Anunț extins pentru selectarea experților formatori/expertelor formatoare în domeniul managementului de proiect și comunicării

Organizație:Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”
Sector:Dezvoltarea societății civile
Tipul de consultanță:Consultanță națională. Contract prestări servicii
Localități:Chișinău, Republica Moldova
Limba (limbile) necesară (e):Română
Data limită de aplicare:15/05/2023, ora 17.00

I. CONTEXT

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) implementează, în parteneriat cu UN Women Moldova și cu suporul financiar al Fondului de Asistență Umanitară al Femeilor pentru Pace (WPHF), proiectul „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru un răspuns eficient la criza refugiaților în Republica Moldova”. Proiectul este implementat pe teritoriul raioanelor Anenii Noi, Cahul, Căușeni, Orhei, Ștefan Vodă și are drept obiectiv general (1) consolidarea capacităților organizațiilor societății civile, conduse de femei, de a dezvolta proiecte la nivel local; (2)consolidarea parteneriatului dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice locale din raioanele țintă pentru a dezvolta răspunsuri adecvate la crizele umanitare; și (3) creșterea gradului de conștientizare de către societate a rolului femeilor și a organizațiilor non-guvernamentale conduse de femei în procesele de răspuns la crizele umanitare.

În cadrul proiectului 5 organizații ale societății civile, conduse de femei, din raioanele țintă au beneficiat de granturi pentru a dezvolta, planifica și realiza acțiuni la nivel local în vederea furnizării unui răspuns adecvat la criza umanitară, având la bază dimensiunea de gen și necesitățile femeilor și fetelor refugiate.

II. SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

AO „Institutum Virtutes Civilis” contractează experți formatori/experte formatoare și/sau persoane juridice care prestează servicii în domeniul managementului proiectelor și comunicării, care vor realiza o instruire de 2 zile, formată din 2 module, care vor include, dar nu se vor limita la subiectele descrise după cum urmează:

Modulul 1: Scrierea proiectului (identificarea problemelor cheie și prioritizarea acestora. Scopul și obiectivele proiectului, cadrul logic al proiectului). Managementul de proiect (ciclul de proiect: planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului. Bugetul proiectului, gestiunea financiară a proiectului, achizițiile în cadrul proiectului, raportarea narativă și financiară etc).

Modulul 2: Comunicarea în proiect (concepte, importanța, cerințe de comunicare ale donatorilor, reguli de realizare a comunicatelor de presă și a postărilor pe rețelele de socializare, discurs public, reguli de elaborare a unui discurs public etc).

III. OBIECTIVUL INSTRUIRII

Obiectivul instruirii este de a contribui la consolidarea capacităților OSC și APL din raioanele țintă ale Proiectului de a implementa și gestiona proiecte finanțate, astfel încât să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. De asemenea, beneficiarii vor dezvolta abilități de comunicare, discurs public, de promovare a activităților desfășurate în cadrul proiectelor.

Rezultatele așteptate la final de instruire:

 1) 30 reprezentanți ai OSC conduse de femei și reprezentanți ai APL din raioanele pilot ale Proiectului vor avea capacități sporite de scriere, planificare, implementare și gestionare a proiectelor finanțate.

2) beneficiarii/ beneficiarele instruirii vor avea abilități de comunicare în cadrul proiectelor, de elaborare a planurilor de comunicare, vor cunoaște regulile de bază pentru realizare a comunicatelor de presă și a postărilor pe rețelele de socializare.

Perioada de realizare a sarcinilor: 20 – 31 mai 2023. Experții formatori/expertele formatoare vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC.

IV. TERMENE ȘI METODE DE REALIZARE A SARCINILOR

Termenele de realizare a sarcinilor

Nr.SarciniTermenLivrabile
1.Elaborarea angendei  pentru sesiunea de instruire care va conține module de instruire relevante tematicii expuse în cap. II Scopul contractării serviciilor și cap. III Obiectivul instruirilor, după cum urmează:  
Expert 1:  Elaborarea materialelor pentru instruire în domeniul managementului de proiect, conform modului 1 descris în acești Termeni de Referință.  
Expert 2: Elaborarea materialelor pentru instruire în domeniul comunicării, conform modului 2 descris în acești Termeni de Referință.  
Notă: Modulele trebuie să conțină exerciții practice, joc de rol, care vor fi folosite pentru implicarea activă a  participanţilor în activităţile de instruire
1 zi per expert– Agendă și materiale de suport pentru participanți.
– PPT, exerciții practice, formulare de evaluare a cunoștințelor pre si post instruire  
– PPT, exerciții practice, formulare de evaluare a cunoștințelor pre si post instruire  
2.Facilitarea sesiunii de instruire în domeniul: Managementului de proiect Comunicarea în proiecte și discurs public1 zi per expert– 1 sesiune de instruire realizată cu un grup de 30 persoane;
– Formulare de evaluare pre și post instruire, completate și analizate
3.Elaborarea raportului post formare cu includerea analizei rezultatelor evaluărilor cunoștințelor participanților (pre/post formare)1 zi per expertRaport post instruire  


