Home Blog Page 3

„Un viitor egal este despre dezvoltare și bunăstare… Fii tu cea care construiește acest viitor!”

0

„Sunteți puternice, instruite și capabile să faceți schimbarea. Trebuie doar să luați decizia de a acționa pentru schimbare”, este mesajul transmis de Liliana Palihovici, Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen și expertă Femeile în alegeri.

„Un viitor egal este despre dezvoltare și bunăstare… Fii tu cea care construiește acest viitor!”

Mai multe despre participarea femeilor în alegeri, vedeți aici: https://bit.ly/38dO9bE

#GenerationEquality#Femeileînalegeri

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova | USAID Moldova | UNDP Moldova

Tinerii și tinerele din raioanele Fălești și Strășeni, actorii principali ai proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”

0

Aproximativ 70 de tineri și tinere din raioanele Fălești și Strășeni, precum și reprezentanți și reprezentante ale administrațiilor publice locale din aceste două raioane s-au reunit, la 9 martie 2021, în cadrul unui eveniment online de lansare a proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”.

Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Uniunea Europeană pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA, și își propune să dezvolte capacitățile tinerilor și tinerelor și implicarea lor în activități care contribuie la abordarea și eliminarea stereotipurilor de gen și a normelor sociale discriminatorii.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat în intervenția sa din debutul evenimentului că „actorii principali ai acestui proiect sunt tinerii și tinerele” din Fălești și Strășeni, iar angajamentul administrațiilor publice locale ca parteneri ai proiectului „este un semn că le pasă de ceea ce se întâmplă cu tinerii și tinerele și un semn al voinței de implicare în combaterea stereotipurilor de gen”. De asemenea, Liliana Palihovici a menționat și partenerii care sprijină această inițiativă și care sunt „mari susținători ai eforturilor de dezvoltare a țării noastre” – Uniunea Europeană, UN Women și UNFPA.

În mesajul de salut adresat participantelor și participanților la reuniunea online, Reprezentanta de țară UN Women în Moldova, Dominika Stojanoska, a apreciat cooperarea pe care Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor o are cu Asociația „Institutum Virtutes Civilis” și a mulțumit autorităților locale din Fălești și Strășeni pentru implicare. „Obiectivul nostru comun este combaterea, prin eforturi comune, a stereotipurilor de gen și asigurarea egalității de gen între femei și bărbați, fete și băieți”, a subliniat Dominika Stojanoska.

Coordonatoarea de program UNFPA în Moldova, Violeta Terguță, a relevat faptul că „forța și inspirația tinerilor și tinerelor sunt esențiale în combaterea stereotipurilor de gen și asigurarea egalității de gen”, iar cele două raioane – Fălești și Strășeni – „au un potențial sporit de implementare a proiectelor”.

Liliana Palihovici: În Republica Moldova, egalitatea de gen este, mai degrabă, un deziderat | Europa Liberă

0

Care e statutul femeilor în R. Moldova? Care sunt perspectivele ca inechitățile de până acum să fie înlăturate?

Valentina Ursu a stat de vorbă cu Liliana Palihovici, fostă vicepreședintă a parlamentului, Reprezentant Special al Președintelui OSCE pe domeniul egalității de gen.

Europa Liberă: Din 1991, de la proclamarea independenței Republicii Moldova și până astăzi, cum au evoluat implicarea și reprezentativitatea femeilor în procesul decizional?

Liliana Palihovici: „Dacă este să analizăm ce s-a întâmplat în Republica Moldova de la declararea independenței până în prezent, atunci trebuie să spunem că sunt anumite rezultate, avem anumite progrese în promovarea egalității de gen sau în promovarea șanselor și oportunităților egale și echitabile pentru femei și bărbați, dar suntem departe de a vorbi că am ajuns la o transformare durabilă, ireversibilă, în care și bărbații, și femeile beneficiază de oportunități echitabile, de acces în funcții de conducere sau decizionale, și nu sunt într-un fel prizoniere ale stereotipurilor existente în această societate. Chiar dacă avem anumite progrese, cum am spus, s-a reușit să se voteze în 2006 și o lege cu privire la egalitatea între femei și bărbați, după care au fost aprobate tot felul de strategii, care să promoveze politici de stat care asigură egalitatea de gen, a mai fost și o strategie pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii, acestea sunt documente de politici, dar realitatea încă este foarte departe și de prevederile acelor documente de politici, și de felul cum de fapt ar dori femeile să fie respectate, opinia lor să fie luată în calcul și atunci când documentele de politici sunt elaborate, când bugetele naționale și locale sunt întocmite, aceste necesități ale femeilor/fetelor să fie reflectate în aceste documente de politici”.

