Home Blog Page 2

Comunitățile Bucovăț, Calfa, Lozova, Sipoteni, Telița și Varnița au beneficiat de o instruire on-line, axată pe procesul de bugetare locală

0

Comunitățile Bucovăț și Lozova din raionul Strășeni, Calfa, Telița și Varnița din raionul Anenii Noi și Sipoteni din raionul Călărași, au beneficiat astăzi de o instruire on-line, axată pe procesul de bugetare locală și organizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”.

La instruirea organizată în format de teleconferință au fost prezenți peste 25 de participanți și participante – consilieri locali, angajați ai primăriilor, precum și cetățeni interesați de procesele de bugetare la nivel local din comunitățile Bucovăț, Calfa, Lozova, Telița, Sipoteni și Varnița care au fost ghidați privind aspectele și tehnicile de monitorizare a cheltuielilor bugetare pe primele șase luni ale anului 2020 și pregătirea proiectului de buget local pentru 2021.

Această activitate face parte din proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

În mesajul său din debutul instruirii on-line, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a specificat scopul acestui eveniment și ce beneficii aduce comunităților: „Astăzi continuăm programul nostru de asistență pentru primării, cetățeni, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, organizații non-guvernamentale locale, grupuri de inițiativă care își planifică să sporească transparența proceselor decizionale în comunitățile lor. Acest proces care îmbină transparența și dezvoltarea locală aduce beneficii importante comunităților: servicii calitative, investiții etc.”

Comunitățile Bravicea, Hârbovăț, Sipoteni și Zubrești au beneficiat de o instruire on-line, axată pe procesul de bugetare locală

0

Comunitățile Hârbovăț, raionul Anenii Noi, Zubrești, raionul Strășeni, și Bravicea și Sipoteni, raionul Călărași, au beneficiat astăzi de o instruire on-line, axată pe procesul de bugetare locală și organizată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”. Consilieri locali, angajați ai primăriilor, precum și cetățeni interesați de procesele de bugetare la nivel local au fost instruiți privind aspectele și tehnicile de monitorizare a cheltuielilor bugetare pe primele șase luni ale anului 2020 și pregătirea proiectului de buget local pentru 2021.

Această activitate, desfășurată în regim de teleconferință a reunit peste 30 de participante și participanți, face parte din proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

„Ne dorim ca cetățenii din comunitățile dumneavoastră să fie implicați atât în acțiunile de dezvoltare comunitară, cât și în administrarea locală. Iar această participare poate fi obținută prin asigurarea unei transparențe la toate etapele de bugetare locală”, a afirmat în mesajul său adresat participanților și participantelor Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

Instruire on-line axată pe procesele bugetare, desfășurată pentru comunitatea din Chetrosu, Anenii Noi, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”

0

Comunitatea din Chetrosu, Anenii Noi, a beneficiat de o instruire on-line, axată pe procesele bugetare, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”. La instruirea de marți au participat consilieri locali, echipa primăriei, tineri, profesori, cetățeni interesați din comuna Chetrosu, care cuprinde satele Chetrosu și Todirești din raionul Anenii Noi, iar agenda instruirii a inclus aspecte privind tehnicile de evaluare a cheltuielilor bugetare pe primele șase luni ale anului 2020 și pregătirea proiectului de buget local pentru 2021.

Această activitate, desfășurată în regim de teleconferință a reunit 20 de participante și participanți, face parte din proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Cuvintele-cheie menționate cel mai des de către organizatori, facilitatori și participanții la instruirea on-line au fost: gestionare și implicare, resurse financiare și transparență, iar Iar mesajul central al evenimentului a fost rezumat în mesajul său de salut de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici: „Ne dorim ca în toate satele țării oamenii să trăiască bine, iar aceasta depinde atât de ceea ce putem face pentru aceste sate împreună – sectorul asociativ, partenerii, cât și de comunități – oamenii care locuiesc acolo și administrațiile publice locale”. „Ceea ce vă propunem noi este un program orientat pentru consilierii locali, persoanele care gestionează instituții publice în localitate, referitor la cum trebuie să fie gestionate resursele financiare în comunitate – transparent și eficient”, a afirmat Liliana Palihovici.

Instruirea pentru comuna Chetrosu, Anenii Noi, a fost facilitată de către formatori cu o bogată experiență de administrare a fondurilor publice la nivel local.

Continuarea instruirii on-line sub auspiciile Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”, axată pe atragerea resurselor extrabugetare pentru dezvoltare comunitară

0

La 25 iunie 2020, Proiectul „Women 4 Leadership” a organizat cea de-a doua instruire în regim de teleconferință, axată pe tehnicile de atragere a resurselor extrabugetare pentru dezvoltare comunitară, după sesiunea anterioară de pe 23 iunie 2020. 80 de femei și bărbați din Moldova – primare și primari, consiliere locale și consilieri, lidere și lideri la nivel comunitar – au participat la această instruire on-line, organizată de către realizatorii și partenerii proiectului în scopul consolidării capacităților pentru participarea în procesele de asigurare a unei bune guvernări.

