Home Blog Page 2

„Parteneriatele cu organizațiile necomerciale prestatoare de servicii sociale sunt o soluție eficientă și nu foarte costisitoare”

0

INTERVIU CU PREȘEDINTA ASOCIAȚIEI „INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”, LILIANA PALIHOVICI

– Stimată doamnă Președintă, ați lansat acum câțiva ani un dialog pentru eficientizarea mecanismului de finanțare a societății civile din bugetul public, Asociația „Institutum Virtutes Civilis” având în acest efort doi parteneri-cheie: Cancelaria de Stat și Centrului European pentru Legislație Non-profit. Acum întrebarea este dacă, în condițiile actuale ale situației de urgență în sănătatea publică, mai este necesar acest mecanism sau, dimpotrivă, finanțarea ONG-urilor din bugetul public a devenit mai stringentă? De ce, cum se explică?

Aveți dreptate, în noiembrie 2019, organizația noastră, Asociația „Institutum Virtutes CIvilis”, a desfășurat, în parteneriat cu Cancelaria de Stat, un eveniment în care reprezentanții societății civile și ai autorităților publice au discutat despre starea de lucruri în domeniul finanțării proiectelor organizațiilor necomerciale din fondurile publice, conform priorităților anunțate de autoritățile publice.

La acea etapă, organizațiile necomerciale au subliniat faptul că ar prefera ca autoritățile publice să diversifice programele pentru finanțarea proiectelor, să consulte societatea civilă atunci când se stabilesc domeniile prioritare pentru următoarele concursuri de finanțări, să publice mai multe detalii despre regulile de desfășurare a concursurilor de finanțare, să distribuie pe paginile instituționale informațiile despre proiectele care au obținut finanțare publică și rapoartele cu rezultatele obținute în urma implementării. Atunci s-a discutat mai mult și despre modalitatea de constituire a comisiilor de evaluare a proiectelor, despre contribuțiile pe care trebuie să le aducă organizațiile necomerciale în aceste proiecte.

Activitatea noastră în anul 2020 a pornit de la acele realități și constatări, iar la distanță de un an avem deja elaborat un nou Regulament-cadru cu privire la mecanismul de finanțare directă a proiectelor organizațiilor necomerciale. Acest proiect a ținut cont de toate propunerile făcute de către organizațiile necomerciale și abordează toate elementele mecanismului de finanțare pe care acum un an societatea civilă a solicitat să fie modificate. Iar documentul a fost prezentat și discutat în cadrul unui eveniment comun, desfășurat la 20 noiembrie 2020.

– Și schimbarea de context, legată de perioada actuală, cum a influențat acest proces?

Perioada pandemică a demonstrat o dată în plus că o societate activă și implicată ajută instituțiile statului să facă față mai bine situațiilor de criză. În perioadele de criză, transparența proceselor de gestionare a banilor publici este un subiect și mai actual. Deci, acest Regulament-cadru este elaborat la locul potrivit și la timpul potrivit. Ne rămâne speranța că autoritățile publice vor aproba acest proiect, elaborat cu efortul comun al autorităților publice și societății civile.

Prin finanțarea proiectelor organizațiilor societății civile în astfel de perioade statul ar putea obține mai multe beneficii. Avem deja mai multe inițiative implementate de organizațiile necomerciale, care în perioada de pandemie au mobilizat echipe de voluntari ce au oferit diverse servicii populației din grupurile cu risc sporit de vulnerabilitate. În același timp, organizațiile necomerciale au desfășurat mai multe activități de informare a populației, au oferit asistenta psihologică și juridică acolo unde a fost necesar, au prestat unele servicii sociale.

– Care este parcursul de mai departe al dialogului dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice? Ce a reușit acest parteneriat? Ce urmează?

– Din punctul nostru de vedere, acest dialog ar trebui să continue și să ia amploare. O societate democratică o construiești împreună cu toți actorii activi implicați. Astfel, retorica trebuie schimbată și recunoscută contribuția pe care o au organizațiile societății civile în dezvoltarea comunității și țării.

Avem sute de localități în care datorită parteneriatelor dintre organizațiile comerciale și autoritățile locale au fost dezvoltate proiecte complexe care au contribuit la îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii și la infrastructură socială. Este cunoscut faptul că primăriile sătești au bugete foarte limitate care nu le permit să dezvolt și să ofere serviciile sociale atât de necesare mai multor grupuri de persoane, cum ar fi cele în etate, persoanele cu dizabilități, copii rămași fără supraveghere părintească. În asemenea situații, parteneriatele cu organizațiile necomerciale prestatoare de servicii sociale sunt o soluție eficientă și nu foarte costisitoare.

