UPDATE: Anunț achiziționare automobil

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru achiziționarea unui automobil pentru necesitățile AO„Institutum Virtutes Civilis”

AO „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) este o organizație necomercială, care contribuie la dezvoltarea statului de drept și promovarea democrației participative, precum și la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile promovării drepturilor omului, egalității de gen, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale.

AO IVC solicită oferte pentru achiziționarea unui automobil nou pentru nevoile Asociației, inclusiv deplasări ale personalului și echipei de proiect în diferite localități ale țării, în toate anotimpurile și în locații cu drumuri deteriorate.

Criterii de calificare pentru ofertanți:

• este companie de vânzări auto înregistrată în Republica Moldova;

• activează în Republica Moldova de nu mai puțin de 3 ani în domeniul vânzărilor auto și dispune de centru de deservire în Moldova.

Pregătirea dosarului:

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

• Ofertă tehnică (conform Formularului A, anexa 1 la Termenii de Referință. Fișier disponibil pentru descărcare ca fișier separat);

• Ofertă financiară (conform Formularului B, anexa 2 la Termenii de Referință. Fișier disponibil pentru descărcare ca fișier separat).

Ofertele se depun în conformitate cu cerințele și procedura prevăzută în  acești termeni de referință, la secțiunea: „Cum și unde se depune dosarul”. La pregătirea dosarului, solicitanții vor examina în detaliu cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații, esențiale pentru executarea contractului, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea propunerii. Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare vor fi suportate de către ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu. Ofertele, precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română.

Oferta tehnică va include, dar nu se va limita la următoarele:

  • formularul de participare completat (A1, A2 ) și declarație pe proprie răspundere cu privire la statutul ofertantului (A3). Modelul este in anexa 1 a Termenilor de Referință;
  • copia celui mai recent extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • copia licenței de activitate;
  • documente care demonstrează corespunderea specificațiilor oferite cu specificațiile tehnice solicitate pentru produsul oferit.

Notă: AO IVC va solicita de la compania selectată certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau declarație de origine întocmită de exportator pe un document comercial, ce trebuie prezentat de ofertant nu mai târziu de momentul eliberării facturii pentru plata unității de transport. Lipsa certificatului poate rezulta în rezilierea contractului semnat cu furnizorul sau amânarea plății pentru unitatea de transport până la prezentarea certificatului de origine.

Oferta financiară:

 Ofertantul va utiliza Formularul B. Oferta financiară (disponibil pentru descărcare ca fișier separat). Oferta urmează a fi datată, semnată și ștampilată de către ofertant, ulterior scanată și expediată.

• Prețul va fi stabilite pentru livrare CIP, Chișinău, Republica Moldova, potrivit INCOTERMS, 2020.

• Preţurile vor include toate costurile si taxele. Oferta financiară va include costul total cu TVA si prețul total la cota TVA zero.

• Preţurile pot fi indicate în USD.

• În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va fi considerată corectă.

• În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către AO IVC.

• În cazul în care un Furnizor refuză să accepte corecția, oferta va fi respinsă.

Evaluarea dosarelor

Evaluarea dosarelor va fi realizată în două etape:

1)Analiza companiilor în raport cu criteriile de pre-calificare enunțate și analiza ofertelor tehnice conform specificațiilor solicitate, inclusiv verificarea conformității cu cererea de oferte.

2) Grupul de lucru pentru achiziții va verifica oferta tehnică (OT) prezentată de fiecare ofertant la următoarele aspecte: a) Ofertanții corespund criteriilor de pre-calificare, iar setul de documente ce-l conține oferta tehnică este completă în raport cu cerințele privind Oferta Tehnică (OT). În cazul în care AO IVC va avea neclarități minore la documentele recepționate ca parte a ofertei tehnice, AO IVC va informa ofertantul și va solicita ca neclaritățile identificate să fie clarificate;

b) Grupul de lucru pentru achiziții, va evalua ofertele financiare (OF) ale ofertanților a căror oferte tehnice au fost în conformitate cu cerințele minime de conformitate și au fost validate.

Stabilirea ofertei câștigătoare:  Ofertele care corespund parametrilor tehnici solicitați vor fi evaluate prin compararea preţurilor, specificate în ofertă, calculate în USD. Necomunicarea tuturor informațiilor legate de articolul oferit sau neprezentarea documentației solicitate de către AO IVC poate duce la respingerea ofertei.

