Home Blog Page 2

„PARTENERIATE LOCALE PENTRU ABILITAREA FEMEILOR DIN RAIOANELE UNGHENI ȘI CAHUL”: a doua instruire online privind implicarea organizațiilor non-guvernamentale în promovarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen

0

Cea de-a doua instruire desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” a reunit, la 26 martie 2021, peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere din 12 localități partenere ale inițiativei. După prima instruire online, axată pe analiza modului în care dimensiunea de gen este integrată în strategiile și politicile locale, cea de-a doua a adus în prim-plan atât procesul decizional și implicarea organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea și implementarea politicilor publice sensibile la perspectiva de gen, cât și dezvoltarea capacităților OSC pentru a identifica necesitățile femeilor din comunitate.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment, desfășurat, în format de teleconferință, la 19 februarie 2021.

În debutul sesiunii de instruire, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a remarcat faptul că: „Efortul nostru este concentrat pe dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile de a se implica în procesele decizionale la nivel local și de a face pledoarie pentru ca aceste politici să fie elaborate și realizate ținând cont de necesitățile specifice ale fetelor și femeilor”.

Subiectele prezentate și dezbătute în cadrul acestei instruiri, susținută de experte naționale, au inclus etapele procesului decizional, obligațiunile autorităților locale, drepturile partenerilor și constituenților, formele de consultare ale constituenților, precum și dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile pentru a identifica necesitățile femeilor din comunitate și pentru a răspunde la acestea cu strategii, politici și planuri de acțiune locale incluzive.

Participantele și participanții la eveniment și-au împărtășit propriile experiențe de participare a societății civile locale la dezvoltarea comunităților din raioanele Ungheni și Cahul.

Astfel, Nicoleta Diaconu, coordonatoarea Grupului de inițiativă locală „Viitorul” din Manoilești, Ungheni, a rezumat reușita celor 10 proiecte realizate până acum – de la amenajarea unor terenuri de joacă și agrement până la deschiderea unei biblioteci în aer liber, iar unul dintre elementele care au determinat succesul a fost buna conlucrare cu administrația publică locală, cu primara localității.

Instructoarele sesiunilor de astăzi au aplaudat aceste și alte bune practici prezentate, remarcând că în toate acestea trebuie integrată dimensiunea de gen astfel încât incluziunea și dezvoltarea să fie egală pentru toți și în toate.  

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” are drept obiective consolidarea capacităților societății civile și administrațiilor publice locale pentru a fi parteneri activi în promovarea și protecția drepturilor femeilor; consolidarea parteneriatelor dintre organizațiile societății civile și ale APL în elaborarea și ajustarea Strategiilor de dezvoltare Locală la dimensiunea de gen și dezvoltarea Planurilor Locale în domeniul egalității de gen și realizarea proiectelor ce promovează egalitatea de gen; și sporirea gradului de conștientizare de către public a necesității eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei.

„Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul”: o instruire privind integrarea dimensiunii de gen în strategiile locale

0

Peste 40 de reprezentante și reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă locală și femei-lidere din 12 localități partenere ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” s-au reunit, la 25 și 26 martie 2021, pentru o primă instruire, axată pe analiza modului în care dimensiunea de gen este integrată în strategiile și politicile locale.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment, desfășurat la 19 februarie 2021, în format de teleconferință.

„Noi lucrăm cu primăriile și consiliilor locale din comunitățile dumneavoastră și ne dorim ca în cadrul acestui proces strategiile de dezvoltare locală și planurile de acțiune ajustate ca să răspundă necesităților reale ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților din localitățile dumneavoastră”, a afirmat Polina Panainte, Manageră de Program, UN Women în Moldova, în debutul instruirii.

Participantele și participanții la instruire au fost salutați, de asemenea, de către liderele celor două organizații necomerciale-inițiatoare ale proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul” – CONTACT-Cahul și „Institutum Virtutes Civilis”.