Pentru a facilita și această dimensiune a parteneriatului, Asociația Obștească „Institutum Virtutes CIvilis”, în parteneriat cu alte organizații necomerciale în acest domeniu și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a lansat un șir de discuții pentru îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează acest domeniu. Ne propunem să promovăm mai multe modificări ale Legii cu privire la achizițiile publice, Legii cu privire la serviciile sociale etc., pentru a facilita procesul de contractare de către autoritățile publice a serviciilor sociale de la organizațiile necomerciale. Acest proces va extinde accesul cetățenilor, în special pentru cei din mediul rural, la servicii sociale. De asemenea, aceasta ar însemna și o deschidere a statului pentru dezvoltarea și consolidarea capacităților societății civile

În acest context, cum își pot face mai bine munca, cu mai multe beneficii pentru cetățeni și comunități, cei trei parteneri: organizațiile societății civile, reprezentanții administrației publice centrale și administrațiilor publice locale?

– Un șir de studii și cercetări publicate în ultimii ani, precum și interviurile realizate de experții „Institutum Virtutes CIvilis” cu diverși prestatori de servicii sociale necomerciali au relevat lacune și probleme de natură normativă și de reglementare cu privire la mecanismele de contractare care influențează ritmul dezvoltării sistemului de servicii sociale și limitează accesul organizațiilor necomerciale acreditate să fie parteneri activ implicați în prestarea acestor servicii cu finanțare din bugetul public. Depășirea acestor lacune, soluționarea acestor probleme ar aduce mai multă claritate privind procedurile de contractare, monitorizare și evaluare a serviciilor sociale prestate de persoane juridice de drept privat, inclusiv de către organizațiile necomerciale. Iar asta implicit ar asigura o mai bună gestionare a banului public și creșterea calității serviciilor sociale.

Totodată, cadrul de reglementare a contractării serviciilor sociale de la prestatorii privați reprezintă unul dintre factorii cei mai descurajatori atât pentru administrația publică locală, cât si pentru organizațiile societății civile prestatoare de servicii sociale. Nu există un contract-cadru adaptat serviciilor sociale, documentele-standard existente nu țin cont de caracterul multianual al acestor servicii, iar organizațiile neguvernamentale care nu au scop lucrativ sunt de facto tratate ca organizații cu scop lucrativ și comercial.

Este important, de asemenea, să constatăm că gama diversă de servicii sociale prestate de organizațiile societății civile, precum și varietatea proiectelor implementate în acest sector demonstrează o implicare tot mai accentuată și continuă a sectorului non-profit în dezvoltarea acestei dimensiuni a asistenței sociale în Moldova. Analizând activitatea organizațiilor societății civile în acest sens, se creează impresia că unele organizații necomerciale preiau toată greutatea procesului de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale într-o comunitate, chiar dacă sarcina și responsabilitatea de bază în acest domeniu îi revine administrației publice locale care, din lipsă de fonduri, nu are prea multe inițiative în acest sens. Aici parteneriatele dintre administrația publică locală și organizațiile societății civile ar aduce un beneficiu considerabil cetățenilor.

Termen extins până la 30 noiembrie 2020: Anunț-invitație pentru organizațiile societății civile din raionul Ialoveni

0

Proiectul regional „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC), în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) invită organizațiile societății civile din raionul Ialoveni să participe în activitățile acestui proiect, care își propune să impulsioneze implicarea OSC locale și regionale din raionul Ialoveni în procesul de elaborare a politicilor publice locale și creșterea gradului lor de influențare a politicilor publice la nivel local.

Participanții vor explora mecanismele prin care ei pot influența procesul decizional sau politicile publice specifice, crescând nivelul de participare publică în luarea deciziilor şi influențând cultura şi comportamentul la nivelul comunităților şi societății.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” oferă posibilitatea OSC-lor din raionul Ialoveni să-și dezvolte capacitățile pentru a contribui la dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice locale. Vor fi organizate instruiri cu expertiză națională pe concepte, principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel local, precum și pe căile de a asigura un proces participativ și transparent de elaborare și aprobare a acestor politici.

În cadrul proiectului va fi realizat și un audit al politicilor locale existente în domeniile educație, tineret, egalitate de gen, cultură, social, rezultatul căruia va fi prezentat în cadrul unui eveniment public unde vor fi dezbătute recomandările de politici publice cu participarea OSC și a APL de nivelul I și II.

Organizațiile societății civile care participă în aceste activități vor beneficia și de mentorat în monitorizarea acțiunilor APL de implementare a politicilor publice existente, și ajustarea lor la recomandările OSC-lor locale.

