Finanțarea directă a Organizațiilor Societății Civile de către stat în Republica Moldova

Prezentul studiu este realizat la solicitarea Centrului European pentru Drept Necomercial din Budapesta, Ungaria și are drept obiectiv analiza practicilor de finanțare directă de către stat, oferită organizațiilor societății civile din Republica Moldova. Constatările studiului vor sta la baza recomandărilor pentru îmbunătățirea cadrului de politici publice de facilitare a dezvoltării organizațiilor societății civile în Republica Moldova.

Studiul conține o analiza a finanțării directe a OSC de către stat, realizată sub formă de granturi pentru proiecte și subvenții, integrând informațiile furnizate de către autoritățile publice centrale și locale, organizațiile societății civile, precum și datele aferente analizei cadrului legal cu privire la finanțările oferite de către autoritățile administrației publice centrale și locale, și analiza bugetului de stat. Obiectivele studiului sunt următoarele:

  • Analiza legislației și a practicilor de finanțare directă a OSC din R. Moldova din bugetul de stat;
  • Identificarea deficiențelor mecanismului de finanțare directă aplicat in R. Moldova și formularea propunerilor de îmbunătățire a acestuia.

Diversele metode de cercetare și analiză aplicate în cadrul studiului au permis prezentarea coerentă a informației de actualitate și de interes public, și formularea unor concluzii relevante despre ceea ce trebuie de întreprins și modul de acțiune pentru a contribui la creșterea durabilității financiare a OSC și a finanțărilor din bugetul de stat pentru OSC. Interpretarea datelor obținute a arătat că principalele probleme care afectează calitatea finanțării directe din bugetul de stat sunt de natură juridică și de proces.

Concluzia principală a studiului este că îmbunătățirea mecanismelor de finanțare este imperioasă și presupune schimbări la nivelul cadrului de reglementare (la nivel legislativ) și de implementare (prin stabilire de proceduri clare, coerente și transparente) și de aceea implică angajamentul comun atât al autorităților centrale finanțatoare, cat și al OSC beneficiare.

Metodologie

Studiul este cuprinzător atât prin analiza actorilor care acordă finanțare (autoritățile publice) și a beneficiarilor finanțării (organizații neguvernamentale), cât și prin varietatea metodelor utilizate pentru culegerea datelor (chestionar, interviuri, analiza secundară a datelor). Studiul este structurat în două niveluri: nivelul teoretic, la care au fost descrise practicile de finanțare existente și cadrul legal care le reglementează, și nivelul analitic, la care au fost prelucrate informațiile obținute.

Pentru o mai buna înțelegere a acestui subiect, a fost necesară o analiză a celor mai relevante acte normative și a documentelor ce reglementează dezvoltarea și implementarea programelor de finanțare a proiectelor OSC din banii publici. În același timp, au fost analizate mai multe rapoarte și studii la subiectul dezvoltării societății civile, care au fost realizate de diferite organizații în ultimii 5 ani. (Lista documentelor analizate este anexată la rubrica “Anexe”).

În vederea aflării opiniei reprezentanților instituțiilor și organizațiilor susmenționate cu privire la realitățile funcționării sistemului de finanțare a OSC de către stat, am elaborat un chestionar care a fost expediat OSC naționale, regionale si locale, prin care am colectat răspunsuri și propuneri pentru eficientizarea mecanismului respectiv. Le-am solicitat OSC să răspundă la câteva întrebări legate de identificarea problemelor în funcționarea actualului mecanism de finanțare a proiectelor OSC de către instituțiile statului. În același timp, am solicitat opinia respondenților cu privire la elementele care trebuie schimbate în mecanismul susmenționat și acțiunile ce trebuie întreprinse ca mecanismul să funcționeze mai eficient și să aibă un impact mai mare.

Chestionarul a fost trimis în adresa a 250 de organizații/autorități și a fost completat de 43 de instituții: 18 organizații naționale, 15 organizații locale, 3 fundații, o instituție privata națională, 2 reprezentanți ai APC, 2 reprezentanți ai APL si 3 grupuri de inițiativă. (Chestionarul poate fi consultat la rubrica “Anexe”).

În cadrul studiului au fost luate interviuri liderilor societății civile, precum și reprezentanților autorităților locale și centrale. Obiectivul interviurilor respective a fost de a înțelege modul de funcționare în prezent a sistemului de finanțare a proiectelor OSC de către instituțiile statului la diferite nivele ale administrației publice, precum și de a identifica dificultățile cu care se confruntă OSC în procesul respectiv. Prin interviuri am urmărit și obținerea informaților care nu figurau pe paginile web ale instituțiilor. Interviurile a fost axate pe descrierea proceselor și procedurilor specifice fiecărei practici de finanțare.

Au fost realizate 10 interviuri cu reprezentanții OSC care au avut proiecte finanțate în cadrul diverselor programe implementate de autoritățile publice centrale si locale sau care au un dialog pe politici cu autoritățile publice. De asemenea, au fost realizate 15 interviuri cu reprezentanții APC si APL, care sunt responsabili sau care au fost responsabili sau implicați în implementarea programelor de finanțare a proiectelor OSC în ultimii 2–3 ani. Am realizat interviuri și cu alți reprezentanți ai APC, care, în virtutea responsabilităților funcției lor, influențează sau pot influența elaborarea politicilor publice în acest domeniu.

Selectarea persoanelor pentru interviuri a avut loc în baza informației disponibile public despre organizațiile finanțate și instituțiile finanțatoare (Lista persoanelor intervievate este la rubrica “Anexe”).

Recomandările preliminare ale studiului au fost discutate în cadrul unui grup-țintă, alcătuit din reprezentanți ai OSC, la finalul procesului de elaborare a studiului, pentru ca aceștia să confirme că ele reprezintă cu adevărat viziunea comună a OSC.

Descarcă PDF

Acest studiu a fost realizat datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului și nu reflectă neapărat poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Recente

Mai vezi și

Accesul la resursele financiare pentru femeile care lansează sau gestionează afaceri în R. Moldova: realități, provocări și perspective

Datele sondajului dat denotă o extindere a prezenței femeilor în afaceri. De exemplu, în anul 2017 aproximativ 33,9% din întreprinderi erau deținute sau gestionate...

Propunerile formulate de echipele AO IVC și FES Moldova către MMPS

În contextul lansării procesului de consultare publică a documentelor de planificare strategică națională Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 și Planul național...

Cum să colectezi bani pentru organizația neguvernamentală? Un Ghid de fundraising a fost lansat în Moldova

Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova au finanțat elaborarea unui ghid de fundraising pentru organizațiile din domeniul social. În prezent, majoritatea organizațiilor societății civile,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here