Notă: AO IVC își rezervă dreptul de a respinge toate ofertele și de a renunța la achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii pentru a prioritiza interesul major al organizației.

Caracteristici minime de considerat pentru oferte:

SUV, 4 uși

1) Motor

Tip – benzină, motorină, hibrid

Tip combustibil – benzină fără plumb cu cifră octanică de 95 sau mai mare, motorină, hibrid

Normă de poluare – minim EURO 5/ EURO 6 (*)

2) Transmisie

Tip – automată

Tracțiune – integrală (preferabil), față sau spate

3) Consum combustibil (l/100km)

Urban – 8,2 – 8,7

Extra-urban – 6,0 – 7,0

Mixt – 6,7 – 8,0

4) Culoare caroserie

Alb, argintiu metalizat, gri metalizat, negru metalizat, albastru metalizat (culori preferabile)

5) Altele

Servodirecție

Aer condiționat

Sistem antifurt

Închidere centralizată

Faruri anticeaţă (minim spate)

Geamuri electrice față/spate

Oglinzi retrovizoare cu reglare din interior

Patru uși

Suspensii față/spate independente

Airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasageri

Sensori de parcare față/ spate, sau asistent de parcare cu cameră spate

Roată de rezervă de dimensiune completă din aliaj ușor

Jante din aliaj ușor

Sistem audio

Garanție: Minim 3 ani/ 100 mii km. Garanția va acoperi deservirea tehnică la reprezentanțe oficiale ale producătorului auto, în Republica Moldova.

Anul de fabricație – 2021-2022.

Cum și unde se depune dosarul:

Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: info.aoivc@gmail.com.  Termen limită de depunere: 14 august 2022. AO IVC nu va lua în considerare dosarele depuse după termenul limită. Ofertele care nu vor corespunde acestor cerințelor descrise in acesti termeni de referință, vor fi respinse.

După expedierea dosarului, vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de AO IVC sub forma unui e-mail de confirmare. AO IVC este responsabilă numai pentru dosarele confirmate. Un ofertant poate retrage, înlocui sau modifica oferta după ce a fost depusă în orice moment înainte de termenul limită pentru depunere, prin trimiterea unei notificări scrise către AO IVC. Oferta înlocuită sau modificată trebuie depusă odată cu notificarea. Toate notificările trebuie trimise respectând procedura depunerii ofertelor, marcându-le clar prin adăugarea cuvintelor „RETRAGERE” „SUBSTITUIRE” sau „MODIFICARE” la subiectul e-mailului.

Notă: Ofertele vor fi valabile 45 zile din momentul depunerii.

Încheierea contractului și plata

Oferta cu cele mai avantajoase opțiuni tehnice și cel mai avantajos preţ evaluat va fi desemnată câștigătoare.

Contractul de vânzare-cumpărare cu compania câștigătoare va fi semnate de către  AO IVC în calitate de Cumpărător și compania selectată – Vânzător. Contractul cu compania câștigătoare vor fi semnate în USD. Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de implementare a contractului. Plata va fi efectuată, prin transfer bancar, pe contul de decontare a furnizorului, în lei moldovenești (echivalentul USD la cursul Băncii Naționale a Moldovei, în ziua transferului). Achitarea pentru unitatea de transport va fi realizată, integral, într-o singură tranșă, în baza facturii fiscale și actelor de recepție, doar după livrarea și recepția automobilului la locul de descărcare convenit.

Notă: AO IVC va solicita de la compania selectată certificat de origine eliberat de autoritatea competentă a țării de export, sau declarație de origine întocmită de exportator pe un document comercial, ce trebuie prezentat de ofertant nu mai târziu de momentul eliberării facturii pentru plata unității de transport. Lipsa certificatului poate rezulta în rezilierea contractului semnat cu furnizorul sau amânarea plății pentru unitatea/unitățile până la prezentarea certificatului de origine.

* Cerința a fost modificată la data de 8 august 2022.

Recente

Mai vezi și

Contractarea serviciilor de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă locală și organizații comunitare

Termeni de referință Servicii de mentorat pentru organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune și/ sau inițiativă locale și organizații comunitare pe parcursul implementării proiectelor/ inițiativelor locale...

Concurs pentru prestarea serviciului de procurare și livrare a rechizitelor de birou

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii care va presta servicii de livrare a rechizitelor de birou / produselor de...

Concurs pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație

Termeni de referință pentru realizarea concursului de selectare a unei companii ce va presta servicii de alimentare și locație pentru organizarea unei sesiuni de...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here