Concurs pentru contractarea serviciilor de formare în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice din perspectiva de gen

Organizare:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Dezvoltarea societății civile
Tipul de consultanță:Consultanță națională
Locație:Chișinău, Republica Moldova
Data limită:15 februarie 2022, ora 18:00
Data publicării anunțului:27 ianuarie 2022

CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) în parteneriat cu Fundația „Friedrich Ebert” Moldova implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Friedrich-Ebert-Stiftung. Proiectul are obiectivul general să contribuie la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și de schimbare în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

Facilitarea a 2 instruiri a câte 2 zile pentru cca 50 de persoane în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice din perspectiva de gen.

OBIECTIVELE INSTRUIRILOR

 • Explicarea caracterului dinamic al ciclului politicilor publice și a factorilor care influențează procesul de luare a deciziilor;
 • Analiza modalităților prin care diverse grupuri contribuie la procesul de elaborare și monitorizare a politicilor publice;
 • Identificarea lacunelor politicilor publice care direct sau indirect generează discriminarea femeilor, inclusiv modul în  care Pandemia COVID-19 contribuie la vulnerabilizarea femeilor;
 • Dezvoltarea capacităților reprezentanților organizațiilor societății civile, organizațiilor comunitare, Grupurilor de Acțiune Locală și factorilor decizionali de a contribui la  elaborarea și monitorizarea politicilor publice din perspectiva de gen.

PROCEDURA DE APLICARE

Expertul/a interesat/ă trebuie să trimită documentele enumerate mai jos la adresa de 
e-mail: info.aoivc@gmail.com, până la data de 15 februarie 2022, cu subiectul intitulat „Expertiză_politici publice”:

 • CV (cu indicarea datelor de contact a 2 persoane de referință)
 • scrisoare de intenție
 • oferta tehnică care include o succintă descriere a  conceptului instruirii  (max 1pag)
 • oferta financiară semnată.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în Euro. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare. Achitarea serviciilor se va efectua în MDL la rata de schimb a finanțatorului.

Oferta financiară pentru persoane juridice – se va prezenta suma per zi de consultanță  la cota TVA0, în Euro. Achitarea serviciilor se va efectua în MDL la rata de schimb a finanțatorului.

Pentru detalii, vedeți Termenii de Referință.

Recente

Anunț de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea...

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert” Perioada de implementare:...

AO IVC este în căutarea unui/ unei asistent/ asistente de proiect

Context: Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o...

Anunț extins pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect și comunicării

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea societății civileTipul de consultanță:Consultanță...

Mai vezi și

Contractarea serviciilor de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă locală și organizații comunitare

Termeni de referință Servicii de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune și/ sau inițiativă locale și organizații comunitare pe parcursul implementării proiectelor/ inițiativelor locale...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii care va presta servicii de livrare a rechizitelor de birou / produselor de...

Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unei sesiuni de...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here