Sesiunile de instruire și asistența de mentorat vor avea loc în perioada decembrie 2020- martie 2021. Cheltuielile de instruire vor fi asigurate de organizatori.

Organizațiile societății civile din raionul Ialoveni care doresc să beneficieze de activitățile proiectului sunt încurajate să transmită un mesaj pe e-mail la adresa ivc.moldova@gmail.com, prin care să-și exprime disponibilitatea de a fi parte a proiectului.

Mesajul va include: 1) informație succintă despre profilul organizației inclusiv despre domeniul de activitate și dacă ați avut careva experiențe de cooperare cu APL de nivelul I și II în elaborarea de politici publice la nivel local și 2) numele persoanelor care vor participa în activități din partea organizației și datele lor de contact.

Solicitările de participare sunt acceptate până la termenul extins: 30 noiembrie 2020, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 272500 sau la adresa de e-mail: ivc.moldova@gmail.com.

Masă rotundă axată pe Proiectul Regulamentului-cadru cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile

0

Proiectul Regulamentului-cadru de finanțare nerambursabilă directă din bugetul public a proiectelor organizațiilor societății civile a fost prezentat și discutat în cadrul unei mese rotunde, desfășurată on-line cu participarea autorilor acestei inițiative, partenerilor guvernamentali și reprezentanților societății civile, experților internaționali și alte părți interesate în crearea unor parteneriate pentru finanțarea transparentă a sectorului non-profit.

„Sunt necesare intervenții pentru revizuirea cadrului normativ și consolidarea capacităților în contractarea socială, mecanisme pentru susținerea directă din bugetul de stat a proiectelor implementate de către organizațiile societății civile”, a afirmat în mesajul său din debutul mesei rotunde Emilia Cebotari, șefă a Direcției Secretariate Permanente, Cancelaria de Stat. „Suntem la finalizarea Planului de acțiune a strategiei în domeniu, iar eforturile în acest sens urmează a fi continuate și consolidate, astfel încât sectorul asociativ să devină unul sustenabil din punct de vedere financiar”.

În cadrul conferinței, expertul internațional Luben Panov de la Centrul European de Legislație Necomercială a salutat și apreciat această inițiativă: „Mă bucur că și în această perioadă dificilă demonstrați un interes atât de înalt față de astfel de proiecte în Republica Moldova”.

Experții Asociației „Institutum Virtutes Civilis” au prezentat proiectul Regulamentului-cadrul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă directă a proiectelor organizațiilor societății civile”, referindu-se în mod special la segmentele pe care le reglementează acest document, care sunt principiile și condițiile generale de acordare a finanțării nerambursabile, criteriile de selectare a proiectelor, procedura de solicitare a finanțării nerambursabile directe, procedura de solicitare a proiectelor organizațiilor societății civile, finanțarea și încheierea contractelor de finanțare.

„Am numit acest document Regulament-cadru, deoarece poate fi aplicat în toate domeniile de cooperare a statului cu societatea civilă, de finanțare directă din partea sectorului public pentru organizațiile societății civile”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, organizație care a contribuit la elaborarea acestui proiect de regulament, inițiind o serie de discuții pentru modificarea legislației naționale în domeniul contractării serviciilor sociale de către stat de la organizațiile societății civile .

Termen extins până la 22 noiembrie 2020: Anunț-invitație pentru organizațiile societății civile din raionul Ialoveni

0

Proiectul regional „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC), în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) invită organizațiile societății civile din raionul Ialoveni să participe în activitățile acestui proiect, care își propune să impulsioneze implicarea OSC locale și regionale din raionul Ialoveni în procesul de elaborare a politicilor publice locale și creșterea gradului lor de influențare a politicilor publice la nivel local.

Participanții vor explora mecanismele prin care ei pot influența procesul decizional sau politicile publice specifice, crescând nivelul de participare publică în luarea deciziilor şi influențând cultura şi comportamentul la nivelul comunităților şi societății.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” oferă posibilitatea OSC-lor din raionul Ialoveni să-și dezvolte capacitățile pentru a contribui la dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice locale. Vor fi organizate instruiri cu expertiză națională pe concepte, principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel local, precum și pe căile de a asigura un proces participativ și transparent de elaborare și aprobare a acestor politici.

În cadrul proiectului va fi realizat și un audit al politicilor locale existente în domeniile educație, tineret, egalitate de gen, cultură, social, rezultatul căruia va fi prezentat în cadrul unui eveniment public unde vor fi dezbătute recomandările de politici publice cu participarea OSC și a APL de nivelul I și II.