Europa Liberă: Dar cum s-ar explica această discrepanță între cadrul legal, care oferă posibilitate femeilor să se manifeste așa cum își doresc, așa cum percep și pricep ele să se implice și, pe de altă parte, realitățile arată altceva?

Liliana Palihovici: „În marea majoritate a cazurilor documentele de politici sunt elaborate conform anumitor recomandări pe care Republica Moldova le preia din acordurile și convențiile internaționale pe care le-a semnat, la care s-a alăturat…”

Europa Liberă: Și chiar includ acele standarde care sunt importante pentru Occident?

Liliana Palihovici: „Sigur, și niște standarde care înseamnă bună guvernare și democrație, fiindcă drepturile omului includ și egalitatea de gen, și ele sunt parte componentă atunci când evaluezi dacă o societate este democratică și dacă toate principiile pentru a spune că este democratică sunt respectate. Deci, în situația dată noi avem câteva elemente care arată de ce este așa de mare diferența între ceea ce punem pe documente și realitate, sunt probabil că diferențe dintre declarațiile actorilor politici vizavi de: dacă vom veni – vom face asta, asta și asta, după care înțelegerea nu totdeauna completă, deplină a problemei și tratarea cu superficialitate a acestei probleme. Dacă discutați cu diferiți actori implicați în procesul de guvernare, fie ea centrală sau locală, despre ce au în politicile locale, de exemplu, la capitolul asigurarea egalității între femei și bărbați, veți primi un răspuns: „La noi femeile au toate drepturile, toți au drepturi și nimeni nu încalcă drepturile nimănui”. Dar când mergem mai departe și să vedem: „Ați bugetat bani pentru reparația drumurilor?” – „Da, sigur că am bugetat spre școală, spre grădiniță”. Bravo! Să vedem cum ați reparat acel drum. Deci, drumul are strict cât încap două mașini, iar părinții cu copii trebuie să meargă undeva prin șanțuri sau pe sub gard. Și cine cel mai des duce copiii la grădiniță și la școală? Mamele. În marea majoritate a cazurilor, mamele cu cărucioarele trebuie să meargă pe partea cu glod, fără prundiș măcar. Și acesta este un exemplu foarte simplu, nu mai vorbesc de…”

Europa Liberă: Dar alte exemple, care ar mai fi convingătoare?

Liliana Palihovici: „De exemplu, când vorbim de accesul la resurse financiare pentru lansarea propriei afaceri. Se știe că femeile, de fapt, sunt cel mai mult implicate în gestionarea afacerilor, iar când vorbim despre cine conduce cu afacerea, cine ia deciziile în afaceri, cine gestionează și beneficiază de cea mai mare parte de fonduri sunt bărbații. Sunt țări care reglementează și aceste prevederi. Iată, dacă luăm exemplul Germaniei, ei au introdus modificări legislative care pun o obligativitate a reprezentării femeilor și în consiliile de administrare a companiilor care creează locuri de muncă, care generează venituri ca să permită femeilor să influențeze și procesele decizionale în economie.