„Mă bucur să ne revedem astăzi, iar acesta este un semn că sunteți interesate de subiectul acestei instruiri, care este adresată organizațiilor societății civile, grupurilor de inițiativă locală și femeile-lidere, care sunt beneficiari direcți ai proiectului, alături de administrațiile publice locale din șase localități din raionul Cahul și șase – din raionul Ungheni”, a menționat Directoarea Executivă a IP CRAION CONTACT-Cahul, Silvia Strelciuc.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a mărturisit că raioanele Cahul și Ungheni „sunt două raioane care ne sunt dragi și avem convingerea că ne putem contribui la unirea eforturilor societății civile și ale autorităților publice locale pentru a promova egalitatea de gen și pentru a asigura o viață cât mai bună pentru femeile și bărbații care trăiesc în aceste raioane”.

GOV.MD | Viceprim-ministra pentru Reintegrare, Olga Cebotari, a avut o întrevedere cu Reprezentanta Specială a Președintei în exercițiu a OSCE pe dimensiunea de gen, Liliana Palihovici

0

Viceprim-ministra pentru Reintegrare, Olga Cebotari, a avut , la 24 martie 2021, o întrevedere de curtoazie cu Liliana Palihovici, Reprezentantă Specială a Președintei în exercițiu a OSCE pe dimensiunea de gen.

Viceprim-ministra a felicitat-o pe Liliana Palihovici cu numirea sa în funcție, urându-i mult succes și activitate prodigioasă pe această dimensiune importantă și primordială.

Dialogul a fost concentrat pe aspecte ce privesc impactul pandemiei COVID-19 asupra dimensiunii de gen din perspectiva social-economică și cea ce securitate și apărare.

În cadrul discuțiilor au fost discutate mai multe inițiative strategice, care ar putea influența pozitiv situația și drepturile femeilor din Republica Moldova, inclusiv cele cu caracter de consolidare a încrederii pe dimensiunea de gen dintre ambele maluri ale Nistrului, și în acest sens a fost exprimată deschiderea intensificării dialogului la nivel național și internațional, pentru obținerea rezultatelor marcante și asigurării unei promovări active a dimensiunii de gen.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, a dat asigurări de a activiza dialogul cu instituțiile implementatoare a Programului Național de implementare a Rezoluției 1325 privind femeile, pacea și securitatea, în vederea atingerii obiectivelor setate la nivel național, dar și stabilirea priorităților de lungă durată.

GOV.MD

„TINERII PENTRU EGALITATE ȘI NEDISCRIMINARE”: o instruire axată pe tehnicile de lucru cu tinerii în prevenirea stereotipurilor de gen

0

O instruire axată pe tehnicile de lucru cu tinerii în prevenirea stereotipurilor de gen a reunit 61 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din raioanele Fălești și Strășeni și ai instituțiilor partenere ale proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”, care și-a propus drept scop dezvoltarea capacităților tinerilor și tinerelor și implicarea lor în activități care contribuie la combaterea stereotipurilor de gen și a normelor sociale discriminatorii.

Lansat recent într-un eveniment online, desfășurat la 9 martie 2021, proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” este realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Uniunea Europeană pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.

În debutul instruirii, Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat că în această inițiativă „accentul nostru este pus pe implicarea tinerilor și tinerelor în promovarea egalității de gen și în combaterea stereotipurilor de gen, iar în acest efort tinerii au nevoie de sprijinul adulților, pentru că maturii știu cum stereotipurile de gen afectează dezvoltarea personalității și a societăți în general”.

Svetlana Andrieș, Specialistă Programe, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) în Moldova, a afirmat că „suntem norocoși că avem un asemenea program comun regional în cadrul Parteneriatului Estic, iar raioanele pe care le reprezentați – Fălești și Strășeni, sunt raioane-cheie și ne dorim ca rezultatele obținute aici să fie ulterior replicate și multiplicate la nivel național”. „Sperăm împreună să contribuim în cadrul acestei inițiative la elaborarea unor bune practici în domeniul egalității de gen și să construim împreună cu tinerii și tinerele, care sunt agenții schimbării, niște modele de roluri” echilibrate prin intermediul Teatrului Social și al altor instrumente inovative”, a subliniat Svetlana Andrieș.

Natalia Plugaru, Reprezentantă-adjunctă UNFPA Moldova, și-a exprimat, la rândul său, „bucuria pentru că există această posibilitate de a susține niște programe speciale de implicare a tinerilor în promovarea egalității de gen”. „Avem speranța – și unele studii demonstrează deja – că, în special, în rândul tinerilor percepțiile cu privire la rolurile tradiționale de gen și normele sociale se schimbă gradual” în bine. „Este un moment potrivit ca să capitalizăm aceste atitudini și abilități ale tinerilor”, a spus Natalia Plugaru.