Organizațiile societății civile care participă în aceste activități vor beneficia și de mentorat în monitorizarea acțiunilor APL de implementare a politicilor publice existente, și ajustarea lor la recomandările OSC-lor locale.

Sesiunile de instruire și asistența de mentorat vor avea loc în perioada decembrie 2020- martie 2021. Cheltuielile de instruire vor fi asigurate de organizatori.

Organizațiile societății civile din raionul Ialoveni care doresc să beneficieze de activitățile proiectului sunt încurajate să transmită un mesaj pe e-mail la adresa ivc.moldova@gmail.com, prin care să-și exprime disponibilitatea de a fi parte a proiectului.

Mesajul va include: 1) informație succintă despre profilul organizației inclusiv despre domeniul de activitate și dacă ați avut careva experiențe de cooperare cu APL de nivelul I și II în elaborarea de politici publice la nivel local și 2) numele persoanelor care vor participa în activități din partea organizației și datele lor de contact.

Solicitările de participare sunt acceptate până la termenul extins: 22 noiembrie 2020, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 272500 sau la adresa de e-mail: ivc.moldova@gmail.com.

Termen extins până la 22 noiembrie 2020: Concurs de selectare a 2 experți/te pentru realizarea auditului politicilor locale în domeniul educației, tineretului, egalității de gen, culturii, social în raionul Ialoveni, acțiune planificată în cadrul proiectului regional „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”

0

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea a 2 experți/te pentru realizarea auditului politicilor locale în domeniul educației, tineretului, egalității de gen, culturii, social în raionul Ialoveni, în cadrul proiectului regional „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” care se desfășoară în perioada septembrie 2020-aprilie 2021.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” are drept scop dezvoltarea capacităților reprezentanților organizații ale societății civile locale și regionale (inclusiv GIL-uri existente) pentru participare eficientă în elaborarea și monitorizarea implementării politicilor publice locale și reprezentanților APL de nivelul I și II din raionul Ialoveni de organizare a proceselor participative de elaborare a politicilor publice locale și de dialog cu OSC pentru îmbunătățirea politicilor publice locale și sporirea transparenței procesului decizional.

Prin această consultanță proiectul își propune să realizeze un raport de evaluare a politicilor locale în educație, tineret, egalitate de gen, cultură, social, numit în continuare auditul politicilor locale. Acest audit are drept scop oferirea informațiilor factorilor de decizie și OSC cu privire la implementarea politicilor publice în domeniile susmenționate, atingerea obiectivelor stabilite şi impactul asupra diferitor grupuri de cetățeni din raionul Ialoveni. Va fi analizat și procesul de elaborare a politicilor publice, precum și gradul de implicare a societății civile în acest proces.

Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada decembrie 2020-februarie 2021.

Vor fi contractați 2 experți/te care vor elabora raportul în timp de 15 zile lucrătoare pentru fiecare expert.

Cerințele față de serviciile de instruire sunt descrise în Termenii de referință anexați la acest anunț.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este extins până la 22 noiembrie 2020.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu titlul „Aplicare servicii instruire”.

Pentru întrebări și detalii, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail de mai sus sau la numărul de telefon 022 272500.

Nota bene! Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety

Pledoarie pentru contractarea serviciilor sociale și modificarea legislației în domeniu în Republica Moldova

0

Nevoia de contractare a serviciilor sociale și de modificare a legislației în domeniu în Republica Moldova s-a aflat în prim-planul mesei rotunde cu genericul „Contractarea serviciilor sociale –  situația în domeniu și lansarea propunerilor de modificare a legislației în domeniu”, organizată în regim on-line la 3 noiembrie 2020.

Experți naționali și internaționali, reprezentanți ai organizațiilor societății civile, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice și ai partenerilor de dezvoltare au discutat în cadrul mesei rotunde de marți necesitatea stringentă, oportunitățile și prioritățile imediate pe plan legislativ astfel încât serviciile sociale oferite de către organizațiile non-guvernamentale să poată fi contractate de către stat în beneficul cetățenilor care au cea mai mare nevoie de acestea.