Dacă este să vorbim despre inegalitate și percepție, toată lumea spune: „A, lucrează în școală, dar sigur, acolo trebuie femeile să lucreze, doctorițe, sigur că în sistemul de sănătate femeile trebuie să lucreze, nu, că bărbații trebuie să lucreze în altă parte, unde sunt salarii mai bine plătite”. Și sunt foarte mulți bărbați foarte buni pentru profesia de învățător și să educe copiii, dar de multe ori sunt și ei jertfe al acelor stereotipuri, că nu este sarcina bărbatului, de fapt, să se implice prea mult în educația copilului, că un bărbat trebuie să ducă toată povara aducerii banilor în familie și femeia este mai mult cu gospodăria și cu copiii. De fapt, noi, oamenii, singuri într-un fel aprofundăm aceste inegalități prin necunoaștere, într-un fel, prin perpetuarea anumitor stereotipuri, lucruri care erau valabile poate pentru secolul XVII-XVIII. Să nu uităm că dezvoltarea aduce noi realități și noi trebuie să înțelegem cum ne construim viața noastră în noile realități ca toți actorii dintr-o societate să se simtă pe deplin importanți, valorificați și capacitățile lor apreciate.”

Inițierea unei Platforme de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni

0

Inițierea unei platforme de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni s-a aflat în prim-planul unei reuniuni, desfășurată, la 24 februarie 2021, în regim on-line, sub auspiciile Consiliului Raional Ialoveni și a unui proiect susținut de Uniunea Europeană.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Cei 24 de reprezentanți și reprezentante ale societății civile, consiliilor locale ale tinerilor, asociațiilor de băștinași, grupurilor de acțiune locală, grupurilor de inițiativă locală și ai administrației publice din raionul Ialoveni au fost salutați în debutul ședinței de către Vicepreședinta Consiliului Raional Ialoveni, Galina Tonu, care a menționat că „această reuniune este un eveniment binevenit, iar subiectele de pe agendă, mai ales aspectele juridice în buna funcționare a organizațiilor necomerciale, sunt foarte importante pentru noi toți”.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a încurajat inițiativa partenerilor din raionului Ialoveni de a crea o platformă de dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale și a confirmat disponibilitatea echipei sale și a partenerilor proiectului de a oferi în acest sens consultanță, asistență și mentorat. „După crearea unor asemenea platforme de dialog la nivel național, este clar că astfel de platforme de dialog sunt necesare și la nivel local, astfel încât acest dialog să aducă soluții și beneficii cetățenilor și comunităților locale”, a afirmat Liliana Palihovici.

În cadrul evenimentului au fost citate exemplele de bune practici care există în acest domeniu în Republica Moldova – platformele de dialog dintre OSC și APL din raioanele Cahul și Soroca și a fost discutat conceptul de funcționare a unei asemenea platforme în raionul Ialoveni.

Concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea produselor media în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”, în perioada martie 2021 -septembrie 2022

0

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Serviciile companiei vor fi prestate în perioada martie 2021 – septembrie 2022.

Cerințele față de compania media sunt descrise în Termenii de referință.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 2 martie 2021.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu titlul „Concurs Companie Media”.

Pentru întrebări și detalii, persoanele interesate pot să ne contacteze la adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com

„Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”: lansarea unui proiect cu implicarea a 12 comunități din cele două raioane

0

Peste 80 de reprezentanți și reprezentante ale administrațiilor publice locale, comunităților, societății civile și grupurilor de inițiativă din raioanele Cahul și Ungheni, precum și ai partenerilor naționali și locali în promovarea egalității de gen s-au reunit la 19 februarie 2021, într-un eveniment on-line, pentru a lansa proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Participantele și participanții la acest eveniment au fost salutați de către liderele celor două organizații necomerciale-inițiatoare ale proiectului – CONTACT-Cahul și „Institutum Virtutes Civilis”.

„Știu că suntem nerăbdători cu toții să pornim la drum în acest proiect, iar ceea ce ne propunem să realizăm împreună este să fortificăm rolul societății civile în asigurarea egalității de gen și să ajutăm administrațiile publice locale să elaboreze și să adopte bugete sensibile la dimensiunea de gen”, a afirmat Directoarea Executivă a IP CRAION CONTACT-Cahul, Silvia Strelciuc, cea care a moderat evenimentul de lansare a proiectului.