Agenda instruirii online, axată pe tehnicile de lucru cu tinerii în prevenirea stereotipurilor de gen și adresată reprezentanților APL și instituțiilor care interacționează cu tinerii din raioanele Fălești și Strășeni a inclus două subiecte centrale: „Cum tinerii pot contribui la eliminarea stereotipurilor de gen și la modificarea percepțiilor generale ale rolurilor și imaginii femeilor în comunitatea lor?” și „Exerciții interactive recomandate pentru dezbaterile organizate cu tinerii pe subiectul egalității de gen și a stereotipurilor de gen”.

Women’s rights advocates from Eastern Europe and the Caucuses urged to promote more women in politics

0

Ahead of the sixty fifth session of the UN Commission on the Status of Women (CSW65), civil society representatives called for promotion of women’s political participation and elimination of violence, discrimination and hate speech against women in politics.

Date: Tuesday, March 16, 2021

On 11 March, over 60 women’s rights advocates from Central, Eastern Europe and the Caucasus came together to take stock of progress in women’s political participation in the region, their economic empowerment, and the elimination of all forms of violence against girls and women.

Hosted by Liliana Palihovici, the President of “Institutum Virtutes Civilis” Public Association in Moldova, the discussions brought to light the current situation regarding women’s representation and participation in politics in the region, addressed main challenges and offered effective solutions.

Women’s rights advocates agreed that women’s representation in politics remained low, and reported an increase in violence, sexism and hate speech against women in politics, which they said was discouraging women from participating in political life. A large proportion of women candidates have resigned from the electoral races due to acts of violence, including physical violence, as well as technologically facilitated harassment.

“The political and economic empowerment of women should be at the heart of national policies to ensure the sustainable development of our countries. This approach is what women and men expect from their governments and it will remove all the structural barriers that fuel gender inequalities,” said Liliana Palihovici.

Opening the discussion, Alia El-Yassir, UN Women Regional Director for Europe and Central Asia, emphasized the importance of ensuring women’s leadership in pandemic recovery, “It’s disturbing that despite women’s leadership in so many countries responding to COVID-19 and the disproportionate impact of the pandemic on women and girls, only 3.5 per cent of the COVID-19 task forces have gender parity,” she said, “Women’s leadership is needed more than ever to ensure an equitable recovery and prevent a roll-back on hard-won gains on gender equality,” El-Yassir added.

Highlighting women’s representation as a key element in ensuring their fundamental rights, Tatiana Zatic, State Secretary of the Ministry of Health, Labor and Social Protection of Moldova, said: “The pandemic has impeded women’s access to equal opportunities. Post economic recovery plans must include gender approaches and consider economic and social challenges and needs of women and men. To ensure this, we need more women in leadership positions.”

Job Announcement: Project Assistant for the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project

0

Location: Chisinau, Moldova
Application Deadline: 31st March, 2021
Starting date: 10 April 2021, negotiable
Expected Duration of Assignment: 36 months, full time position

ABOUT PROJECT

“Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project is an EU/FES funded project implemented by the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in partnership with the AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC). The overall goal of the Project is to contribute to strengthening the Moldovan civil society in order to engage in enhancing governance and shaping the life of their communities.

With a view to attaining the overall goal, the project aims at:

 • empowering and building the capacity of Civil Society Organizations (CSOs), Community-based organizations (CBOs) and Local Action Groups (LAGs) to influence policymaking at the local and national levels through the development and monitoring of public policies; the promotion of participatory budgeting, administrative transparency, including in public procurement; and, the promotion of gender-sensitive public policies;
 • building the capacity of Decision Makers (DMs) of all levels to develop and apply policies, including gender-sensitive ones, as well as to cooperate successfully with the CSOs, CBOs, LAGs in the participatory policymaking;
 • enhancing the capacity of women and girls in participating in the decision-making processes at all levels, by empowering and encouraging them to have a more active role in decision-making processes;
 • enhancing public awareness on women’s role in good governance and the importance of ensuring equal opportunities for their social, economic and political participation.