„Sper ca ideile și propunerile generate în cadrul acestei mese rotunde constituie un sprijin real pentru autoritățile publice în procesul de perfecționare a politicilor în domeniul asistenței sociale și, în special, de prestare a serviciilor sociale. Prin acest eveniment contribuim la consolidarea unui dialog dintre organizațiile societății civile din domeniul social și instituțiile publice”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

În prima sesiune a evenimentului, expertul internațional Luben Panov de la Centrul European de Legislație Necomercială a făcut o trecere în revistă a bunelor practici și modelelor de contractare a serviciilor sociale aplicate în spațiul european, iar prezentarea completă poate fi accesată AICI >>> https://bit.ly/34XzDn4

Cei peste 50 de participanți și participante la masa rotundă „Contractarea serviciilor sociale –  situația în domeniu și lansarea propunerilor de modificare a legislației în domeniu” au fost salutați de către Vasile Cușca, șeful Direcției politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care a menționat importanța subiectului abordat. „Servicii sociale reprezintă o temă actuală pentru noi, pentru societatea civilă care prestează servicii sociale și pentru cei care își doresc să contracteze prestatori de astfel de servicii din partea societății civile, ONG-urilor sau organizațiilor necomerciale”.

Contractarea serviciilor sociale situația în domeniu și lansarea propunerilor de modificare a legislației în domeniu

0

Prezentare realizată în cadrul mesei rotunde „Contractarea serviciilor sociale- situația în domeniu și lansarea propunerilor de modificare a legislației în domeniu”, desfășurată la 3 noiembrie 2020.

Contractarea serviciilor sociale

0

This presentation was developed as part of the Technical Assistance Support in Moldova, managed by the European Center for Not-for-Profit Law Stichting (ECNL). The project is made possible by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) through the Civic Space Initiative. It is financed by the Government of Sweden. The Government of Sweden does not necessarily share the opinions here within expressed.

Anunț-invitație pentru organizațiile societății civile din raionul Ialoveni

0

Proiectul regional „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC), în cadrul programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS) invită organizațiile societății civile din raionul Ialoveni să participe în activitățile acestui proiect, care își propune să impulsioneze implicarea OSC locale și regionale din raionul Ialoveni în procesul de elaborare a politicilor publice locale și creșterea gradului lor de influențare a politicilor publice la nivel local.

Participanții vor explora mecanismele prin care ei pot influența procesul decizional sau politicile publice specifice, crescând nivelul de participare publică în luarea deciziilor şi influențând cultura şi comportamentul la nivelul comunităților şi societății.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” oferă posibilitatea OSC-lor din raionul Ialoveni să-și dezvolte capacitățile pentru a contribui la dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice locale. Vor fi organizate instruiri cu expertiză națională pe concepte, principii și pași de urmat în elaborarea și monitorizarea politicilor publice la nivel local, precum și pe căile de a asigura un proces participativ și transparent de elaborare și aprobare a acestor politici.

În cadrul proiectului va fi realizat și un audit al politicilor locale existente în domeniile educație, tineret, egalitate de gen, cultură, social, rezultatul căruia va fi prezentat în cadrul unui eveniment public unde vor fi dezbătute recomandările de politici publice cu participarea OSC și a APL de nivelul I și II.

Organizațiile societății civile care participă în aceste activități vor beneficia și de mentorat în monitorizarea acțiunilor APL de implementare a politicilor publice existente, și ajustarea lor la recomandările OSC-lor locale.

Sesiunile de instruire și asistența de mentorat vor avea loc în perioada decembrie 2020- martie 2021. Cheltuielile de instruire vor fi asigurate de organizatori.

Organizațiile societății civile din raionul Ialoveni care doresc să beneficieze de activitățile proiectului sunt încurajate să transmită un mesaj pe e-mail la adresa ivc.moldova@gmail.com, prin care să-și exprime disponibilitatea de a fi parte a proiectului.

PARTENERIAT PENTRU DIALOG ȘI ACȚIUNE: lansarea unui proiect axat pe dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive

0

Crearea și dezvoltarea unui parteneriat de dialog și acțiune în domeniul politicilor publice incluzive la nivel local s-a aflat în prim-planul unei ședințe on-line, desfășurată cu participarea reprezentanților acestei inițiative – Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, Consiliul Raional Ialoveni și societatea civilă.

Prin această activitate a fost lansat proiectul „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

„Am inițiat acest proiect pentru a stabili un parteneriat cu raionul Ialoveni – cu administrația publică locală și organizațiile non-guvernamentale de aici, axat pe dezvoltarea capacităților locale în elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, menționând că raionul Ialoveni poate servi drept exemplu în ceea ce privește realizarea politicilor de tinerei și finanțarea inițiativelor tinerilor, iar aceste bune practici trebuie extinse și către alte sectoare.

Vicepreședinta raionului Ialoveni, Galina Tonu, a salutat această inițiativă, exprimând atât bucuria comună că raionul Ialoveni va beneficia de activitățile acestui proiect, cât și angajamentul de a contribui la instituirea unei platforme de dialog dintre administrația publică locală și organizațiile societății civile.