„Împreună putem realiza o schimbare în bine”, a menționat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, iar această schimbare a atitudinilor și percepțiilor poate veni de la fiecare dintre noi”. „Una dintre marile noastre speranțe este ca la finalul acestui proiect să putem spune fiecare dintre noi că aceste activități ne-au schimbat în bine viziunile asupra rolului femeii și a bărbatului în dezvoltarea comunităților, asigurând egalitatea de șanse între femei și bărbați”, a afirmat Liliana Palihovici.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” are drept obiective consolidarea capacităților societății civile și administrațiilor publice locale pentru a fi parteneri activi în promovarea și protecția drepturilor femeilor; consolidarea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile și ale APL în elaborarea și ajustarea Strategiilor de dezvoltare Locală la dimensiunea de gen și dezvoltarea Planurilor Locale în domeniul egalității de gen și realizarea proiectelor ce promovează egalitatea de gen; și sporirea gradului de conștientizare de către public a necesității eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei.

„Va fi un an în care ne vom vedea mai des datorită acestui proiect”, a afirmat Polina Panainte, Manageră de Program UN Women Moldova, care a menționat câteva dintre activitățile anterioare ale programului, printre care și activitățile consacrate celor 16 zile împotriva violenței față de femei, care s-au desfășurat pe plan local, reunind peste 100 de mii de persoane.

Șase comunități din raionul Cahul și șase comunități din raionul Ungheni vor fi implicate în proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raionul Ungheni și Cahul”, asigurând prin activitățile și inițiativelor lor integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale și în procesele de luare a deciziilor, precum și realizarea unor programe de prevenire a violenței în școli și în comunități prin abordarea stereotipurilor negative de gen și a violenței bazată pe gen.

În mesajul său adresat participantelor și participanților la acest eveniment, Vicepreședinta Consiliului Raional Ungheni, Tatiana Lazăr, a menționat că acesta este un proiect important și necesar „care va crea oportunități pentru femeile din cele două raioane implicate” și a apreciat angajamentul și dedicația tuturor partenerilor.

La rândul său, Vicepreședintele Consiliului Raional Cahul, Vladimir Calmîc, a punctat că „este necesar să transmitem tuturor un mesaj clar că violența împotriva femeilor este un comportament indezirabil și să promovăm practicile pozitive” de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Interviu cu Liliana Palihovici, Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen

0

Interviu cu Liliana Palihovici, Președintă a Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, care recent a fost numită în funcția de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen.

Ambasada Suediei: – Dna Palihovici, vă mulțumim pentru disponibilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări. Recent ați fost desemnată în funcția de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE, privind dimensiunea egaliății de gen. Felicitări! E de menționat că această numire coincide cu preluarea de către Suedia a Președinției în Exercițiu la OSCE, iar Suedia este o promotoare activă a egalității de gen. Ce presupune funcția pe care o îndepliniți, care sunt prioritățile strategice stabilite și angajamentele pe perioada mandatului de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE?

Liliana Palihovici: – Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta la acest subiect și de a-mi exprima repetat gratitudinea față de Suedia pentru mandatul încredințat. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru mine. Mandatul meu prevede o implicare activă în promovarea unei bune înțelegeri de către statele membre a OSCE a implicațiilor de securitate internațională care pot fi generate de inegalitățile de gen și din subreprezentarea femeilor în procesele de asigurare a păcii și securității, asupra democrației și dezvoltării durabile.

În același timp, voi lucra cu statele participante în oferirea recomandărilor cu privire la modul de implementare a angajamentelor lor internaționale și a angajamentelor OSCE în ceea ce privește egalitatea de gen și femeile, pacea și securitatea, inclusiv angajamente care reies din prioritățile identificate în Planul de acțiune de gen al OSCE din 2004 și Agenda pentru femei, pace și securitate. O alta sarcină care îmi revine este ca împreună cu echipa OSCE să urmărim evoluțiile din regiunea OSCE în domeniul respectării drepturilor femeilor și să asigurăm intervenția promptă și potrivită din partea structurilor OSCE în cazul constatării derapajelor de la angajamentele asumate în acest domeniu.