The project activities will include capacity building (workshops, trainings, conferences, roundtables, subgrants & mentorship, alumni networking platforms) for women, relevant CSOs & DMs, public policy development and monitoring, advocacy and participatory decision-making and awarenessraising on women’s role in good governance and importance of ensuring equal opportunities for social, economic and political participation.

Job Announcement: Monitoring and Evaluation Officer for the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance”

0

Location: Chisinau, Moldova
Application Deadline: 05 April 2021
Starting date: 01 May 2021
Expected Duration of Assignment: 35 months, part-time position (50%)

ABOUT PROJECT    

“Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project is an EU/FES funded project implemented by the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in partnership with the AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC). The overall goal of the Project is to contribute to strengthening the Moldovan civil society in order to engage in enhancing governance and shaping the life of their communities.

With a view to attaining the overall goal, the project aims at:

 • empowering and building the capacity of Civil Society Organisations (CSOs), Community-based organisations (CBOs) and Local Action Groups (LAGs) to influence policymaking at the local and national levels through the development and monitoring of public policies; the promotion of participatory budgeting, administrative transparency, including in public procurement; and, the promotion of gender-sensitive public policies;
 • building the capacity of Decision Makers (DMs) of all levels to develop and apply policies, including gender-sensitive ones, as well as to cooperate successfully with the CSOs, CBOs, LAGs in the participatory policymaking.
 • enhancing the capacity of women and girls in participating in the decision-making processes at all levels, by empowering and encouraging them to have a more active role in decision-making processes.
 • enhancing public awareness on women’s role in good governance and the importance of ensuring equal opportunities for their social, economic and political participation.

The project activities will include capacity building (workshops, trainings, conferences, roundtables, subgrants & mentorship, alumni networking platforms) for women, relevant CSOs & DMs, public policy development and monitoring, advocacy and participatory decision-making and awarenessraising on women’s role in good governance and importance of ensuring equal opportunities for social, economic and political participation.

Job Announcement: Training Component Coordinator for the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project

0

Location: Chisinau, Moldova
Application Deadline: 05 April 2021
Starting date: 01 June 2021
Expected Duration of Assignment: 30 months, full time position

ABOUT PROJECT

“Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project is an EU/FES funded project implemented by the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in partnership with the AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC). The overall goal of the the Project is to contribute to strengthening the Moldovan civil society in order to engage in enhancing governance and shaping the life of their communities.

With a view to attaining the overall goal, the project aims at:

 • empowering and building the capacity of Civil Society Organisations (CSOs), Community-based organisations (CBOs) and Local Action Groups (LAGs) to influence policymaking at the local and national levels through the development and monitoring of public policies; the promotion of participatory budgeting, administrative transparency, including in public procurement; and, the promotion of gender-sensitive public policies;
 • building the capacity of Decision Makers (DMs) of all levels to develop and apply policies, including gender-sensitive ones, as well as to cooperate successfully with the CSOs, CBOs, LAGs in the participatory policymaking.
 • enhancing the capacity of women and girls in participating in the decision-making processes at all levels, by empowering and encouraging them to have a more active role in decision-making processes.
 • enhancing public awareness on women’s role in good governance and the importance of ensuring equal opportunities for their social, economic and political participation.

The project activities will include capacity building (workshops, trainings, conferences, roundtables, subgrants & mentorship, alumni networking platforms) for women, relevant CSOs & DMs, public policy development and monitoring, advocacy and participatory decision-making and awarenessraising on women’s role in good governance and importance of ensuring equal opportunities for social, economic and political participation.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES may include, but are not limited to the following:

 • Pro-actively contribute to day-to-day project implementation and ensure conformity with the Project action plans and expected results
 • Arrange project activities (also virtual): meetings, round tables, trainings, conferences etc
 • Develop training curricula for building the capacity of CSOs, CBOs and LAGs to influence policymaking at the local and national levels through the development and monitoring of public policies
 • Develop training curricula for building the capacity of DMs of all levels to develop and apply policies, including gender-sensitive ones, as well as to cooperate successfully with the civil society in the participatory policy-making
 • Develop training programmes for building the capacity of women and girls to actively participate in the decision-making processes at all levels
 • Coordinate the Guidelines for Gender Audits development
 • Organize public events to present the conclusions and recommendations of the Gender Audits
 • Develop TORs for the trainers’ selection process together with the project team
 • Identify and participate in the selection of trainers
 • Develop public calls for participants’ selection for the capacity building activities (CSOs, CBOs, LAGs, women, DMs)
 • Identify potential participants in the project training activities
 • Coordinate and organize all project capacity building activities
 • Contribute to the development of project reports
 • Contribute to the promotion of project activities

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”

0

IP CRAION CONTACT-Cahul în colaborare cu Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) anunță concurs pentru selectarea formatorilor/ formatoarelor, cu scopul oferirii serviciilor de instruire în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, care este implementat în perioada noiembrie 2020 – noiembrie 2022.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fi susținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalității de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și organizate activități de schimb de experiență locală în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane.