Proiectul „Women 4 Leadership” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION CONTACT – Cahul, în parteneriat cu UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor) și finanțat de Suedia.

Instruirea on-line de joi s-a focusat pe principiile de bază în scrierea proiectelor europene, cu specificarea exemplelor de surse și oportunități de finanțare oferite de programele Uniunii Europene de cooperare transfrontalieră și transnațională. De asemenea, subiectele discutate în cadrul reuniunii on-line au vizat specificul cererii de finanțare, managementul de proiect, scopurile și obiectivele, descrierea grupurilor-țintă, dezvoltarea cadrului logic de proiect, resursele umane etc.

„Doar exersând, comunicând și stabilind parteneriate, veți obține experiență în atragerea resurselor pentru dezvoltarea comunitară. Iar atunci când elaborați un proiect, trebuie să știți exact de unde porniți, unde vreți să ajungeți și care sunt pașii pentru a realiza asta, implicând la fiecare etapă cetățenii și comunitățile”, a afirmat în debutul reuniunii on-line Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

Atragerea resurselor extrabugetare pentru dezvoltare comunitară: instruire on-line pentru femeile-lidere sub auspiciile Academiei de Liderism Feminin „Women 4 Leadership”

0

80 de lidere și lideri din Moldova au participat, la 23 iunie 2020, la o instruire organizată în regim de teleconferință, axată pe tehnicile de atragere a resurselor extrabugetare pentru dezvoltare comunitară. Instruirea on-line s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Women 4 Leadership” și continuă eforturile acestui program de capacitare a pentru participarea în procesele de asigurare a unei bune guvernări.

Proiectul „Women 4 Leadership” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) și IP CRAION CONTACT – Cahul, în parteneriat cu UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor) și finanțat de Suedia.

Instruirea la care au participat 80 de femei și bărbați – primare și primari, consiliere locale și consilieri, lidere comunitare și lideri – s-a focusat pe principiile de bază în scrierea proiectelor europene, cu specificarea exemplelor de surse și oportunități de finanțare. De asemenea, subiectele discutate în cadrul reuniunii on-line de marți au vizat specificul cererii de finanțare, managementul de proiect, scopurile și obiectivele, descrierea grupurilor-țintă, dezvoltarea cadrului logic de proiect etc.

„IMPLICAREA TINERILOR ESTE UN ELEMENT IMPORTANT AL BUNEI GUVERNĂRI”: mesajul-cheie al instruirii on-line, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”

0

„Implicarea tinerilor este un element foarte important în procesul de asigurare a bunei guvernări” – aceasta a fost unul dintre mesajele-cheie ale instruirii on-line, care s-a desfășurat, la 12 iunie 2020, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”.

La instruirea desfășurată în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” au participat 75 de tineri și tinere din mai multe localități ale raioanelor Anenii Noi, Călărași și Strășeni, implicate în proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, precum și reprezentanți ai administrațiilor publice locale – primari și primare, consilieri locali, lucrători de tineret, directori ai centrelor de tineret etc.

Proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” este implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Subiectele discutate în cadrul reuniunii on-line de vineri au vizat participarea tinerilor la procesele decizionale pentru asigurarea unei bune guvernări, acestea fiind abordate și din perspectiva stării de urgență în sănătate publică.

„Tinerii sunt o resursă enormă pe care o mai aveți în localități”, astfel s-a adresat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, reprezentanților administrațiilor publice locale prezenți la instruire, iar pe tinere și tineri i-a îndemnat să devină un grup activ în comunitățile lor, pe care „să-i molipsească” și pe ceilalți cu energia și ideile lor.

Vocea tinerilor din Bravicea, Pănășești, Zubrești și alte localități din raioanele participante la proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” a fost exprimată de câțiva tineri și tinere, care și-au manifestat interesul de a participa în procesul de elaborare a bugetelor locale la etapa formării lor. În acest context, organizatorii evenimentului au îndemnat autoritățile locale să dea dovadă de deschidere în pregătirea informației necesare la acest capitol într-un limbaj simplu și accesibil tinerilor, oferind astfel posibilitatea ca tinerii și tinerele să înțeleagă acest proces complex de bugetare și să vină cu propuneri adecvate.

„Autoritățile trebuie să fie mai receptive la ideile și inițiativele tinerilor și la fel de important este să ne asculte”, afirmă tânărul Cătălin Roșca.

