TERMENE ȘI METODE DE REALIZARE A SARCINILOR:

Termenele de realizare a sarcinilor

 SarciniTermen
1.Realizarea auditului de gen per raion și elaborarea raportului auditului de gen, precum și moderarea ședinței publice de prezentare a raportului auditului de gen.15 zile
2.Elaborarea Planului de acțiuni de asigurare a egalității de gen per raion10 zile

Metodele de realizare a sarcinilor

Consultantul va realiza auditul de gen aplicând diverse instrumente și metode de colectare și analiză a informațiilor, inclusiv:

 • Evaluarea internă a culturii operaționale și instituționale la nivel de raion (Ce fel de cadru are instituția pentru a sprijini integrarea perspectivei de gen? Există politici, proceduri și resurse pentru asigurarea egalității de șanse și nediscriminare? Se alocă fonduri pentru integrarea perspectivei de gen? Există puncte focale/experți de gen în organizație? Ce cunoștințe au personalul și conducătorii cu privire la gen? Înțeleg ei „DE CE” este importantă integrarea perspectivei de gen în activitatea lor și „CUM” este integrată perspectiva de gen? Ce sisteme există în instituție pentru a sprijini integrarea perspectivei de gen? Există un sistem bazat pe rezultate cu indicatori și rezultate clare care reflectă egalitatea de gen? Monitorizarea și evaluările țin cont de perspectiva de gen? Există canale de comunicare internă și externă legate de integrarea perspectivei de gen? Ce factori sunt în instituție pentru a sprijini integrarea perspectivei de gen? Este conducerea activă în promovarea integrării perspectivei de gen?
 • Analiza gradului de transpunere a legislației naționale în domeniul asigurării egalității de gen în politicile locale;
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare calitativă a activității consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia, comisiilor consiliului raional și a consilierilor raionali;
 • Realizarea interviurilor cu consilierii raionali și conducerea raională;
 • Ședințe consultative cu diverși actori interesați, inclusiv reprezentanți ai societății civile, primari, consilieri locali și mass-media.
 • CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/ CANDIDATE
 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante; 
 • Cel puțin 5 ani de experiență practică și/sau academică în unul din următoarele domenii: elaborarea și monitorizarea politicilor publice; egalitatea de gen/integrarea dimensiunii de gen în politicile publice;
 • Experiență de analiză și evaluare a politicilor publice, planurilor de acțiuni și altor documente de politici publice;
 • Experiență de colaborare cu organizațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante.

PROCEDURA DE APLICARE

Expertul/a interesat/ă va expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com până la data de 5 septembrie 2022, cu subiectul intitulat „Consultanță_audit de gen”:

 • care va include CV-ul expertei/ului si o scurtă descriere a viziunii expertului/tei asupra modalității de realizare a auditului de gen (până la 1 pagină). La dosar se vor anexa documente (rapoarte, planuri de acțiuni, etc.) elaborate de candidat/ă sau linkuri către acestea dacă există;
 • . În oferta financiară va fi indicată suma NET în Euro per zi de consultanță. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.  
 •  CRITERII DE EVALUARE:

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs cu respectarea deplină a procedurii descrise în acești Termeni de Referință.

Procedura de evaluare și selecție a consultantului/ei va include analiza și evaluarea ofertei tehnice și a ofertei financiare. 

Dosarul câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj acumulat în rezultatul evaluării celor 2 oferte.

Oferta tehnicămax. 70 de puncte
Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante.10 p
Cel puțin 5 ani de experiență practică sau academică în unul din următoarele domenii: elaborarea și monitorizarea politicilor publice; egalitatea de gen/integrarea dimensiunii de gen în politicile publice.12 p
Experiență de analiză și evaluare a politicilor publice, planurilor de acțiuni și altor documente de politici.12 p
Experiență de colaborare cu organizațiile societății civile, autoritățile publice centrale și locale pe dimensiunile relevante.6 p
Viziunea expertului/tei asupra modalității de realizare a auditului de gen.30 p
Oferta financiară max. 30 de puncte   
Punctaj total100 puncte

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta nici un expert sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail info.aoivc@gmail.com. Întrebările de concretizare pot fi adresate până pe 30 august 2022, ora 17.00.

 • CONDIȚIILE DE CONTRACTARE

Cheltuielile de călătorie/transport pentru realizarea auditului de gen și pentru elaborarea planurilor de acțiuni de asigurare a auditului de gen vor fi achitate de AO „Institutum Virtutes Civilis” și nu vor fi incluse în oferta financiară. Achitarea serviciilor va fi efectuată prin transfer bancar, în 2 tranșe (una după prezentarea raportului auditului de gen și a doua – după prezentarea planului de acțiuni de asigurare a egalității de gen), în lei moldovenești, la rata de schimb aplicată de finanțator. Serviciile vor fi achitate doar după acceptarea acestora, confirmat prin semnarea actului de predare-primire de către părți.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Recente

Mai vezi și

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente în cadrul proiectului „Femei pentru Leadership și Bună Guvernare”

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o asociație necomercială din Republica Moldova, fondată pentru a contribui la promovarea democrației participative, precum și...

Angajăm asistent/-ă de proiect în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Locație:Chișinău, MoldovaDurata:11.09.2023 – 31.03.2024Tipul contractului:Contract de muncă pe termen determinat DESPRE PROIECT AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai...

Concurs extins de selectare a experților/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale

Termeni de referință pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare pentru instruirea a 15 organizații neguvernamentale în domeniul managementului de proiect pentru implementarea inițiativelor locale Organizație:Asociația Obștească...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here