Deci , din cele menționate mai sus, este de înțeles că prioritățile mandatului meu în 2021 sunt prioritățile anunțate de Președinta în exercițiu a OSCE, Ann Linde în domeniul egalității de gen și ele sunt centrate pe consolidarea egalității de gen, a eforturilor de integrare a egalității de gen și a punerii în aplicare a întregii agende pentru femei, pace și securitate în regiunea OSCE, precum și a eforturilor statelor de abilitare economică a femeilor, ultima reprezentând o dimensiune care necesită și mai multă atenție din cauza degradării situației economice a femeilor în urma efectelor pandemiei.

Ambasada Suediei: – Egalitatea de gen între bărbați și femei a constituit un principiu fundamental al Uniunii Europene încă de la înființarea sa. Deși s-au înregistrat progrese semnificative la nivelul UE și în cadrul statelor membre, totuși se consideră că mai este de muncit pentru a elimina discriminările dintre femei şi bărbaţi. Dar cum se descurcă Moldova la capitolul egalității de gen? Ce s-a făcut și ce ar trebui de făcut pentru sprijinirea egalității de gen în Moldova?

Liliana Palihovici: – În ultimul deceniu Republica Moldova cu susținerea partenerilor de dezvoltare, și în mod special cu susținerea Suediei, a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen, și a Uniunii Europene, a realizat mai multe acțiuni pentru combaterea stereotipurilor de gen, prevenirea violenței împotriva femeilor, abilitarea economică a femeilor și alte acțiuni centrate pe promovarea egalității de gen în toate domeniile de dezvoltare. S-au obținut și anumite progrese, printre care o ușoară îmbunătățire a participării femeilor în procesele decizionale, o anumită creștere a reprezentării femeilor în structurile de menținere a ordinii publice și în forțele armate, o îmbunătățire a cadrului legal pentru prevenirea discriminării și eliminare a inegalităților, inclusiv a celor de gen.

Însă aceste progrese încă nu pot fi considerate sau apreciate ca unele care au adus schimbarea ireversibilă în comportamentul și atitudinea societății moldave în domeniul egalității de gen. Autoritățile naționale trebuie să dea dovadă de voință politică pentru a realiza angajamentele naționale și internaționale cu privire la egalitatea și echitatea între femei și bărbați, pentru a asigura o reprezentare a femeilor de cel puțin 40 la sută în funcțiile publice de conducere, pentru ratifica Convenției de la Istanbul și implementarea ei, pentru a diminua discrepanțele salariale între femei și bărbați, pentru a crește implicarea femeilor în procesele de negociere și discutare a soluțiilor pentru reintegrarea țării.

Pentru atingerea obiectivelor pe toate dimensiunile susmenționate, Guvernul și Parlamentul trebuie să dea dovadă de mai multă consecvență în implementarea politicilor publice sensibile la dimensiunea de gen, să-și schimbe abordările în elaborarea bugetului de stat aplicând principiile bugetării sensibile la dimensiunea de gen, să sporească alocațiile financiare pentru susținerea antreprenorialului feminin, precum și pentru prevenirea violenței de gen și dezvoltarea serviciilor pentru asistarea victimelor violenței. Este important să ne asigurăm ca societatea înțelege că democrația veritabilă se construiește pe respectarea drepturilor omului și pe condiții create pentru afirmarea potențialului femeilor și bărbaților în beneficiul lor personal și al societății.

Lansarea exercițiului de audit al politicilor publice în raionul Ialoveni în cadrul unui parteneriat pentru dialog și acțiune între organizațiile societății civile și administrația publică locală

0

Un exercițiu de audit al politicilor publice în raionul Ialoveni a fost lansat, la 11 februarie 2021, în cadrul unui eveniment public, organizat la sediul Consiliului Raional în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”. Proiectul este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

În cadrul evenimentului, echipa de implementare a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale inclusive” a prezentat metodologie de realizare a auditului politicilor publice în raionul Ialoveni și a gradului de implicare a societății civile în elaborarea politicilor publice locale. De asemenea, au fost anunțate domeniile care vor fi supuse auditului: educație, tineret, egalitate de gen, cultură și domeniul social.

