Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Coordonator /e program de instruiri și mentorat

Funcție vacantă: Coordonator/e programe de instruire și mentorat

Persoana selectată va fi angajat/ă în cadrul Asociației Obștești „Institutum Virtutes Civilis” și va fi implicat/ă în implementarea proiectelor organizației în desfășurare. Angajare se face prin concurs, desfășurat în două etape, prima etapă – preselectarea candidaților; a doua etapă – interviul de angajare cu persoanele preselectate. 

AO „Institutum Virtutes Civilis” este o organizație obștească, independentă, non-profit, care contribuie la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.

Inițiativele IVC cuprind tematici de la dezvoltarea de politici până la activități de instruire, mentorat, consultanță și dezvoltare de oportunități echitabile pentru afirmarea egală fetelor și băieților, femeilor și bărbaților.

Coordonator/e programe de instruire și mentorat va activa sub supravegherea managerului de proiect, iar sarcinile și rezultatele majore vor include, dar nu se vor limita la:

 • Coordonarea programelor de instruire și mentorat
 • Dezvoltarea de noi produse ale programelor de instruire și mentorat
 • Elaborarea conceptelor programelor de instruire
 • Elaborarea agendelor, listelor participanților în programele de instruire și mentorat
 • Coordonarea activității experților implicați în programele de instruire
 • Dezvoltarea de șabloane pentru colectarea datelor dezagregate despre participanții în programele de instruire și mentorat, în funcție de sex, vârstă, naționalitate, regiune, loc de trai etc.
 • Colectarea și analiza datelor dezagregate despre participanții în programele de instruire și mentorat
 • Cartografierea și actualizarea tuturor actorilor actuali și potențiali care ar putea fi implicați în programele de instruire și mentorat ale AO IVC
 • Elaborarea rapoartelor pentru activitățile de instruire și mentorat
 • Asigurarea comunicării constante a AO IVC cu participanții în activitățile de instruire și mentorat și ajustarea programelor de instruire la necesitățile identificate a beneficiarilor
 • Alte sarcini care pot apărea pe parcursul implementării programelor de instruire și mentorat.

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Cunoașterea excelentă a limbii române și a limbii engleze
 • Capacități de analiză și responsabilitate
 • Abilități excelente de planificare și organizare
 • Capacități excelente de comunicare

Competențe, calificări și aptitudini: 

 • Studii superioare în unul din domeniile social, management, sociologie, economie, drept , și altele;
 • Cel puţin 1 an de experienţă de activitate profesională;
 • Aptitudini de a comunică, lucra in rețele în mod eficient cu grupuri diverse de oameni;
 • Capacitatea de a gândi și acționa strategic și a asigura că activitățile sunt prioritizate și aliniate în cadrul strategiei convenite.

Notă: Doar candidații preselectați vor fi contactați și vor trece la următoarea etapă a procesului de selecție.

Pentru a participa la concurs persoanele interesate sunt invitate sa transmită CV-l, care va include și datele de contact pentru persoanele de referință și scrisoarea de intenție. Dosarele vor fi transmise pe adresa info.aoivc@gmail.com cu titlul mesajului „Coordonator/e programe de instruire și mentorat” , până pe data de 24 septembrie , ora 18.00.

Recente

Mai vezi și

Anunț extins de selectare a unei companii ce ar realiza studiul comparativ final: „Percepția populației din Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu privire la...

Termeni de referință pentru selectarea unei companii pentru realizarea studiului sociologic comparativ final (endline): „Percepția populației din raioanele Telenești, Rezina, Ialoveni și Strășeni cu...

PARTICIPĂ la Academia de Liderism Feminin!

Vă invităm să participați la Academia de Liderism Feminin! Pentru a beneficia de acest program, vă încurajăm să transmiteți formularul de participare completat accesând următorul LINK sau...

Anunț pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de cazare, alimentație și locațiune a sălilor de conferințe

Termeni de referință pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de cazare, alimentație și locațiune a sălilor de conferințe pentru organizarea instruirilor...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here