Pentru atingerea obiectivelor, proiectul își propune dezvoltarea capacităților Autorităților Publice Locale de nivel I din cele 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni prin intermediul unei sesiuni de instruire de 1 zi. În cadrul atelierului formatoarele/formatorii selectați vor contribui la formarea cunoștințelor reprezentanților APL privind:

 • noțiunea și sensul egalității de gen și abilitarea femeilor
 • necesități de gen
 • instrumente participative în dezvoltarea politicilor publice sensibile la gen
 • bugetarea participativă și bugetare sensibilă la gen
 • planuri locale de asigurare a egalității de gen
 • tehnici și instrumente de comunicare și dialog cu societatea civilă

Serviciile de instruire vor fi prestate în perioada aprilie-mai 2021. Numărul de persoane participante la instruire va fi stabilit ulterior după stabilirea formei de desfășurare a instruirii.

Obiectivul formării:

Elaborarea conceptului și organizarea seminarului de instruire de o zi în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.

Responsabilitățile formatorilor/ formatoarelor:

Republica Moldova a găzduit consultările regionale online ale societății civile, organizate de UN Women pentru Europa și Asia Centrală și consacrate promovării femeilor în procesele de luare a deciziilor

0

Republica Moldova a fost gazda discuțiilor on-line, desfășurate sub auspiciile Biroului Regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală și axate pe promovarea femeilor în viața politică, abilitarea economică a femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor. Obiectivul principal al acestui eveniment a fost atât analiza progreselor înregistrate în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, Polonia, Slovacia, România, Letonia, Lituania și Estonia în ceea ce privește participarea politică a femeilor, prevenirea și eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor în viața publică, cât și discutarea principalelor provocări și obstacole și convenirea unor acțiuni care trebuie întreprinse pentru a realiza schimbările necesare.

Aceste discuții la care au participat peste 60 de organizații neguvernamentale active în domeniul promovării egalității de gen din regiune au fost organizate în ajunul celei de-a 65-a Sesiuni a Comisiei privind Statutul Femeii (#CSW65). Consultările regionale au fost moderate de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, iar în debutul evenimentului participantele și participanții au fost salutați de către Directoarea Biroului Regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală, Alia El-Yassir, și Secretara de Stat în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Tatiana Zatîc.

„Este nevoie și mai mult acum de liderismul femeilor”, a accentuat Directoarea UN Women pentru Europa și Asia Centrală, Alia El-Yassir, menționând impactul puternic și disproporționat al urgențelor de astăzi asupra femeilor și fetelor și solicitând în același timp o implicare mai mare a partenerilor guvernamentali, sectorului privat și societății civile.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, a afirmat în context că „abilitarea politică și economică a femeilor ar trebui să fie în centrul politicilor naționale pentru a asigura dezvoltarea durabilă a țărilor noastre. Această abordare este ceea ce femeile și bărbații așteaptă de la guvernele lor, astfel de abordări vor duce la  eliminarea barierelor structurale care alimentează inegalitățile de gen”. „Atunci când beneficiem de un asemenea sprijin important din partea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor, realizarea sarcinilor ambițioase în asigurarea egalității de gen și combaterea violenței împotriva femeilor nu mai pare atât de imposibilă”, a spus Liliana Palihovici.

În mesajul său de salut adresat reprezentantelor și reprezentanților societății civile din țările din Europa de Est și Caucaz care au participat la consultările CSW65,  Secretara de Stat în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Tatiana Zatîc, a afirmat că „planurile de recuperare economică trebuie să includă abordările gender și să ia în considerare provocările economice și sociale cu care se confruntă femeile și bărbații. Iar pentru a asigura aceasta, avem nevoie de mai multe femei în funcții de decizie”.