În mesajul său adresat participanților și participantelor la eveniment, Președintele raionului Ialoveni, Mihail Silistraru, a salutat lansarea acestei inițiative, menționând importanța acestui exercițiu de evaluare, inclusiv din perspectiva dimensiunii de gen, pentru „a îmbunătăți și a eficientiza politicile publice locale”.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a subliniat faptul că în cadrul acestui exercițiu de audit va fi analizată atât implementarea politicilor publice locale în domenii-cheie pentru bunăstarea cetățenilor, cât și modul în care acestea răspund necesităților categoriilor care au nevoie cel mai mult de aceste servicii publice vitale. „Sperăm să creăm astfel un parteneriat sustenabil cu Consiliul Raional Ialoveni și să contribuim la constituirea unei platforme de dialog continuu între acesta și organizațiile locale ale societății civile”, a afirmat Liliana Palihovici.

Echipa de implementare a proiectului a menționat că auditul politicilor publice în raionul Ialoveni are, în primul rând, rolul de a susține autoritățile în elaborarea unor strategii, programe de activitate, planuri de acțiuni eficiente și incluzive, iar concluziile lui vor servi procesului de elaborare a noii Strategii de dezvoltare a raionului Ialoveni.

Inițiativa de realizare a auditului politicilor publice în raionul Ialoveni este parte a proiectului regional „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, care se desfășoară în perioada septembrie 2020-aprilie 2021. Proiectul oferă informații, instruire și consultanță factorilor de decizie și organizațiilor locale ale societății civile din raionul Ialoveni astfel încât aceste politici publice să producă un impact puternic asupra diferitelor grupuri de cetățeni din raionul Ialoveni.

#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Concurs pentru selectarea unui/unei scenarist/e, sau a unei companii care să ofere servicii de scenarizare și pentru selectarea formatorilor cu experiență în organizarea teatrelor sociale

0

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea unui/unei scenarist/e, sau a unei companii care să ofere servicii de scenaristică și pentru selectarea formatorilor cu experiență în organizarea teatrelor sociale.

Invitație pentru Organizațiilor Societății Civile din raioanele Cahul și Ungheni

0

Stimați/te reprezentanți/te ai societății civile,

Vă adresăm această invitație pentru a vă îndemna să deveniți parte a procesului de dezvoltare a capacităților organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă locală și a autorităților publice locale din raioanele Cahul și Ungheni pentru promovarea egalității de gen și dezvoltarea politicilor publice locale sensibile la nevoile specifice ale femeilor și bărbaților.

IP CRAION Contact-Cahul în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis” cu suportul financiar al Uniunii Europene, dau startul proiectului „Dezvoltarea parteneriatelor pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”. Proiectul pornește de la o realitate în care atestăm o viziune limitată a APL pentru dezvoltarea acțiunilor comunitare axate pe problemele specifice ale fetelor și femeilor, precum și de la capacitățile reduse ale organizațiilor necomerciale locale de a se implica într-un dialog cu APL pentru ca să dezvolte politici publice locale într-o manieră participativă și care să fie sensibile la dimensiunea de gen.

Obiectivele proiectului sunt de a contribui la schimbarea situației curente la nivel local și a metodelor aplicate în elaborarea și implementarea politicilor publice locale, ajustându-le la dimensiunea de gen precum și consolidarea capacităților sectorului asociativ din aceste regiuni pentru a fi actori activi în procesul de promovare a respectării drepturilor femeilor.

Astfel, proiectul va susține procesele de ajustare a politicilor publice locale la dimensiunea de gen prin susținerea elaborării planurilor locale pentru asigurarea egalității de gen, va dezvolta capacitățile APL de nivelul I din 12 localități și a reprezentanților societății civile pentru promovarea egalității de gen, va investi în consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și a organizațiilor comunitare, a grupurilor de inițiativă a femeilor, pentru a promova drepturile femeilor, va susține parteneriatele dintre APL și OSC și va finanța inițiativele locale de implementare a planurilor locale de acțiuni pentru egalitate de gen.