Concurs de proiecte ce promovează egalitatea de gen în raioanele Strășeni și Fălești

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea și finanțarea inițiativelor locale ale tinerilor din raioanele Strășeni și Fălești.

Obiectivul concursului: Selectarea și finanțarea a 8 inițiative propuse de tineri din raioanele Strășeni și Fălești,  care vor contribui sporirea gradului de sensibilizare a membrilor comunităților la cazurile de discriminare de gen, precum și vor promova egalitatea de gen într-un mod creativ, vor facilita împuternicirea femeilor și a tinerilor din cele două raioane vizate.

Inițiativele/proiectele propuse vor include, dar nu se vor limita la:

 • Activități cu adolescenții și adulții care contribuie la sporirea gradului lor de înțelegere și promovare a egalității de gen;
 • Activități care promovează abilitarea fetelor și băieților pentru  participare activă în combaterea stereotipurilor de gen;
 •  Activități care promovează parteneriate între tineri și adulți, tineri și școli/APL pentru promovarea conceptului unei comunități tolerante și fără discriminare;
 • Activități care previn orice formă de violență, inclusiv violența pe bază de gen.

Pentru finanțare vor fi apreciate inițiativele tinerilor care vor corespunde următoarelor cerințe:

 • Abordarea creativă și inovativă în promovarea egalității de gen și combaterea discriminării;
 • Impactul proiectat de inițiativa depusă în aspectul promovării egalității de gen și combaterea discriminării;
 • Implicarea comunității și numărul total de beneficiari ai inițiativei propuse;
 • Implicarea grupurilor dezavantajate și a tinerilor din comunitatea unde inițiativa este elaborată;
 • Inițiativa vine cu soluții durabile și sustenabile ale problemei, inclusiv cu impact pozitiv asupra femeilor/fetelor;
 • Inițiativele tinerilor, bazate pe crearea de parteneriate locale tineri-părinți-profesori-APL, axate pe eliminarea stereotipurilor de gen, a violenței de gen.
 • Valoarea maximă a bugetului per inițiativă va fi de 20 000  lei. Perioada maximă de implementare este de 1 lună, și anume în perioada   15 septembrie – 30 octombrie 2022, cu raportarea rezultatelor cel târziu până la data de 15 octombrie 2022. Vor fi finanțate 8 inițiative.

Concursul are loc în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare, ediția II” din cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA. Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare.

Proiectele trebuie să aibă obiective și rezultate clar definite (specifice, măsurabile, realiste, realizabile într-un segment de timp bine definit) și un buget bine argumentat.

Nu vor fi susținute proiectele care se vor axa DOAR pe:

(1) construcții/reparații; (2) procurarea de echipamente; (3) deplasări. Proiectele care prevăd asemenea intervenții vor fi susținute financiar doar în cazul, când acestea sunt complementate cu activități de mobilizare comunitară, participare echitabilă, împuternicire a grupurilor dezavantajate, asigurare a egalității ș.a.

Propunerile de proiect care presupun: (1) ajutor umanitar; (2) activități politice şi de partid; (3) activități religioase; (4) activități care nu contribuie la realizarea obiectivelor proiectului nu vor fi susținute.

Finanțarea va fi acordată în limita fondurilor disponibile.

Comisia de evaluare poate condiționa acordarea sprijinului financiar în cazul în care există temei pentru îmbunătățirea propunerii de proiect.

Programul va acoperi cheltuielile proiectului aprobat de Comisia de Evaluare prin achitarea directă către furnizor a plăților planificate. Procurările ce urmează a fi acoperite din sursele programului vor fi gestionate de către AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Dosarul de proiect va fi depus în formă electronică şi va conţine:

1) Formularul de proiect completat după modelul din Anexa 1;

2) Bugetul conform modelului din Anexa 2;

3) Lista echipei de implementare și CV -le membrilor echipei. Fiecare echipă va avea cel puțin o persoana cu vârsta mai mare de 18 ani.

*După caz, comisia de evaluare poate solicita documente adiționale.

Dosarele vor fi expediatela adresa electronică: info.aoivc@gmail.com

Data limită de depunere a dosarelor de proiect:  31 august 2022.

Recente

Mai vezi și

Terms of references for selecting a national/ international consultant to perform the external final evaluation of the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance”...

Organization:Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova (FES) and AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC)Sector:Civil society developmentTerm Duration:External evaluation: January - February 2024Implementation period:January - March 2024Location:Chisinau, Republic of MoldovaRequired Language(s):Romanian,...

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

PARTICIPĂ la Academia de Liderism Feminin!

Vă invităm să participați la Academia de Liderism Feminin! Pentru a beneficia de acest program, vă încurajăm să transmiteți formularul de participare completat accesând următorul LINK sau...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here