Notă:
Materialele de instruire și chestionarele pre/ post evaluare vor fi prezentare comanditarului cu cel puțin 3 zile înainte de eveniment. Formularele de evaluare completate vor fi puse la dispoziția comanditarului serviciilor de instruire odată cu prezentarea raportului final

V. CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/ CANDIDATE

  • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante; 
  • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul dezvoltării capacităților de management al proiectelor sau al componentelor separate ale acestuia (indicatori, monitorizare și evaluare a proiectului, gestionarea riscurilor, etc), precum și în domeniulu comunicării și al discursului public.

* În cazul companiilor aplicante, condițiile sus-menționate se referă la experții propuși de aceste companii.

Persoanele interesate pot aplica pentru un modul sau ambele.

VI. PROCEDURA DE APLICARE

Persoanele interesate vor expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com până pe data de 15 mai 2023, ora 17.00, cu subiectul „Formare managementul proiectului si comunicare”:

  • CV-ul formatorului/ formatoarei, care va descrie clar experiența personală în domeniile solicitate, inclusiv doua referințe (nume, prenume si date de contact);
  • Oferta financiară semnată. În oferta financiară va fi indicată suma NET în MDL per zi de de consultanță. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către comanditar în conformitate cu legislația în vigoare. Serviciile acordate vor fi achitate în lei moldovenești la cursul finanțatorului;
  • Scurtă descriere a metodologiei de predare a modului pentru care aplică expertul.
  • Certificatul de înregistrare a companiei (în cazul persoanelor juridice).

VII. CRITERII DE EVALUARE:

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs, cu respectarea deplină a procedurii descrise în acești Termeni de Referință.

Dosarul câștigător va fi cel care va acumula cel mai mare punctaj în rezultatul evaluării conform criteriilor de mai jos.

Criterii de evaluaremax. 100 de puncte
Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante25 p
Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul dezvoltării capacităților de management al proiectelor sau al componentelor separate ale acestuia, precum și în domeniul comunicării și al discursului public45 p
Oferta financiară30 p
Punctaj total100 puncte

AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza interviuri cu persoanele preselectate, de a selecta mai mulți experți, de a nu selecta nici un expert sau de a anula acest concurs.

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com. Întrebările pot fi adresate până pe data de 13 mai 2023, ora 17.00.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Recente

Mai vezi și

Cerere de ofertă – identificarea consultanților (persoane fizice) pentru prestarea serviciilor analitice

În cadrul proiectului de grant „OSC rezistente + Bugetare responsabilă...

Cerere de ofertă – identificarea consultanților (persoane fizice) pentru prestarea serviciilor analitice

În cadrul proiectului de grant „OSC rezistente + Bugetare...

RAPORT ANUAL 2022 al AO „Institutum Virtutes Civilis”

Noi, echipa AO „Institutum Virtutes Civilis”, vă invităm să...

1 an de război: susținerea AO IVC pentru persoanele refugiate din Ucraina

Astăzi se împlinește un an de când țara vecină,...

Anunț de selectare a experților/ telor sau a unei echipe de experți/e cu scopul de a elabora 2 note analitice cu privire la transpunerea...

Donatori: Comisia Europeană și Fundația „Friedrich Ebert” Perioada de implementare: ianuarie 2023 – iunie 2025 Bugetul total al proiectului: 1,1 milioane EUR Centrul independent de analiză Expert-Grup,...

Concurs extins de selectare a experților/ telor pentru elaborarea de note analitice în domeniul egalității de gen

Termeni de referință pentru selectarea experților/ telor sau a unei echipe de experți/ e cu scopul de a elabora 4 note analitice cu privire...

Cerere de ofertă – identificarea consultanților (persoane fizice) pentru prestarea serviciilor analitice

În cadrul proiectului de grant „OSC rezistente + Bugetare responsabilă = Implementarea accelerată a Acordului de Asociere”, implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de...