Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de selectare a unor prestatori de servicii logistice în raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni, pentru organizarea a trei sesiuni de instruiri în cadrul proiectului „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală” în perioada februarie- aprilie 2020

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru selectarea companiei care va presta servicii de alimentare și locație aferente organizării a 3 sesiuni de instruiri. Activitățile fac parte din Proiectul „Parteneriate pentru transparență și dezvoltare locală”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), prin intermediul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Instruirile vor fi organizate în raioanele Anenii Noi, Călărași și Strășeni în perioada februarie- aprilie 2020.

Compania selectată va trebui să ofere următoarele servicii, conform tabelului (rugăm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară, care va fi expediată pe e-mail):

Calculele detaliate:

Tipul serviciului Preț per unitate Preț total
Arenda sală pentru instruiri cu capacitatea 25 persoane (o zi, inclusiv flip chart, proiector, microfon, etc)    
Alimentare prânz (o zi pentru 25 persoane)    
Alimentare cină (o zi pentru 25 persoane )    
Pauză de cafea (2 pauze a c persoane 25 persoane)    
Apă în sala de instruiri    

Detalii importante:

Livrarea serviciilor către beneficiarul AO „Institutum Virtutes Civilis” în cadrul proiectului menționat anterior, se va face cu scutire de TVA cu drept de deducere. AO „Institutum Virtutes Civilis” va furniza toate documentele de suport necesare.

În vederea reducerii impactului asupra mediului, pe parcursul prestării serviciilor, furnizorul va evita la maxim folosirea consumabilelor din plastic (sticle, pahare etc.).

Compania selectată va presta serviciile specificate în perioada februarie – aprilie 2020, respectând obligațiunile contractuale.

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Asociației pentru coordonarea modificărilor logistice care pot apărea în procesul de prestare a serviciilor.

Criterii de selectare:

• disponibilitatea spațiului pentru organizarea instruirii;

• oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate);

• experiență în domeniu;

• copia autorizației de comerț și autorizației sanitare.

Pentru ca ofertele să fie examinate, acestea vor include în mod obligatoriu oferta financiară întocmită conform modelului din anunț.

Termenul limită de depunere a ofertelor este EXTINS până la 20 februarie 2020, ora 17:00.

Ofertele vor fi transmise la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu titlul mesajului „Concurs servicii logistice”.

Pentru întrebări de clarificare, rugăm să ne contactați la numărul de tel: 022 27 25 00 sau la dresa de e-mail de mai sus.

Doar prestatorul selectat va fi contactat.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety

Recente

Mai vezi și

AO „Institutum Virtutes Civilis” anunță concurs pentru contractarea serviciilor de catering

Termenii de referință pentru servicii de catering Organizație:AO ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC)Tipul contractului:Prestări de servicii de cateringDurata contractului:Ianuarie - aprilie 2023Termenul limită de depunere...

Anunț de procurare a bunurilor destinate centrului ce găzduiește tineri refugiați în raionul Ialoveni (satul Costești)

Termeni de referință pentru procurarea bunurilor destinate centrului ce găzduiește tineri refugiați în raionul Ialoveni (satul Costești), activitate realizată în cadrul proiectului „Consolidarea efortului...

Concurs de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina

Termeni de referință pentru concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru oferirea asistenței femeilor și copiilor refugiați din Ucraina Organizare:Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”Sector:Dezvoltarea...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here