„ÎN INIMA PROCESULUI DECIZIONAL TREBUIE SĂ SE AFLE CETĂȚENII”: mesajul-cheie al instruirii on-line axată pe abilitarea administrațiilor publice locale din Anenii Noi, Călărași și Strășeni pentru asigurarea accesului la informație și transparenței proceselor decizionale la nivel local

0

44 de participante și participanți – consiliere locale și consilieri, primari, reprezentanți ai administrațiilor publice locale și ai ONG-urilor – din raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni s-au reunit, la 10 iunie 2020, la o instruire on-line, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” și axată pe aplicarea legislației cu privire la accesul la informație și transparența proceselor decizionale la nivel local.

Această instruire on-line ce a urmat celei precedente, de pe 27 mai 2020, a readus în prim-plan subiectele legate de buna guvernare în contextul stării de urgență în sănătate publică, fiind organizată de proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Cuvintele-cheie menționate cel mai des de către organizatori și participanții la instruirea on-line au fost: consultare și implicare, transparență și bună guvernare. Iar mesajul central al proiectului a fost rezumat de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici: „În inima procesului decizional trebuie să se afle cetățenii”.

„Cetățenii au nevoie de administrații publice locale care își fac munca bine și deplin, iar administrațiile au nevoie de cetățeni implicați, pentru ca împreună să lucreze în aceeași direcție”, a afirmat în debutul instruirii on-line Liliana Palihovici, expertă în buna guvernare.

Printre subiectele aflate pe agendă s-au numărat: ce este buna guvernare, care sunt în acest context sarcinile administrațiilor publice locale, trecerea în revistă a legislației privind asigurarea accesului la informație și transparenței proceselor decizionale, temele care pot fi supuse dezbaterilor publice etc.

Emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova cu participarea doamnei Liliana Palihovici

0

Ediția din 9 iunie 2020 a emisiunii „Punctul de azi” de la TVR Moldova a avut-o printre invitați pe doamna Liliana Palihovici, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”.

Emisiunea a avut genericul „Femeile în prima linie” și a fost moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru.

„Femeile în alegeri” cu Liliana Palihovici. Eveniment online organizat de UNDP Moldova şi Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

0

Ești puternică și capabilă să faci mai mult pentru comunitatea sau țara ta. Rămâne să iei decizia fermă de a acționa pentru schimbare. Ești gata să candidezi? Ai suficient curaj? Pentru că asta dă speranță oamenilor în dorința lor de a trăi mai bine.

Este mesajul Lilianei Palihovici, transmis luni, 8 iunie, de la ora 15.00, într-un eveniment online dedicat tuturor fetelor și femeilor care se gândesc la implicarea lor în politica locală sau națională.

Liliana Palihovici are o experiență profesională de peste 20 de ani în organizații guvernamentale, neguvernamentale și internaționale. Timp de șapte ani a fost deputată și Vicepreședintă a Parlamentului, iar de-al lungul carierei sale profesionale a colaborat cu Comisia Europeană, UN Women, UNICEF, Banca Mondială, PNUD. De trei ani este Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, care, prin activitățile și proiectele sale, a încurajat și susținut femeile să se implice în viața politică și în procesul decizional.

La evenimentul online „Femeile în alegeri”, Liliana Palihovici a povestit care sunt pașii și acțiunile concrete pe care trebuie să le facă femeile înainte de a începe campania electorală. Cum își vor forma echipa, ce înseamnă un plan de campanie și care sunt întrebările la care trebuie să-și răspundă înainte de a se înregistra într-o cursă electorală.

Abilitarea administrațiilor publice locale din Anenii Noi, Călărași și Strășeni pentru aplicarea legislației privind accesul la informație și transparența proceselor decizionale la nivel local – instruire on-line

0

90 de participanți și participante, reprezentanți ai 21 administrații publice locale din trei raioane implicate în proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” – Anenii Noi, Călărași și Strășeni – s-au reunit, la 27 mai 2020, în cadrul unei instruiri on-line, axată pe abilitatea reprezentanților APL în legătură cu punerea în aplicare a legislației cu privire la accesul la informație și transparența proceselor decizionale la nivel local.

Această instruire on-line, desfășurată de proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), este o contribuție la consolidarea capacităților de bună guvernare în situații de criză, atunci când este necesită o implicare mai mare a tuturor membrilor comunității.

În mesajul său de debut adresat participanților la instruirea on-line, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a specificat faptul că, în ciuda dificultăților acestei perioade, este important să ne asigurăm că activitatea pe care o realizează administrațiile publice locale este una care răspunde deplin și prompt la nevoile cetățenilor și respectă prevederile legale ce țin de transparența procesului decizional.

„Astfel, instruirea noastră aduce în prim-plan instrumente și abordări ale modului în care autoritățile publice locale pot dezvolta parteneriate eficiente cu cetățenii, dar și cu organizațiile societății civile din localitățile pe care le reprezintă”, a afirmat Liliana Palihovici.